Peygamberimiz(s.a.v.)in dilinden cennet
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 16-06-2009, 11:08 #1

deniz fırtınası

Forum Heveslisi

Peygamberimiz(s.a.v.)in dilinden cennetHer insan hayatı boyunca birçok kez cennet kavramıyla karşılaşır, ancak Yüce Allah’ın bize vaat ettiği cennetin eşsiz güzelliğini ve sonsuz nimetlerini hakkıyla kavrayamamış olabilir. Bu nedenle yazımızda, insanların cennetteki eşsiz güzellikleri tanımalarına ve sonsuza kadar sürecek olan nimetleri tüm detayları ile öğrenmelerine vesile olmaya çalışacağız. Zira hem "Orada diledikleri herşey onlarındır; Katımız'da daha fazlası da var." (Kaf Suresi, 35) diye bildiren Kuran ayetleri hem de Peygamberimiz (sav)'in hadisleri, bizleri pek çok insanın daha önce hiç düşünmemiş olabileceği cennetteki bazı nimetlerden haberdar etmektedir.
Cennetteki ihtişamın, sınırsız nimetin ve yaşanacak olan güzel hayatın anlaşılması ve bunun Allah'ın alemlere üstün kıldığı Peygamber Efendimiz’in dilinden aktarılması ise insanların cennete olan özlemlerini ve bu hayatı kazanmak için harcayacakları çabayı artıracaktır.

Cennetteki Zenginlik ve Bolluk
Cennette sunulan tüm zenginlik, dünya şartlarının aksine insanların gönüllerince yaşayacakları, hiçbir zaman bitme, tükenme endişesi duymayacakları, Allah'ın sonsuz güzellikteki sanatının tecellilerini ve göz kamaştıran büyük bir ihtişamı kapsayan, en üst estetik özellikleri ve uyumu sunan, müminlerin istek ve tutkularına hitap eden bir zenginliktir. Nitekim Kuran'da bildirilen "Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün" (İnsan Suresi, 20) ayetiyle cennetteki bu zenginliğe dikkat çekilmiştir.
Bir hadiste Peygamberimiz (sav), cennetin nelerden inşa edildiğini soran bir kişiye şöyle cevap vermiştir: ”Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zâferandır...” [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]

Kıymetli Taşların ve Madenlerin Bolluğu
Allah, Kuran'da bildirdiği "Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler." (Vakıa Suresi, 15) ayetiyle cennette çeşitli mücevherler ve kıymetli taşların varlığına dikkat çeker.
Cennetle ilgili olarak Kuran'da ve hadislerde bahsi geçen inci, altın ve gümüş gibi mücevherler, tüm insanların ittifakla beğendikleri, bunlarla süslenmiş eşyaları görmekten zevk aldıkları güzelliklerdir. Başka bir cennet nimeti olarak inciden bahsedilen hadislerden biri ise şöyledir: “Cennetliklerin başlarında taçlar vardır. Taçtaki tek inci, meşrık (Doğu) ile mağrib (Batı) arasını aydınlatır.“ [(Tirmizi), Kütüb-i Sitte-14, s. 451/6]Cennet Mekanlarının Güzelliği
Dünyanın en güzel mekanları arasında saraylar, köşkler hep ilk sıralarda yer alır. Dünyada sınırlı sayıda bulunan bu mekanlar, cennette kusursuz ve en görkemli halleriyle Allah'ın sevdiği kullarının yaşadığı mekanlar olarak sonsuza kadar var olacaklardır. Yüce Allah bir ayetinde "…onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafaat vardır ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler." (Sebe Suresi, 37) buyurarak bu gerçeği bildirmiştir.
Kutlu Peygamberimiz (sav)’in cennet mekanlarındaki zenginlik ve bolluğu tarif ettiği bir hadis şöyledir: “Cennetin içinde inciden bir saray vardır. O sarayın içinde kırmızı yakuttan yetmiş konak vardır. Her konağın içinde yeşil zebercedden (zümrüt cinsinden parlak, yeşil, kıymetli bir taş) yetmiş ev vardır. Her evin içinde yetmiş taht, her taht üzerinde de her renkten yetmiş yatak vardır. Her evin içinde yetmiş sofra, her sofranın üzerinde de yetmiş çeşit yemek vardır. Keza her evin içinde yetmiş adet hizmetçi vardır...” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 323/554]

Cennetteki Çarşı ve Giyecekler
Peygamberimiz (sav)'in hadislerde haber verdiğine göre, cennet çarşılarında insanlar istedikleri herşeyden diledikleri kadar alabileceklerdir. Orada alış veriş söz konusu olmayacak, herkes her beğendiğine sahip olabilecektir. Bu mekanlardaki nimet çeşitleri ise insanların daha önce hiç görmedikleri ve hayalini bile kurmadıkları türden nimetler olacaktır. Allah bol ihsanıyla herkese tüm beğenip arzuladıklarını verecek kimsenin hiçbir şeyi eksik olmayacaktır.
Hadislerde bu durumdan şöyle bahsedilir: “Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki melekler orayı ziyaret ederler. Orada gözlerin mislini görmediği, kulakların duymadığı ve kalplere gelmeyen nimetler vardır. Canımızın istediği herşey bize getirilir. Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur…” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]
“...Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür...” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]Cennetteki Yiyecekler
Cennette insanların nefislerinin hoşuna gidecek, canlarının istediği ve arzuladıkları son derece lezzetli pek çok yiyecek olduğu ve bunlar arasında et ve meyvenin bulunduğu Kuran'da “Arzulayıp-seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti.” (Vakıa Suresi, 20-21) ayetleriyle müjdelenmiştir.
Peygamberimiz (sav) de hadislerinde cennetteki yiyeceklerin çeşitliliklerine ve renklerine şöyle dikkat çekmiştir:
“Cennet halkının ekmek katığının en faziletlisi, en nefisi kuş etidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 363/654]
“Cennet ehlinin en aşağı derecede olanının baş ucunda 10.000 hizmetçi, her hizmetçinin elinde farklı renkte altın ve gümüşten iki sahan ve içlerinde ayrı ayrı meyveler vardır. En son yediğini de ilk iştiha (açlıktan gelen istek, haz) ile yer...” [Ramuz el-Ehadis-1, s. 71/5]

