Sponsorlu Bağlantılar:
  5 Vakit Namaz Ve Önemi
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Like Tree12Beğeniler
Cevapla
Seçenekler
Alt 28-10-2008, 22:13 #11

cihateri

Foruma Isınan Üye

Namazda 10 Güzellik 5 Vakit Namaz Ve Önemi
Ebû Hureyre (r.a)'ın bildirdiğine göre; Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Namaz dini direğidir.Namazda on güzellik vardır.Bu on güzellik şunlardır:

01. Yüzü güzelleştirir.
02. Kalbi nurlandırır.
03. Bedeni dinlendirir.
04. Kabirde arkadaştır.
05. Rahmetin inmesine sebeptir.
06. Gök kapılarının anahtarıdır.
07. Ahirette günah ve sevapları ölçen terazide sevap kefesini ağırlaştırır.
08. Rabbi hoşnut ve memnun eder.
09. Cennete giriş için ödenecek ücrettir.
10. Cehennem ateşine karşı koruyucudur

üⓣⓞⓟⓘⓚ Bunu beğendi.

Alt 28-10-2008, 22:13 #12

cihateri

Foruma Isınan Üye

namaz kılmayanın bahaneleri(lütfen okuyun) 5 Vakit Namaz Ve Önemi
-Önemini bilmemek. “

-Allah Gafûr ve Rahîmdir, affeder”

düşüncesini yanlış değerlendirmek.

-Daha gençsin, yaşlanınca kılarsın.

-“Zamanım yok” iddiası. “

-Çalışmak da ibadettir”

gerçeğini yanlış anlamak .

-Hiç bitmiyor, usanıyoruz düşüncesi.

-Sihirli formül arayışı.

-Kılacağım ama duaları bilmiyorum.

-Çok yoğun işlerim var.

-Hastayım, nasıl kılayım?

-Elimde yara var, abdestim olmaz.

-Üzerim temiz değil.

-İş yerinde izin vermiyorlar.

-Askerde, misafirlikte ve yolculukta nasıl kılayım?

-Kılacaktım ama unuttum.

-Yer temiz mi, ortam uygun mu, kıble nasıl bulunur?

-Camiye ve abdest yerine uzağız veya bilmiyoruz.

-Benim kalbim temiz, niye namaz kılayım?

-Çok yorgunum, uykum var.

-Çocuk uykusuz bırakıyor, sonra da uyuyup kalıyorum.

-İhtilâm oldum, gusül yapmam gerekir.

-Güneş doğmak üzereydi.

-içi sıcacık, dışarısı soğuk, üşeniyorum.

-Misafirlikte iken nasıl davranayım?

-Saati kurmayı unuttum gibi vs...


Allah cc verdigi 24 saatten 1 saatini Allaha vermiyen kisiden daha cimri daha nankör kim olabiir.Kardesim nefsini yen içinden gelmezsede namazi kil.
Mahser günü namaz kilmayanin yüzünde nur olmuyacak bir kula ayip olacak bu ceza yetmezmi.
Ey kardes Allahini gücendirme namaz kilmamakla hiç bir kar'in olmadigi gibi günahinda seytana zafer sevinci vermektedir.
Ne olur çevrene aldanipta namazini ihmal etme.

Ne olur Allaha secde et inanki sen karli çikacaksin.
HADi KARDESiM AL ABDESTiNi TEVBE EDEREK NAMAZINA BASLA

üⓣⓞⓟⓘⓚ Bunu beğendi.

Alt 28-10-2008, 22:14 #13

cihateri

Foruma Isınan Üye

NAMAZIN ŞARTLARI

ŞArtlar iki çeşittir:

1- Namazın farz olmasının şartları,
2- Namazın sıhhatinin (geçerli olmasının) şartları.

NAMAZIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

1- Müslüman olmak.

Erkek olsun kadın olsun her müslüman üzerine namaz farzdır.

Hanefilere göre kafire namaz kılmak farz değildir. Bu Hanefilerin: "Kafirler ne dünyada nede ahirette şeriatın furuundan sorumlu değillerdir" kaidesine mebnidir.

Cumhura göre ise; namaz kafire dünyada kendisinden istenecek şekilde farz değildir. Çünkü kafirin namazı sahih değildir. Fakat ahirette bundan ötürü azap görecek şekilde üzerine farzdır.

Zira İslam'ı kabullenerek bunu yapma imkanına dünyada iken sahipti.

