Yönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ'
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 29-05-2009, 17:30 #1

∂i$i вєℓα`

Forumun Tiryakisi

Yönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ'Yazar : Kazuo MURATA
Yayınevi : Rota

Baskı : İstanbul / 1995 / 105 shf.

BÖLÜM 1
Japonya’yla Rekabete Giriş......:
Japonya’daki Japon şirketlerini yenmek için belirlenen stratejiler:
 • Japonya’dakine eşit yada onların üstünde kalite düzeyleri saptamak.
 • Japonya’daki verimlilik düzeyine ulaşmak.
 • Çalışmayı üç vardiya halinde düzenlemek.
Sürekli kendini geliştirme maliyetleri düşürüp fiyatları artırmaya yönelik baskı.
Eğer rutin işlerin bütün zamanlarını aldığı gerekçesiyle insanlar kendilerini ve çalışma düzenlerini geliştirmeye yönelmezseYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' sorunlar sürüp gitmekle kalmayacak yeni sorunlar çıkarak maliyetin daha da yükselmesine neden olacaktır
Japon yöntemleriyle rekabet edebilecek kendi yönetim sistemimizin oluşturulması:
RekabetYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' kendini geliştirmek için çok iyi bir fırsat sağlar. Tıpkı sporda olduğu gibi: Rekabet olmazsa oyuncular yeteneklerini daha iyiye götürmeyi başaramazlar.
Tüm şirket çalışanlarının iş ortamında tatmin bulmaya teşvik edilmesi önemlidir. Yeni yönetim tarzının amacıYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' tüm şirket çalışanlarını işlerine ilgi duymayı teşvik etmekYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' işlerinden zevk almalarına yardımcı olmak ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanımak olacaktır.
BÖLÜM 2
Personel Politikaları ........:
Kötü alışkanlıkların bırakılması: Yöneticilerin öncülük edeceği temel bir görev tüm şirkette “onlar ve biz” anlayışının yıkılmasını sağlamaktır. Eğer şirket çatısı altında onlar ve biz anlayışı hakimseYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' bireysel verimi artırmak asla mümkün olmayacaktır. Bu nedenle her şeyden önce bu anlayışa dayalı ilişkilerin ortadan kaldırılması gerekir.
Esnek çalışma uygulamaları yöneticilerle başlar. Çeşitli işlevlerini yerine getirenler arasında diyalog teşvik edilmelidir. İstekleriniz sürekli olarak iletilip ifade edilmelidir.
İyi elemanların geliştirilmesi: insanlar değeri her yıl artan birer varlıktır. Hedef disiplinli üretici insanlardır. Üst düzey yöneticilerin kendi içlerinde sıkı bir disiplin sağlayarak iyi örnek oluşturması çok önelidir.
Kendini geliştirmeyi ödüllendirmek için şirket içinde terfi uygulanmalıdır. “Mümkün oldukça içerden terfi politikası uyguladık. Böylece elemanların kendini geliştirme ve yeteneklerini artırmaları karşılığında ödüllendirileceklerini görmelerini sağladık.”
İş ortamında eğitime ağırlık verilmelidir. İş ortamında eğitimYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' iş dışında eğitimden daha iyidir. Üstlerin göreviYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' her iş gününün sekiz saat boyunca bir eğitim zamanı olduğunu kavrayarak astlarının gelişmesini sağlamaktır. Eğitim sırasında en çok öne çıkarılması gereken noktalar problemlerin çözümünde ve kendini geliştirme hususunda öncülük etmektir. Bunun sonucunda bütün çalışanlar iyi bir disiplin ve üretkenlik kazanırsaYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' şirket de gitgide daha çok güçlenecektir.
Sadece para için çalıştığınızda hayat çok yorucuYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' çalışma hayatının kalitesi de çok düşük olur. İnsanlar durmadan aldıkları parayı düşünür ve kendi çabalarıyla bir şey elde etmezlerseYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' kendilerini geliştirmeyi ve çalışma yaşamlarından zevk almayı başaramazlar.
BÖLÜM 3
Kendini Geliştirme.....:
 • Kendini geliştirmekYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' daha iyi işler yapma niyetinden kaynaklanan üretici bir etkenliktir.
 • İşe ilgi çekmek başarının anahtarıdır. İlgiYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' işleri daha iyi yapmaya yönelik üreticiliği teşvik eder.
 • Kalite kontrol çevresiYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' sistemli ve kolektif biçimde sorunların üstüne gitmeye yönelik bir sistemdir.( Kalite kontrol çevreleriYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' tipik olarak 6-8 arasında elemandan oluşur. Aynı bölümden olan bu kişilerYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' formen yada bölüm şefinin liderliğinde gönüllü olarak bir araya gelir ve işlerini etkileyen sorunların çözümü için çaba gösterirler. Kalite kontrol çevresi üyeleriYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' beyin fırtınasıYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' problem analizi gibi sistemli problem çözme tekniklerinin kullanımı hususunda eğitim almıştır).
 • Mazeretler boşa zaman harcanmasına yol açar. Problem çözümünde mazeretler öne sürmekYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' zaman kaybından başka şey değildir. Bunla birlikte işin gecikeceği zamanından önce haber verilirseYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' bu kabul edilir. Yani eğer insanlar önceden gelip sorunlarını anlatıyorsaYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' işi ciddiye aldıklarının göstergesidir bu. O zamanda işin istenen zamanda tamamlanmasını önleyen problemleri ayıklamak için düşünceler geliştirmelerinde onlara yardımcı olmak yöneticinin görevidir.
BÖLÜM 4
İletişim.......
 • Kusursuz bir şirket oluşturmanın temel ilkelerinden biriside iletişimdir. İnsanlarYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' geçmişte edindikleri bilgileri başkalarınınkiyle birleştirerek yeni düşünceler üretebilir. Bir işi bilemezseniz yapamazsınız!. Bilgileri kendilerine saklayıp altlarındaki elemanlarını karanlıkta bırakarak konumlarını korumaya çalışanlarYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' ancak modası geçmiş ve verimsiz yöneticilerdir.
Çok amaçlı şirket gezileri:
 • İletişim sürecini kısaltır.
 • Engelleri ortadan kaldırır.
 • Üst düzey yöneticilerin yardıma hazır olduğunu gösterir.
“Fabrika gezileri yaklaşık bir saat sürerdi. Üretim bölümündekilerin canlarını sıkan bir sorun olduğundaYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' daha bana şikayetlerini bildirmeden anlayabiliyor ve sonuçta da sorunları kendileriyle görüşüp sıkıntılarını hafifletebiliyordum. Herkesle selamlaşıp her sabah sohbet etmek bizi birbirimize yakınlaştırdığı gibiYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' karşılıklı saygıyı da artırdı.”
BÖLÜM 5
Bakım......:
Engeller ortadan kaldırılmalıdır.
Şikayetler kabul edilmez. BizYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' üretim bölümünde ortaya çıkan bütün sorunların en azından üretim personeli tarafından paylaşılması gerektiğini açıkça ortaya koyduk. OperatörlerinYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' kendi yaptıkları işle ilgili sorunları başlarından savıp suçu ilgili servise bölümüne yıkmaktan vazgeçmesi çok önemlidir. OperatörlerinYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' makinelerde ortaya çıkan sorunlar hususunda bakım uzmanlarına şikayet etmekle yetinmesine izin verilmez. AncakYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' makineleriyle ilgili olarak çıkan sorunları açık biçimde ortaya koyupYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' bakım personelinin bu konuları düzeltmesini isteyebilirler.
Sorunların ne ölçüde ciddi olduğunu belirlemek amacıyla hekim/hasta kartları uygulanır.
Bu sistem tıpkı hekim/hasta ilişkisine benzer; söz konusu ilişkideYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' hasta hekimin tavsiyelerine uymadıkça hekimin hastaya yardımcı olması imkansızdır. Hekimin görevi ise hastayı gözetim altında tutup sağlıklı bir duruma doğru ilerleme sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmektir. Hasta kendi durumu hakkında hekime bilgi vermezse bunun mümkün olmayacağı açıktır.
Sanayide insanların duyarlılığa ve sorunları gidermede insiyatif alma yeteneğine sahip olacak şekilde yetiştirilmesi son derece önemlidir. Kolay bir iş değildir bu ama kusursuz insanlar yetiştirmek de kusursuz bir şirket için en büyük yatırım ve değerdir. Şirketin geleceğiYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' doğrudan doğruyaYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' çalışanların geleceğe yönelik tutumuna bağlıdır.
