Sponsorlu Bağlantılar:
  Osmanlı ile ilgili kısa bilgiler..
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 04-04-2009, 15:47 #1

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

Osmanlı ile ilgili kısa bilgiler..

Asakir-i Mansure-yi Muhammedi-ye

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerineOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Sultan II. Mahmut' un emriyle kuruldu. Yeni eğitim kurallarıyla yetiştirilenOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. askerlik kurumuna verilen addır. Bu yapının başına ilk olarak "Serasker" unvanıyla eski Yeniçeri ağalarından Ağa Hüseyin Paşa getirildi.

Asakir-i Mansure-i Muhammediye Tertip adı verilen sekizer birlikten meydana gelir. Her tertibin başında "binbaşı" adında bir komutan bulunurdu. Bu binbaşılar "baş binbaşı" ya bağlıydı. Her tertip on altı "saf" tı. Her saf bir yüzbaşının komutasındaydı. Her yüzbaşının ikişer "mülazim" yardımcısı vardı. Her tertipte bir top bulunurdu. Toplara "topçubaşı" denilen bir subay komuta ederdi. On altı saftan oluşan tertiplerin sekizi sağ ve sekizi sol olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Bunlara "sağ kolağaları" ve "sol kolağaları" atanmıştı.

İki yıl sonra bu örgüt yeniden düzenlenerek "tertip" lere "alay" ve komutanlarına "miralay" dedindi. "Saf" deyimi "bölük" olarak değiştirildi. Her alay binbaşı komutasındaki üç taburdan meydana getirilmişti. Sol ve sağ kolağası adını alan iki subayOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. bir katipOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. bir sancaktarOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. her bölüğe "yüzbaşı" ve "mülazim" lerden ayrı olarak bir "başçavuş" ve bir "bölük emini" atanmıştır. Her alayda "miralay" yardımcısı bir "kaymakam" bulunurdu. İki alay bir "mirliva" nın ve üç alay bir "ferik" in komutası altındaydı. Miralayın üstü subaylara "paşa" denirdi. Asakir-i Mansure-i Muhammediye' nin en büyük komutanı "müşir" di.

Görüntüleme:3251, Cevaplar:28

Alt 04-04-2009, 15:48 #2

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

AZEB (Askeri Ordu)

Osmanlı askeri teşkilatında kara ve deniz hafif piyadeleri için kullanılan bir tabirdir.

Arapça'da bekar anlamına gelir. XIV-XVI. yüzyıllarda BizansOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Latin ve İtalyan kaynaklarında "korsanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. deniz haydudu" karşılığı kullanılmıştır. Mısır'da şehir muhafazasında görev alan askeri bir grup da bu adla anılmıştır.

Osmanlı' da azebler yeniçeri teşkilatından önce kurulmuş ve hafif okçu olarak orduya katılmıştır. Azebler deniz ve kara azebleri olmak üzere ikiye ayrılıyorlardı. Kara azebleri XVI. yüzyılın ortalarına doğru kale muhafazasında kullanılmaya başlanmış ve böylece maaşlı bir sınıf haline gelmiştir. Kale azeblerinin mevcudu kalelerin önemine göre değişiyordu. Deniz azebleri ise görev yaptıkları yerlere göre Tersane-i Amire ve donanma azebleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu.

Deniz azebleri kadırgalardaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. paşa gemilerindeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. mavnalardaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. kalitelerdeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. topOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. taşOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. ve at gemilerinde azeb neferi ve reisi olarak bulundukları gibi yelkenciOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. nöbetçi ve kürekçi olarak da bulunuyorlardı. Azebler ihtiyaç durumunda başka görevlerde de kullanılmaktaydılar. Azeb alınacak kimselerin güçlü kuvvetli ve savaşabilecek kabiliyete sahip olmaları gerekmekteydi. Azeb teşkilatı Sultan II. Mahmud dönemindeki askeri yenilikler sırasında kaldırılmıştır.


Alt 04-04-2009, 15:49 #3

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI

Balkan Yarımadası'nda sadece Arnavutluk ve Makedonya Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde idi. Ama Balkan devletlerinin hepsi gözünü bu güzel toprak parçasına dikmişti. 8 Ekim 1912'de BulgaristanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. YunanistanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Sırbistan ve Karadağ birleşerekOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Trablusgarp Savaşı'yla meşgul Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtılar.