Bu; Cumhur katında (Şafi,Maliki ve Hanbeliler nezdinde ) kabul gören;
"Kafirler şeriatın furuu ile muhataptırlar" yahut "küfür halinde iken,Müslüman olmakla sorumludur" şeklindeki kaidelere dayanmaktadır.

Kafir biri Müslüman olduğu zaman geçmiş namazları ittifakla kaza etmez. Çünkü ALLAH (C.C.) (C.C.)-u Teala bir ayette şöyle buyuruyor.

"O kafir olmuş kimselere söyle ki: Eğer (inkardan) vaz geçerlerse, gerçekten geçmiş olan (günahları) kendileri için bağışlanacaktır.
Ama yine (kafirliğe) dönerlerse, (bilsinler ki) evvelki (ümmet) lerin (başına gelen azap) kanunu muhakkak geçmiştir." (Enfal Süresi 38)

Amr İbni As (r.a.) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
"İslam kendisibden öncesini siler (Ahmed ibni Hanbel, El-Müsned)

Mürtedin (dinden çıkanın) irtidat halindeki namazları kaza etmesi meselesine gelince, Hanefilere göre; kafire küfür halindeki namazları kaa etmesi gerekli olmadığı gibi, mürted olan kişiye de irtidat (dinden çıkma) halindeki namazları kaza etmesi gerekmez.

Diğer üç mezhebin fakihlerine göre ise; ona bir ceza olması için irtidat halindeki namazları İslam'a girdikten sonra kaza etmesi gerekir.

2- Büluğa Ermiş Olmak.

Bu yüzden çocuğa namaz kılmak farz değildir.

Çünkü Ali (r.a.) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

"üç kişiden kalem (teklif) kaldırılmıştır.:
Buluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uykuda olandan ve iyileşinceye kadar aklını kaybetmişden" (Ebu Davud,Hudud)

Fakat erkek olsun kız olsun alıştırmak için yedi yaşına bastığı zaman küçük çocuk namaz kılmakla emrolunur.

Şayet namaz kılmazsa eğer fayda sağlarsa üç vuruşu geçmemek üzere sopa ile değil-de, el ile hafifçe dövülür. Dövme fayda sağlamayacaksa on yaşına kadar kendi haline bırakılır.

Çünkü Amr İbni Şu'ayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasülüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
"Kendileri yedi yaşında olan çocuklarınıza namaz kılmayı emredin.
Kendileri on yaşındayken ise namaz kılma-maktan ötürü onları (hafifçe) dövün ve yataklarda aralarını ayırın. (Ebu Davud,Salat, Ahmed İbni Hanbel,el-Müsned)

Bu hadis-i şerifteki emir çocuğun velisine yöneliktir. Çünkü ALLAH (C.C.) (C.C.)-u Teala şöyle buyuruyor:

"Ailene namazı emret, sen de ona devam et." (Taha Suresi 132)

" Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi (cehennem) ateş(in)den koruyun." (Tahrim Suresi 6)

3- Akıllı Olmak:
Bu nedenle deliye namaz farz değildir.
"üç kişiden kalem (teklif) kaldırılmıştır.:
Buluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uykuda olandan ve iyileşinceye kadar aklını kaybetmişden" (Ebu Davud,Hudud)
hadis-i şerifi buna delildir.
Namaz İlmihali
Ahmet Mahmut Ünlü


Alt 28-10-2008, 22:15 #14

cihateri

Foruma Isınan Üye

Namazdaki hareketler ne anlama geliyor? Kıyamın ruhu nedir?


İnsanın bir bedenî ve şeklî yönü vardır. Bir de ahlakî güzelliklerini, psikolojik yapısını içinde barındıran, Allah ve Rasûlü’yle aşkını perçinleyen manevî ve ruhanî bir yönü vardır. İnsanın şekli gözle görülür; görebilen her insan için çaba gerektirmez. Ancak insanın ruhundaki güzellikleri keşfetmek için, özel bir çaba ve emek gerekir. İnsanın güzelliklerini keşfe dalmak için senelerce onunla dost kalmak ya da fedakârane bir şekilde onunla bağlantı kurmak lazımdır. Namazın da canımızdan bir can gibi, herkes tarafından görülebilen bir şekli vardır; bir de derinlerde saklı huşu ve ikâme ile ortaya çıkan bir ruhu vardır. Huşu; gönlümüzü, zihnimizi ve ruhumuzun her noktasını namaza verme, odaklanma halidir. İkâme ise namazı ne dediğimizin ve yaptığımızın şuuru içerisinde dosdoğru bir şekilde kılmak; namazı Efendimiz’in kıldığı şekilde şartlarına uygun ifâ etmektir.


