müzik dinlemek!!!
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 11-05-2011, 10:15 #1

chechengirl

Foruma Alışıyor

müzik dinlemek!!!İslamda Müziğin Hükmü Nedir ?
İslamda müzik dinlemek caiz midir ?

İslam 'da Müziğin Hükmü Nedir ?

İslam ' da müzik dinlemek Selefin icması ile haramdır. Dört mezhep imamı da haramlığına hükmetmişlerdir. Fakat İbn Hazm ve Gazali gibi cevaz veren bazı şaz görüşler çıkmıştır ancak demin de dediğimiz gibi selefin icmasının önüne hiçbir şahsın sözü geçirilemez hele ki apaçık haramlığını ortaya koyan hadisler mevcutken.


İnsanlardan kimisi (insanları) bilgisizce Allah'ın yolundan sap-tırmak ve onları bir eğlence edinmek için boş sözleri satın alırlar. İşte onlar İçin horlayıcı bir azab vardır. “ Lokman 6


"İnsanlardan kimisi... boş sözleri satın alırlar" buyruğundaki; "Kimisi" mübtedâ olarak ref mahallindedir, "Boş sözler"den kasıt ise, İbn Mes'ud, İbn Abbas ve diğerlerinin görüşlerine göre şarkı demektir. en-Nehhas dedi ki: O kitab ve sünnet ile yasaklanmıştır.


İkinci âyet-i kerîme yüce Allah'ın: "(Üstelik) oynayıp, eğlenirsiniz." (en-Necm, 53/61) buyruğudur. İbn Abbas dedi ki: Burada Hİmyerlilerin lehçesinde şarkı demektir. Mesela; Bize şarkı söyle" demektir. (Ki âyet-İ kerîmedeki lafız ile aynı köktendir).


Tirmizî'nin de rivayet ettiğine göre Ali (r.a) şöyle demiştir: Rasûlullah (sav) buyurdu ki: "Ümmetim on beş hasleti işleyecek oldu mu artık bela gelip, onları bulur…... Ümmetim şarkıcı cariyeler ve çalgı aletleri edindiği vakit.,” Tirmizî, IV, 494


İbnu'l-Mübarek, Malik b. Enes'ten, o Muhammed b. el-Münkedir'den, o Enes b. Malik'ten şöyle dediğini rivayet etmektedir: Rasûlullah (sav) buyurdu ki; "Kim bir şarkıcı kadını dinlemek için oturacak olursa, kıyamet gününde kulaklarına kurşun dökülecektir." İbnu’l Cevzi, el-iÎelu'l-Mutenahiye, II, 786; "Ahrned h. Hanhel, bu hadis bâtıldır, demiştir" kaydıyla

Esed b. Musa, Abdu'l-Aziz b. Ebi Seleme'den, o Muhammed b. el-Münkerdir'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Bize ulaştığına göre yüce Allah kıyamet gününde şöyle buyuracaktır: " Nerede kendilerini ve kulaklarını boş sözlerden ve şeytanların zurnalarından uzak tutan kullarım? Onları misk bahçelerine yerleştirin ve kendilerine Benim rızamı onların üzerine yağdırdığım, haber verin." İbnü’l-Mübarek ez-Zühd, s. 12; Ebû Nuaym, Hilyetu'l-Evliyâ, III, 151

İmam-ı Gazâlî’ye göre müziği haram kılan ârızaların birincisi: Dinletendeki ârıza: Kendisine bakılması helâl olmayacak şekilde giyinen ve görünen bir kadının, fitneye dâvet eden bir ses ve sözle müzik yapması haramdır. Fitne tehlikesi olan parlak bir genç de bu hükümdedir. Bunların müziğinin haram olması müzikten değil, kendilerinin ve seslerinin fitne unsuru olduğundandır. Hattâ konuşan bir kadının sesinde ve konuşmasında fitne uyandırma tehlikesi varsa, onunla konuşmak ve hattâ Kur’ân-ı Kerîm bile olsa ondan dinlemek câiz olmaz. Yakışıklı genç de aynı hükümdedir.16

