Tekil Mesaj gösterimi

bekLeRken eRidim ..

#1


yatıyorum..
yine ve sebepSiz uyku haLinde bedEnim..

dü$ünüyorum da , hiç uyanamayı$ım nedEn qittiqinden beRi ..
qittiqinden beRi nedEn bakmaz oLdu qözLerim ..

yatıyoRum ..
sebepSiz deqiL deqiL aSLında biLiyorum..yaStıqın yine yaStıqımın yanında,senin taRafında açık yoRqanın uCu..

hani yoRuLdum deRsin,hani biR neFeS aLayım beLki..
ne biLeyim kokumu özLeRsin ya da tıpkı kokunu özLediqim qibi..

hatıRLıyormusun paRfümünü.. LeyLakLar ta$ıyorSun üzeRinde derdim hep sana..
LeyLakLarı çok severdim ben.. ve ,
sen biLerek heR qeLi$inde eLLerinde qeLirdin onLarLa bana..

yatıyoRum yine sebepSiz yataqıma.. her $eyin hazır yanı ba$ımda..
ah biR qeLSen seSsiz sedaSız.. öpSen yine boynumun ucundan da kokunu duySam..
kokumu duySan..

yatıyoRum.. yine ve sebepSiz uyKu haLinde bedEnim..

dü$ünüyorum da , hiç uyanamayı$ım nedEn qittiqinden beRi , qittiqinden beRi nedEn bakmaz oLdu qözLerim ..

yatıyoRum.. sebepSiz deqiL asLında biLiyorum.. qeLSen diyorum hani uSuLca..
seRiLSen yanı ba$ıma..qitmedim aSLında deSen.. yüreqini hiSsetSem..
hiSsetsen..
kaLp atı$Ların e$Lik etSe benim yüreqimin çıqLıkLaRına deLice..

qözümdeki ya$ .. nedEn dondu böyLe duRup duRurken..
seni dü$ünüRken zaman duRmazdı ki aSLa..

bu kokuda ne .. LeyLakLar..
aRkamı dönmeLimiyim $imdi.. yaStıqın doLumuduR acaba ..

yok canım..naSıL doLu oLacak ki ..
qözya$ım yanaqımda haLa.. zamanmı duRdu..

LeyLakLar yakıyoR neFesimi..qeLdin deqiLmi .. qeLdin...
nefeSini hiSsediyorum $imdi.. boynuma doqru qeLen senin nefeSin deqiLmi..
kokunu özLemi$im...aqır aqıR yakLa$ ki , iyiCe çekeyim seni içime..
ah yáR .. ne çok özLemi$im nefeSini..

boynumun uCundaki öpücüqün saRdı yüreqimi.. $imdi hiSsediyorum i$te ..
dönüp bakmam yeRsiz sen vaRsın yanımda..böyLe uyumak iStiyorum sabaha kadaR..

iLk defa senLe.. yüzünü qörmeSem de ..saRıL hadi bana, sar döRt bir tarafımı..
Sımsıkı..
deLice...
hiç bıRakma..
bütün qeCe sıcakLıqın yayıLSın tenime ..


leyLak kokuLarı qidiyor..qözya$ım neRede..
hani donmu$tu..


qitme..
uZakLa$ma..
qeLmi$ken yeniden, qitme.. noLuR duR...kokunu bıRak ya da qiderken sevqiLi...

hayıR duymuyorum seni..iyiCe uzakLa$tın deqiLmi benden..
iyi de nedEn .. nedEn ..

sen oLmadan uçamam ki unuttunmu..
unutupta qittinmi qeRçekten...

yaStıqımın uCunda kayboLdu qözya$Larımın tıpkı sen qibi..
$imdi dönmeye koRkuyoR bedEnim senin tarafına..
koCa biR hayaLmiydi hepSi dememek için uyumaya çaLı$ıyoRum sebepSiz..
ama ya senSen , ya qeRçekten qeLmi$Sen..
dönmeLiyim..
hadi ceSaret..
hadi..
dön..
onun taRafına dön..

LeyLakLar..
qeLdin..
LeyLakLarı qetiRmi$Sin..
yine eSkiSi qibi..
qeRçekten zaman duRmu$..
qeRçekten sen qeLmi$Sin yanıma...

LeyLakLarımıda qetiRmi$sin kendinLe beRabeR sevqiLi..
heR daim yatacaqım aRtık qözLerimi kapamadan dünyaya..
beLki yine donaR qözya$ım..beLki yine meLekLer tutaRda eLinden qetiRir seni bana..
qökyüzünden bana bakan qözLerini qöremesem de , biLki yüreqim eLLerinde..
kokun haLa içimde..
biLki sevmekten vazqeçmeyecek yüreqim asLa..

yatıyorum..SebepSiz deqiL aSLında biLiyoRum..
aRtık biLiyoRum..sen qeLecekSin diye..
qeLecekSin de öpecekSin diye boynumun uCundan seSsizce , ben uyumuyoRum..
qeLecekSin de duyacaqım diye kokunu , yummuyorum qözLerimi..
aRtık heR qeCe biR damLa qöZya$ı sakLıyoRum qeLiRsin diye..
heR qeCe seni bekLiyoRum evime..
biRLikte kuRduqumuZ ama yaLnız ya$adıqımıZ evimize ..

noT .. ; sen oLmadan uçamam ki.. unuTTun mu ..

İlginizi Çekebilir