Tatlı Aşkım

Tatlı Aşkım (https://www.tatliaskim.com/)
-   Hz. Muhammed (S.A.V.) (https://www.tatliaskim.com/hz-muhammed-s-v/)
-   -   Kur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? (https://www.tatliaskim.com/hz-muhammed-s-v/287415-kuran-peygamberimizin-sav-sozleri-olamaz-mi-degilse-nasil-ispat-edilir.html)

tuğsecan 24-06-2009 08:37

Kur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?
 
Kur'ân-ı Kerim'inhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Efendimiz veya başka birinin sözü olduğu iddiası birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıylahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif günümüzünhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Kur'ân düşmanı batılıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif doğu bilimciler tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur. Bununla bilgisizhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir. Kanaatimizcehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif dünün müşrikleri gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bugünün müşrikleri dehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bu mevzuda düşünmeden maksatlı davranıyor ve garazlı konuşuyorlar. Zira Kur'ânhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif kim tarafından olursa olsunhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif insafla ele alındığı zaman bir beşere mal edilemeyecek kadar üstün ve ilâhî olduğu anlaşılacaktır.

Şimdi bu ciddî konunun derinlemesine tahlilini dev adamların devâsâ kitaplarına havale edip sadece birkaç ana başlığı hatırlatacağız:

1) Bir kere Kur'ân'ın üslubuyla hadislerin üslubu birbirlerinden o kadar farklıdır ki; Araplarhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Efendimizin Kur' ân dışı beyanlarınıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif kendi sohbet ve konuşma tarzlarına uygun buluyorlardı amahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Kur'ân karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini alamıyorlardı.

2) Hadisleri okurkenhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif arkasında düşünenhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif konuşanhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Allah korkusundan iki büklüm olan bir insan imajı sezilir. Oysa kihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Kur'ân'ın sesinde yüksek bir kuvvethttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif heybetli bir edâ ve cebbar bir şive hissedilir. Bir insan beyanındahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif birbirinden öyle çok farklı iki üslubu birden tasavvur etmek ne aklın kabul edeceği bir durumdur ve ne de mümkün olabilir.

3) Mektep-medrese görmemiş ümmî bir insanın -O ümmîye ruhlar feda olsun- eksiksizhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif kusursuz; ferdîhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif ailevîhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif toplumsalhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif iktisâdî ve hukukî bir sistem getirip yerleştirmesihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif her şeyden evvel düşünce ve aklın gerçeklerine aykırı bir durumdur.. Hele bu sistemhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif asırlar boyuhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif dost-düşman bir çok millet tarafından tatbik edilecek kadar harika ve bugüne kadar tazeliğini korumuşsa.

4) Kur'ân'da varlıkhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif hayat ve bunlarla alâkalı ibadet http://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif hukuk ve iktisat gibi mevzular birbiriyle öyle dengeli ve yerli yerince ele alınmıştır ki; bunları görmezlikten gelerek onu bir insanın sözüymüş gibi farz etmekhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bir bakıma onu tebliğ eden bir insan kabul etmemek demektir. Zirahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif yukarıdaki meselelerin bir teki bilehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif süreklilik ve zaman üstü olma gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif hususiyetleriyle en büyük dâhilerin dahi altından kalkamayacağı ağır meselelerdir. Böylehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif yüzlerce meselesinden her birihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif birkaç dâhinin üstesinden gelemeyeceği zengin muhtevalı bir kitabıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif mektep-medrese görmemiş ümmî bir Zat’a dayandırmak delili olmayan çıplak bir iddiadır.

5) Kur'ânhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif geçmişe-geleceğe dair verdiği haberler itibariyle de hârikadır ve kesinlikle insan sözü olamaz. Bugünhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif yeni yeni keşiflerle ortaya çıkarılanhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif geçmiş kavimlerin yaşayış tarzlarıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif iyi veya kötü akıbetleri kelimesi kelimesine asırlârca evvel Kur'ân-ı Kerim'in haber verdiği gibi çıkmıştır. İştehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Hz. Sâlihhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Hz. Lut ve Hz. Musa gibi peygamberlerhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif işte onların kavimleri ve işte her biri başlı başına birer ibret sergisi olan meskenleri..!