Bedîüzzaman’ın müzikle ilgili görüşlerini açmak gerekirse:
1- Ulvî hüzünleri ve Rabbanî aşkları canlandıran müzik menduptur, helâldir, dinlenir.
2- Yetîmâne hüzünleri ve nefsanî şehevatı tahrik eden müzik haramdır, dinlenmez.
3- Şeriatın tayin etmediği kısım ise, dinleyenin ruhuna ve vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.24


Eğer dinleyende yetîmâne hüzünler veya şehevî hisler uyandırıyorsa, haramdır. Eğer dinleyende yetîmâne hüzünler veya şehevî hisler uyandırmıyor; bilâkis, dinleyen kulağına gelen müziği ulvî biçimde –İmam-ı Gazâlî’nin de işâret ettiği şekilde istiârelerle- yorumlayabiliyorsa helâldir ve mubahtır.

Eshabı kiramdan Enes bin Malik hazretleri “En pis kazanç, şarkı ve çalgı aletleriyle kazanılandır” dedi. (İbni Ebid-Dünya)


Fudayl b. İyad hazretleri, “Müzik ve şarkı, zinanın teşvikçisidir” dedi. (İbni Ebid-dünya)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
İmam-ı Şami, Mültekıt kitabında (Hiçbir âlim, teganniye mubah demedi) buyurdu. (mektubat-i rabbani 266. mektub)

İmam-ı Münavi hazretleri (Nikahı herkese duyurun! Bunun için de, camide yapın ve def çalın) hadis-i şerifini açıklarken, (Mescitlerde def çalınmaz. Hadis-i şerif, mescid dışında çalınmasını, mescitte yalnız nikah yapılmasını emrediyor) diyor. (Hadika)

Teganni ile şarkı söylemek ve dinlemek haramdır. Tekkelerde ilahiler okuyarak raks etmek, oynamak, dönmek haramdır. Şimdi, dinden haberi olmayan fasıklar, böyle tarikatçılık yapıyorlar.” (Fetava-yı Hindiyye 5 Cild 352. sahife)

Allame Zahirüddin bin Cafer diyor ki:
(Mevlidde, salihlerle salevat okumak, her zaman sevaptır. Fakat, buna haram karıştırmak, mesela çalgı, şarkı, raks gibi şeyler yapmak büyük günah olur.)

Büyük âlim ibni Arabi hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyye kitabında, raks ile ve dönerek olan simanın yasak olduğunu bildirmiştir. (Mektubat)

“Allahü teâlânın aşkı ile dolmuş, evliyanın büyüklerinden olan Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri, ney ve başka hiçbir çalgı çalmadı. Musiki dinlemedi ve raks etmedi. Zikrin kalb ile, sessiz olacağını Mesnevi’de bildirmektedir.” (S. Ebediyye)

“Keyf ve eğlence için, her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Yalnız savaşta, askerin moralini kuvvetlendirmek için, bando, mızıka çalmak ve bunlara sulhta da hazırlanmak ve düğünlerde davul, def çalmak caizdir. Mescitlerde her çalgı haramdır.” (Ukud-üd-dürriyye)

İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
“Eğlence veya para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek, sözbirliği ile haramdır. Çalgı ile raks etmek büyük günahtır. Sıkıntısını gidermek için kendi kendine şarkı söylemek günah değildir. Çalgı olarak, yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir.” (Redd-ül-Muhtar)
Benzer Konular

Me?reb-i Rindane Bunu beğendi.
Görüntüleme:1497, Cevaplar:26

İlginizi Çekebilir >
Alt 11-05-2011, 12:12 #2

AhMeTŞimdi Bu Yazı Çok Katı şekilde Kaleme alınmış Bir Yazı

Müziğin haram olması için içinde şehvete ve isyana götüren sözler ve havalar olması gerekiyor

yani bu müziği dinleyen kişiler eğer ALLAHA isyan ediyor veya dinleyince şehvetleniyorsa bu haramdır

yok kişi dinleyince rahatlıyor ruhu dinleniyor Hatta Alllahı hatırlayabiliyorsa ki çokda fazla ilahiler neyler vardır bu uğurda bunları dinlemekte Allahın izniyle bir zarar yoktur

bir şeyin haram olup olmadığı Allaha karşı yasaklarına karşı oolup olmadığı ile alakalıdır

