Kanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 20-01-2011, 17:16 #1

For Answers

ÖZEL ÜYE

Kanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan
Ülkeler fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın gönlünü ı Hürrem Sultan fethetti. Muhteşem Süleyman' ın Hürrem Sultan'a aşkı sevgili karısının kolları ve gözyaşları arasında ölmesine kadar sürdü ve ondan sonra da devam etti. Aşk mı? Onların aşkı devlet erkinin üstünde bir aşktı.

Kanuni'nin hareminde beyleri ve Kırım hanları tarafından sunulmuş pek çok cariye vardı. Fakat KanuniKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Hürrem'i tanıdığı günden beri cazibesine kapılmışKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ona aşık olmuştu.
Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından Hürrem Sultan'ın Slav asıllı olduğu söylenir. Ukraynalılar ise Hürrem Sultan'ın Ukraynalı Roxelana olduğundan emin. İlk kez sarayaKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bir yabancı kadınKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan padişah eşi olarak Hürrem Sultan'la girmiştir.

Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Rus asıllı olan bu cariye Kanuni Sultan Süleyman'ın karısı olarak imparatorluk yönetimini etkilemişKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan oğullarının taht mücadelesinde oynadığı rolKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan daha doğrusu oğlu 2'nci Selim'i tahta geçirme çabası ile Osmanlı döneminin en güçlü kadınlarından biri olmuştur. Kanuni'nin aşırı güven ve sevgisini kazanarak onun nikahlı eşi olduktan sonra belli bir plan dahilinde çalıştıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan el altından çeşitli entrikalar uygulayarak on altıncı yüzyıl Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkiledi. Kanuni'ninKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Gülbahar Hatun'dan olan veliahtı Sultan Mustafa'yı ortadan kaldırmak için çeşitli entrikalar ile önce Gülbahar Hatun'uKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ardından kırk yaşındaki veliaht Mustafa'yı boğdurttu. Devlet yönetimine de hakim olan Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı.

İstanbul'da bugün Haseki olarak anılan semtte yaptırdığı külliye ile adına külliye tesis edilen ilk padişah eşi olma özelliğine de sahiptir.
Osmanlının kudretli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman 'ın ''Muhibbi Divanı''ndaki aşk şiirleriKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan onun yalnız güçlü bir devlet yöneticisi ve imparatorluk kurucusu olduğu kadarKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gönül dünyasındaki zenginliğini anlatmaktadır. "Cihan Padişahı" aynı zamanda aşk şairidir. Çıktığı uzun seferler sırasında çok sevdiği Hürrem Sultan'a aşk şiirleriyle bezenmiş mektuplar göndemiştir.

N'ola baksam şem'i hüsnüne gönül pervaneveş
Dostum sen şem olacak âşıkım pervanedir.
Gülşen-i hüsnünde dil mürgün yine saydetmeye
Zülfünün ağında Muhibbî hâli anın divanedir.

Hürrem Sultan ise mektuplarınaKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan "Hazret-i Sultanım" diye başlar ve "Yüz(ümü) yere koyupKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan kutsal ayağınızın bastığı toprağı öptükten sonraKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim devletimin güneşi ve sermayesi sultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan eğer bu ayrılığın ateşine yanmış ciğeri kebapKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan göğsü harabKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gözü yaş doluKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gecesini gündüzden ayırt edemeyenKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan özlem denizine düşmüş çaresiz aşkınız ile divaneKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Ferhat ile Mecnun'dan beter tutkun kölenizi sorarsanızKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ne ki sultanımdan ayrıyım" diye dil dökerKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan saraydan ve şehir ahalisinden yazmayı da ihmal etmez:

"Padişahım yine cariyenizi topraktan kaldırıpKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan tezkire gönderipKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Mahmut Çelebi'den beş bin filori bağışlamışsınız. Bir günün için Allah'ın bin yardımı olsun. Şimdi benim sultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bu ne zahmet idiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan kutsal bıyığınızın kılı bana beşbin filoriden değerlidir. O bağış bize canımızdan fazla minnettir. Benim sultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ondan sonra şehir etrafından sorarsanızKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan şimdilik hastalık vardır."

