Sponsorlu Bağlantılar:
  Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 17-03-2010, 17:39 #1

Bidünya

Acemi Üye

Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

Kuran-ı Kerim İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir.
Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir.

Kur'an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir.

İslam'a göre Allah Kuran'ı ikinci bir isim olarak “Kitap”, olarak adlandırmak suretiyle, daha en baştan itibaren, bu metnin yazılı hale getirilmesinin önemine işaret etmiştir.

Kuran'ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline Mushaf denir.


Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım bilinen en eski Kuran

İslam'a göre Kur'an son peygamber Muhammed'in mucizelerindendir. Dil
bakımından da Kur'an çoğu akademisyene göre Arapça'nın en güzel örneğidir.

Kur'an'ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir.

İlk ve son âyetleri
Kur'ân-ı Kerim'in, Müslümanlarca Muhammed'in risaletinin başında ilk olarak 'indiği' kabul edilen âyetleri şunlardır:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku, O insanı bir asılıp tutunandan yarattı, oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir, nun/nokta ile kalem/çizgi ve satırladıkları/yazdıkları" ( Alak, 96/1-5 Kalem, 68/1).
İlk inen âyetler inananları okumaya, öğrenmeye, yazmağa ve araştırmaya çağırır ve ilim için büyük teşvik mesajı taşır. Kur'ân'ın son inen âyeti de şudur:

"Kâfirler bugün sizden dininiz hakkında ümitsizliğe kapılmışlardır artık onlardan haşyet etmeyin, benden haşyet edin. Bugün size dinizi ikmal ettim/kabaca, anahatları ile olgunlaştırdım, size ni'metimi itmam ettim/anahatları ile tamamladım, sizin için bir din olarak islama razı oldum " ( Mâide, 5/3).


Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım ilk sure fatiha

Kuran Kelimesinin Kur'an-ı Kerim de Geçen Bazı Sureleri;

*"Biz var ya Biz onu okuyup akletmeniz için anlaşılır-sade-arı bir okuyuşla/okunuşla indirdik" ( Yusuf Suresi, 12/2).
*"Kur'anı okuyacağında/okuduğunda kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın (Euzü billahi mineşeşeytan ir racim) de" ( Nahl Suresi, 16/98).
*"Kur'an okunduğunda/okununca onu işitin de durup düşünün ki merhamet olunasınız" ( A'râf Suresi, 7/204).
*"Bu Kur'an, insanlara yolu gösterir, o değişmez yoldur, unat-düzgün çalışan-iş yapan inananları onlar için olan kerim bir ecir ile müjdeler." ( İsrâ Suresi, 17/9).
*"Kur'an'dan indirir/indiriyor/indirecek olduklarımız, inananlara şifa ve rahmettir..." ( İsrâ Suresi, 17/82).


Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

Kur'an- Kerim'in İçeriği Nedir?
*Kur'an'ın sayfaları arasında her sorunun cevabını aramak veya din alimlerinin bilimsel konulara Kur'an ile cevap vermesini beklemek yanlıştır. Kur’an-ı Kerim bir astronomi, bir kimya ya da tıp kitabı değildir. Kutub, 1997: I, 283

Kur’ani bilginin çalışma konusu ve ilgi alanı insanın kendisi, insanın düşüncesi, inancı, duyguları, kavramları, davranışları, tutumları, ilişkileridir. Maddi bilimleri, bütün araç ve bölümleri ile maddi alemde gerçekleştirilecek bilimsel keşiflere ve icatlara gelince bu görev, insan aklına, insan tecrübesine, insan buluşuna, insanın varsayım ve teori geliştirme yeteneklerine havale edilmiştir. Çünkü insanın yeryüzündeki halifeliğinin temeli bu olduğu gibi yapısının karakteri de bu fonksiyona yatkındır.

Kur’an-ı Kerim ise insanın psikolojik yapısını, kişiliğini, vicdanını, aklını ve düşüncesini yapılandırmaya çalışır. Bunun yanı sıra insanın bu potansiyel yeteneklerini iyi bir şekilde kullanmasına uygun ortam sağlayacak olan sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaya gayret eder.

Bütün bilimsel, evrensel, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olayların nispeten daha büyük bir kesimini açıklayabilecek ya da problemlere daha ayrıntılı açıklamalar getirebilecek başka ve daha yararlı hipotezler, varsayımlar ortaya çıkana kadar geçerlidir. Bundan dolayı bu teoriler, bu varsayımlar değişmeye, başkalaşmaya, iptale ve eklemelere açıktır.

Hatta, eğer yeni bir keşif ve icat aracı bulunur ya da eski bilgi birikimini yeni bir açıdan yorumlayan değişik bir yaklaşım tarzı benimsenirse bu teori ve varsayımlar altüst olmaya açıktır Kutub, 1997: I, 286 .


Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

Teşekkürden ziyade, Kur'an-ı Kerim Hakkındaki yüreğinizden geçenleri yazmanızı istiyorum. Okuyan gözlerinize sağlık.

