Regaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 25-06-2009, 10:47 #1

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Regaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??Aziz ve sıddık kardeşlerim ve fedakâr ve sadık arkadaşlarım!
Evvelâ: SizinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymetdar leyali-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı HakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? herbir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevab versinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? âmîn. ( Kastamonu LahikasıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 84 )
Regaib Nedir?
RegâibRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”Regaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? kelime olarakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? herhangi bir şeyi istemekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? arzulamakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi iseRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? arzulananRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? taleb edilen şey demektir. MüennesiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “Regâib”in aslı budur.
Receb’in ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Bu geceye Regaib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelinceRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu gecedeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? müminlereRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ragibetler [ihsanlarRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olurRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? namazRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? oruçRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? sadaka gibi ibadetlereRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeliRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? kazası olanRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılarRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Kur’an-ı kerim okurRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? tesbih çekerRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? tövbe istiğfar eder. Perşembe günü oruç tutupRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.
Peygamberimiz (a.s.m)’ ın Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzamRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? muhteşem sevabları var.
Bir de bu ayda sevablar kulların defterlerinin sevab hanelerineRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bol bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb denmiştir. YâniRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? sevabların bol bolRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? şarı şarılRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? gürül gürül döküldüğü ay demek… SabbeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Arapçada dökmek demek… Nehrin de böyle dağlardan çağlayarak şaldur şuldur akıp da döküldüğü yere münsab derler; o da aynı kökten… Receb-ül esabb; Allah’ın rahmetinin cûşa gelipRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ikram ü ihsanâtının şarıl şarılRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? güldür güldür kullara geldiği ay demektir.
Arifler ve din alimleri kitaplarında yazmışlar kiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu ay ekimRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ekmeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ziraat ayıdır. Sevaplı işlerRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? oruç tutmakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraatRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ekim ayıdır. Şa’ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdırRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor.
Onun içinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Receb ayı tevbe ayıdır.” demişler. Yâni kul ne yapacak?.. “Yâ Rabbi! Ben anlayamamışımRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hatâ etmişimRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bilememişimRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? suçluyumRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? kusurluyum; beni affet…” diyerek hatâsını itiraf edipRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hatâsından dönerekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Cenâb-ı Hakk’ın yoluna girecek.
Şa’ban ayı ibadetlere devam etme ayıdır. Ramazan da mükâfatlarını alma ayıdır. Böyle çeşitli kelimelerle bu ayların birbirleriyle irtibatlı olduğu beyan edilmiştir.
Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler:
Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimelerRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır .
AyrıcaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte buRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe SuresiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 36) Hz. Peygamber’in ( a.s.m ) ( aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisindeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ayet-i kerimede işaret buyurulan haram aylarınRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ZilkadeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ZilhicceRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır: ”
Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler:
• Allahü teâlâRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]
• Receb-i şerifin bir gün başındaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutanaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]
• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutanRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Yala]
• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib gecesiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Şabanın 15. gecesiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? CumaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İbn-i Asâkir]
• “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelikRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” buyuruyorlar. (Camiu-s sağir)
• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı kiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi kiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” buyurmuştur. (Müslim)
• Muhakkak zamanRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. ZilkadeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ZilhicceRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır.” (BuhârîRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? TefsirRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? SureRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 8Regaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??9)Benzer Konular