BÖLÜM 6
İşletme Yönetimi ve Yönetim Tarzı....:
.Kurallara uyulmamasıYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' adil değildir. Üretim işinde kurallara uymanın hayati önemi vardır. YöneticilerinYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' adaletin işletme kültürünün bir parçası haline gelmesi için uğraşması çok önemlidir ve herkesin de birbirine karşı adil ve doğru davranmaya teşvik edilmesi gerekir. İş ortamında adilliğin sağlanması için baskı uygulamakYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' yönetimin görevleri arsındadır.
Disiplin üretim şirketinin özüdür. Disiplini koruyabilirsenizYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' kalite düzeylerini de aynı şekilde koruyabilirsiniz. Disiplinin temel noktasıYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' insanların kurallara uymasıdır. Çalışma ortamında kurallar bir kez konulduğunda insanlar buna uymak zorundadır. Ama yeterli kurallar olmadığı görülürseYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' bu sorunun temel noktası saptanıp çeşitli prosedürler uygulanarak kuralın geliştirilmesi gerekir. Yönetim ve elemanlarYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' sorunlu bir noktayı açıklığa kavuşturduktan sonra her zaman üretim ve işleme standartları geliştirmeye hazırlıklı olmalıdır. Şikayetleri kabul etmemeliYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' insanların kötü sonuçların suçunu kötü kurallara yıkmasına izin verilmemelidir. Buradaki ilkeYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' gelişme adına şikayetleri değilYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' her zaman sadece açık biçimde ifade edilen sorunlu noktaları kabul etmek gerektiğidir.
Üst düzeydeki kişilerin gerektiğinde sertlik uygulaması çok önemlidir. Her kuruluşun başında bulunan kişi uzun vadede çalışanlarının mutluluğunu sağlamak için o kuruluşu geliştirmekten sorumludur. Üst düzey yöneticilerYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' fikir üretme ve altlarındakilere sorunları gidermede yardımcı olma konularında yeteneklerini göstererekYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' her zaman iyi bir örnek oluşturmalıdır. Altlarında yer alanlar da zamanla kendi gelişmelerini görecek ve sertlikteki tatlılığın farkına varıp yöneticilerini takdir edecektir.
“Şirkette çoğu zaman yapmak istediklerimi açıklamak da sporla benzerlik kurmanın son derece yaralı olduğunu gördüm. Sadece rugby oyunu bile kendi başına pek çok olanak sunmaktadır.”
Spor sevgisi ve takıma bağlılık bütün oyuncuların ortak özelliğidir.
Topu ele geçiren oyuncuYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' takımın maçtaki pozisyonunu daha ileriye götürme hususunda büyük bir sorumluluk duyar.
Kendi bireysel becerilerinizi geliştirmeyi hedeflemek zorunda olduğunuz açıktır.
Oyuncular zorlu anları hep büyük bir başarı duygusuyla yada ders çıkarılması gereken durumlar olarak anımsar.
Oyuncuların birey birey olarak ayrı kişilikleri olsa daYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' maçın kazanılması ancak ekip çalışmasıyla mümkündür.
Şirket geliştikçeYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' aşamalar halinde “tam vaktinde” ilkesi yerleştirilmelidir. (Tam vaktinde; Japonların geliştirip yetkinleştirdiği felsefenin ve onu destekleyen üretim tekniklerinin Batı’da aldığı biçimdir. Bu felsefeye göre parçalar ancak gerektikçe bir sonraki işleme aktarılırYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' böylece kusursuz imalat işlemlerine ait parçalar giderek daha sıkı biçimde birbirleriyle bütünleştirilebilir. Tam vaktindeYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' fabrikaya aşağıdaki bakış açılarını kazandıran önemli bir sistemdir.
 • Sorunlar açıkça ve hemen ortaya konabilir.
 • Herhangi bir sorunYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' otomatik olarak fabrikada ki bütün işlemleri etkilerYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' dolayısıyla herkes tarafından bilinmesi gerekir.
BÖLÜM 7
Düşünme Üzerine......:
Uzun vadede iyi şirketYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' yüksek potansiyele sahip iyi insanların bulunduğu şirket demektir. İyi elemanYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' disiplinli ve üretken elemandır. Disiplinli insanlar kurallara ve standartlara saygı gösterirYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' tüm kuruluşla doğru iletişim kurabilirler. Üretkenlik için gözlemYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' analizYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' kilit noktayı saptamaYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' fikir geliştirme ve bunları işi daha iyiye götürecek şekilde uygulamaya koyma yetileri gerektirir. Bunu başarabilen insanlar her kuruluşta ve her pozisyonda iyi çalışacaktır. Yani her zaman işlerini keyifle yapacaktır. İnsanlar bir şirketin en değerli varlığıdır.
Performansını incelemek amacıyla bir şirketi ziyarete gittiğinizde insanların gözlerindeki parlaklığa ve fabrikanın ne derece düzenli olduğuna bakın. İnsanların gözlerindeki parlaklıkYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' üreticiliklerine dair iyi bir göstergedir. Fabrikanın düzenli oluşu ise orada çalışan insanların disiplin derecesini gösterir. Bazen bu göstergeler şirketin performansına dair belgelerden daha önemlidir. İyi bir sanayi geliştirebilmek için o topluluktaki herkesin çabasına ihtiyaç vardır.
Gelişebilmek için denetim altına alınması gereken çok sayıda değişken vardır. Doğa bilimlerinin yasalarına uymazsanızYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' fazladan tek bir ürün kalemi bile üretemezsiniz. Aynı şekildeYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' insan bilimlerini görmezden gelirseniz işletmeyi yönetemezsiniz.
En iyi üst düzey yöneticilerYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' çok sayıda bölümde çalışma deneyimi kazanmış olanlardırYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' bireysel verimin nasıl artırılacağı hususunda bir sezgi geliştirmişlerdir.
Gelecekteki işletme tarzıYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' Batılı ve Japon yaklaşımlarının birleşimi olacak ve daha çok bireysel üretkenliğe dayanacaktır. 21. Yüzyılda daha fazla bilgi sistemi geliştirilecekYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' bilgiler bütün şirket yöneticilerine açık hale gelecektir.
Kendi çalışma sistemimizi kendimizin geliştirmesiYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' oturmuş bir sistemi uygulamaya koymaktan daha keyiflidir. Hazır bir sistemi uygulamaları istendiğinde insanların motivasyonun bozulması olağandır. Bu kendi üretkenliklerinin azalmasına ve kendilerini geliştirme yeteneklerini artıma şanslarının yok olmasına yol açabilir. Kendi çalışma sistemimizi kendimiz oluşturmaya başladığımız zaman başka sistemleri değerlendirme yeteneğimizi de geliştirir böylece de başka sistemlerin olumlu yönlerini kolayca alıp uygulayabiliriz. Bu açıdan önemli yönetim sistemlerini uygulamaya koymadan önceYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' disiplinli ve üretici elemanlar geliştirilmesi gerekir.
Kusursuz bir şirketin temelindeYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' niyet ve düşünme ile gelişmişYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' üretkenlik ve disiplin bulunan hedefleri belirli kadrolar olduğu görülür.
Japonya’da başarılı olmuş yöntemlerinYönetim 'JAPON YÖNETİM TEKNİKLERİ' Batı kültüründe başarı sağlayacak yöntemler haline dönüştürülmesi:
 • takım çalışması
 • bağlılık
 • ilgi
 • çalışma yaşamına değer verme
 • bütünleşme
 • merak
 • deneyime değer verme
 • işte terfiBenzer Konular
 • Yönetim Bakarmısınız ? ? ?...
  Arkadaslar bu kadar kısıtlama nie ? nerdeyiz biz ne için böyle bişi tüm yetkilerimizi alıyorsunuz anlamıs ...

 • Yönetim toplanıyor...
  Yönetim toplanıyor Kasımpaşa maçı nedeniyle tam kadro İstanbul'a gelen Trabzonspor yönetimi burada Sadr...

 • Yönetim Dikkatine ......
  Ben konu açmak istiyorum arama yapıyorum ama her bölümden aynı kelime ile çıkıyo sayfalarca :t0a::t0a::t0a: N...


Görüntüleme:1406, Cevaplar:0

İlginizi Çekebilir >
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:38 .