Hürrem Sultan'ın tarihte oynadığı rolKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bu tatlı dil ile daha da anlaşılır hale geliyor.
Topkapı müzesi arşivindeki mektuplar da bu aşkın kanıtlarından bazılarıdır.

HÜRREM SULTAN DAN KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'A MEKTUP

SultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Padişahım;

Yüzümü yere koyupKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan mutluluk sığınağı ayağınızın topraklarınızı öptükten sonraKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim devletimin güneşi ve saadetimin sermayesi sultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan eğer bu ayrılık ateşine yanmışKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ciğeri kebapKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sinesi harapKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultangözleri yaş doluKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gecesi gündüzü belirsiz olanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan hasret deryasına gark bi-çareKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan aşkınız ile müptelaKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Ferhat ile Mecnun'dan beter şeyda kölenizi sorarsanız; ne zamandır ki sultanımdan ayrıyımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bülbül gibi ah u feryadım dinlemeyipKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ayrılığınızdan dolayı öyle bir halim var kiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan AllahKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan kafir olan kullarına dair vermesin.

Benim devletimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim sultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan özellikleKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bir buçuk ay olduğu halde sizden bir haber gelmemesi yüzündenKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Allah biliyor ki Kanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan hiçbir şekilde rahatlık yüzü görmeyipKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gece gündüz ağlayıpKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan kendi hayatımdan el çekipKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan cihan gözüme dar oldu. Ne yapacağımı bilmeden ağlayıp gözyaşları içinde gözüm kapıları gözlerkenKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ol ferdü rabbü'l aleminKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan aleme rahmet eden subhan-ı YezdanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan cümle aleme inayet nazarın edipKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan fetih haberi ve müjdeli haberlerini yetiştirdi. Ve bu haberi işitince Allah biliyor kiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim padişahımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim sultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ölmüş idim taze can buldum.

***************************Benim SultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan şehir hakkında soracak olursanız; şimdilik henüz hastalık devam etmektedir. Ancak önceki gibi değildir. İnşallah Sultanım gelinceKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Allah'ın inayetiyle de geçer gider. AzizlerimizKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan hazan yaprağı dökülünce geçer derler.

Benim SultanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sık sık mübarek mektubunuzu gönderirsiniz diyeKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan tazarru ve iltimas ederim. Zira kiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan billah yalan değilKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bir iki hafta geçip de ulak gelmezse alem gulguleye gelir. Türlü türlü sözler söylenir. Yoksa sadece kendi nefsim için istediğimi sanmayın.

Hürrem

muhibbi mahlaslı cihan padişahıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan peygamber divanesiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan iki dudağının kıpırtısına alem-i devranı ihtizaza getiren deli hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han'ınKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ukrayna kıyılarından kopup savrulan bir tatar güzeliKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan devşirme bir saray dilberiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan rus papazının yahudi kızı Roksalan'a yazdığı bu gazeli...

Topkapı'daKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Sultan'dan sonra hareme hükmeden bakışlarıyla Avrupalı ressamların fırçalarına düşen bembeyaz sisli bir gölgeydi Roksalan'ın duruşuKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan endamı.... Kimden mi bahsediyorum?.. Nam-ı diğer Sultan Süleyman'ın "şarab-ı kevseri"Kanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan "verd-i handanı"Kanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan cariyesi Hürrem Sultan'dan...

"NiceleriKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan onların aşkını konuşacaktıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan onlardan asırlar sonraları... OnlarınsaKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bunu pek umursadığı yoktu!..."

HaTaRaT

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Hürrem Sultan için yazdığı gazel

Celis-i halvetimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan varımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan habibim mah-ı tabanım
EnisimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan mahremimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan varımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan güzeller şahı sultanım

Hayatım hasılımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem SultanömrümKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan şarab-ı kevserimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan adnim
BaharımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan behçetimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan rüzumKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan nigarım verd-i handanım

NeşatımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan işretimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bezmimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan çerağımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan neyyirimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan şem’im
Turuncu u nar u narencimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim şem’-i şebistanım

NebatımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sükkerimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gencKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem SultanmKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan cihan içinde bi-rencim
AzizimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Yusuf’um varımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gönül Mısr’ındaki hanım

StanbulumKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Karaman’ımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan diyar-ı milket-i Rum’um
Bedahşan’ım ve Kıpçağım ve Bağdad’ımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Horasanım

Saçı varımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan kaşı yayımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gözü pür fitneKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bimarım
Ölürsem boynuna kanımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan meded he na-müsülmanım

Kapında çünki meddahımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan seni medh ederim daim
Yürek pür gamKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gözüm pür nemKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Muhibbi’yim hoş halim!