Görüntüleme:1258, Cevaplar:4

İlginizi Çekebilir >
Alt 25-06-2009, 10:48 #2

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS


• “Recep ayı Allah’ın ayıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Şaban benim ayımRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (AclûnîRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Keşfu’l-HafâRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 1/423)
• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( r.a. )’dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: “Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. HanbelRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? MüsnedRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 1/259)
• Receb’in ilk cuma gecesini ihya edeneRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Allahü teâlâRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? kabir azabı yapmaz. Duâlarını kabul eder. YalnızRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 7 kimsenin duasını kabul etmez: FaizciRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Müslümanları aşağı görenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ana babasına eziyet edenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadınRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? çalgıcıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? livata ve zina edenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? beş vakit namazı kılmayan. [Bu günahlardan vazgeçmedikçeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? duaları kabul olmaz.] [Saadet-i Ebediyye]
• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutanaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutanaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutanaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutanaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bir münadiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Geçmiş günahların affoldu” der. Receb ayında Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o daRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. [Taberânî]
• Kim Receb ayındaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? takva üzere bir gün oruç tutarsaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. [Ebû Muhammed]
• Hz. Aişe ( r.a ) validemizRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “ResûlullahRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok önem verirdi.” buyuruyor. Çünkü Hadis-i ŞerifteRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini istiyorum.” buyururdu. (Tirmizî)
• Receb ayında yapılan dua kabul edilirRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? günahlar affedilir. Bu ayda günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hz. Hüseyin ( r.a) anlatır:
“Kâbe’yi tavaf ederkenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? yanık sesle Allahü teâlâya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlüRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuşRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? kurumuşRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hareketsiz idi. OnaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Sen kimsinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? durumun ne böyle?” dedim. O kimse dedi ki:
“Adım Menazil… Ben çalgı çalmakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? şarkı söylemekle şöhret salmışRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Arabistan’ın ünlülerinden bir gençtim. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Receb ve Şaban aylarında bileRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu günahlara devam ederdim. Salih babamRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? beni bu günahlardan kurtarmaya çalıştı. BanaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Allahü Teâlânın azabı şiddetlidirRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeçRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu kötü işleri bırak! Melekler ve bu aylar senden şikâyet ediyorlar” dedi. Nasihate hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüpRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalbleRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Bu aylarda oruç tutupRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? geceleri ibadet ediyorum. Beytullah’a gidip şerrinden korunmak içinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Allahü teâlâdan yardım dileyeceğim” dedi. Bir hafta oruç tutupRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Kâbe’ye giderekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Ey RabbimRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? mazlumların âhını yerde bırakmazsın. Bu aydaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu mübarek yerlerde yapılan duaları red etmezsin. Hakkımı oğlumdan alRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? onu felç et!” diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Beni görenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Baba bedduasına uğramış kişi” derdi.”
Hz. HüseyinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Baban bu hâline ne dedi?” buyurdu. O gençRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? “Babamdan özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerdeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile gelirkenRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? devenin ürkmesi ile babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim.” diyor. Hz. Ali bu felçli gence dua ediyorRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Receb’de yaptığı bu dua bereketiyle de Hak teâlâ ona şifa ihsan ediyor.
Regaib Gecesi ile İlgili Risale-i Nur’da Geçen İfadeler:
Üstadımız! Nur talebelerinin okudukları bir eşiRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bir benzeri daha dünyada olmayan “Cevşen-ül Kebir” isimli Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Hazretlerinin duasını ve çok sevablıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? çok nurluRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? çok faziletli salavat-ı şerifelerinizi elde ettikRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? okumağa başladık. Sizin devam ettiğiniz bu pek kıymetdarRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? çok mübarek evradlar; bizim zikrimizRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bizim virdimiz oldu elhamdülillah! Fakat en ziyade Risaleleri okumağa gayret ediyoruzRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? ehemmiyet veriyoruz. Çünki Nur Risalelerini ne kadar sık sık okursakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bu dualardan daha ziyade feyz alıyoruz. DualarıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? evradları mübarek gecelerdeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hususan Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi’rac ve Leyle-i BeratRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Leyle-i Kadir ve Cuma geceleri gibi vakitlerde okuyoruz. (Hanımlar Rehberi: 158)
“Evvelâ: Tekraren hem sizin Receb-i şerifinizi ve Leyle-i Regaib’inizi tebrikRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hem Safranbolu’lu kardeşlerimizin tebriklerine mukabeleten şuhur-u selâselerini ve dört leyali-i mübarekelerini ve Nurlarla gayet ciddî alâkalarını tebrik ederiz.” (Emirdağ L. - 1: 166)
Evvelâ: aaaaen küsur sene bir ömr-ü manevîyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübareaaai ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaib’i tebrik ediyoruz. (Kastamonu L.: 147)
“Evvelen: aaaaen sene bir manevî ömr-ü bâki kazandıran şuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i regaibinizi ve leyle-i mi’racınızı ve leyle-i beratınızı ve leyle-i kadrinizi ruh u canımızla tebrik ve herbir Nurcunun manevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlahiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi tebrik ederiz.” (Emirdağ L.-2: 121)
Birinci Sualiniz: Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?
Elcevab: Esbab-ı kabul dairesinde olmalı. Çünki bazı şerait dâhilinde dua makbul olur. Şerait-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ezcümle: Dua edileceği vakitRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? istiğfar ile manevî temizlenmeliRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve âhirde yine salavat getirmeli. Çünki iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bi-zahr-il gayb yani “gıyaben ona dua etmek”; hem hadîste ve Kur’anda gelen me’sur dualarla dua etmek. Meselâ:
Allahumme inni es’elukel afve vel-afiyete livelehu fid-dini ved-dünya vel-ahiret
Rebbenatina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve gıne azabennar.
gibi câmi’ dualarla dua etmek; hem hulûs ve huşu’ ve huzur-u kalb ile dua etmek; hem namazın sonundaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? bilhassa sabah namazından sonra; hem mevâki’-i mübarekedeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hususan mescidlerde; hem Cum’adaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hususan saat-ı icabede; hem şuhur-u selâsedeRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hususan leyali-i meşhurede; hem ramazandaRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? hususan leyle-i kadirde dua etmek kabule karin olması rahmet-i İlahiyeden kaviyyen me’muldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksad yerine gelmezseRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? dua kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. (Mektubat)
Mübarek Kandil Gecelerini Nasıl Değerlendirmeliyiz?
1. Kur’an-ı Kerim okuyarakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
2. Peygamberimiz ( a.s.m)’ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
4. Allah rızası için namaz kılarakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dileyerekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
9. HastalarıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? yaşlıları ziyaret ederek; yoksullarıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? öksüz ve yetimleri sevindirerekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
10. EşRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? dost ve yakınlarımızla tebrikleşerekRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı??
11. Dargın ve küskünleri barıştırarakRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? değerlendirebiliriz
Regaib Gecesi Namazı Nasıl Kılınır?
Regâib Gecesi Namazı: Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevabı pek çoktur. Bu gecede kılınacak namaz 12 rek’attir. Bu namazın kılınışı şöyledir:
Her rek’atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek’atta bir selam verilerek 12 rek’at tamamlanır. On ikinci rek’at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere “ Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi” denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” denir.
Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere “Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta’lemü” dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere “ subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi” dedikten sonraRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir. ( İhya ulumuddinRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? Bedir yayınlarıRegaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? 1974Regaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? c:1Regaip KandiLi, regaip gecesi,, neLer yapıLmaLı?? s:555)
Regâib namazını cemaatle kılmak bid’attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

Alt 25-06-2009, 23:12 #3

●๒lยєฬ๏гl๔●

ÖZEL ÜYE


ALLAH(c.c)razı olsun arkadasım...

Alt 26-06-2009, 14:06 #4

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS


teşekkürler

Alt 26-06-2009, 20:44 #5

GUAPO!

Osmanlı İmparatorluğu

ALLAH (c.c.) Razı olsun paylaşım için.

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:45 .