Alt 11-05-2011, 12:20 #3

LeчL-i Yάđ

'DeğerLim`


Alıntı:
AhMeT´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Şimdi Bu Yazı Çok Katı şekilde Kaleme alınmış Bir Yazı

Müziğin haram olması için içinde şehvete ve isyana götüren sözler ve havalar olması gerekiyor

yani bu müziği dinleyen kişiler eğer ALLAHA isyan ediyor veya dinleyince şehvetleniyorsa bu haramdır

yok kişi dinleyince rahatlıyor ruhu dinleniyor Hatta Alllahı hatırlayabiliyorsa ki çokda fazla ilahiler neyler vardır bu uğurda bunları dinlemekte Allahın izniyle bir zarar yoktur

bir şeyin haram olup olmadığı Allaha karşı yasaklarına karşı oolup olmadığı ile alakalıdır
katılıyorum

Alt 11-05-2011, 12:26 #4

Loyal

Bizden Biri


O zaman ben Sagodan başkasını dinlemem

Alt 11-05-2011, 14:31 #5

chechengirl

Foruma Alışıyor


bence sence yok ben delillerle yazdım buyrun sizlerde yazın sonra konuşalım inşaAllah qardeşler.. bu arada yazıyı daha dikkatli okuyun çalgının nerede ne şekilde we hangi çalgı aletinin kullanılacağı da yazıyor... sagodan bahsetmişsiniz sago dinleyince daha çok mu imanınızı arttırmaya wesile oluyor daha fazla mı ibadete yönlendiriyor sizi merak ettiğim için soruyorum başka bi sebebi yok???

he yazının sertliği hususunda da muzdaribseniz imam rabbani tırmızi ibn arabi mewlana fudayl b. ıyad hz.leri enes b. malik hz.leri Allame Zahirüddin bin Cafer bediuzzaman imam gazali imam-i munawiye gbi büyük alimlerin kalemlerinden alınmıştır siz uygun görmesenizde onlar bunu uygun gömüşler...

belkide sert olmasının sebebi günahlara düşürmede çalgının şarkının türkünü öenmli bi yeri olduğu we bid'at olduğundan dolayıdır bide bu taraftan bakın derim

hata ettisek affola

Alt 11-05-2011, 15:44 #6

AhMeTcnm kardeşim bende zaten kafadan cevaplamadım yukarda açıkladım ne nasıl haram olur diye şehvet veren isyan ettiren herşey haramdır bunun dışındakiler caizdir

Alt 11-05-2011, 15:46 #7

chechengirl

Foruma Alışıyor


işte ahmet akhi siz açıklamışsınız hangi alim sizin gibi diyor onu yazmanız lazım sizin gibi söleyen başka alimler kim?

Alt 11-05-2011, 15:50 #8

Loyal

Bizden Biri


Evet ben sagoyu dinleyince hatalarımı çoğu zaman görüyorum , şarkılarından kendime de pay çıkarıyorum . Hem sago şarkılarında insanlığın kötü yanlarını insanların yüzüne vuruyor . Dinden ve peygamber efendimizden de bahsettiği şarkıları da var . Ben kötü bi yanını görmedim kanımca .Diğer şarkıcılardan bahsedersek hepsi aşkmış meşkmiş hep o tarz şarkılar yapıyorlar bana göre değil bunlar ben bu yüzden dolayı sago dinlerim dedim sadece o kadar Yoksa haşa kötü bir niyetim yoktu yemin ederim . Peygamber efendimiz o kadar uyarmış bizi, onu dinlemem söz konusu bile değil kardeşim

