Peygamber mucizeleri -2-
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 28-06-2009, 11:56 #1

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Peygamber mucizeleri -2-1- Resulullahın gaybdan haber verdiği çok görüldü. Bu mucizesi üç kısımdır:

Birinci kısmıPeygamber mucizeleri -2- kendi zamanından evvel olan ve kendisine sorulan şeylerdir kiPeygamber mucizeleri -2- bunlara verdiği cevaplarPeygamber mucizeleri -2- çok kâfirlerinPeygamber mucizeleri -2- katı kalbli düşmanlarının imana gelmelerine sebep olmuştur.

İkinci kısmıPeygamber mucizeleri -2- kendi vaktinde olmuş ve olacak şeyleri haber vermesidir.

Üçüncü kısmıPeygamber mucizeleri -2- kendisinden sonra kıyamete kadar dünyada ve ahirette olacak şeyleri bildirmesidir.

Burada ikinci ve üçüncü kısımlardan birkaçı aşağıda bildirilecektir.

[İslam’a davetin başlangıcındaPeygamber mucizeleri -2- müşriklerin eziyetlerindenPeygamber mucizeleri -2- sıkıntılarından dolayıPeygamber mucizeleri -2- Eshab-ı kiramın bir kısmı Habeşistan’a hicret etmişlerdi. ResulullahPeygamber mucizeleri -2- Mekke’de kalan Eshab-ı kiramla beraberPeygamber mucizeleri -2- üç sene her türlü görüşmePeygamber mucizeleri -2- alış-veriş yapmaPeygamber mucizeleri -2- müslümanlardan başka bir kimse ile konuşmama gibiPeygamber mucizeleri -2- bütün içtimai muamelelerden men olundular. Kureyş müşrikleriPeygamber mucizeleri -2- bu karar ve ittifaklarını bildiren bir ahdname yazarakPeygamber mucizeleri -2- Kâbe-i muazzamaya asmışlardı. Her şeye kâdir olan Allahü teâlâ (Arza) denilen bir çeşit kurdu [ağaç kurdu] o vesikaya musallat etti. Yazılı bulunan (Bismikellahümme) [Allahü teâlânın ismi ile] ibaresinden başkaPeygamber mucizeleri -2- ne yazılı isePeygamber mucizeleri -2- hepsini o kurtcuk yediPeygamber mucizeleri -2- bitirdi. Allahü teâlâ bu hâli Cibril-i emin vasıtası ile Peygamber efendimize bildirdi. Peygamber efendimiz de bu hâli amcası Ebu Talibe anlattı. Ertesi günPeygamber mucizeleri -2- Ebu Talib müşriklerin ileri gelenlerine gelerekPeygamber mucizeleri -2- Muhammedin Rabbi Ona şöyle haber vermiş. Eğer söylediği doğru isePeygamber mucizeleri -2- bu hâli kaldırıpPeygamber mucizeleri -2- eskiden olduğu gibi dolaşmalarınaPeygamber mucizeleri -2- başkaları ile görüşmelerine mani olmayınız. Eğer söylediği doğru değilsePeygamber mucizeleri -2- ben de Onu artık himaye etmeyeceğimPeygamber mucizeleri -2- dedi. Kureyşin ileri gelenleriPeygamber mucizeleri -2- bu teklifi kabul ettiler. Herkes toplanarak Kâbe’ye geldiler. Ahdnameyi Kâbe’den indirerek açtılar ve Resulullahın buyurduğu gibiPeygamber mucizeleri -2- (Bismikellahümme) ibaresinden başkaPeygamber mucizeleri -2- bütün yazıların yenilmiş olduğunu gördüler.]

Acem padişahı Hüsrev’den Medine’ye elçiler geldi. Bir günPeygamber mucizeleri -2- bunları çağırıpPeygamber mucizeleri -2- (Bu gecePeygamber mucizeleri -2- Kisranızı kendi oğlu öldürdü) buyurdu. Bir müddet sonraPeygamber mucizeleri -2- oğlunun babasını öldürdüğü haberi geldi. [İran şahlarına Kisra denir.]Benzer Konular

Görüntüleme:2079, Cevaplar:4

İlginizi Çekebilir >
Alt 28-06-2009, 11:57 #2

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS


1- Muaz bin Cebeli vali olarak Yemen’e gönderirkenPeygamber mucizeleri -2- Medine’nin dışına kadar uğurlayıp ona çok nasihatler verdi. (Seninle dünyada artık buluşamayız) buyurdu. Hz. Muaz Yemen’de iken Resulullah efendimiz Medine’de vefat etti.