Kur'ân'ınhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif geçmişe dair verdiği haberlerin kesinliği ve doğruluğu kadarhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif geleceğe ait haberleri de o ölçüde önemli ve başlı başına bir mucizedir. Mesela: senelerce evvel Mekke'nin fethedileceğini ve Kâbe'ye emniyet içinde girileceğini 'Allah dilediğindehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif güven içinde başlarınızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısaltarak korkmadan Mescid-i Haram'â gireceksiniz' (Fetih/27) ayetiyle haber verdiği gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif İslâm'ın bütün bâtıl sistemlere galebe çalacağını da 'Ohttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Resûlünühttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif hidayet ve hak dinle gönderdi ki bütün dinlere galebe çalsın. Şahit olarak. Allah yeter' (Fetih/28) beyanıyla ilân etti. Bunun gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif o gün Roma'lılar karşısında savaş galibi görünen Sâsânilerin yenileceğini ve aynı zamandahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Bedir gâlibiyetiyle Müslümanların da sevineceğini 'Rum yenildi (bölgenize) en yakın bir yerde. Onlar bu mağlubiyetten sonra (yeniden) galebe çalacaklar. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş Allah'a aittir. O gün mü'minler de sevinirler.' (Rum/2-4) müjdesiyle duyurmuştu; vakti gelince Kur'ân'ın haber verdiği gibi çıktı. Bunun gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif 'Ey Resûlhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni (insanlardan gelen kötülüklerden) koruyacaktır' (Maide/67) ayetiyle dehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif en yakınındaki amcasındanhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif düşman millet ve düşman devletlere kadar çevresi düşmanlıklarla sarılı olduğu haldehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif hayatını emniyet içinde geçireceği va'dolunmuşdu ve öyle de oldu.

Değişik ilim dallarının keşfedilmesiylehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif âfâk ve enfüsün yâni insan mâhiyeti ve mekânların didik didik edileceğinihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif ilmî buluş ve tespitlerinhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif yeni yeni keşiflerin insanoğlunu inanmaya zorlayacağını 'Biz onlarahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif ufuklarda ve kendi nefislerinde mucizelerimizi göstereceğiz kihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif o (Kur'ân ve Kur'ân'ın getirdiklerinin) gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbi'nin her şeye şahit olması yetmez mi?' (Fussilet/53) mucizevî beyanıyla ifâde etmişti kihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif günümüzde süratle o noktaya doğru gidilmektedir.

Ayrıcahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Kur'ânhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif indirildiği günden bu yana 'Deki: And olsunhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân'ın bir benzerini getirmek için toplansalarhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif yine O'nun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka verseler de.' (İsra/88) deyiphttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif düşmanlarının damarlarına dokundurduğu haldehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bir-iki küçük hezeyanın dışındahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif kimsenin ona bir benzer yapmaya teşebbüs etmemesi ve edememesihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif onun verdiği haberi doğrulamakta ve mucize olduğunu ilan etmektedir.

Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği ilk yıllardahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Müslümanlar azhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif zayıfhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif iktidarsız ve geleceğe ait hiçbir düşünceleri yoktu. Ne bir devlethttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif ne dünya hâkimiyeti ne de yeryüzündeki sistemleri altüst edecek dinamikleri yoktu ve yeni dinin güç kaynağı adına hiçbir şey bilmiyorlardı. Oysa kihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Kur'ân 'Allah sizdenhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif inanıp iyi işler yapanlara va'deti ki; onlardan öncekilerini nasıl hükümrân kıldıysahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendi!eri için seçip beğendiği dinlerini sağlama bağlayacak ve korkularının ardından da onları güvene erdirecektir.' (Nur/55) ayetiyle onlarahttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bu yüksek hedefleri gösteriyor ve cihanın hakimi olacakları müjdesini veriyordu.

Daha bunlar gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Müslümanlığın ve Müslümanların geleceğihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif zafer ve mağlubiyetlerihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif ilerleme ve gerilemeleriyle alâkalı pek çok ayetler var kihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif hepsini burada zikretmemiz mümkün değil.

Kur'ân-ı Kerim'in gelecekle alâkalı verdiği haberlerin büyük bir bölümünühttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif değişik ilim dallarının varacakları nihâi hudutlarla ilgili olan ayetler teşkil eder. İlmî tespitlerle alâkalıhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif kısa işaretler halindehttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif Kur'ân'ın verdiği haberler o kadar hârika ve o kadar erişilmezdir kihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif onun bu mevzudaki beyanlarını kulak ardı etmek mümkün olmayacağı gibihttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bu mevzudaki beyanlarıyla ona insan sözü demek de mümkün değildir.

Yüzlerce âyetin doğrudanhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif delillerle ve işaret yoluyla ifâde ettikleri harikalara dair pek çok eser yazıldığındanhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif bu meselenin geniş olarak izahını o eserlere havale ederekhttp://www.uslanmam.com/images/smilies/smiliv.gif misâl teşkil edecek birkaç ayetin işaret ve delâlet ettikleri hususları kaydedip geçeceğiz.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 12:02 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.

-

2005-2018 Tatliaskim.com