Onlar evrim dediler bu yaptıklarımız devrim dediler
Ah zekâsına kedi işeyesi nefer her şey kader
Bu imtihan bir seferlik bedenin kâğıt kalemin amel
Sana kâfi geleceğini sandığın iki bilekti oysa hayat tek biletti
Hakkını veremezsen bilet yanardı biterdi
Kiminin durumu şeytandan beterdi
Ab'ı hayat içtim sandı içtiği eterdi

Sagopa Kajmer - Tadı Yok

Sadece bir kesit

Alt 11-05-2011, 15:53 #9

chechengirl

Foruma Alışıyor


o zaman size daha takwalısını söyleyeyim nasheed dinleyin onlar da muzkde geçmez islamdan bahsedilir türkçeside wardır arapçasıda her dilde war...ayrıca muhim olan insanların hatasını yüzüne wurmak değil onları düzeltmeye çalışmaktır biiznillah.. iyi şeylerden bahsetsede fazla çalgılı olunca olmuyor misal öyle ilahiler warki sanarsın oryantal hada halaylık müzik tewbe estağfirullah..

Alt 11-05-2011, 16:00 #10

Loyal

Bizden Biri


Müslüman bir insanın , müslüman bir kardeşini uyarması görevi zaten orada bir sıkıntı yok Bu arada benden size bir tavsiye Türkçeniz oldukça kötü düzeltmeniz sizin için daha iyi olur sanırım

Alt 11-05-2011, 16:04 #11

AhMeTbu konuda asla bi taraf olmam bu konuda çok fazla muhalefet vardır bunu dini kanallara bakınca zaten görürsünüz her dini kanal müzik vermektedir demekki dini anlatırkende haram işlemektedirler

demekki dünyada müzik dinlemek haramdır size göre tabiki

bunca din alimleri tv kurruyor radyo kuruyor onlarda bilmiyor bu işi

kökten haramdır diyip çıkalım fetva verelim

ben fetva vermekten kaçınıyorum haşa o kıvamda biride değilim

yaşamımda haramlardan kaçmış biriyim ne ALLAHA İsyan ettiriyorsa kaçtım ne şehvete götürüyorsa kaçtım
bir sürü dini radyo dinlemekteyim

Rabbim Bilmeden fetva vermeyi günah işlemeyi haram işlemeyi hepimizden esirgesin

benim için bu konu kapanmıştır uzatmayalım lütfen

Alt 11-05-2011, 16:14 #12

chechengirl

Foruma Alışıyor


bende size diyorum ki kaynakları gördünüz ortada hadisler war uygulamayanlar görmezden gelmek isteyenler kaya dursunlar gözlerini kötü yapılan ameller hiç bi zaman örnek olarak gösterilemez bi işin daha güzeli daha efdali warken niye kötü olanı örnek alalım ki ben haram demiyorum dikkatinizi çekerse yazıyı okuyunuz çünki hepsi ehli sünnet alimlerin görüşüdür imam-ı rabbaniye o büyük allameler bir kulak werin tw deki kanallarada çok fazla güwenmeyiniz derim daha geçenlerde sözde islamı bi kanal oalrka geçiyor ama gidib kafirlerin put törenlerine katıldılar onlarınkine mi uyalım bu yazdığım alimlere mi uymak daha layımk el insaf

Alt 11-05-2011, 16:26 #13

AhMeTHadiste Nerede kendilerini ve kulaklarını boş sözlerden ve şeytanların zurnalarından uzak tutan kullarım? Onları misk bahçelerine yerleştirin ve kendilerine Benim rızamı onların üzerine yağdırdığım haber verin

diyor
müzik haramdır demiyor
ben boş sözler isyan edici sözler zaten bu konuda hem fikiriz

ama sen tüm müzik haramdır diyosan burda hem fikir değiliz

Alt 11-05-2011, 16:27 #14

chechengirl

Foruma Alışıyor


Alıntı:
Loyal´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Müslüman bir insanın , müslüman bir kardeşini uyarması görevi zaten orada bir sıkıntı yok Bu arada benden size bir tavsiye Türkçeniz oldukça kötü düzeltmeniz sizin için daha iyi olur sanırım
benim için sorun deil aslında istesem çok güzel türkçe konuşurm ''hayır yapamıcam''diilde ''hayır yapamayacağım'' demem lazım ..feci çok feci(=

