Peygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği?
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 06-04-2011, 22:19 #1

For Answers

ÖZEL ÜYE

Peygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği?Kırtas Olayı

a) Kağıt (Kırtas) ve Kalem İsteği Karşısında Sahabilerin Tavrı:

Hz. Ebubekirin halife seçilmesiyle yakından ilgili olan “Kırtas Olayı”ndan söz etmek gerekir. Çünkü ŞiilerinPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? hilafetin Hz.Ali’nin hakkı olduğuna dair ileri sürdükleri delillerden biri bu olaydır.(1)

Resuli Ekrem (sav) hastalığının iyice ağırlaştığı son günlerinden birindePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? vefatından 5 gün öncesiPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Perşembe günüPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? “Bana kağıt kalem getiriniz; size benden sonra hiçbir zaman yolunuzu şaşırtmayacak bir yazı yazayım (vasiyette bulunayım)” buyurmuştu.

O sırada yanındaki sahabileri bunu duydular. Hz. Ömer de bu sözleri duyanlar arasındaydı. Resulullah’ın bu isteğiniPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? “Resulullahın hastalığı ağırlaştı. Yanımızda Allahın kitabı var. O bize yeter” diye yorumlayarak kalem ve kırtas (kağıt) getirilmesine karşı çıktı. Bize görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Ömeri bu düşünceye sevk eden hususPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Resulullahın Hicretin 10. yılı sonundaPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? yani Zilhicce’nin 18. günüPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? ölümünden 2 ay 10 gün kadar önceki sözleridir. O zaman Resulullah (sav) şöyle buyurmuştu:

Ey İnsanlar! İyi bilin kiPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? bende ancak sizin gibi bir insanım. Çok geçmedenPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Yüce Rabbimin elçisi (Azrail) bana gelecektir. Bende onun davetime icabet edeceğim. Mutlaka ben size iki kıymetli ve hürmeti ağır şey (es- Sakaleyn) bırakıyorum. Bu ikisinden birincisiPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Yüce Allah’ın Kitabı’dır ki onun içinde hidayet ve nur vardır. Allahın kitabına sımsıkı sarılınız.; ikincisi dePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Ehli Beytimdir. Ehli beytime muamele hususunda size Allahı hatırlatıyorum. (2)

Resulullahın son zamanlarında söylediği bu ve benzeri hadisi şeriflerde; ümmetin sapıtmaması için iki şeye iyi yapışması tavsiye ediliyor. Kuranı Hakim ve Ehli Beyt veya Kuranı Hakim ve Sünnet… Müslümanlar bu iki şeye sımsıkı sarıldıkları müddetçe sapıtmayacaklardı. Zaten Ali Beytinden muradı da Sünneti Seniyyesi idi. Çünkü Ehli Beyt de bütün Sahabei Kiram gibi Sünnetin muhafızı idiler. Cibilliyeten Sünnet’e taraftardırlar.

Bize görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Ömer bu tavsiyeyi esas alarakPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? hasta halde yazılacak bir tavsiyeye karşı çıkmıştır. Ona göre Hz. Peygamber (sav) zaten çok yakın zamandaPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? daha önce ümmetin nasıl hareket ederse sapıtmayacağını açıklamıştır. Şimdi ağır hasta halinde Müslümanların elinde içi tamamen hidayet olan Kuranı Hakim ve ondan ayrılması mümkün olmayan ve neredeyse değerde ona yakın(3) Sünneti Seniyye varkenPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Resuli Ekremin (sav) bir tavsiyesine ihtiyaç yoktur. (Resulullah (sav) H. 11. yıl 12. R. EvvelPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Pazartesi günü vefat etmiştir.)

Hazreti Ömerin kağıt kalem getirilmesine karşı çıkışını oradaki sahabilerden bir kısmı desteklemiş bu görüşü yerinde bulmuştur. Sahabilerin bir ksmıda Hz. Ömerin görüşünü desteklememiş ve bu görüşe karşı çıkmıştır. Onlara göre kağıt kalem getirilmeli ve Resulullahın tavisyesi alınmalıdır. Bu konuda her iki taraf arasında tartışma uzayıp sesler yükselince Resulullah (sav) “Yanımdan kalkınız; benim yanımda tartışma olmaz. Beni kendi halimde bırakınızPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği?(4) buyurmuştur. Böylece Resulullah (sav) huzurundaki tartışma ve Kırtas olayı sona ermiştir.

b) İbni Abbas ve Hz. Aişe’ye Göre Kırtas Olayı

el-Kamile görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? İbni Abbastan rivayet edilen Kırtas olayı şöyledir. Hicretin 11. yılıPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Rebiülevvel ayı başında Resulullahın vefatından beş gün öncePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? yani Perşembe günü(5) “Resulullah hastalığı ve ağrısı şiddetlendi. (Hatta ağrısındn dolayı iki yanaklarının gözlerinden yaşlar akıyordu.) Bunun üzerine o şöyle buyurdu: “İtuni bi divatin ve beydae = Bana bir divitle bir beyaz/sahife getirin. Ektub lekam La tudıllune ba’di ebeden = Ben sizePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? benden sonra ebediyen sizi saptırmayacak bir yazı yazıyorum.” fe tenaze’u = Bunun üzerine onlar/sahabilerPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Nebi’nin katında tartışma uygun olmadığı halde tartıştılar(6) ve şöyle dediler: “Mutlaka Resulullah (sav) hastalığından dolayı sayıklıyor.(7) Bunu ona (onun yanında) tekrarlamaya başladılar. Bunun üzerine o (Resuli Ekrem)Peygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? “Beni yalnız bırakınız. Benim üzerinde olduğum şeyPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? beni kendine çağırdığınızdan daha hayırlıdır.” buyurdu ve üç şeyle vasiyet etti: “Müriklerin Ceziretül Arabdan çıkarılmasıPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? (Medineye) gelen heyetlerin onun ağırladığı gibi ağırlanması.” (Olayı rivayet eden) İbni Abbas şöyle dedi: “Üçüncüsünden (üçüncü tavsiyeyi yapmaktan)kasten sustu veya ben onu unuttum.(8)