Osmanlı DevletiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Rumeli'de bir tehlike görmediğinden buradaki askerlerin bir bölümünü terhis etmişOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. kuvvetlerini Doğu ve Batı Ordusu diye iki gruba ayırmıştı. Osmanlı birlikleri BulgarOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Yunan ve Sırp taarruzları karşısında ağır kayıplar verdi. YanyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. İşkodra dışında Batı Trakya boşaltıldı. 29 Ekim 1912'de Osmanlı Kuvvetleri bazı bölgelerde başarılı oldularsa daOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Çatalca önlerine kadar çekildiler. 8 Kasım 1912'de Yunanlılar Selanik'i işgal etti. 17 Kasım 1912'de Bulgarların İstanbul'u almak için taarruzları geri püskürtüldü. 28 Kasım 1912'de savaşı fırsat bilen Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

Balkan devletleri elde ettikleri başarılardan sonra birbirlerine düşmekteykenOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. büyük devletlerin araya girmesiyle 17 Aralık 1912'de Londra Barış Konferansı toplandı. Çıkar çatışmaları konferansın uzamasına sebep oldu. 26 Mart 1912'de EdirneOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Bulgarların eline geçti. 6 Martta YanyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 23 Nisan'da İşkodra düştü. 1.Balkan SavaşıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra Antlaşmasıyla sona erdi.

Antlaşmaya göre; Trakya'da Osmanlı-Bulgar sınırı Midye-Enez hattı oldu. TrakyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Edirne Bulgaristan'aOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Güney MakedonyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Selanik ve Girit Yunanistan'aOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistan'aOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Silistre Romanya'ya verildi. Arnavutluk'un bağımsızlığı kabul edildi.

I. Balkan Savaşı'nda istediği toprakları alamadığına inanan BulgaristanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 29 Haziran 1913'te Yunanistan ve Sırbistan'a saldırdı. Böylece II. Balkan Savaşı başladı. Bulgar kuvvetleri YunanistanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Romanya ve Sırbistan askerleri karşısında yenildi. Osmanlı Devleti de bu fırsatı değerlendirdi. Mustafa Kemal'in kurmay başkanı olduğu Bolayır KolordusuOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Bulgaristan'a taarruz ederek 15 Temmuz 1913'te Keşan'ıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 17 Temmuz'da Enez ve İpsala'yıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 18 Temmuz'da Uzunköprü'yüOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 21 Temmuz günü deOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Karaağaç ve Dimetoka'yı alarak Edirne'ye girdi. Bulgaristan barış istedi. 29 Eylül 1913'te İstanbul Antlaşması imzalandı. Edirne Osmanlı Devleti'ne geri verildi. Dimetoka Osmanlılarda kalmak üzere Meriç nehri Türk-Bulgar sınırı oldu.


Alt 04-04-2009, 15:49 #4

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

BEDESTEN

Bedestenler zamanlarında önemli birer iktisadi kuruluştu. O devirde günümüzdeki banka ve borsaların görevini görürdü. Her bedesten de onu korumakla yükümlü 12 kişilik bir koruyucu ekibi vardı. Bunlara bölük başı denirdi.

Bedesten her sabah duacı başı denilen bölük başlarından biri tarafından açılırOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. akşamları da gene törenle kapanırdı. Çok değerli mallarOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Perşembe günleri öğle namazından önce satılırOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. bu sırada önemli kişiler de gelir ve halk her yanı doldururdu. Bedestenlerde alış veriş yapan esnafa tacir anlamına da kullanılan Hacegan denilirdi.

İstanbul'da ikisi büyük çarşı içindeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. biri de Galata'da olmak üzere üç bedesten vardır. Büyük çarşı içindekilerden eskisine Eski veya Küçük BedestenOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığına ise diğerine ise Yeni BedestenOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Sandal Bedesteni veya Büyük Bedesten denirdi


Alt 04-04-2009, 15:50 #5

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

CÜLUS BAHŞİŞİ

CülusOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Osmanlı İmparatorluğu'ndaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. padişahlığa seçilen şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi için yapılan törene verilen addır.

Osmanlı İmparatorluğu'nda törenler arasında önemli bir yeri olan Cülus-i Hümayun'un köküOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Türk törelerine ve İslam kültürüne dayanmakta ve Oğuz töresinin izlerini taşımaktadır.

Cülus Bahşişi iseOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. cülus töreni sırasında Yeniçerilere verilen bahşişdir.


Alt 04-04-2009, 15:51 #6

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

ÇANAKKALE CEPHESİ

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin en başarılı olduğu cephe Çanakkale Cephesidir. Dünya tarihinin en kanlı savaşı bu cephede cereyan etmiştir.

