Sponsorlu Bağlantılar:
  İmanın Şartları ....
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 18-06-2009, 08:14 #1

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

İmanın Şartları ....

İmanın şartları AMENTÜ 'de toplanmıştır:
Amentü şöyledir:
Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.
[Yaniİmanın Şartları .... Allah’aİmanın Şartları .... meleklerineİmanın Şartları .... gönderdiği kitaplarınaİmanın Şartları .... peygamberlerineİmanın Şartları .... ahiret gününeİmanın Şartları .... kadereİmanın Şartları .... hayrın ve şerrin Allah’tan olduğunaİmanın Şartları .... öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah’ın kulu ve son Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum.]
Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
“Ey inananlar! Allah’aİmanın Şartları .... rasulüneİmanın Şartları .... rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ıİmanın Şartları .... melekleriniİmanın Şartları .... kitablarınıİmanın Şartları .... rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.” [Nisa: 136]
İmanın Şartları madde halinde ve sırasıyla şöyledir:
  1. Allah'a iman
  2. Meleklere iman
  3. Kitaplara iman
  4. Peygamberlere iman
  5. Ahiret gününe iman
  6. Kaderinİmanın Şartları .... Hayır ve Şerrin Allah'tan olduğuna iman
Allah'a inanmak

Allah(cc)'ın var olduğunuİmanın Şartları .... bir olduğunuİmanın Şartları .... gördüğümüz - görmediğimiz bütün alemin gerçek sahibi ve Rabbi olduğunu bilmekİmanın Şartları .... bununla beraber inanmak gerekir. Nasıl ki her eserin bir sahibi varİmanın Şartları .... her resmi çizen bir ressam varİmanın Şartları .... her mobilyanın bir ustası veya mühendisi var iseİmanın Şartları .... bunca kâinatın bir düzen ve tertip içerisinde yönetilmesi birtakım sebeplerle belirli ölçü ve zaman içinde dönüp durması da çok büyük bir güce sahip birisi tarafından yapılması icap etmektedir. İşte bu varlık Allah(cc)'tır. Ondan başka ilah yoktur. Alah'ın varlığını reddetmek küfür başta olmak üzere birçok kötülüğün kapısını açar. Allah'ın varlığına bile bile inanmayan zalimdir. Ancak bu zalimliği kendine zarar verir. İş işten geçtikten sonra (perdeler kalktıktan sonra) gerçeği görür ve o zamanki imanı bir fayda vermez.
Allah'ın meleklerine inanmak
Melekler'in varlığına inanmakta farzdır. Şöyleki Allah'ın vesileleri bir hayli sayılamayacak derecede çoktur ve farklıdır. Yağmurların ve karların tanelerini taşıyan meleklerdenİmanın Şartları .... rüzgarıİmanın Şartları .... deniziİmanın Şartları .... bulutlarıİmanın Şartları .... ayıİmanın Şartları .... güneşi Allah'ın izniyle yönlendiren meleklere kadarİmanın Şartları .... insanların sağında ve solunda bulunan yazıcı meleklerdenİmanın Şartları .... kabirde sorgu sormakla görevli münker ve nekir meleklerine kadarİmanın Şartları .... salavatları peygamber efendimize ulaştıran seyyah meleklerindenİmanın Şartları .... vahiy meleğine kadar birçok meleklerin varlığı bilinmektedir. Bunların herbiri Allah'ın izniyle hareket etmekte ve kesinlikle onun emrinden çıkmayarak devamlı zikir halindedirler. "Gökte bir karış boş yer yoktur" ifadesinin peşindenİmanın Şartları .... "Orası meleklerle doludur" ifadesine kadar bilgilerde yer almaktadır. Bunların hepsi nurani varlıklar olduğu ve bazı meleklerin özellikle Kur'an-ı Kerim de geçtiğini de delil olarak gösterirsekİmanın Şartları .... bunların varlığına inanmak daİmanın Şartları .... imanın şartlarından ve inanılması gereken hususlardandır diyebiliriz.
Allah'ın kitaplarına inanmak
Kitaplar'ın varlığına inanmak da farzdır. Bu kitaplar normal bir insanın veya yaratılmış bir varlığın yazdığı kitap gibi değildir. Bu kitaplar ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar yaratıcı tarafından bizlere rehberİmanın Şartları .... öğütİmanın Şartları .... ilim ve birçok konuda hüküm vermekİmanın Şartları .... müjde vermekİmanın Şartları .... korkutmak vb. amaçlar ile gönderilir. İnsanların ibret almasıİmanın Şartları .... okuyup rahat ve huzur bulmasıİmanın Şartları .... birçok konuda ilkönce başvurulan kaynak olmasıİmanın Şartları .... dünya ve ahiret yaşamındaki dengelerin ve ölçülerin anlatılması öğretilmesi gerçekten bir insanın veya bütün insanların veya bütün varlıkların yapabileceği bir iş değildir. En basit deliliİmanın Şartları .... ölüm sonrasıdır. Ölüm sonrasındaki ahiret hayatının sahibi olan Allah(cc)İmanın Şartları .... kitaplarında kendini ve rasullerini tanıtmaktaİmanın Şartları .... dini ölçüleri ve hükümleri belirlemektedir. İlahi kutsal kitapların her biriİmanın Şartları .... yeni bir şeriat kanunu (Din) getiren ve öncekinide tastik eden bir özelliğe sahiptir. Bu kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerimİmanın Şartları .... yeryüzüne gelmiş bütün kitapların toplandığı SON ilahi kitaptır. Önceki büyük kitaplar olanİmanın Şartları .... İncilİmanın Şartları .... Tevrat ve Zebur'u tastikler ve içinde barındırır. Kur'anı Kerim ileİmanın Şartları .... dinin bütün safhaları tamamlanmış ve kemale ermiştir (olgunlaşmış ve son bulmuştur). Artık bundan sonra başka bir din veya kitap Allah katında kabul edilmeyecektir. Çünkü son kitabın gelmesiİmanın Şartları .... son dinin açıklanması ve son peygamberin gönderilmesi bunların hepsi kıyamet alametidir. Böylece dünyanın ömrüde son bulmakta ve son zamanlar yaşanmaktadır. Bütün bunlara rağmen bize en büyük rehber ve nur olarak gönderilenİmanın Şartları .... ayrıca bununla beraber Peygamber efendimizin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerimİmanın Şartları .... halen yürürlükte ve hiç değişmeden günümüze kadar gelmekte olup her asra hitap niteliğindedir. (Allahu alem)
Allah'ın peygamberlerine inanmak
Peygamberler'in varlığıİmanın Şartları .... ilahi kitapların yayılmasıİmanın Şartları .... açıklanmasıİmanın Şartları .... bizlere örnek olmasıİmanın Şartları .... mucize ve ibret olması (ve daha sayamadığımız birçok sebep için) bilinmesiİmanın Şartları .... inanılması gereken hususlardandır. İnsanların ilki olan Hz. Adem (a.s.) 'dan son peygamber Hz. Muhammed(sav) Efendimize kadar gelmiş geçmiş birçok peygamberler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerimde bunların 25 kadarı geçmektedir. (Ancak 25 peygamber var anlamına gelmez) rivayetlere göre 124 binİmanın Şartları .... başka bir rivayete göre 224 bin peygamber geldiği bilinmektedir. Ancak 124 bin görüşü daha yaygındır. Nisa suresininİmanın Şartları .... (Kıssalarını sana bildirmediğimiz resuller de gönderdik) mealindeki 64. âyetiİmanın Şartları .... Peygamber sayısının Kur’an-ı kerimde bildirilmediğini göstermektedir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Nebiler 124 binİmanın Şartları .... resuller ise 313’tür.) [Hakim].
Allah(cc)İmanın Şartları .... insanları başıboş ve sebepsiz yaratmamışİmanın Şartları .... onlara kitap göndermiş ve kitapları anlatan kulluk örnekleri olan rehberlerİmanın Şartları .... peygamberler göndermiştir. Bunlara inanmak icap eder.
Ahiret gününe inanmak
Ahiret günüİmanın Şartları .... bizler için en büyük ve en önemli gündür. Bu gün hakkında birçok ayet ve hadis vardır. Ayet ve hadislerin bilgi verdiği bir konuda iman etmek gerekir. Nitekim bunlara itiraz etmekİmanın Şartları .... reddetmek inanç noksanlığındandır. Ahiretin ebedi ve sonsuz olmasıİmanın Şartları .... oradaki nimetlerin şuanki içerisinde bulunduğumuz nimetlerden kıyas edilemeyecek kadar farklı ve çeşitli olmasıİmanın Şartları .... yine azabın buradaki en ağır azaptan kıyas edilemeyecek kadar acı verici olmasıİmanın Şartları .... yapılan her amelinİmanın Şartları .... kullanılan her nimetin hesabının verilmesiİmanın Şartları .... hayır ve şerrin (iyilik ve kötülüklerin) ahiret gününde karşımıza çıkmasıİmanın Şartları .... mizanİmanın Şartları .... cennetinİmanın Şartları .... cehenneminİmanın Şartları .... kabir hayatınınİmanın Şartları .... dünya hayatında iken görmediğimiz ve itiraz ettiğimiz gerçeklerle karşı karşıya kalmamızİmanın Şartları .... ölümden sonraki bu hayatın sonunun olmaması gibi konuların hepsi ahiret hayatının özelliklerindendir. O günİmanın Şartları .... artık hesaplaşma günüdür. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görürİmanın Şartları .... kimde zerre kadar kötülük yapmışsa karşılığını görür. Sonuç olarak insanlar bu günde (ahiret gününde) saf saf Allah'ın huzurunda dururlar ve hepsi gerçeği görür. Cehennem görünür ve sırat köprüsüne sevk edilir. Bu köprüden geçenler kurtulurİmanın Şartları .... geçemeyenler cehenneme yuvarlanır. Ahiret gününün çok enterasan ve farklı sahneleri vardır. Gerçek olan bu sahnelerleİmanın Şartları .... hepimiz karşılaşacak ve yüzyüze geleceğiz.
Kadere inanmak
Kaderİmanın Şartları .... bir seneryo gibidir. Yazarı ise Allah(cc)'tır. Herşeyin kaderi (yani yapacağı bütün işleri) belirlenmiş ve Levh-i Mahfuz denilen yerde korunmaktadır. Bu zamana kadar gelmişİmanın Şartları .... geçmiş ve gelecek bütün işler kaderde kayıtlıdır yazılıdır. Bizleri ilgilendiren hususa gelinceİmanın Şartları .... her ne yaparsak yapalım kaderdekini yaşarız. Kaderimizin dışına çıkamayız. Bir örnek belki konunun anlaşılmasına neden olabilir. Bilgisayardaki araba yarışlarını düşününİmanın Şartları .... oyunun izin vermediği şeyler yapılmadığını hepimiz biliriz. Örneğin 200 km hızdan fazlasını desteklemeyen bir araba yarışındaİmanın Şartları .... 300 km hız yapamayız. Bunun nedeniİmanın Şartları .... oyunun 200 den fazlasını desteklememesidir. Yani sınırlardan dışarı çıkamamamızdır. İşte bilgisayar programı kader gibidir. Nasılki sınırdan dışarı çıkılamıyorİmanın Şartları .... böylece kaderden de dışarı çıkılamaz. Adeta çember içinde kalan insan sağına da gitse soluna da gitseİmanın Şartları .... aşağıda inseİmanın Şartları .... yukarıda çıksa aynıdır farketmez. Kaderden çıkamaz. Bir yerden başka bir yere giderken yönünü değiştirse bile yine bir kaderden başka bir kadere geçer. Sonuçta Allah'ın kaderindenİmanın Şartları .... yine Allah'ın kaderine gidilir. Anne ve babalarımızıİmanın Şartları .... kardeşlerimizi vs. biz seçmiyoruz. Bunlarİmanın Şartları .... kaderimizde yazılı olduğu için karşılaşıyoruz.
Kadereİmanın Şartları .... alın yazısı da denmektedir. Ancak şurası iyi bilinmelikiİmanın Şartları .... bir kimse içki içipİmanın Şartları .... kumar oynayıpİmanın Şartları .... zina edip veya herhangi bir kötülük yapıp "ne yapalımİmanın Şartları .... kaderimiz böyleymiş" deyip kötülükleri işlemeye devam ederse bu kişi ancak kendi kendini kandırmış olur. Bir diğer önemli husus iseİmanın Şartları .... kadere razı olmamak isyan etmek ! Bunlar iman zayıflığından kaynaklanırİmanın Şartları .... insanı dinden çıkarmaya kadar götürür. Kaderi Allah yazmıştır. Eğer Allah'ın olmasını emrettiği programa (kadere) razı olmayanİmanın Şartları .... isyan edenİmanın Şartları .... vereceği hesaba hazırlansın (Allah bizleri kadere razı olanlardan eylesin)
Hayır ve Şerr'in Allah'tan olduğuna inanmak
Hayır (yani iyilik) ve Şer (Yani kötülük). Bunların hepsi Allah'ın dilemesiyle olmaktadır. Bizim karşımıza çıkan her iyilik ve kötülük Allah'ın takdiriyledir. İmtahan aleminde olduğumuzdan dolayıİmanın Şartları .... her türlü iyilik ve kötülükle karşı karşıya kalabileceğimizi unutmayalım. Biz iman eden müslümanlar olarakİmanın Şartları .... iyiler ile kötülükleri birbirinden ayırıp iyiliklere yönelmeli ve kötülüklerden uzaklaşmalıyız. Başımıza bir kötülük geldiğinde hemen isyan edip dert yanmak yerine sabredip dua etmekİmanın Şartları .... çok güzel ve iyi bir karşılama olacaktır. Hayırları işlediğimiz zaman Rabbimizin rızasına ereceğimizede iman ettiğimizden dolayıİmanın Şartları .... Allah için yapılan hiçbirşeyden zarar etmeyeceğimizin huzuru sevindiriyor bizleri.
Allah her şahsıİmanın Şartları .... ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendineİmanın Şartları .... yapacağı (şer) de kendinedir... (bakaraİmanın Şartları ....286)