2-
Vefat ederkenPeygamber mucizeleri -2- mübarek kızı Fatıma’yaPeygamber mucizeleri -2- (Akrabam arasında bana evvela kavuşan sen olacaksın) buyurdu. Altı ay sonra Hz. Fatıma vefat etti. Akrabasından ondan evvel kimse vefat etmedi.

3-
Kays bin ŞemmasaPeygamber mucizeleri -2- (Güzel olarak yaşarsın ve şehid olarak ölürsün) buyurdu. Hz. Ebu Bekir halife iken Yemamede Müseylemet-ül-Kezzab ile yapılan muharebede şehid oldu.
Hz. Ömer’in ve Hz. Osman’ın ve Hz. Ali’nin şehid olacaklarını dahi haber verdi.

4-
Acem padişahı Kisranın ve Rum padişahı Kayserin memleketlerinin müslümanların eline geçeceğini ve hazinelerinin Allah yolunda dağıtılacağını müjdeledi.

5-
Ümmetinden çok kimsenin denizden gazaya gideceklerini ve sahabeden olan Ümmi Hiram’ın o gazada bulunacağını haber verdi. Hz. Osman halife iken müslümanlarPeygamber mucizeleri -2- gemiler ile Kıbrıs adasına gidip harp ettiler. Bu hanım da beraber idi. Orada şehid oldu.

Alt 28-06-2009, 11:57 #3

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS


1- Resulullah efendimiz bir gün abdest alıpPeygamber mucizeleri -2- mestlerinden birini giyipPeygamber mucizeleri -2- ikincisine mübarek elini uzatırkenPeygamber mucizeleri -2- bir kuş geldi. Bu mesti kapıp havada silkti. İçinden bir yılan düştü. Sonra kuş mesti yere bıraktı. Bugünden sonraPeygamber mucizeleri -2- ayakkabı giyerkenPeygamber mucizeleri -2- önce silkelemek sünnet oldu.

2-
Selman-ı FarisiPeygamber mucizeleri -2- hak din aramak içinPeygamber mucizeleri -2- İran’dan çıkıp çeşitli memleketleri dolaşmaya başladı. Beni Kelb kabilesinden bir kervan ile Arabistan’a gelirken Vadi’-ul kura denilen mevkide hainlik edip bir yahudiye köle diye sattılar. Bu daPeygamber mucizeleri -2- akrabasıPeygamber mucizeleri -2- Medineli bir yahudiye köle olarak sattı. Hicrette Resulullahın Medine’ye teşriflerini işitincePeygamber mucizeleri -2- çok sevindi. ÇünküPeygamber mucizeleri -2- kendisi nasrani âlimi idi. En son rehberi büyük bir âlimin tavsiyesi ilePeygamber mucizeleri -2- ahir zaman Peygamberine iman etmek için Arabistan’a gelmişti. O âlimPeygamber mucizeleri -2- Resulullahın vasıflarını öğretmişPeygamber mucizeleri -2- Onun hediye kabul edipPeygamber mucizeleri -2- sadaka kabul etmediğiniPeygamber mucizeleri -2- iki omuzu arasında mühr-ü nübüvvet olduğunu ve pek çok mucizeleri olduğunu Selman’a bildirmişti. Selman-ı FarisiPeygamber mucizeleri -2- Resulullaha sadakadır diyerek hurma getirdi. Resulullah onlardan hiç yemedi. Hediyedir diye bir tabakta yirmibeş kadar hurma getirdi. Resulullah efendimiz ondan yedi. Bütün Eshab-ı kiram da yediler. Yenilen hurma çekirdekleri bin kadardı. Resulullahın bu mucizesini de gördü. Ertesi gün bir cenaze defninde mühr-ü nübüvveti görmek arzu etti. ResulullahPeygamber mucizeleri -2- bunu anlayıp mübarek gömleğini sıyırarak mühr-ü nübüvveti gösterdi. Selman hemen imana geldi. Birkaç sene sonra 300 hurma ağacı ile binaltıyüz dirhem altın ödemek şartı ile azat edilmesine söz kesildi. Resulullah bunu işitti. Mübarek elleri ile ikiyüzdoksandokuz hurma ağacı dikti. Ağaçlar o sene meyve vermeye başladı. Birini Ömer “radıyallahü teâlâ anh” dikmişti. Bu ağaç meyve vermedi. Resulullah efendimizPeygamber mucizeleri -2- bunu çıkarıp mübarek elleri ile tekrar dikti. Bu da hemen meyve verdi. Bir gazadaPeygamber mucizeleri -2- ganimet alınanPeygamber mucizeleri -2- yumurta kadar altını Selman’a “radıyallahü teâlâ anh” verdiler. Resulullaha gelipPeygamber mucizeleri -2- bu gayet azdır. Binaltıyüz gram çekmez dedi. Mübarek ellerine alıp tekrar Selman’a verdi. (Bunu sahibine götür) buyurdu. Yarısı ile efendisine olan borcunu ödedi. Yarısı daPeygamber mucizeleri -2- Hz. Selman’a kaldı.