Daha anlamlı ve huşu dolu bir namaz kılabilmek İslam dininde önemlidir. Bu noktada öncelikli tavsiyemiz namazın şeklî yönünün haricinde O’nun ruhu diyebileceğimiz manevî yönünü keşfetmektir. Mevlânâ’ya göre “Namazın özü, ruhun namazıdır. Sûreten ve şeklen kılınan namaz geçicidir, devamlı olmaz. Çünkü ruh, deniz âlemidir, sonsuzdur. Cisim ise deniz kıyısı ve karadır, sınırlı ve ölçülüdür. İşte bu yüzden devamlı namaz ancak ruhun olabilir. Ruhun da eğilmesi ve kapanması (rükû ve secde) vardır; fakat bunları açıkça şekillerle göstermek lazımdır. Çünkü mananın şekille bağlılığı vardır. İkisi bir olmadan fayda vermezler. Kızgınlık, şehvet ve hırs rüzgârları, ancak namazı olmayanlara zarar verir.”


İsmail Hakkı Bursevi’ye göre, gerçek manada namaz kılanlar bu âlemin maverasında Fahr-i Âlem Efendimiz’e uyanlardır. Zira Rasûlullah’a uyma namazda perdesizdir. Vahdet mihrabında imam olan Fahr-i Âlem Rasûlullah Efendimize söz, iş ve hal bakımından tabi olup engelsiz olarak uyanların namazları hakikidir.
“Huzur-ı kalp olmadan namaz olmaz.” Yani âlem-i sırda kalp Allah ile beraber olmadıkça hakiki namaza ulaşılmaz.

***

Kıyam, Allah’ın huzurunda saygı ile ayakta duruştur

Kıyam, Allah’ın huzurunda saygı ve sevgi duyguları içerisinde ayakta duruştur. Rabb’inin davetine karşı kulun davete icabet ederek ayakta O’nun huzurunda duruşudur. Kişi namaza niyetlenerek ayağa kalktığında kalbi, O’nun âlemlerin Rabb’i için ayakta durduğuna şahadet eder. Allah’a saygı ve sevgi duygusu kişinin bütün varlığına hâkim olur, her şeyi gözetimi altında tutan Allah korkusu ve sevgisi insanı içine alır.

Namaz kılan kişinin Allah’ın huzurunda saygı ile durması gereği, “Allah’a itaat ederek (gönülden boyun eğerek) ayakta durun (namaza durun).” (Bakara 2/238) ayetiyle vurgulanır. Hz. Peygamber de normal durumlarda namazın ayakta kılınmasını emretmiştir.5 Vakit Namaz Ve Önemi

Elleri kaldırış:
Sağ elle ahireti, sol elle dünyayı arkaya atış…
Kıyam duruşunda insan namaza başlama tekbiriyle ellerini kaldırdığında şunları ifade etmek ister; “Ben şu anda bütün dünyevi kaygıları ve maddî düşünceleri, Hakk’ın dışındaki her şeyi elimin tersiyle arkaya atıyor ve Yüce Mevla’nın huzuruna çıkıyorum.”
İsmail Hakkı Bursevi ise kıyam duruşunda iki elin kaldırılmasını şöyle yorumlar: “Sağ el ahiretten, sol el dünyadan ibarettir. Elleri kaldırmak ise, dünya ve ahiret ilgisini gönülden çıkarıp arka tarafa atmak ve her ikisi sebebiyle de büyüklenmeyi yok etmek anlamını taşır. İnsan kıyamda iki elini kaldırdığında, beden diliyle dünyayı ve ahireti arkaya atarken gönül diliyle de “Allah en büyüktür.”(Allahu Ekber); “Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur.” (velâ ilâhe ğayruk) diyerek Rabb’ine olan sevgi ve yakınlığını itiraf eder. Bir nevi namazda nefsinin köleliğinden kurtulan kulluk ve teslimiyetle yücelen kul, “Rabb’im, Sen’den başka Rab, kapısına gidilecek bir dost, duama ve dileklerime icabet eden sonsuz ikram sahibi Mevlâ bulamam ki… Ancak Sen varsın…” nidasıyla, dünyaya ve ahirete dair bütün isteklerini arkaya atar. Yunus Emre’nin “Bana Seni gerek Seni” sözünü bir nefes gibi içine çeker…
Yunus Emre ise kıyam duruşunda yaşanan bu manevî hali şöyle anlatır:

“Dünyayı bırak elden dünya gelmez bu yoldan
İki aşk bir gönülden asla geçmez bu haber.”