Ben türkçeyi garib bir lisan misüllü kullansam dahi siz bunu yapmayın.
Ben düzelebileceğimi umud etmiyorum.
Bu mevzuda meyusiyet içerisindeyim lakin siz böyle olmayın ve tekemmül edin ki cüz'i bir toplulukta düzene girsin..
Bu şekva niyedir, bilmem...
Fakat şunu iyi idrak edin ki ben meşekkat içerisindeyim zira Türkçeyi hak olmayan bir durumda kullanmak beni mesrur etmiyor.
Türkçeyi en iyi şekilde kullananları terkim ediyorum..
Medarı ise benim Türkçeyi pest bir şekilde kullanmamdır..
İnkişaf edin kaderşelerim..
İcmalen,sizleri irşad ediyorum..Misalsiz bir lisanımız var ve muhit kelimelerimiz
şimdi firak vaktidir...
_____
budur yaneh qardeşim heral.. iş türkçe konuşmakla bitmiokii((=
ben türkçeyi berbat bi şekilde kullanıorum
peki bu doğru mu?
....
tabiki nayııır!

Alt 11-05-2011, 16:32 #15

chechengirl

Foruma Alışıyor


Alıntı:
AhMeT´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Hadiste Nerede kendilerini ve kulaklarını boş sözlerden ve şeytanların zurnalarından uzak tutan kullarım? Onları misk bahçelerine yerleştirin ve kendilerine Benim rızamı onların üzerine yağdırdığım haber verin

diyor
müzik haramdır demiyor
ben boş sözler isyan edici sözler zaten bu konuda hem fikiriz

ama sen tüm müzik haramdır diyosan burda hem fikir değiliz

akhi yazıyı iyi oku inşaAllah anlamaya çalışarak bi büyük günahdır diyen alimler war birde yasaktır diyen alimler war yazıda ikiside geçiyo..
size sahabelerin sözlerini naklettim bu konuyla ilgili ne dediklerini naklettim çalgı eşliğinde salawat gib iibadetlerin de hükmü yazıyor yazıda inşaAllah daha başka kaynaklarda war lakin ben kısa we öz koymaya çalıştım ki okunabilir olsun sizler açısından..
biz tebliğ edicileriz iman ettiren ancak Allah subhan we tealadır.. ben wzifemi yaptım şahid ol ya rabb

Alt 11-05-2011, 16:39 #16

AhMeTAlıntı:
chechengirl´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
akhi yazıyı iyi oku inşaAllah anlamaya çalışarak bi büyük günahdır diyen alimler war birde yasaktır diyen alimler war yazıda ikiside geçiyo..
size sahabelerin sözlerini naklettim bu konuyla ilgili ne dediklerini naklettim çalgı eşliğinde salawat gib iibadetlerin de hükmü yazıyor yazıda inşaAllah daha başka kaynaklarda war lakin ben kısa we öz koymaya çalıştım ki okunabilir olsun sizler açısından..
biz tebliğ edicileriz iman ettiren ancak Allah subhan we tealadır.. ben wzifemi yaptım şahid ol ya rabb
Rabbim Uyaranlardan Razı Olsun

Alt 11-05-2011, 16:43 #17

chechengirl

Foruma Alışıyor


amiiin ecmain

Alt 11-05-2011, 17:05 #18

~Osmanlı~Yadigarı~

Foruma Isınan Üye

Alıntı:
AhMeT´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
bu konuda asla bi taraf olmam bu konuda çok fazla muhalefet vardır bunu dini kanallara bakınca zaten görürsünüz her dini kanal müzik vermektedir demekki dini anlatırkende haram işlemektedirler

bu başlık hakkında bir araştırmam olmadığı için bişey diyemem lakin ahmet abi bu dediğine katılmıyorum

bu zamanki alimlerden kaçtanesi eski alimler gibilerki
eski alimler dini anlatırken ben dini anlatıyom devlete gideyim para versinler demezlerdi