Alt 28-06-2009, 11:58 #4

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS


1- Kureyş kâfirlerinden Velid bin MugirePeygamber mucizeleri -2- As bin VailPeygamber mucizeleri -2- Haris bin KaysPeygamber mucizeleri -2- Esved bin Yagus ve Esved bin MuttalibPeygamber mucizeleri -2- Resulullaha cefa ve eziyet etmekte başkalarından aşırı gidiyorlardı. Cebrail aleyhisselam gelipPeygamber mucizeleri -2- (Seninle alay edenlere cezalarını veririz...) mealindeki Hicr suresinin 95. âyetini getiripPeygamber mucizeleri -2- Velidin ayağınaPeygamber mucizeleri -2- ikincisinin ökçesinePeygamber mucizeleri -2- üçüncüsünün burnunaPeygamber mucizeleri -2- dördüncüsünün başınaPeygamber mucizeleri -2- beşincisinin gözlerine işaret etti. Velid’in ayağına bir ok battı. Çok kibirli olduğundanPeygamber mucizeleri -2- eğilerek oku çıkarıp atmakPeygamber mucizeleri -2- kendine ağır geldi. Demiri topuk damarına batıpPeygamber mucizeleri -2- siyatik hastalığına yakalandı. As’ın ökçesine diken battı. Tulum gibi şişti. Harisin burnundan devamlı kan geldi. Esved bir ağaç altında neşeli otururkenPeygamber mucizeleri -2- kafasını ağaca vurupPeygamber mucizeleri -2- diğer Esved dePeygamber mucizeleri -2- a’ma olupPeygamber mucizeleri -2- hepsi helak oldular.

2-
Devs kabilesinin reisi TufeylPeygamber mucizeleri -2- hicretten öncePeygamber mucizeleri -2- Mekke’de imana gelmişti. Kavmini imana davet için Resulullahtan bir alamet istedi. (Ya Rabbi! Buna bir âyet (delil) ihsan eyle) buyurdu. TufeylPeygamber mucizeleri -2- kabilesine gidincePeygamber mucizeleri -2- iki kaşı arasında bir nur parladı. TufeylPeygamber mucizeleri -2- ya Rabbi! Bu alameti yüzümden giderip başka yerime koy. Bunu yüzümde görenlerden bazısıPeygamber mucizeleri -2- kendi dinlerinden çıktığım için cezalandırıldığımı zannederler dedi. Duası kabul olupPeygamber mucizeleri -2- nur yüzünden gitti. Elindeki kamçının ucunda kandil gibi parladı. Kabilesindekiler zamanla imana geldiler.

3-
Hicretin yedinci senesinde Resulullah efendimizPeygamber mucizeleri -2- Habeş padişahı Necaşi’ye ve Rum imparatoru Herakliyus’a ve Acem padişahı Husrev’e ve Bizansın Mısır’daki valisi Mukavkas’e ve Şam’daki valisi Haris’e ve Umman Sultanı Semame’ye mektuplar göndererekPeygamber mucizeleri -2- hepsini imana davet etti. Mektupları götüren elçilerPeygamber mucizeleri -2- gittikleri yerin dillerini bilmiyorlardı. Ertesi sabahPeygamber mucizeleri -2- o dilleri söylemeye başladılar.

Alt 28-06-2009, 12:10 #5

denizin_annesi

Yasaklı Üye

paylaşım için teşekkurler

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 10:10 .