Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

#1
Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

Caber Kalesi Yavuz Sultan Selim devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dedesi Süleyman Şah'ın mezarı buradadır. II. Abdülhamit devrinde buradaki türbe yeniden yaptırılmıştır.
Caber Kalesi'nin de içinde bulunduğu bölge I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İngilizler tarafından işgal edildi. Daha sonra ise bölge, Suriye'ye bağlanarak Fransız mandasına bırakıldı.
Türkler için büyük manevi değer taşıyan Caber Kalesi, Fransa ile TBMM Hükûmeti arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşmasının 9. maddesi gereğince, Türk Mezarı adı altında tanınan kabri, müştemilatı ile beraber Türkiye'ye bırakıldı ve Türkiye’ye orada muhafızlar bulundurma ve Türk bayrağını çekme hakkı tanındı.
TÜRK KARAKOLU

Türbenin muhafazasını sağlamakla görevli olan Jandarma İhtiram kıtasının ikameti için 30 Mayıs 1938 tarihinde modern bir karakol yaptırıldı. 1939 yılında da eski türbe tamiri imkânsız hâle geldiği için tarihî önem ve özelliğine uygun olarak, karakolun yanında yeni bir türbe inşa ettirildi ve mezar buraya nakledildi.
Türkiye ile Suriye heyetleri arasında 1956 yılında Halep’te yapılan üst seviyede bir toplantıda düzenlenen tutanağın 13 ve 14 ncü maddelerinde türbe için gönderilecek ihtiram kıtasının her ayın 7 sinde değiştirilmesi kabul edilmiştir. Günümüzde her ayın 7 ve 20 sinde karakolun ikmali sağlanmakta ve personel değişimi yapılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti 20. Zırhlı Tugayı 3.Hudut Alay Komutanlığı 2. Hudut Taburuna bağlı bir manga asker tarafından korunmaktadır.
bu Tabka Barajı

Suriye Hükûmeti, Fırat Nehri üzerinde 1966 tarihinde başlattığı Tebke Barajı'nın 1973 yılı içerisinde her türlü inşaatını bitireceğini ve barajın su toplamaya başlamasıyla Caber Kalesinin tamamen baraj suları altında kalacağını ileri sürerek, Türk hükûmetinden türbenin yerini değiştirilmesi veya türbenin Türkiye’ye naklini talep etti. Yeni ortaya çıkan durum üzerine Türkiye ve Suriye hükûmetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan antlaşmaya göre; Türbe, müştemilatı ile birlikte Karakozak köyü yakınındaki yeni yerine nakledildi.

Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi


Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi


Yurt Dışında ki Tek Toprağımız Caber Kalesi

Sadece bir osmanlı kroniği olan kitab-ı Cihannümadan (1492'de Mehmet Neşri tarafından dönemin sultanı II. Bayezide sunulmuş bir osmanlı kroniğidir) sizlere olayla ilgili kısmı aynen osmanlıca metninden transkribe ediyorum.
"Süleyman Şah dahi yine vatan-ı asliyesine müteveccih (yönelmiş) olup halep diyarından gitmek kasd idüp varup Ca'ber kalası iline çıkdılar. anda Fırat ırmağı yolarına gelip geçmek istediler. süleyman Şah geçit talep idüp atın suya depti. ittifak yarimiş, at sürçüp süleyman şah atiyle suya düşdi. eceli anda mukaddermiş. Allah emrine varup Ca'ber kalası altında defn itdiler. şimdiki hinde ol yire Mezar-ı Türk dirler ve ol etrakden (türklerden) bir taife (grup) anda mütemmekin (yerleşik) oldılar.

İlginizi Çekebilir