Ne kötüdür,
İnsanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması.
Ne kötüdür,
Ona an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması.