Sponsorlu Bağlantılar:
  Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 28-05-2009, 20:45 #1

яσ¢кη

« Figen »

Türkiye'deki Zehirli Yılanlar

Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar


Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, bir yılanın zehirli yada zehirsiz olduğunu saptamak, çoğu kez uzmanlık gerektiren bir konudur. Her ne kadar Türkiye'de bulunan yılanların zehirleri, sağlıklı bir insanı öldürecek kadar güçlü değilse de, yine de canınızı oldukça acıtabilir, bu bakımdan dikkatli olmak gerekir. Şunu hiç aklımızdan çıkartmayalım ki; Hiç bir yılan taciz edilmedikçe insanlara saldırmaz ve ısırmaz, tersine insanlardan kaçar. Ayrıca zehirli yılanlar, tarım alanları ve bahçelerdeki fare, köstebek gibi kemirgenleri yiyerek beslendiklerinden, çok faydalı hayvanlardır.
Bu bakımdan bağ ve bahçelerinizdeki yılanları; ister zehirli ister zehirsiz olsun öldürmeyiniz!
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar


Ülkemizde bulunan 40 tür yılandan sadece 10 türü zehirli, 2 türü yarı zehirli, 28 türü ise zehirsizdir.


Yarı zehirli tabir ettiğimiz yılanlar Colubridae familyasından:


Malpolon monspessulanus (Çukurbaşlı Yılan) Max boyu: 180cm - 2 Metre
Telescopus fallax (Kedi Gözlü Yılan) Max boyu: 70-80cm türleridir


Her iki yılanında zehir dişleri ağızın gerisinde bulunduğu için, vücudun parmak gibi ince uzun kısımları, yılanın ağzına girmediği sürece insanlar için tehlikesiz, ancak küçük kertenkele ve fareler için ölümcüldür.


Diğer 10 Zehirli yılan'ın 9'u Viperidae (Engerekgiller) Familyasına ait olup, diğeri Elepidae familyasındandır zehirleri sağlıklı bir insan için ölümcül olmasa bile (Acilen doktora gidilmelidir), oldukça can yakıcıdır. Bunlar:


Vipera ammodytes (Boynuzlu Engerek) Maksimum boyu 90cm - 1 Metre
Vipera barani (Baran Engereği) Max Boyu: 55cm
Vipera kaznakovi (Kafkas Engereği) Max Boyu: 60 -70cm
Vipera lebetina (Koca Engerek) Max Boyu: 124cm
Vipera pontica (Çoruh Engereği) Max Buyu: 50cm
Vipera raddei (Ağrı Engereği) Max Boyu: 1m
Vipera ursinii (Küçük Engerek) Max Boyu: 50-60cm
Vipera wagneri (Vagner Engereği) Max Boyu 50-90cm
Vipera xanthina (Şeritli Engerek) Max Boyu: 80cm, nadiren 1m.
Walterinnesia aegyptia (Çöl Kobrası) Max Boyu 180cm türleridir.


Bunların içinde büyüklük ve zehir keselerinin büyüklüğü bakımından en tehlikeli olabilecek türler:


Vipera lebetina (Koca Engerek) Max Boyu: 124cm
Vipera xanthina (Şeritli Engerek) Max Boyu: 80cm, nadiren 1m türleridir.


Ancak ne zehirli yılanlar ne de zehirsiz olanlar, üzerlerine basılmadıkça, köşeye kıstırılıp rahatsız edilmedikçe insanları ısırmazlar tersine kaçarlar. Bu yılanlar tarlalardaki kemirgenleri yediklerinden yararlıdırlar ve kesinlikle korunmalıdırlar.Türkiye’deki Zehirli Yılanlar ile Zehirsiz Yılanların birbirinden ayrılması.


