Kur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir?

#1
Kur'ân-ı Kerim'inKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Efendimiz veya başka birinin sözü olduğu iddiası birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıylaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? günümüzünKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Kur'ân düşmanı batılıKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? doğu bilimciler tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur. Bununla bilgisizKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir. KanaatimizceKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? dünün müşrikleri gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bugünün müşrikleri deKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bu mevzuda düşünmeden maksatlı davranıyor ve garazlı konuşuyorlar. Zira Kur'ânKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? kim tarafından olursa olsunKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? insafla ele alındığı zaman bir beşere mal edilemeyecek kadar üstün ve ilâhî olduğu anlaşılacaktır.

Şimdi bu ciddî konunun derinlemesine tahlilini dev adamların devâsâ kitaplarına havale edip sadece birkaç ana başlığı hatırlatacağız:

1) Bir kere Kur'ân'ın üslubuyla hadislerin üslubu birbirlerinden o kadar farklıdır ki; AraplarKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Efendimizin Kur' ân dışı beyanlarınıKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? kendi sohbet ve konuşma tarzlarına uygun buluyorlardı amaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Kur'ân karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini alamıyorlardı.

2) Hadisleri okurkenKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? arkasında düşünenKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? konuşanKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Allah korkusundan iki büklüm olan bir insan imajı sezilir. Oysa kiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Kur'ân'ın sesinde yüksek bir kuvvetKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? heybetli bir edâ ve cebbar bir şive hissedilir. Bir insan beyanındaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? birbirinden öyle çok farklı iki üslubu birden tasavvur etmek ne aklın kabul edeceği bir durumdur ve ne de mümkün olabilir.

3) Mektep-medrese görmemiş ümmî bir insanın -O ümmîye ruhlar feda olsun- eksiksizKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? kusursuz; ferdîKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? ailevîKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? toplumsalKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? iktisâdî ve hukukî bir sistem getirip yerleştirmesiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? her şeyden evvel düşünce ve aklın gerçeklerine aykırı bir durumdur.. Hele bu sistemKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? asırlar boyuKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? dost-düşman bir çok millet tarafından tatbik edilecek kadar harika ve bugüne kadar tazeliğini korumuşsa.

4) Kur'ân'da varlıkKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? hayat ve bunlarla alâkalı ibadet Kur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? hukuk ve iktisat gibi mevzular birbiriyle öyle dengeli ve yerli yerince ele alınmıştır ki; bunları görmezlikten gelerek onu bir insanın sözüymüş gibi farz etmekKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bir bakıma onu tebliğ eden bir insan kabul etmemek demektir. ZiraKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? yukarıdaki meselelerin bir teki bileKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? süreklilik ve zaman üstü olma gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? hususiyetleriyle en büyük dâhilerin dahi altından kalkamayacağı ağır meselelerdir. BöyleKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? yüzlerce meselesinden her biriKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? birkaç dâhinin üstesinden gelemeyeceği zengin muhtevalı bir kitabıKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? mektep-medrese görmemiş ümmî bir Zat’a dayandırmak delili olmayan çıplak bir iddiadır.

5) Kur'ânKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? geçmişe-geleceğe dair verdiği haberler itibariyle de hârikadır ve kesinlikle insan sözü olamaz. BugünKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? yeni yeni keşiflerle ortaya çıkarılanKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? geçmiş kavimlerin yaşayış tarzlarıKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? iyi veya kötü akıbetleri kelimesi kelimesine asırlârca evvel Kur'ân-ı Kerim'in haber verdiği gibi çıkmıştır. İşteKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Hz. SâlihKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Hz. Lut ve Hz. Musa gibi peygamberlerKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? işte onların kavimleri ve işte her biri başlı başına birer ibret sergisi olan meskenleri..!

