Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir

#1
Kitabın yazarı Kemal Tahir'dir.Kitabın ilk basımı 1956 yılında yapılmıştır.Yazarın Mütareke dönemi aydınlarını anlattığı "Esir Şehir" üçlemesinin ilk kitabıdır.Kısaca Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki sivil aydınların durumunu konu edinir.Ana kahramanlar; Kamil BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Nermin HanımEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir AyşeEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirFuat BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Nedime HanımEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir İhsan BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Ahmet BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Niyazi AğabeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Ramiz Efendi ve Fatma Hanım'dır. Kamil Bey Abdülhamid'in en zengin vezirlerinden Selim Paşa'nın tek çocuğudur.Genç yaşta çok büyük bi mirasa konmuş ve hayatının büyük bölümünü yurt dışında geçirmiştir.Nermin HanımEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil Bey'in eşidir.O da bir Paşa kızıdır.Maddi manevi hiç bir zorlukla karşılaşmamışEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbolluk içinde yaşamıştır.Ancak babası ansızın öldüğünde kumar borçlarından dolayı varlıkları yağma edilmiştir.O dönemde karşısına çıkan Kamil Bey ile evlenerek hayatını düzene sokmayı amaçlamıştır.AyşeEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil Bey ve Nermin Hanımın tek çocuğudur.İspanyada doğmuştur ve İstanbul'a döndüklerinde altı yaşına gelmiştir.Küçük yaşına rağmen bir genç kız gibi girişkenEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirhoş sohbet ve bilgilidir.Fuat BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil Bey'den dört yaş büyük Galatasaray'da beraber okudukları bir tanıdığıdır. Mahir Paşa'nın oğludur.Bağlarbaşı'ndaki köşkün komşusudur.İhsan Bey ve Ahmet BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Kamil Bey'in Galatasaray Lise'sinden sınıf arkadaşlarıdır.Nedime HanımEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir İhsan Bey'in eşidir.Niyazi Ağabey; İhsan BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirAhmet Bey ve Nedime Hanım'ın Anadolu'ya yaptıkları yardımlar için aracılık yapan en önemli yardımcıları ve güvenilir dostlarıdır. Ramiz EfendiEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirMütareke'den sonra savaşa geri dönmemiş ve Anadolu'ya yardım etmek için çalışan bir yedek subaydır.Fatma HanımEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirRamiz Efendi'nin karısıdır. Eğitimsiz ancak son derece cesur ve vatansever bir kadındır.
1914 Dünya Savaşı karışıklığından iki yıl kadar sonra Kamil BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirkarısı Nermin ve kızı Ayşe ile birlikte İstanbul'a döner.Savaş yılları süresince yurtdışında mülklerinin bazılarını satarak geçindiği için bir miktar para sıkıntısı çekmektedir.İstanbul'a döneceklerini öğrenen Nermin Hanım'ın halası ve eniştesi israrla kendilerini köşklerinde misafir etmek isterler.Kamil Bey'de kabul eder. İstanbul'a kendilerini getiren vapur Çanakkale'de durduğunda limana inen Kamil Bey İstanbul'un içinde bulunduğu acı durumu daha iyi öğrenme fırsatı bulur.Şehir yangın yeri halindedir.Kuçuk kız çocukları sefaletten kendilerini satmaktadır ve bulaşıcı hastalıklar giderek yayılmaktadır.Vatanın felaketine dayanamayan subay ve memurların bazıları intihar etmektedirler.
Nermin Hanım'ın halası ve eniştesi son derece büyük ve gösterişli bi köşkte oturmaktaydılar.Enişte BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir işgal kuvvetlerinin ileri gelenleri ile işbirliği içinde olanEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir gönülden Padişaha bağlıEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirvatanseverlik duyguları gelişmemişEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirher şeye sadece ticaret gözüyle bakan bir insandır.Kamil Bey'i Kerkük'deki topraklarını İngilizlere satması için ikna etmeye çalışmaktadır;ancak Kamil Bey bu emrivakiyi kabul etmez ve en kısa zamanda kendi evine taşınmaya karar verir.
