#4
Üç harfte bir ömür heba olacaktı..
Üç harfte bin hiçlik.
Üç harfte bin terk…
Adı sendi..
Ve gitmeseydin biz olacaktı.

Kahraman Tazeoğlu