Görüntüleme:1923, Cevaplar:5

Alt 18-06-2009, 12:19 #2

Muvazzaf

Foruma Alışıyor

Allah razı olsun kardeşim.Yalnız bazı hataları düzeltmekte fayda var:

1. Peygamberlere iman bahsinde belirttiğiniz gibi, ayette Efendimize (s.a.s) bildirilmeyen peygamberler de gönderildiğinden bahsediliyor.Bu sebeble peygamberlerin sayısı belirli değil demektir.Eğer şu kadar gelmiştir diye bir sayı söylersek; Allah o sayıdan fazla göndermişse bazı peygamberleri inkar etmiş konumuna düşeriz, eğer o sayıdan eksik peygamber göndermişse, bu sefer de Allah'ın göndermediği sayıda peygamber var diye yalan söyleyerek Allah'a iftira etmiş oluruz.Kur'an'da varken, hadis ile amel edilmez.Hem hadisin sıhhat derecesi de önemlidir.Ama Kur'an öyle değildir.Kur'an kesin haberleri içerir.

2. Kader meselesi de çok sıkıntılı bir şekilde anlatılmış.Burdaki anlatıya göre, kişi günahlarını da -haşa ve kella- Allah'a isnad edebilir.Ama böyle bir şey imkansızdır.Bu mesele, şöyle açıklanabilir:

Ülkenin başkanı size bir araç hediye ediyor ve bu aracı kötülükte kullanmamanızı öğütlüyor.Bu verdiği aracın kontrolü sizin elinizde olacak ve bu aracı kullandığınız sürece aracı verene teşekkür etmeniz gerekiyor; yalnız, ülke başkanı belirli bir zaman sonra aracı geri alacağını söylüyor, eğer kötülükte kullanılmışsa cezalandıracağını söylüyor.

İşte aynen o şekilde; ruhumuz şoför, bineğimiz bedenimizdir.Allah, bu bedeni nasıl kullanmamız gerektiğini yani kullanım klavuzunu vermiş.Bu kullanım klavuzu Kur'an'dır.Bu bedenin kontrolü, kişiye verilen irade sayesinde, kendisindedir.Dolayısı ile hesabı da kendi yaptıklarından dolayı verecektir.Yani Allah, kullara zorla bir şey yaptırmıyor.Aksi halde bu bir imtihan olmaz.

Bu meseleler kısaca böyledir.


Alt 18-06-2009, 12:22 #3

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Bende tşk ederim ALLAH sizdende razı olsun


Alt 18-06-2009, 15:07 #4

●๒lยєฬ๏гl๔●

ÖZEL ÜYE

teşekkürler paylaşım için..


Alt 16-10-2010, 17:25 #5

Aguilar

Bizden Biri

sagolasın paylasım ıcın..
ben sunu demek ısterım sadece bu konu uzerınde..

***İMANIN BU 6 ŞARTINDAN BİRİNE İNANMAYAN!
HATTA ŞÜPHE DUYAN DİNDEN ÇIKAR...

bu aklınız da bulunsun ve emınım zaten bılıosunuzdur bu durumu


Alt 16-10-2010, 17:28 #6

Ottoman Empire

Osmanlı İmparatorluğu
ALLAH razı olsun tugsecan,
İmanın Şartları ....
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçeneklerİmanın Şartları .... Konusuna Benzer Konular

İmanın Geçerli Olmasının Şartları


İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini âhirette ebedî kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir: 1. İmanın dünyada hür iradeye...

imanın ve islamın şartları


İmanın ve İslam'ın şartlarıSual: Her müslümanın bilmesi gereken zaruri iman bilgilerini kısaca bildirir misiniz? CEVAP Zaruri gereken iman bilgisi,...

KurBan KesmeNin ŞaRtları


Kurban Kesmenin Şartları Nelerdir? Kurban kesecek kimsenin: Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukîm olması, nisab miktarı mala sahip...

Duâlarımız ve Kabul Şartları ...


İnsanımızın en çok etkilendiği konulardan birisi duâ meselesi. Genellikle duâlarımızın kabul olmamasından şikâyetçi oluyoruz. "Daha nasıl duâ edeyim,...

İMANIN ŞARTLARI


İMANIN ŞARTLARI İmanın şartları altıdır. Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekilde iman etmezse mü’min olamaz. Allah (c.c)...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 01:21 .