Kur'ân'ınKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? geçmişe dair verdiği haberlerin kesinliği ve doğruluğu kadarKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? geleceğe ait haberleri de o ölçüde önemli ve başlı başına bir mucizedir. Mesela: senelerce evvel Mekke'nin fethedileceğini ve Kâbe'ye emniyet içinde girileceğini 'Allah dilediğindeKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? güven içinde başlarınızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısaltarak korkmadan Mescid-i Haram'â gireceksiniz' (Fetih/27) ayetiyle haber verdiği gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? İslâm'ın bütün bâtıl sistemlere galebe çalacağını da 'OKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? ResûlünüKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? hidayet ve hak dinle gönderdi ki bütün dinlere galebe çalsın. Şahit olarak. Allah yeter' (Fetih/28) beyanıyla ilân etti. Bunun gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? o gün Roma'lılar karşısında savaş galibi görünen Sâsânilerin yenileceğini ve aynı zamandaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Bedir gâlibiyetiyle Müslümanların da sevineceğini 'Rum yenildi (bölgenize) en yakın bir yerde. Onlar bu mağlubiyetten sonra (yeniden) galebe çalacaklar. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş Allah'a aittir. O gün mü'minler de sevinirler.' (Rum/2-4) müjdesiyle duyurmuştu; vakti gelince Kur'ân'ın haber verdiği gibi çıktı. Bunun gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? 'Ey ResûlKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni (insanlardan gelen kötülüklerden) koruyacaktır' (Maide/67) ayetiyle deKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? en yakınındaki amcasındanKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? düşman millet ve düşman devletlere kadar çevresi düşmanlıklarla sarılı olduğu haldeKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? hayatını emniyet içinde geçireceği va'dolunmuşdu ve öyle de oldu.

Değişik ilim dallarının keşfedilmesiyleKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? âfâk ve enfüsün yâni insan mâhiyeti ve mekânların didik didik edileceğiniKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? ilmî buluş ve tespitlerinKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? yeni yeni keşiflerin insanoğlunu inanmaya zorlayacağını 'Biz onlaraKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? ufuklarda ve kendi nefislerinde mucizelerimizi göstereceğiz kiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? o (Kur'ân ve Kur'ân'ın getirdiklerinin) gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbi'nin her şeye şahit olması yetmez mi?' (Fussilet/53) mucizevî beyanıyla ifâde etmişti kiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? günümüzde süratle o noktaya doğru gidilmektedir.

AyrıcaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Kur'ânKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? indirildiği günden bu yana 'Deki: And olsunKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân'ın bir benzerini getirmek için toplansalarKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? yine O'nun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka verseler de.' (İsra/88) deyipKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? düşmanlarının damarlarına dokundurduğu haldeKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bir-iki küçük hezeyanın dışındaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? kimsenin ona bir benzer yapmaya teşebbüs etmemesi ve edememesiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? onun verdiği haberi doğrulamakta ve mucize olduğunu ilan etmektedir.

Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği ilk yıllardaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Müslümanlar azKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? zayıfKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? iktidarsız ve geleceğe ait hiçbir düşünceleri yoktu. Ne bir devletKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? ne dünya hâkimiyeti ne de yeryüzündeki sistemleri altüst edecek dinamikleri yoktu ve yeni dinin güç kaynağı adına hiçbir şey bilmiyorlardı. Oysa kiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Kur'ân 'Allah sizdenKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? inanıp iyi işler yapanlara va'deti ki; onlardan öncekilerini nasıl hükümrân kıldıysaKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendi!eri için seçip beğendiği dinlerini sağlama bağlayacak ve korkularının ardından da onları güvene erdirecektir.' (Nur/55) ayetiyle onlaraKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bu yüksek hedefleri gösteriyor ve cihanın hakimi olacakları müjdesini veriyordu.

Daha bunlar gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Müslümanlığın ve Müslümanların geleceğiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? zafer ve mağlubiyetleriKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? ilerleme ve gerilemeleriyle alâkalı pek çok ayetler var kiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? hepsini burada zikretmemiz mümkün değil.

Kur'ân-ı Kerim'in gelecekle alâkalı verdiği haberlerin büyük bir bölümünüKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? değişik ilim dallarının varacakları nihâi hudutlarla ilgili olan ayetler teşkil eder. İlmî tespitlerle alâkalıKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? kısa işaretler halindeKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Kur'ân'ın verdiği haberler o kadar hârika ve o kadar erişilmezdir kiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? onun bu mevzudaki beyanlarını kulak ardı etmek mümkün olmayacağı gibiKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bu mevzudaki beyanlarıyla ona insan sözü demek de mümkün değildir.

Yüzlerce âyetin doğrudanKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? delillerle ve işaret yoluyla ifâde ettikleri harikalara dair pek çok eser yazıldığındanKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? bu meselenin geniş olarak izahını o eserlere havale ederekKur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? misâl teşkil edecek birkaç ayetin işaret ve delâlet ettikleri hususları kaydedip geçeceğiz.

İlginizi Çekebilir
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:57 .