İngiltere ve FransaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. müttefikleri Rusya'yla birleşerek savaşın seyrini lehlerine çevirmek istiyordu. Rus ekonomisi savaşın yükünü kaldıramaz hale gelmişti. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmakOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Rus Ordusuna gerekli askeri yardımı ve malzemeyi en hızlı bir şekilde ulaştırmakOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Kafkasya Cephesinde bunalan Rusya'yı rahatlatmak ve Türk Ordusunun geri çekilmesini sağlamak için Çanakkale Boğazı'na harekat düzenlediler. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerine 18 Mart 1915'te başarıyla karşı konuldu. İtilaf Devletleri donanması ağır kayıplar verinceOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarıp kara muhaberelerini başlattılar. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetleriniOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Mustafa Kemal'in komuta ettiği birlik Conkbayırı'nda durdurdu. Bu başarı üzerineOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Mustafa Kemal albaylığa yükseltildi.

General Harrington komutasındaki İngiliz birlikleri 6-7 Ağustos 1915'te tekrar taarruz etti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa KemalOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 9-10 Ağustos 1915'te 1. Anafartalar Zaferi'ni kazandı Bu zaferiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 17 Ağustosta KireçtepeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 21 Ağustos'ta 2. Anafartalar zaferleri takip etti.

Çanakkale Savaşı'na katılan Türk Ordusu'ndanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. çoğu öğrenim çağında 253.000 subayOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. er ve erbaş şehit oldu. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlayan İngiliz ve Fransızlar daOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. arkalarında Türkler kadar kayıp bıraktılar. 19/20 Aralık 1915'te Anafartalar ve Arıburnu'ndanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 8-9 Ocak 1916'da Seddülbahir'den kesin olarak çekildiler.


Alt 04-04-2009, 15:51 #7

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

1914-1918 yılları arasında yapılan ve dünya tarihinin en kanlı savaşlarından biri olan I. Dünya Savaşı'nda V. Mehmet Reşat yönetimindeki Osmanlı İmparatorluğu İttifak Devletleri denilen Almanya (Wilhelm II) ve Avusturya-Macaristan'ın (Franz Joseph) yanında yer alarakOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. İtilaf Devletleri'ne; İngiltereOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. FransaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. RusyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. İtalya'ya karşı savaştı. Savaşın ilk yıllarında KaradağOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. SırbistanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. RomanyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. daha sonraki yıllarında da ABDOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. JaponyaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. YunanistanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. BelçikaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Portekiz İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa katıldı. Sömürge durumundaki birçok devlet de dolaylı olarak savaşta görev aldı.

28 Temmuz 1914'te başlayan I. Dünya Savaşı'naOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. o dönemde siyasiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. ekonomikOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. sosyal ve askeri yönden bunalım içindeki Osmanlı DevletiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Almanların ekonomik ve askeri yardım vaatleri ve İttihat ve Terakki Partisi önderleri Enver PaşaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Cemal Paşa ve Talat Paşa'nın şahsi kararları sonucunda katıldı. 2 Ağustos 1914'te önce gizli bir Osmanlı İmparatorluğu-Almanya İttifak Antlaşması imzalandı. Aynı gün seferberlik ilan edildi. Akdeniz'de İngilizlerin baskısından kaçan Goben ve Breslaw (Yavuz ve Midilli) adlı Alman savaş gemilerininOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 27 Ekim 1914'te Karadeniz'e açılıp Sivastopol ve Odesa'yı bombalaması üzerineOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Rus Ordusu 2 Kasım 1914'te doğudan taarruza geçti. İngiliz ve Fransız savaş gemileri 3 Kasım 1914'te Çanakkale Tabyalarını topa tutmaya başladı. BöyleceOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Osmanlı İmparatorluğu fiilen savaşa girdi. 5 Kasım'daOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 11 Kasımda bütün Müslümanların Halifenin yanında düşmana karşı savaşa çağrılması anlamına gelen "Cihad-ı Ekber" halka duyuruldu.

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 2.900.000 askeri silah altına aldı. Dört yıl süren savaş boyunca 253.000'i Çanakkale Cephesi'nde olmak üzereOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. toplam 400.000 şehit verildi. 1.050.000 asker de yaralandı veya esir düştü. Osmanlı İmparatorluğuOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. I. Dünya Savaşı'nda 9 ayrı cephede mücadele verdi.