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası)

Bugünkü dille;

Benim birlikte olduğumKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sevgilimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan parıldayan ayımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan
Can dostumKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan en yakınımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan güzellerin şahı sultanım.

HayatımınKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan yaşamımın sebebi CennetimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Kevser şarabım
BaharımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sevincimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan günlerimin anlamıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim gülen gülümKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan

Sevinç kaynağımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan içkimdeki lezzetKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan eğlenceli meclisimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan nurlu parlak ışığımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan meş’alem.
TuruncumKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan narımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan narencimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan benim geceleriminKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan visal odamın aydınlığıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan

NebatımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan şekerimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan hazinemKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan cihanda hiç örselenmemişKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan el değmemiş sevgilim.
Gönlümdeki Mısır’ın SultanıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Hazret-i Yusuf’umKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan varlığımın anlamıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan

İstanbul’umKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Karaman’ımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Bütün Anadolu ve Rum ülkesindeki diyara bedel sevgilim.
Değerli lal madeninin çıktığı yer olan Bedahşan’ım ve KıpçağımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Bağdad’ımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Horasan’ım.

Güzel saçlımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan yay kaşlımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan hastayım!
Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadırKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan çünkü bana eza ederek kanıma sen girdinKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bana imdad etKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.

KapındaKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan devamlı olarak seni medhederimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan seni överimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sanki hep seni öğmek için görevlendirilmiş gibiyim.
Yüreğim gam ileKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan gözlerim yaşlarla doluKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ben Muhibbi’yimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sevgi adamıyımKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan bana bir şeyler olduKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan sarhoş gibiyim. Bir hoş hale geldim

Kanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan

İŞTE HÜRREM SULTAN'IN HİKAYESİ!
‘HürremKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Padişah’a sevmesiniKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan tek kadınla yaşamasını öğretti’
14 Ocak 2011 09:42
Tartışılan dizi 'Muhteşem Yüzyıl'la gündeme gelen Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Ukrayna'nın Rohatyn kentinde bir papazın kızı olarak dünyaya gelir. TatarlarKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan kenti işgal edip ailesini öldürünce hareme verilir. HürremKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Ukrayna'da büyük saygı görüyorKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan adına anıtlar dikilmiş. Eski Cumhurbaşkanı Yuşçenko “Kanuni'nin hayatını değiştirdiKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan ona tek bir kadını sevmeyi öğretti” diyor.

Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde bulunan Rohatyn'da doğdu. 20 yaşındayken Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde Rohatyn'den kaçırıldıKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Kırım Hanı'nın himayesine girmiştir daha sonra Osmanlı sarayına sunuldu.

Gerçek adı Alexandra Anastasia Lisowska. Osmanlı Sarayı'da Kanuni Sultan Süleyman tarafından Türkçe'de neşeliKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan soylu kişi anlamına gelen Hürrem adı verilir. İşte Osmanlı'nın en güçlü kadınlarından Hürrem Sultan'ın çeşitli tarihçilerden kısa yaşam öyküsü:

Hürrem Sultan Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk nikah kıydırtan sultandır. Hürrem Sultan'ın sarayda cariye maaşı aldığı ve bu paraya ihtiyacı olmadığı için parasını Mekke'ye bağışlamak istediği söyler. Ancak kölelerin dini yerlere (MekkeKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Medine vb.) bağış yapması günah kabul edildiği için Kanuni'den onu azat etmesini ister. Kanuni Sultan Süleyman da bağış için Hürrem Sultan'ı azat eder. Hürrem artık cariye değildir. Bir gün Kanuni Hürrem Sultan'ı odasına çağırttı ama Hürrem bu teklifi reddetti. Kanuni'yeKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan “Artık ben sizin malınız değilim. Beni kölelikten azat ettiniz. Sizinle beraber olmam zinaya girer” der ve bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman Hürrem Sultan'ı nikahına almak zoruna kalır.

Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Kanuni Sultan Süleyman'a bir kızKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan dört erkek çocuğu doğurdu. En büyük oğlu Mehmet Şehzade tahta çıkamadan öldürüldü. İkinci oğlu Selim tahta çıktı. Diğer çocukları da Beyazıt ve Cihangir Şehzadelerdir. Kızı Mihrimah Sultan'ı Vezir-i Azam Rüstem Paşa ile evlendirerek Vezir-i Azam'la bir ittifak oluşturur. KanuniKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan yeniçeriler tarafından çok sevilen oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla öldürtür. Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi bu kararda etkilediği inancı yaygındır. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan iyice gözden düştü. Yaşamının büyük bir bölümünü fakir olarak oğlunun mezarının bulunduğu Bursa'da geçirdi. Devlet yönetiminde etkili olan Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı. Hürrem Sultan 18 Nisan 1558 tarihinde eşi Kanuni Sultan Süleyman'dan 8 yıl önce 52 yaşındayken öldü.

Haydn adına senfoni besteledi

Hürrem SultanKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Avrupa'daKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan modern Türkiye'de ve batıda birçok resimKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan müzik ve bale eserine konu olmuştur. Mesela Joseph Haydn'in 63. senfonisi buna örnektir. Hürrem Sultan'ın doğduğu yer olan Ukrayna'nın Rohatyn kentinde bir Hürrem Sultan anıtı bulunmaktadır. 2007 yılındaKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan Ukrayna'daki bir liman kenti olan Mariupol'daki Tatarlar Hürrem Sultan'ın onuruna bir cami açmıştır.

YUŞÇENKO TÜRBESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Vladimir Yuşçenko ve eşi 2005 haziranında Türkiye'ye geldiklerinde Süleymaniye Camii'ndeki Hürrem Sultan'ın türbesini ziyaret etmişlerdi. Yuşçenko'nun eşi mezar başında Hürrem Sultan'a dua etmişti. Vladimir Yuşçenkoı ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Ukrayna'da herkes Hürrem Sultan Rokselana hakkında her şeyi biliyor. Ona saygı duyuyor. Hürrem Sultan çok akıllı bir Ukraynalı kadındı. Çünkü Osmanlı İmparatoru'nun hayatını önemli ölçüde değiştirdi. Padişah'ın hayatına birçok yenilik getirdi. Bu Ukraynalı kadınların güçlü karaktere sahip olduğunun en güzel göstergesi. Şimdi düşünüyorum da belki bazı Türk erkekleri Hürrem Sultan'a küsmüştür. Çünkü o Padişah'a bir kadını sevmesiniKanuni Sultan Süleyman Ve Hürrem Sultan tek kadınla yaşamasını öğretti. Çok erkek için bu gerçekten çok zor...”Benzer Konular

Görüntüleme:6394, Cevaplar:4

İlginizi Çekebilir >
Alt 20-01-2011, 17:37 #2

BAL

Breakfast at Tiffanys


Hürremin entrikalarını gayet güzel anlatmışlar =)
bi de melek diyorlar ya ona bayılıyorum...
teşekkürler güzel konuydu.

Alıntı:
Kanuni'nin aşırı güven ve sevgisini kazanarak onun nikahlı eşi olduktan sonra belli bir plan dahilinde çalıştı, el altından çeşitli entrikalar uygulayarak on altıncı yüzyıl Osmanlı tarihini olumsuz yönde etkiledi.

Alt 25-01-2011, 21:45 #3

Hürrem.

fazlasözegerekyok


aradigim bir konuydu.
Tesekkurler

Alt 07-06-2011, 19:27 #4

Amenophis

Aktif Üye


Hürrem Sultan ve Kösem Sultan Osmanlı tarihinin sonunu getiren kadınlardır.

Alt 11-06-2011, 16:49 #5

hakan35.

Yasaklı Üye

Hürrem sultan bilinenin aksine çok dindar bir hanımdır.zaten haklarında bilinen kesin bilgiler yoktur yazılanların çoğu rivayettir.tek gerçek entirikası oğlunun padişah olması için çabalamasıdır

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 13:09 .