Namazın şekli bir damla ise, ruhu bir ummandır.


Alt 28-10-2008, 22:15 #15

tyrker_Derya

Deneyimli

paylasim icin saol


Alt 28-10-2008, 22:16 #16

cihateri

Foruma Isınan Üye

Namazi terk etmenin azabi Namazi hicbir mazeret olmadan kazaya birakmanin cezasi cok büyüktür.Namazi kilmamak cehenndem azabini hic saymak demektir.Bir kirbit yaksak,sadece cöp sönünceye kadar elimizi atesine tutmaya kalksak,acisina dayanamiyoruz.Yüz derece kaynayan suya elimizi sokamiyoruz.

Allh'in azabinakarsi umursamaz olabilirmiyiz?
Herkes kendi kazandiginin karsiligini görür.Ancak defteri sagindan verilenler müstesnadir;onlar kazandiklarindan kat kat fazlasiyla mükâfatlandirilir.Onlar cennettdirler.Mücrimlere,"Sizi sakar cehennemine sokan nedir?
diye sorarlar.Onlarda "Biz namaz kilanlardan degildik"derler.

Hic kimse,Allah'in azabina karsi korkusuz ve ilgisiz olamaz.Üstelik namaz gibi
bir ibadet söz konusu oldugunda,kendimizi rahat hissedemeyiz.

Bazi kimseler,"ben yanmiyacagim,ruhum yanacak"gibi gercekle ilgisiz sözler sarf ediyorlar.Cehennem azabi,bedene ve ruha uygulanacaktir.Hem ruha bile uygulansa,ruh bizim degil mi?Üstelik Cennete gidip sonsuza dek mutlu olmak varken,niye azabi isteyelim?
Namaz kilmanin en büyük sebebi,önemini bilmemektir.Namazin ne büyük bir ehemmiyet ve kiymet tasidigini bilmeyen nice Müslüman;"Isin var,sonra kilarsin", "Neyse sonra kaza edersin"gibi cümleler kullanirlar.

Oysa namaz o kadar önemlidir ki,insanin yaratilis sebebinin en büyügü budur.
Düsünün bir kere:Rabbimiz Kur'an'da meâlen,"Ben cinleri ve insanlari,ancak Bana ibadet etsinler diye yarattim"buyuruyor.
Daha ötesi var mi?

Evet,icinde bulundugumuz gafletten uyanalim.Namazi vaktinde,hic kacirmadan,ezan okunur okunmaz,dosdogru ve hakkini vererek kilalim.

Eger hemen uyanmazsak,bilelimki,Cehennemde uyanmak cok gec olacak.
__________________
Alt 28-10-2008, 22:17 #17

cihateri

Foruma Isınan Üye

Bir Günlük Namazın Kazandırdıkları Bir günlük namazın kazandırdıkları
Namazın bütün ibâdetleri içine alan bir ibâdet olduğunu bilmem biliyor
musunuz?

Konuyla ilgili bâzı teknik rakamlar vermek istiyorum:

" Günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Bu 40 rek-atın 17-si farz, 3-ü
vâcib, 20-si sünnettir.

" Bir senede 14.600 rekat namaz kılıyoruz.

" Ramazan-da 600 rekat teravih namazı kılıyoruz.

" Toplam bir yılda 15.200 rekat namaz kılmış oluyoruz.

" Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı, kuşluk vaktinde
kılınan duha namazı, gece kılınan teheccüt namazı gibi nâfile namazlar
15.200 rekat sayısı dışındadır.

*Namaz kılan bir mümin bir günlük namazında neyi ne kadar zikrediyor; hiç
düşündünüz mü? Gelin ortalama bir rakam çıkaralım:

Namaz kılan bir mümin bir günde en az.... 40 def a Besmele çekiyor.

40 def a Fatiha sûresini okuyor.

80 def a Rabb imizin er-Rahman ismini söylüyor.

80 def a er-Rahim ismini söylüyor.

213 def a Allah-u Ekber diyor.

120 def a Sübhane Rabb iye l-Azim, diyor.

240 def a Sübhane Rabbiye l-Âlâ, diyor.

15 def a Sübhaneke duâsını okuyor.

40 def a Semi Allahu limen hamideh diyor.

40 def a Rabbena ve leke l-hamd diyor.

40 def a Âmin (Ya Rabbî! Duâlarımı kabul buyur) diyor.