Türkiye’de yaklaşık 40 tür yılan yaşamaktadır ve bu 40 tür yılan 6 familya altında toplanmaktadır.
Bu familyalara göre türlerin dağılımı:


Typhlopidae : 1
Leptotyphlopidae : 1
Boidae : 1
Coluberidae : 27
Viperidae : 9
Elapidae : 1


Bu Familyalar içinde zehirli olanlar Viperidae ve Elapidae familyasına mensup olan yılanlardır, ayrıca yine fare gibi küçük hayvanlar için tehlikeli olacak yarı zehirli tür de Coluberidae familyasında vardır, diğer familyadaki yılanlar ise zehirlidir. Demek ki Türkiye’deki yılanların zehirli olup olmadığını anlamak için bu 5 familyayı birbirinden ayırt edebilmek gerekmektedir.


Bunun için öncelikle genel olarak sürüngenlerin tanımlanmasında kullanılan bir iki terim üzerinde duralım. Bilindiği gibi sürüngenlerin vücutlarının büyük bir bölümü pul (squama) ve plak (scutum) halinde eksoiskelet parçalarıyla örtülüdür. Pul ve plağı çoğu zaman ayırt etmek mümkün olmasa da; Pul diye genelde küçük parçalara, ekseriyetle ön tarafı sabit, arka tarafı serbest ve bu şekilde birbirini kiremit tarzında örten bünyelere denir. Plaklar ise genellikle daha büyük ve çoğunlukla çok köşeli ve birbirlerine yan yana bulunan parçalardır. İşte pul veya plakların sayıları, sıralanış biçimleri ve birbirleriyle olan ilişkileri (yani pholidosis durumu) sürüngen tanımında özellikle rol oynar.Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Şimdi bu Familyaları inceleyelim:
Typhlopidae: (Zehirsiz)
Türkiye'deki Zehirli YılanlarTürkiye'deki Zehirli Yılanlar


Bu familyadan Türkiye’de sadece bir tür bulunur bu da Typhlops vermicularis dir. Bu türü diğer familyalaradan ayıran özellik hem karın hem de sırtının yalnız pullarla örtülü olmasıdır, gözler iğne başı kadar küçük olup, baş plaklarının altında bulunur, ağız da alt tarafta geride ve at nalı biçimindedir, canlı hayvanın rengi ve görünüşü solucan şeklindedir. Bu özelliklere sahip bir türde Leptotyphlopidae familyasına ait Leptotyphlops macrorhynchus da görülür. (Bu iki familyayı ayırma yönteminden ileride bahsedilecektir.) Hayvanın total uzunluğu 25-35cm kadardır, çapı 1 cm yi geçmez. Kuyruğun ucunda küçük bir diken vardır. Türkiye’nin her yerinde taşlar altında sıkça görülür. Anüs yarığından itibaren kuyruk uzunluğu vücut çapına eşittir. Ocular plak ağız kenarına kadar uzanmaz.
Türkiye'deki Zehirli YılanlarTürkiye'deki Zehirli YılanlarLeptotyphlopidae: (Zehirsiz)
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar


Bu familyadan Türkiye’de sadece bir tür bulunur bu da Leptotyphlops macrorhynchus ’dur. Şekil olarak Typhlops vermicularis’e benzese de ondan daha ince (2mm.) ve kısadır 20-25cm hareketleri de ondan biraz daha yavaştır Typhlops’un aksine üst çene kemiği enine uzanmış olmayıp ağız kenarındadır, Ocular plak ağız kenarına kadar uzanır ve nasl plaktan bir tek supralabial ile ayrılmıştır, ayrıca kuyruk boyu, yılanın gövde çapının 10 katı kadardır. (Birecik, Urfa ve Mardin’de bulunur)Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli YılanlarBoidae: (Zehirsiz)Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Bizdeki tek boa cinsi Eryx jaculus (Kum yılanı) dur. Yukarıda saydığımız familyaların aksine karnı pullarla değil, plaklarla örtülüdür. Bu özellik birazdan bahsedeceğimiz diğer iki familya için de geçerlidir ancak onlarda bu karın plakları (ventral plaklar) bütün karın tarafını enine doğru kapladığı halde Eryx de daha dar olup orta kısımda bulunur. (Bak şekil 40, 1. çizim)Türkiye'deki Zehirli Yılanlar