30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi


Alt 04-04-2009, 15:53 #8

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

EMANET-İ MUKADDES

Kutsal emanetler anlamına gelen Emanat-ı MukaddesOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Topkapı Sarayı'nın hazine dairesinde saklanmakta olanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. kutsal olarak bilinen kişilere ait eşyalar için kullanılır.

Bu eşyalar; üzerinde Hz. Muhammed'in ayak izinin bulunduğu bir taşOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. Muhammed'in bir dişiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hırka-i ŞerifOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. ya da Hırka-i saadet denilen Hz. Muhammed'in hırkasıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. Muhammed'e ait bir çift nalın; bir seccadeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. sancaki yayOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. biri Hz. Şuayb'ın iki asaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. İbrahim'im kazanıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. Davud'un kılıcıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. Nuh'un tenceresiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. Yusuf'un gömleğiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 4 Halifenin sarıklarıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. İmam Hüseyin'in gömleğiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Hz. Ebubekir'in seccadesiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Halife Osman'ın elyazısıyle bir Kur'an-ı KerimOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Cafer Tayyar'ın kılıcıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Halit bin Zeyd'in kılıcıOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Kabe'nin anahtarı ve bunların dışında kutsal olduğu bilinen kişilere ait bazı altın eşya ve silah.


Alt 04-04-2009, 15:53 #9

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

ENOSİS

Birleşme anlamına gelmektedir. Kıbrıs Adası'nın Yunanistan ile birleşmesi dileğini belirtmekte kullanılan bir deyimdir. Yunanistan ve Kıbrıs Rumları arasında benimsenen EnosisOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Megalo İdea düşüncesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

1960 yılında yapılan bir anlaşma ile TürkiyeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. İngiltere ve Yunanistan'ın garantisi altında bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Enosis genel olarak bu duruma göre uluslararası hukuka aykırı bir siyasi tutum olarak değerlendirilmektedir.


Alt 04-04-2009, 15:54 #10

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

ETNİK-İ ETERYA

Emanual Ksantos tarafındanOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. 1814 yılındaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Yunan Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık hareketini gerçekleştirmek için kurulmuştur. Özellikle Osmanlı topraklarında yaşayan Rumları kışkırtmak amaçlı bir toplantı düzenleyen cemiyetOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. daha sonra şu karaları almıştır :

1- Merkezi Atina'da bulunan Filomos CemiyetiOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Etnik-i Eterya'ya bağlanarakOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. bu cemiyetin batı kültürü almış Yunan gençlerinden yaralanılacak

2- Örgütlenebilmek için gerekli maddi olanakların sağlanması yolunda yeni ticaret şirketleri açılacak

3- Rum tüccarlarınınOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. ünlü ve etkili ailelerinOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. kilisenin tanınmış din adamlarının örgüte katılması sağlanacak.

Bu kararlarda birleşen cemiyetin başına 12 Nisan 1820 tarihinde yapılan toplantıdaOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Çar Aleksandr'ın yaveri Aleksandr İspilanti getirildi. EflakOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Boğdan hareketlerindeOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Mora (1821) ve Girit ihtilallerinde (1897) etkin rol oynayan Etnik-i EteryOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma döneminde asıl amaçlarından saparak "Megalo Idea" (Büyük Yunanistan) fikrini savunarak emperyalist bir nitelik kazanmışlardır


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerOsmanlı ile ilgili kısa bilgiler.. Konusuna Benzer Konular

>>>TAVŞANLAR HAKKINDA KISA BİLGİLER<<<


- Tavşanlar crepuscular canlılardır.yani en aktif oldukları süre günbatımı ve gündoğumu arasındaki ışıksız zamandır - Kesinlikle otoburdurlar....

Sağlığınız için kısa kısa önemli bilgiler!


Sınırsız Sebze ve Meyve Bol meyve ve sebze tüketmek sağlıklı kalmanın en önde gelen kuralıdır. Günde 4-5 porsiyon sebzenin yanında 4-5 porsiyon...

Osmanlı padişahları hakkında bazı bilgiler


Osmanlı padişahları hakkında bazı bilgiler : * Ortalama tahta geçme yaşı : 31.9 * Ortalama saltanat süresi : 17.3 * Ortalama ölüm...

KLAVYE KOMUT KISA YOLLARI (BİLGİLER 3)


Genel Klavye Kisayollari • CTRL+C (Kopyala) • CTRL+X (Kes) • CTRL+V (Yapistir) • CTRL+Z (Geri Al) • DELETE (Sil) • ÜSTKRKT+DELETE (Seçili...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 10:18 .