tv tamamen para işi alimlikle alakası yok

eski zamanda uygulanan bir sistem vardı kuran-ı kerimi sofilerin paralarıyla matbaalarda basarlardı ve halka dağıtılırdı
bu zamanda bırak kuranı bedava dağıtmayı
biri ölüyor kuran okutuyon para alıyorlar
parayı uzatırkende sen aman efendim diye naza yatarlar bide
ben sadece bu zamanki alimlerin örnek gösterilmesine karşıyım

dindeki müziğin yeri bazı alimlere göre tamamen haramken
bazı alimlerde hadis-i şerif ver naaslara dayanarak top yeküm haram değildir derler
buda bölümlere ayrılır

bence böyle konularda fetva vermek okadar kolay olmamalı

alimler der ki bir konuda kesin hüküm vermeden önce
kişiler tek bir görüşü anlatmamalı iki tarafında görüşünü almalılar delillerine bakmalılar
ve fıkıh alimlerinin görüşleri doğrultusunda o hükmü vermeliler

yani bu konu bizi aşar

öyle bir zamanda yaşıyoruz ki din iman elden gidiyor

peygambere inanmak şart değildir diyen hocalar var
çünüpken namaz kılınabilir bayanlar aybaşlarında namaz kılabilir
imanın şartı 6 değildir
diyen hocalar var

biz müslümanlar olarak imanın şartlarını geniş biçimde anlatsak bile müslümanlar için büyük kazanç olur

Alt 11-05-2011, 17:17 #19

chechengirl

Foruma Alışıyor


Hanefi hukukçular musikînin hükmü hususunda icrâsının ve bunu dinlemenin haram olduğu kanaatindedirler. Ancak savaşta vurulan kös ile düğünlerde çalınan zilsiz def, bundan istisnâ edilmiştir. Bunun yanında Hanefi hukukçularından İmam Serahsî'ye göre; müzik, başkalarına dinletmek için değil de, insanın kendisini dinlendirmesi ve yalnızlığını gidermesi amacıyla yapılırsa câizdir. İmam Ebu Yusuf, "Düğün dışında, meselâ kadının ve çocuğun, kendi evinde def çalmasına ne dersin?" sorusuna "Aşırı olmamak kaydıyla bir sakıncası yoktur" cevabını vermiştir. Bazı Hanefi hukukçuları, çalgı bulunan düğüne yapılan davete icâbetin mutlak manada câiz olmadığını söylerken, diğer bazıları, düğün ve bayram gibi günler münasebetiyle bazı musikî türlerini mübah görürler. Ancak kesin olan şu ki, musikî hususunda en ağır sözler Hanefiler tarafından söylenmiştir. Hanefî fakihler şu hususları esas alırlar: "Çalgı âletlerini dinlemek günahtır; çalgı çalınan yerde oturmak fâsıklıktır, çalgıdan zevk almak da küfürdür". Hanefi ve diğer hukukçular genel bir düşünceyle, musikî ile meşgul olmayı ve bunu bir meslek haline getirmeyi, fâsık ve fâcirlere ait bir sanat saymışlardır.

Büyük İslâm âlimlerinden İmam Gazzâlî, "İhyâ" adlı ünlü eserinde musikî konusuna geniş yer vermiş ve bu mesele hakkında bütün söylenenleri tahlil ederek delillerini karşılaştırmış ve şu sonuca varmıştır:

Musikî ister ses, isterse çalgı âleti ile olsun, tek hükme bağlı değildir. Haram, mekruh, mübah ve hatta müstehab olabilir.

a) Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan gençler için yalnızca bu duyguları tahrik eden müzik haramdır.

b) Vakitlerinin çoğunu müziğe harcayan ve bununla uğraşmayı âdet haline getiren kimse için müzik mekruhtur.

c) Güzel sesten zevk alma dışında bir duyguya kapılmayan kimse için müzik mübahtır.

d) Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde sadece güzel şeyleri harekete geçiren kimse için ise müzik müstehaptır.

