Tekil Mesaj gösterimi
#33
AİLE HAYATI- I
Jacques Prevert

Ana örgü örer
Oğul harbe gider
O bunu son derece tabii karşılar, ana
Ve baba?
Baba ne yapar?
Onun kendi işi var
Karısı örgü örer
Oğlu harbe gider
Onun kendi işi var
O bunu son derece tabii karşılar, baba
Ve oğul
Ve oğul
Oğul ne bulur?
O bulmaz kesinlikle hiçbirşey, oğul
Oğul: anası örgüsünü örer,
Babasının kendi işi var
Ve onun harbi var
Harp bittiği zaman
Babasıyla işe atılacak
Harp devam eder
Ana örgüyü sürdürür
Baba işini sürdürür
Oğul öldürülür
Baba ve ana mezarlığı ziyaret eder
Onlar bunu tabii karşılar
Baba ve ana
Hayat devam eder
Örgüden, harpten, işten bir hayat
İş, harp, örgü, harp
İş, iş, iş
Mezarlıkla hayat

Çeviren: Vehbi Taşar

FAMILY LIFE- I
By Jacques Prevert

The mother knits
The son goes to the war
She finds this quite natural, the mother
And the father?
What does the father do?
He has his business
His wife knits
His son goes to the war
He has his business
He finds this quite natural, the father
And the son
And the son
What does the son find?
He finds absolutely nothing, the son
The son: his mother does her knitting,
His father has his business
And he has the war
When the war is over
He'll go into business with his father
The war continues
The mother continues knitting
The father continues with his business
The son is killed
He doesn't continue
The father and mother visit the graveyard
They find this natural
The father and the mother
Life goes on
A life of knitting, war, business
Business, war, knitting, war
Business, business, business
Life with the graveyard