Görüldüğü gibiPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? burada olay biraz daha değişiktir. Resulullah (sav) kağıt ve kalemle vasiyet ve emredeceği şeylerin ikisini açıklamışPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? birinide ya açıkladığı halde ravi unutmuş veya açıklamamıştır. İbni Esir’e göre Kırtas Olayı böyledir.

Hz. Peygamberin hanımı Hz. Aişe Validemizden rivayet edilen bir hadisi şerifi dePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Kırtas Olayıyla ilgili görmekteyiz.:

Hz. Aişe (ra) bu konuda şöyle buyurmuştu: Resulullah (sav) hastalandığında bana şöyle dedi: “Bana baban Ebu Bekiri ve kardeşini (Abdurrahmanı) bir yazı yazmam için çağır. Çünkü gerçekten benPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? bir temenni edicinin şöyle temenni etmesinden ve ben öldükten sonra şöyle demesindenkorkuyorum: “Ene evla = Ben bu işe (hilafete) daha layıkım.” Sonra ResulullahPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Allah ve mü’minler ancak Ebu Bekire razı olur.”(9) değerlendirmesini yaparak bundan vazgeçmişti.

Görüldüğü gibi buradaPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? hastalık günlerinde hilafetle ilgili yazılmak istenen yazı Hz. Ebu Bekiri ilgilendirmektedir. Bu rivayetPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? değerlendirmede esas alınırsaPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Ebu Bekirin hilafete layık olduğunu gösterdiği gibiPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? onun halife oluşunun ihtilafları önleyeceğine de işaret etmektedir. Ayrıca Resulullahtan sonraPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? yönetimde kendisinin ilk halife olacağı işaretinide buradan çıkarabiliriz.

c) Kırtas Olayı ve Vasiyet Nazariyesi

Şiiler şu veya bu şekilde nakledilen Kırtas Olayını; çok sonraları –burası önemlidir- siyasi bir malzeme yaparakPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? imametin “vasiyet” nazariyesinePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Sünnetten delil olarak sunma yoluna gittiler.(10) Bu olayın yorumunu illa Hz. Alinin hilafetiyle ilgili göstermek için elinden geleni yaaptılar. Şii anlayışa görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Muhammed (sav) ancak Hz. Aliyi halife tayin etmek için kağıt ve kalem istedi; onun ne vasiyet edeceğini iyi bilen Hz. Ömer ve benzerleri bunu engellediler; böylelikle hilafetPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Ali’nin elinden haksız olarak “gasb” edildi. Böylece sahabiler -haşa- zalimPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? gaspçı hatta kafir ve mürted oldular.(11) Çünkü şiaya görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? imamet = hilafet Allahın tayiniyledir. Peygamberleri Allah nasıl tayin ediyorsaPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? imamları/ halifeleri de O tayin eder. Bu tayin dePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Allah ve Resulullah tarafından yapılacaktır. Tayin “nass”la ve Resulullahın bilidrmesiyle olur. Yahut nassla imam olanPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? kendisinden sonraki imamı bildirir. Bu husustaki hüküm nübüvvetteki hükmün aynısıdır. İnsanların imam intibah etmeye hakları yoktur. İmamPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? resulullahın naibi olduğu için onun hilafetinin Allah ve Resulullahın izniyle gerçekleşmesi gerekir. İmamı halk seçerse imam/halife üzerinde etken olurlar. Bu ise söz konusu olmaz.

Şii inanca görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Kırtas Olayından dolayı sahabilerin; Hz. ÖmerPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Ebu BekirPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Osman’ın suçları pek büyüktür. Onlar Allahın tayin ettiği ve Hz. Peygamberin bildireceği imamı kabul etmemişlerdir. Allahın tayin ettiği imamı kabul etmemekPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? onlara görePeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? sahabileriPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. ÖmeriPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Hz. Ebu Bekiri ve Hz. Osmanı küfre ve irtidada kadar götürebilir. OnlarınPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? az bir grup hariçPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? sahabe ve Hulefai Raşidinden üçüne düşmanlıkları buradan gelir.(12) Oysa SünnilerPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? sahabiler arasında bir ayrım yapmadıkları ve onların hiçbirine dil uzatmadıkları gibiPeygamber Efendimiz (ASM) hasta iken vasiyetini yazmak için kağıt istediği? Şiileri de ehli bidattan olan mü’min ve müslümanlar olarak kabul ederler. (13)Benzer Konular

Görüntüleme:1122, Cevaplar:1

İlginizi Çekebilir >
Alt 07-04-2011, 16:48 #2

AhMeTÇok Güzel Bilgiler Rabbim Razı olsun Kardeşim
Dini Bölüme Özen Gösterelim Yazılan Konulara mesajla Tşk edelim
Kimbilir Bu Hassasiyetiniz Size Ahirette Ne Güzelliklerle Dönecektir

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 18:46 .