Cennette İnsan Güzelliği
Yüce Allah’ın “Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.” (Rahman Suresi, 70) ayetiyle belirttiği cennetteki insanların güzelliği, pek çok hadiste de vurgulanmıştır: “... Eğer cennet ehli kadınlarından bir kadın yer ehline görünseydi, dünyayı ve içindekileri aydınlığa boğar ve ikisinin arasını da güzel koku ile doldururdu...” [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 409/10095]
“Cennet ehli cennete, otuz ya da otuz üç yaşında sakalsız, tüysüz ve gözleri sürmeli olarak girecekler.” [Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 411/10109]

Cennette İstenen Nimetlerin Sebepsiz Verilmesi
Dünyada güzel bir yemek isteyen bir kimsenin, bunun için emek ve zaman harcaması gerekmektedir. Ancak cennette satın alma, emek ve zaman harcama gibi pek çok sebep ve aşama ortadan kalkarak nimetler insanın en çok hoşuna gidecek şekilde hazır olarak sunulur. Bir hadiste bu durum şöyle bir örnekle aktarılmıştır:
...kuşun etinden yemek o kimsenin hatırına gelir ve bunun üzerine hemen çeşitli et yemekleri halinde onun önüne varır. Cennet ehli ondan istediği kadar yer. Doyduğu zaman, kuşun kemikleri toplanır. Sonra uçar, dilediği gibi cennette otlamaya başlar. [Tezkire-i Kurtubi-1, s. 58]

Cennetteki Doğa ve İklim Güzellikleri
İnsanların dinlenmek, rahat etmek için tercih ettikleri mekanlar da hep doğal güzelliklerle iç içedirler. İnsanın doğal güzellik arayışı içinde olmasının sebeplerinden biri, Allah'ın insanı“Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.” (Rahman Suresi, 4 ayetiyle bildirdiği cennet güzelliklerinden zevk alacak şekilde yaratmış olmasıdır. Bir hadiste ise cennetteki doğa güzellikleri şöyle aktarılmıştır:
“Cennette öyle bir ağaç var ki bir süvari gölgesinde yetmiş yahut da yüz sene gider (de bitiremez)… Onun taze dalları cennet surlarının ötesindekilere ulaşmaktadır. Cennetteki her ırmak muhakkak o ağacın dibinden çıkmaktadır...” [Tezkireti'l Kurtubi, s. 311/513]
Tüm doğa güzelliklerinin yanı sıra cennet ortamında dünyadakinden farklı olarak ne sıcak ne de soğuk olan, insan nefsinin en hoşlanacağı tam kararında bir iklim olacağı da Kuran’da bildirilmiştir:
“…Ve onları, 'ne sıcak-ne soğuk, tam kararında gölgeliğe' sokacağız.” (Nisa Suresi, 57)

Cennetteki Sonsuz Yaşam
İnsan ömrü dünyada ortalama olarak 6-7 tane 10 seneden oluşur. Bu son derece kısa bir süredir. Oysa cennette insan ömrü süresizdir. Allah'ın "Orada, ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar..." (Duhan Suresi, 56) ayetinde bildirdiği gibi kişi hem ölümsüz olacak, hem de içinde bulunduğu nimetler sonsuza dek devam edecektir. (Harun Yahya, Resulullah’ın Dilinden Cennet)
Cennetteki sonsuz yaşam bir hadiste şöyle haber verilir: “... Oraya giren kimseye nimetler ihtiyaç olmaksızın gelir. Orada ebedi olarak yaşar. Ölmez, elbisesi eskimez ve gençliği de gitmez.” [Ramuz el-Ehadis-1, s. 200/6]

Cennet Allah’ın Adaletinin Bir Tecellisidir
Kuran'da bildirilen "Allah Katında onlar derece derecedir..." (Al-i İmran Suresi, 163) ayetinden de anlaşılacağı gibi cennete girecek kimseler takvalarının derecesine göre Allah’ın adaletiyle karşılık görürler. Bu durumdan bir hadiste şöyle bahsedilmektedir: “... Cenneti de amellere göre taksim ederler. (Çok ameli olan çok pay alır.)” [Ramuz el-Ehadis-1, s. 198/17]
“Adn cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) Kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir.” (Meryem Suresi, 61)
Unutulmamalıdır ki; samimi olarak iman eden bir insan için, Allah'ın, cennet ve cehennemin varlığını bildirmiş olması yeterlidir. Allah'ın sözüne ve Kuran'da bildirdiği gerçeklere iman eden bir mümin, bunlara, hiçbir şüphe duymadan, kesin olarak iman eder. Ahiret günü Yüce Allah’ın adaleti tecelli edecek ve müminler Allah’ın izniyle sonsuz bir cennet hayatına kavuşacaktır.Benzer Konular

Görüntüleme:1358, Cevaplar:0

İlginizi Çekebilir >
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:04 .