33 def a Zamm-ı Sûre okuyor.

21 def a Ettahiyyatü yü okuyarak Peygamberimize selâm gönderiyor.

21 def a Kelime-i Şehadet i söylüyor.

26 def a omuzundaki meleklere ve yanlarındaki Müslümanlara Selâm
veriyor.

13 def a Allahümme ente s-Selâmü ve Minke s-Selâmu Tebârekte ya
Zelcelâli ve l-ikrâm, diyor.

13 def a Rabbenâ Âtina, duâsını okuyor.

13 def a Rabbenâğfirli, duâsını okuyor.

15 def a Allahümme Salli selâvatını okuyor.

15 def a Allahümme bârik selavatını okuyor.

15 def a Euzübillâhimineşşeytânirrâcîym diyerek şeytanın şerrinden
Allah a sığınıyor.

Bu zikrettiklerimiz sâdece namazın içinde okunanlardır. Namazdan önce ve
sonra okunanlar ve tesbihatlar bu rakamların dışındadır.

60 yıl yaşayıp da kulluğunun gereklerini yerine getiren bir mü minin
yaptıklarını ve söylediklerini bu kadar yıl hesabıyla hesaplayın
bakalım, ne çıkacak karşınıza.

Ya kulluk şuurundan uzak, ibâdetlerden mahrum ömrünü zilletle geçirmiş
bedenini ibâdetsizlik illeti (hastalığı) istila etmiş olanlara ne
diyeceksiniz. Gerçekten çok büyük kayıp içindeler değil mi? Allah
şerlerinden korusun ve kurtarsın...


Alt 28-10-2008, 22:17 #18

cihateri

Foruma Isınan Üye

Namazı Terk Etmek Kabir Azabına Sebeptir Allah Teala buyuruyor ki; "Kim de benim ‘zikr’imden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır” (Tâhâ, 124) Bu ayette geçen sıkıntılı geçim ifadesi kabir azabı olarak tefsir edilmiştir. Şüphesiz kabir azabı sıkıntılı hayattandır ve Allah onu dünyada, berzahta ve kıyamet gününde zikrinden yüz çevirenlere musallat edecektir. İbnul Kayyım rahimehullah diyor ki; "Allah Teala'nın; "İyiler muhakkak cennettedirler, Kötüler de cehennemdedirler."(İnfitar 13-14) ayetini yalnızca kıyamet gününe has zannetme. Aksine onlar hayatlarının üç devresinde de nimetler içinde, diğerleri ise hayatlarının üç devrelerinde de azaptadırlar."[1]
Namazı terk eden, cehennem ehli günahkarların amelini işlemektedir. Şayet Allah'a Nasuh tevbesi ile tevbe edemeden ulaşırsa Allah korusun kötü son ile ölür. Sonra kötü ameli ona kabrinde arkadaşlık etmek için gelir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahkar kimsenin gömüldükten sonraki durumu hakkında şöyle buyurmuştur;
"Ona çirkin suratlı, çirkin elbiseli, kötü kokulu bir adam gelir ve der ki; "Kötülüklerinle müjdelerim seni. Bu senin vaad olunduğun gündür." O da; "Allah da seni şer ile müjdelesin. Sen kimsin? Yüzün ancak şer getiren kimsenin yüzü gibidir" der. "Ben senin pis amelinim" diye karşılık verir."(Sahihtir.)
Kıyamet gününe kadar elim azap içinde kalır. Semura Bin Cundeb r.a.'den; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Gece iki kişi gelip elimden tutup götürdüler…" bu şekilde başlayan hadiste şu ifadeler de geçer; "Derken uzanıp yatmakta olan bir adamın yanına vardık. Bir adam onun başucunda durmuş bir kayayı başına atıyor ve onun başını taş yarıyordu. Taş yuvarlanıp gidiyor, tekrar gelip onu yakalıyordu. Bakıyor ki başı tekrar eski haline sapasağlam olarak gelmiş. Yine vuruyor, yine yarılıyor. Taş geliyor ve onu eski halinde sapasağlam buluyor…" hadis böyle devam ediyor. iki melek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gördüğünü şöyle açıklıyorlar; "Hani o gördüğün o başı taşla yarılan adam var ya, o adam Kuran'ı alıp okumadan bir kenara bırakıyordu. Farz namazdan yana uykudaydı, kılmıyordu