Görüntüleme:5167, Cevaplar:1

Alt 17-03-2010, 17:58 #2

Bidünya

Acemi Üye

Kur'an-ı Kerim'in Bilimle örtüşen sureleri;

*Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün Olan ve Bilen'in takdiridir.
36Yasin Suresi 38

*O (Allah) Evren'i (Gökleri) ve yeryüzünü yoktan yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.
2-Bakara Suresi 117

*Ay'a da bir takım evrelerle ölçü biçtik. Nitekim o eski ve eğri hurma dalı gibi döner.
36Yasin Suresi 39

*Birbirleriyle uyumlu bir şekilde (tabakalar halinde) yedi göğü yaratmış olan odur. Merhametli olanın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çarpıklık(çatlaklık) görüyor musun?
67 Mülk Suresi 3

*Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar.
21 Enbiya Suresi 32

*Allah, şu gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir…
13 Rad Suresi 2

*Gökleri ve yeryüzünü gerçek ile yarattık. Geceyi gündüzün üzerine sarıyor, gündüzü de gecenin üzerine sarıyor…
39 Zümer Suresi 5

*Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten Yeryüzü'ne yönelip onu uçlarından eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. O'nun hükmünü iptal edebilecek olan yoktur. O hesabı çok çabuk görendir.
13 Rad Suresi 41

*Rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik…
15 Hicr Suresi 22

*Veya engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu dalga üstünde dalga kaplıyor. üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. Elini çıkartan neredeyse onu bile göremeyecek. Allah'ın ışık vermediğine hiçbir ışık bulunamaz.
24 Nur Suresi 40

*Ve çatlaklarla dolu yer.
86 Tarık Suresi 12

*Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur.
6 Enam Suresi 1

*Efendin dişi bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda, insanların kurdukları kovanlarda evler edin.
16 Nahl Suresi 68

*Allah'tan başka dostlar edinenlerin örneği, kendisine ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en güvensizi) dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi !
29 Ankebut Suresi 41

*3 İnsan, kemiklerini kesin olarak biraraya toplamayacağımızı mı sanıyor?
*4 Evet, parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter.
75 Kıyamet Suresi 3-4

*Ey Kutsal Kitab'ın bağlıları! Kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.
5 Maide Suresi 15

*Allah göklerin ve yerin aydınlığıdır. Onun aydınlığının örneği: İçinde lamba bulunan bir oyuğa benzer. Lamba bir camın içerisindedir. O cam ise incimsi bir gezegen gibidir. Yakıtı, doğuya da, batıya da ait olmayan, bereketli bir zeytin ağacındandır. Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile aydınlık verir. Aydınlık üzerine aydınlıktır. Allah, dilediğini kendi aydınlığına yöneltip iletir. Allah insanlara örnekler verir. Allah her şeyi bilmektedir.
24 Nur Suresi 35

*O gün Evren'i kitabın sayfalarını katlar gibi düreriz. Ve onu yaratılışa ilk başladığımız duruma iade ederiz. Bu, üzerimizdeki bir vaattir. Elbette, gerçekleştireceğiz.
21 Enbiya Suresi 104

*Bir de duman (gaz) halinde bulunan Evren'e (Göğe) yöneldi, ona ve yeryüzüne "isteyerek veya istemeyerek gelin." dedik. İkisi de "İsteyerek geldik" dediler.
41-Fussilet Suresi 11

*Ne göklerde, ne yerde zerre ağırlığınca bir şey O'ndan (Allah'tan) gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü de, daha büyüğü de, istisnasız olarak hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır.
34-Sebe Suresi 3

*18. Ve dolunay haline geldiği zaman Ay

19. Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip geçeceksiniz

20. Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar.
84 İnşikak Suresi 18-20

*1 Yerin o şiddetli depremle sarsıldığı

2 Yerin ağırlıklarını dışarı atıp çıkardığı

3 Ve insan "Buna ne oluyor?" dediği zaman

4 İşte o gün haberlerini anlatacaktır.
99 Zilzal Suresi 14

*İnkarcılar "O saat bize gelmez" dediler. De ki: "Hayır, duyu organlarıyla algılanamayanları bilen Efendime andolsun ki, o mutlaka size gelecektir..." (Kıyamet)
34 Sebe Suresi 3


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerKur'an-ı Kerim'i Tanıyalım Konusuna Benzer Konular

Kur'an-ı Kerim'i Ne İçin Okuyorsunuz?


Allah'ın gönderdiği vahiy, eğer okunuyorsa adı Kur'an olur.Okunmuyorsa ona mushaf, yani "sayfası olan" denir.Hiçbir okuma anlamamak için yapılmaz,...

Kur'an-ı Kerim'i yakma planına Obama'dan tepki !


Obama yönetimi, planından vazgeçmesi için papaz ile doğrudan temasa geçecek Amerikan yönetiminin, 11 Eylül 2010 tarihinde 200 adet Kur'an-ı...

"Kur'an-ı Kerim'i ve Mealini Güzel Okuma Yarışması'nın Finali


Kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar toplumun Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KAB Platformu,...

Kur'an-ı kerim'i öğrenip okumak ve dinlemek


KUR'AN-I KERİM'İ ÖĞRENİP OKUMAK VE DİNLEMEK VAZİFELERİ Her müslüman için namazı caiz olacak miktar Kur'an-ı Kerim'den ezber etmek, bir farz-ı...

PAPA Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koydu>>>>


Papa Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyuyor... "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 10:30 .