İmanı Gazzâlî, musikî ile ilgili değerlendirmesine devam ederken, müziğin duruma göre mübah ya da mendub olduğunu, onu haram kılan şeyin kendisi değil, dıştan kaynaklanan beş sebepten ibaret bulunduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulunur:

1- Müziği söyleyen kadın veya gencin sesi, şehveti ve nefsi tahrik edip bir fitneye sebep olacaksa, bunun söylenmesi ve dinlenmesi haram olur. Buradaki haram hükmü müzikten değil, kadının veya gencin sesinden gelmektedir. Kadının sesi şehveti kamçılayacak şekilde ise, onun Kur'ân okumasını dinlemek bile haram olur.

2- Musikî âleti içki meclislerine veya fuhuş ve sefâhat yerlerine (bar, pavyon, gece kulübü, diskotek vb.) ait ise bunu kullanmak ve dinlemek haram kapsamına girer. Kilise ve Sinagog gibi yerlerde çalınan musikînin hükmü de böyledir.

3- İçinde fuhuş, ahlâksızlık, İslâm inancına ve ahlâkına ters düşen güfteler ve sözler bulunan şarkıları, müzik eşliğinde veya müziksiz dinlemek ve söylemek haramdır.

4- Gençlik çağında bulunan veya şehevî arzuların esiri olan kişilerin aşırı derecede müziğe düşkün olmaları dinen günah ve haramdır.

5. Zamanının çoğunu müzik dinleyerek geçiren kişiler, sonucun sefih hâle geleceklerinden dolayı. İslâm hukukuna göre, böyle kişilerin şahitlikleri de kabul edilmez.

Sonuç olarak musikînin hoş, ölçülü ve manâlı bir ses olması itibariyle mübah olduğu; haram olmasının kendisinden değil de dıştan ârız olan sebepler dolayısıyla olduğu söylenebilir.
...........................
dewamı gelio

Alt 11-05-2011, 17:17 #20

chechengirl

Foruma Alışıyor


İmam-ı Birgivi diyor ki:

"KULAKLARIN AFETİ: Kulaklarınıza şeşta [bir çeşit saz], zurna, davul, tambura, kopuz, çenk, kanun, ney gibi çalgı aletleri ve yalan, gıybet, fuhuş, teganni ile yapılan zikir ve yine teganni ile okunan Kur'an ve aşir dinletmekten sakının." (Risale-i Birgivi (Birgivi Vasiyetnamesi), Bedir Yayınevi, İstanbul, 1992; s.42)

Ahmed Kadızade rahmetullahi teâlâ aleyh (vefatı m.1783), meşhur Osmanlı alimlerindendir. Birgivi Vasiyetnamesi Şerhi'nde çalgı ve musiki hakkında geniş bilgi veriyor (Bedir Yayınevi, 1988; s.182 ve s.223-225). Mesela:

"İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh buyurdu ki: Teganni etmek def ve dümbelek çalmak ve raks etmek icma ile haramdır. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel mezheblerinde haram olduğunda ittifak vardır...Teganni ile diğer çalgılar, saz, ney, zurna ve kaval aynı şeydir." (s.224)

İmam-ı Rabbani diyor ki:

Tesavvufcuların birşeyi yapıp yapmaması, halâl veyâ harâm olmasını göstermez. Onlara bakılmaz. Yapdıklarına da birşey demeyiz. Ma'zûr görürüz. Onların hâlini, Allahü teâlâ bilir ve bildiği gibi karşılar. Birşeyin halâl veyâ harâm olduğunu anlamak için, imâm-ı a'zam Ebû Hanîfenin, imâm-ı Ebû Yûsüf Ensârînin ve imâm-ı Muhammed Şeybânînin sözlerine bakılır. Ebû Bekr-i Şiblî ve Ebül-Hüseyn-i Nûrî ve Cüneyd-i Bağdâdî "rahmetullahi aleyhim" gibi, tesavvuf büyüklerinin yapıp yapmadıklarına bakılmaz. İslâmiyyetden ve tarîkatden haberi olmıyan, ham sofular, pîrimiz böyle yapdı diye, behâne ederek, hayhuy etmeği, tegannî ve dans etmeği, din ve ibâdet hâline sokmuşlar. Bunlarla sevâb kazanıyoruz sanmışlar. En'âm sûresinin yetmişinci ve A'râf sûresinin ellinci âyetinde meâlen, (Ey sevgili Peygamberim "sallallahü aleyhi ve sellem"! Dinlerini, ibâdetlerini, [şarkı ile, mûsikî ile] oyun ve eğlence hâline sokanlardan uzak ol! Onlar Cehenneme gideceklerdir) buyurulmuşdur.