Alt 28-10-2008, 22:18 #19

cihateri

Foruma Isınan Üye

Çünkü Namaz

Çünkü Namaz
5 Vakit Namaz Ve Önemi
çünkü namaz terbiyedir.
muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar.
ankebut-45

çünkü namaz yardım ve destektir.
sabır ve namaz ile allahtan yardım isteyin.
bakara-45

çünkü namaz huşudur.
gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir.onlar namazlarında huşu içindedirler.
mü'minun-1,2

çünkü namaz rızkın yoludur.
ailene namazı emret.kendin de ona sabırla devam et.senden rızık istemiyoruz.(aksine)biz seni rızıklandırıyoruz.
taha-132

çünkü namaz rıza yoludur.
ailesine namazı ve zekatı emrederdi.rabbi nezdinde hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.
meryem-55

çünkü namaz,namazı kılanın imanının şahididir.
onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden(allah yolunda)harcayan kimselerdir.işte onlar gerçek müminlerdir.
enfal-3,4

çünkü namaz kurtuluşun yoludur.
temizlenen,rabbinin adını anıp O 'na kulluk eden kimse,kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.
a'la-14,15

çünkü namaz kılanlar geceleri rab'leri ile beraber olurlar.
gecelerini rabb'lerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler.
furkan-64

çünkü namaz kılanların yataklarla araları iyi değildir.
korkuyla ve umutla rab'lerine yalvarmak üzere(ibadet ettikleri için)vücutları yataklardan uzak kalır.
secde-16

çünkü namaz kılanlara melekler şahittir.
sabah namazı kıl,çünkü sabah namazı şahitlidir.
isra-78

çünkü namaz kılanlar cennetin varisleridir.
onlarki namazlarına devam ederler.işte asıl bunlar varis olacaklardır.firdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdrlar.
mü'minun-9,11


namaz kulun miracıdır.
namazla yükselebilenlere selam olsun..


Alt 28-10-2008, 22:18 #20

cihateri

Foruma Isınan Üye

Namazın Fâzîleti...
Talha bin Ubeydullah'dan anlatılıyor:
Necid ahalisinden saçları dağınık, sesinin gürültüsü işitilip ne dediği yanımıza gelinceye kadar anlaşılmayan bir şahıs Resûlüllah aleyhisselâma geldi; baktık ki:
İslâm nedir? diye soruyor adam.
Bunun üzerine Resûlüllah aleyhisselâm:
Bir gün bir gecede beş vakit namazdır, buyurdu.
Adam:
Beşten fazla bir şey yok mu? dedi.
Peygamber aleyhisselâm:
Hayır, nafile kılmak arzu edersen başka, fakat farz olarak sadece beştir, buyurdu. Ve kendisine Ramazan ayı orucunu anlattı:
Adam:
Bundan başka oruç var mı? dedi.
Resulüllah aleyhisselâm:
Nafile olarak tutmak istersen başka, fakat farz olarak yoktur, buyurdu. Ve kendisine zekâtı, anlattı,
Adam:
Söylediğin miktardan fazlası var mı? diye sordu.
Peygamber aleyhisselâm:
Nafile olarak vermek arzu edersen başka, fakat farz olarak, anlattığım kadardır, dedi.
Bundan sonra adam:
Allah'a yemin ederim ki, bundan ne fazla ne de noksan yaparım, diyerek dönüp gitti.
Allah'ın Resulü de:
Doğru söylüyorsa, felaha erişti, buyurdu...
(Buharı, Müslim, Ebû Davud, Neseî)


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler5 Vakit Namaz Ve Önemi Konusuna Benzer Konular

Siz de 5 Vakit Namaz Kılmak İster misiniz?


Namaz dinin direğidir . ( Hadisi Şerif ) Hayatımızı kelimelere dökecek olsak onu şu şekilde tanımlaya biliriz . Hayat , vesileler toplamıdır ....

5 vakit namaz kılıyorum


5 vakit namaz kılıyorum Franck Ribery, her müslüman gibi 5 vakit namaz kılmaya çalıştığını söyledi.

Siz de 5 vakit Namaz kılmak istemezmisiniz...


Hayatımızı kelimelere dökecek olsak onu şu şekilde tanımlaya biliriz . Hayat , vesileler toplamıdır . Dikkatle bakacak olursak hayatımızın...

: Siz de 5 vakit namaz kılmak ister misiniz ??


Namaz dinin direğidir .” ( Hadisi Şerif ) Hayatımızı kelimelere dökecek olsak onu şu şekilde tanımlaya biliriz . Hayat , vesileler toplamıdır ....
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 23:55 .