Sponsorlu Bağlantılar:
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Like Tree3Beğeniler
  • 1 Yazan Çiğ tanesi
  • 1 Yazan Çiğ tanesi
  • 1 Yazan Çiğ tanesi
Cevapla
Seçenekler
Alt 15-09-2011, 20:18 #1

Çiğ tanesi

Foruma Isınan Üye

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, merkez kampüsü İstanbulFındıklı semtinde bulunan devlet üniversitesidir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, ressam, mimar Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart1883'de 8 eğitmen ve 20 öğrencisi ile öğretime başladı.
Kuruluşundaki eğitim kadrosu, Müdür-i Umumi Osman Hamdi Bey; Dahili müdür ve heykel öğretmeni Oskan Efendi; Fenn-i Mimari öğretmeni Alexandre Vallaury; Yağlıboya resim öğretmeni Salvatore Valeri; Karakalem resim öğretmeni Warnia-Zarzecki; Tarih ve tarih-i sanat öğretmeni Aristoklis Efendi; Ulum-u riyaziye (Fen Bilgisi) öğretmeni Kaymakam Hasan Fuat Bey; Teşrih (Anatomi) öğretmeni Kolağası Yusuf Rami Efendi'den oluşmaktaydı. Bu kadroya, 1892 yılında Hakkaklık (Gravür) öğretmeni olarak Monsieur Napier de katıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Türkiye'de ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece Türkiye'de akademi unvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu.
Kurum, 4 Kasım 1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz1982’de çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı.


Üniversite yönetimi 2003 Aralık ayında aldığı kararla adını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak değiştirmiştir. 1959 yılından beri üniversitede eğitim dönemi 4 yıldır.

feelove Bunu beğendi.
Görüntüleme:3983, Cevaplar:5

Alt 15-09-2011, 20:21 #2

Çiğ tanesi

Foruma Isınan Üye

Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.
Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.

BÖLÜMLER

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ
GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
HEYKEL BÖLÜMÜ
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜ
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
SERAMİK VE CAM TASARIMI BÖLÜMÜ
RESİM BÖLÜMÜ
SİNEMA TELEVİZYON BÖLÜMÜ
TEMEL EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ

feelove Bunu beğendi.

Alt 15-09-2011, 20:30 #3

Çiğ tanesi

Foruma Isınan Üye

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar mimarlığın tüm alanlarında, İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Plancılığı alanlarında bilgi ve beceri ile donatılmış meslek adamı ve öğretim kadroları yetiştirmek, bu alanlarda özellikle yurdumuzun gereksinim ve olanakları doğrultusunda, araştırma, yayın ve üretim çalışmaları yapmak, kamu kuruluşlarına bu konularda destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır.
Bugün fakülte bünyesinde toplanmış bulunan öğretim programlarının hedefi, mimarlık konusu olan konuttan başlayarak sosyal hizmet yapılarından endüstri yapılarına kadar her çeşit binanın projelendirilmesi ve uygulamasını yapacak mimarlar, bu yapıların iç mekanlarını düzenleyecek iç mimarlar, bu yapılardan şehir açık mekanlarına kadar insanlar için gerekli araç ve gereçleri projelendirecek endüstri ürünleri tasarımcıları, makro ölçekte şehir ve bölge planlamaları yapacak elemanları yetiştirmektir.

BÖLÜMLER

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ


Alt 15-09-2011, 20:33 #4

Çiğ tanesi

Foruma Isınan Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Ülkemizin en eski ve köklü sanat kurumu olan Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde kurulmuş Fen Edebiyat Fakültesi, sanat hayatımızı kültür ve bilimde bir bütün oluşturarak kuvvetlendirmek, akademik düzeyde araştırmasını yapmak ve bunun eğitim ve öğretimle bütünleşmesini gerçekleştirmek amacındadır.

BÖLÜMLER

ARKEOLOJİ
FİZİK
İSTATİSTİK
EĞİTİM BİLİMLERİ
MATEMATİK
SANAT TARİHİ
SOSYOLOJİ
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE


Alt 15-09-2011, 20:36 #5

Çiğ tanesi

Foruma Isınan Üye

Devlet Konservatuvarı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulmuştur. 1982 yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumun amacı; “ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.
İstanbul Devlet Konservatuvarı, 2 Ekim 1970’de açılır ve 1 Kasım 1971’de Etiler Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda eğitim-öğretime başlar ve oniki yıl sonunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Geçici 28. maddesi uyarınca 22.6.1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde karaname ile T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ’nden ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ’ne bağlanır. Böylece İstanbul Devlet Konservatuvarı 1982-1983 öğretim yılına M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı adıyla başlar. Bu değişimi Konservatuvar’ın 1985–1986 öğretim yılında Rektörlüğe bağlanması izler ve Konservatuvar’ın adı M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı olarak değiştirilir. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında da kurum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını alır. M.S.G.S.Ü. Devlet Konservatuvarı kuruluşunun on beşinci yıl dönümünde, 1986 – 1987 öğretim yılında, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’ne taşınır. Günümüzde aynı binada eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü’nden oluşmakta; Yarı zamanlı, İlköğretim (6.,7.,8. sınıf) Lise ve Lisans (Üniversite) düzeylerinde eğitim vermektedir.

BÖLÜMLER

MÜZİK
MÜZİKOLOJİ
SAHNE SANATLARI


Alt 15-09-2011, 20:38 #6

Çiğ tanesi

Foruma Isınan Üye

Meslek Yüksek Okulu

1987 yılında açılmış olan M.S.G.S.Ü. Meslek Yüksekokulu, bu tarihte Moda-Konfeksiyon Programı ile Sümerbank Bakırköy tesislerinde eğitime başlamış, 1989 yılında Mimari Restorasyon Programının Üniversite Kampüsü içindeki tarihi Zevki Kadın Sıbyan Mektebi’nde eğitime katılması ile program sayısı ikiye çıkmıştır.
Moda - Konfeksiyon Programı 1997 yılında Yedikule’de bulunan Fatih belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasına taşınmıştır.
2002-2003 öğretim yılında başlayan II. Öğretim ile birlikte 4 program eklenmesiyle Meslek Yüksekokulu Program sayısı 6’ya ulaşmış, Moda – Konfeksiyon Programının ismi Tekstil Programı olarak değişmiştir.
Meslek Yüksekokulu, eğitimsel çalışmaları ile, gerek ülkemizin Mimari Restorasyon alanına, gerekse Giyim Sektörüne olumlu katkılar sağlama çabası içindedir.

feelove Bunu beğendi.

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konusuna Benzer Konular

Mimar Sinan


Kayseri'nin Ağırnas köyünde doğdu, 17 Temmuz 1588'de İstanbul'da öldü. Doğum tarihi kesin değildir. Ailesine ve yaşamına ilişkin bilgiler, çağdaşı...

Mimar Sinan Mucizesi


Mimar Sinan Mucizesi Birkaç yil once, Suleymaniye Camii'nin yikilma tehlikesiyle karsi karsiya kaldigi anlasilmis. Eğer cozum bulunamazsa,...

Mimar Sinan Dehası ...


MİMAR SİNAN DEHASI Mimar Sinan'in Selimiye Camii'nin kubbesini o genisliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana...

Mimar Sinan


Mimar Sinan'in Selimiye Camii'nin kubbesini o genislige oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematigin bilinen 4 ana isleminden farkli...

Mimar Sinan anıldı..


İstanbul - Mimar Sinan, ölümünün 418. yıldönümünde Süleymaniye'deki kabri başında törenle anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 19:52 .