Abdullah-ı Dehlevi, Mekatib-i Şerife, 85. mektubdaki bilgiler:

“Sima’ [sema], bir kişinin veya birkaç kişinin okudukları dini, imanı kuvvetlendiren ve ahlakı güzelleştiren şiirleri, kasideleri, ilahileri ve mevlidleri dinlemek demektir. Tesavvuf büyükleri, çalgısız olan ve kadın erkek karışık olmıyarak okunanları sima’ etmişler, dinlemişlerdir. Sultan-ı meşayıh Nizamüddin-i Dehlevi’nin sohbetinde, meclisinde hiçbir çalgı, hiçbir zaman görülmedi. O meclisde bulunanlar gizlice ağlar, ciğerleri yanardı. Fevaid-ül-Füad ve Siyer-ül-Evliya kitapları bunu uzun anlatmakdadır. O büyükler, kalbde hasıl olan kabzı, bast haline çevirmek için veya inbisatı yani bast, rahatlık, ferahlık halini artdırmak için Sima’a izin vermişlerdir. Sima’, kalbdeki Allah sevgisini ve rikkati artdırır buyurmuşlardır. Gafillerin yani kalblerinde Allah sevgisi bulunmayanların Sima’ları caiz değildir. Böyle Sima’ meclisleri, toplantıları fısk [günah] meclisi olur. Mürid böyle sima’lardan sakınır. Tesavvufçulardan, ney gibi çalgılara caiz diyenler oldu ise de, bunu aşk ve muhabbet sarhoşluğu halinde söylemişlerdir. Şeri’atin yasak etdiği böyle sözlere uyulmaz. Zikr-i cehri, yüksek sesle zikr etmek, kalb hastalığının ilacıdır dediler. Fakat zikr-i hafi, sessiz zikr etmek, daha faidelidir. Sessiz yapılan zikrin daha efdal olduğu hadis-i şerifde bildirildi. Kalbdeki ateşi artdırmak ve gevşekliği gidermek için sesle zikir caiz olabilir. Zikir çok yapılınca ve riyazetler çekilince, kalbde Allah sevgisi çoğalır.”

Rauf Ahmed Müceddidi, Dürr-ül Me’arif tercümesi, s.9:

“Aletsiz, çalgısız olan sese sima’ denir. Alet ile, çalgı ile birlikte olan insan sesine gına denir. Gınanın haram olduğunu bütün alimler sözbirliği ile bildirmişlerdir. İsra suresinin 64. ayetinde, gınanın haram edildiği açıktır. Çünkü müfessirler, ayet-i kerimedeki savtdan muradın gına olduğunu yazmışlardır. Lokman suresi 6. ayet-i kerimesi de gınanın haram olduğunu bildirmektedir. Gınanın haram olduğunu bildiren hadis-i şerifler de çoktur. Hadis-i şerifde (İlk nevha ve gına eden şeytandır) ve (Suyun yeşerttiği gibi gına da kalbde nifakı büyütür) buyruldu. Alimler sima’nın haram olmasında ihtilaf etti. Gınanın haram olmasında ihtilaf yoktur. ... çalgı bulunmayan sima’ gönül ehlinde zevk, şevk, vecd ve kendinden geçme, ızdırab, envar, esrar ve terakkiler hasıl eder. Bu ancak tesavvuf ehlinin bildirdikleri şartlarla caizdir. Bu şartlar bulunmazsa caiz olmaz.”
__________________

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:43 .