Hayvanın rengi kirli sarı renkli ve kahverengi lekelerle örtülüdür. Uzunluğu yaklaşık 60 cm olup kurak ve kumlu bölgelerde yaşar. Fare gibi küçük memelilerle beslenir ve onarı boğarak öldürürler.
Son derece uysal bir hayvandır, elinize aldığınızda ısırmaz. Göz bebekleri küçük ve dikeydir, baş küçük olup, gövdeden bariz bir boyunla ayrılmaz. Başın üstü küçük pul ve plaklarla örtülüdür ancak büyük bir rostrale vardır.Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli YılanlarColuberidae: (Sadece iki türü Zehirli)Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Coluber caspius (Zehirsiz)
Başın üst tarafı plaklarla örtülüdür, frontal plak supraocular plaklarla temastadır. (Bak şek 37) Anal plak ekseri çift, gözbebekleri yuvarlaktır (Sadece Telescopus cinsinde dikeydir)
Coluberidae familyasından sadece 2 türün ufak hayvanlar için zehirli olabileceğini söylemiştik bunların zehir dişleri ağızlarının gerisinde olduğundan insan için tehlikesizdir. Ancak Malpolon cinsi insanı öldürmese de oldukça canını yakabilir. Zehirli iki Coluber türü Malpolon monspessulanus ve Telescopus Fallax türleridir. Şimdi bu türleri tanıtalım.
Malpolon monspessulanus (Yarı Zehirli)Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Başın üzerinde ve gözler arasında bir çukurluk vardır, Rostrum ucu sivri, rostral plak üstten çok az gözükür, Frontal plak ince uzundur (Supraocular’in ancak yarısı genişliğinde) ve supraocular plakları öne doğru iyice geçer , (Bak Şek 69) vücut etrafı pulları 17 veya 19 sıralıdır pulların ortaları çukurcadır. Total uzunluk 2 metre kadar olabilir.Gövde üstü zeytuni gri veya koyu kahve rengidir bu zemin üzerinde siyahımsı küçük lekeler yer alır, lekelerin kenarında ince beyaz çizgiler bulunabilir. Karın, sarımsı beyaz ve gri noktalıdır
Telescopus fallax (Yarı Zehirli)Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Frontal plak dar değildir, supraocular plakları öne doğru geçmez, başın üzerinde çukur yoktur. Frenal plak çok uzun olup, arka ucu praeocular plak altından gözün ön kenarına kadar uzanır, göz bebeği dikeydir (Bak Şek. 79) Baş geniş boyun bariz incedir, vücut yanlardan basık, yüksekliği genişliğinden fazladır. Burun deliği nasal plağın ortasında yer alır. Gözün ön kenarına temas eden uzun bir frenal plak bulunur (Bak Şek. 79) Vücut etrafı pulları 19, nadiren 21 sıralıdır, pullar karinasızdır.Total uzunluk genelde 70-80 cm Nadiren 1 m olabilir. Üst tarafı gri veya gri kahverengi olup, zemin renk üzerinde sırtta siyah lekeler bulunur.Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Telescopus fallax (Yarı Zehirli)
Bunun dışındaki Coluberidae familyasına mensup 27 yılan da zehirsizdir
Türkiye'deki Zehirli YılanlarTürkiye'deki Zehirli Yılanlar
Viperidae (Engerekler)[IMG]http://www.*******.org/forum/images/smilies/msn_sad.gif[/IMG]Hepsi Zehirli)
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye’de 9 Tür Viperidae familyasından yılan vardır ve bunların hepsi zehirlidir. Her ne kadar bu yılanların ısırmasıyla sağlıklı bir insanın öldüğü görülmediyse de yine de çok dikkatli olmak, gerekir ve bir ısırılma durumunda derhal önlemler alınmalı hasta fazla hareket ettirmeden mutlaka doktora götürülmelidir.Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Bu familyanın ortak özellikleri:
Baş boyundan bariz daha geniş, Başın üst tarafı pullarla örtülü, (Bak şek. 84) veya plaklar mevcut ise frontal ile supraocular plaklar arasında küçük plaklar bulunur. Anal plak tek. Gözbebeği dikey. Genellikle kalın yapılı ve kısa kuyrukludurlar, vücut pulları karinalıdır.Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli YılanlarTürkiye'deki Zehirli Yılanlar
Zehirli Yılan Isırması Durumunda YapılacaklarTürkiye'deki Zehirli Yılanlar
Çok Önemli Not:


Yılan sokması neticesinde tedavi uygulanması tamamen doktorların işidir. Bu sayfada yazılanlar, tamamen konu hakkında bilgi edinmek isteyen kişileri bilgilendirme amacı taşımaktadır. Doktorculuk oynamak bazen yılan sokmasından daha tehlikeli durumlara neden olabilir. Bu nedenle ısırma yerini mekanik emme usulüyle emdikten sonra hastayı fazla hareket ettirmeden en yakın hastaneye sevk etmek, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için yapılacak en mantıklı hareket olacaktır. Tabii ki en akıllıcası kendinizi yılana hiç ısırttırmamaktır. Bu sayfada yazılanların yanlış yorumlanması neticesinde meydana gelebilecek kötü durumlardan hiç bir sorumluluk kabul edilmez.


Giriş:


Zehirli yılan sokmalarında yapılması gereken ilkyardımı bilmek bir çok bakımdan faydalı olacaktır ancak daha önemlisi yılana kendinizi hiç ısırtmamaktır. Dolayısıyla kendinizi yılanlara ısırtmamak için yapmanız gerekenleri bilirseniz tatsız durumlarla hiç karşılaşmamız olursunuz.


Öncelikle yılanlar insanlara durduk yere kesinlikle saldırmazlar, tersine kaçarlar. Bu bakımdan bir yılanla karşılaştığınızda eğer kaçmıyorsa onu rahatsız etmeden yanından geçebilirsiniz. Böyle bir durumda sopa ile yılanı rahatsız etmek veya taş atarak kaçırmaya çalışmak doğru davranışlar değildir.


Yılanlar sağırdırlar ve duyamazlar çünkü dış ve ortakulakları bulunmaz, sadece yerdeki titreşimleri algılayabilirler, dolayısıyla normal bir yürüyüş temposuyla yürüdüğünüzde çevredeki yılanlar titreşimleri algılayacak ve kaçacaklardır ancak sessizce yürüdüğünüz takdirde bir yılanla karşılaçabilirsiniz ki bu durumda onu rahatsız etmezseniz size karşı her hangi bir zararı olmayacaktır.


Yılanlar dişlerini bir ayakkabıya yada kalın bir kot pantolana batıramazlar dolayısıyla bu gibi yerlerde bu tür ayakkabı ve pantolonla dolaşanlar emniyette olacaklardır.Türkiye'deki Zehirli Yılanlar
Türkiye'deki Zehirli Yılanlar

Görüntüleme:5471, Cevaplar:2

Alt 28-05-2009, 22:15 #2

simariqhh

Deneyimli

yıLANLarı çok sewerm [ama uzaktaN]
tskLEr


Alt 29-05-2009, 10:56 #3

<<NeyzeN>>

αуαи_ı ѕαв̔

rabbim herşeyi birbirine bağlı olarak yaratmış bir döngü içinde yaşıyoruz yılanlar olmasa fareler çoğalır bilginlendirdiğin için tşkler


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerTürkiye'deki Zehirli Yılanlar Konusuna Benzer Konular

En zehirli yılanlar


Bilinen en zehirli sucul yılan, Güney Asya’da yaşayan çengel burunlu deniz yılanı (Enhydrina schistosa). En zehirli karasal yılan ise,...

Uçan yılanlar !!


Güney Amerikada yaşayan bu yılan türleri 20 metre kadar uçabiliyorlar.

En Zehirli Yılanlar


Bilinen en zehirli sucul yılan, Güney Asya’da yaşayan çengel burunlu deniz yılanı (Enhydrina schistosa). En zehirli karasal yılan ise,...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 22:41 .