Serencebey'deki konaklaEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirÇengelköy'deki yalı yanmış olduğundan Bağlarbaşı'nda bulunan çok uzun yıllardır bakım görmemiş köşkü tamir ettirerek orada yaşamayı planlar.Köşkün tamiri esnasında eski arkadaşı Fuat Bey'le görüşür ve o'nun başına gelen bir felaket neticesinde yaşamını tamamen değiştirerek bir kadiri dervişi olduğunu öğrenir.Fuat Bey İtalyan olan karısınınEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir çocuğunu da yanına alarak başka birine kaçması yüzünden çocuğunu da kaybetmiş olmanın acısıyla derviş olmaya karar vermiştir.İki yıllık derviş Fuat Bey'leEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahiriki yıllık yoksul Kamil Bey köskün yeniden yapılmasında kader birliği yaparlar.Birbirlerine hayat görüşlerini anlatarak etkilerler.
16 Mart 1920'de işgal altında olan İstanbul tekrar işgal edildi.İngilizler İstanbul'u ikinci kez işgal ederken Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki askerlerini geri çektiler.Osmanlı yanlısı olanlar sanki İstanbul'u Kuvayi Milliyeciler işgal etmişler gibi Anadoluya ateş püskürmekteydiler.Bazaıları içinse son umut Anadoludaydı.Kamil Bey ömründe Yakacık'tan öteye geçmemiş bir İstanbullu olduğundan Anadolu hakkında hiç bir fikri yoktu. ve bu düşünceye bu sebeple katılmıyordu.Anadolu'dan Mustafa Kemal ile ilgili bazı haberler geliyordu.İstanbul'da aydınlar bazı dernekler aracılığıyla Anadolu'ya yardım gönderiyorlarEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirsubaylar gizlice Anadolu'ya kaçıyorlardı.Kamil Bey vatansever olmanın neyi gerektirdiğine hala karar verememişti.Bu dönemlerde karşısına Galatasaray Sultani'sinden sınıf arkadaşı Ahmet Bey çıktı.Ona arkadaşları İhsan'ın yedek subay olarak harbe gitmişEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbeş kere yaralanmışEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbüyük yaralar göstermişEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir esir düşmüşEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirkurtulup gelince küçük bir sermaye uydurup bi dergi çıkartmaya başlamışEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Kuvayi Milliye'yi tuttuğu için mimlenmişEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirüzerine işlemediği bir suç atılarak on yıl kürek cezasına çarptırılmış olduğunu anlattı.İhsanın karısı Nedime Hanım'ın dergiyi çıkartmaya devam ettiğini ancak çok zorluk çektiğini söyledi.İhsan Bey'le Ahmet BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir Kamil Bey'in Nedime Hanım'a yardımcı olabileceğini düşündüler ve bunu Kamil Bey'e Ahmet Bey teklif etti.Kamil Bey'den ilk defa bir fedakarlık isteniyorduEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirböyle bir hizmeye evvelden beri muhtaçtı.İşi sevinerek kabul etti.Hemen İhsan Bey'i Ahmet Bey'le beraber ziyaret ettiler.İhsan güçsüz düşürüldüğüEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirmahpusa tıkıldığı halde büyük bir iş yapmakta olduğu belliydi.Kamil hayata girmeye başladığını ve bunun kendisi için iyi olduğunu düşünüyordu.Çıkartılan gazetenin adı Karadayı'ydı.Artık Kamil'de memleketi kavrayanEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirfelakete karşı çıkanların yanındaEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirarasındaydı.Elinde iyi-kötü bir savaş silahı olan bir sorumlu insandı.Nedime Hanımla tanıştı.Nedime Hanım kendisine gazete çıkarmaktan başka işlerde gördükleriniEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirmimli olduklarını bir çok hafiye ve sivil polisin kendilerini sık sık ziyaret ettiklerini anlattı.Önce onların dostlarını tanıması gerektiğini belirtti bunlardan en önemlisi Niyazi Ağabeydi.Kamil BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirgazetedeki çalışma ortamını düzeltmek için evden birçok eşyayı oraya taşıttı.Antika bir Buda heykeli satarak elde ettiği parayla işe dört elle sarıldı.Gün geçtikçe Nedime Hanım'ın görüşlerininEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahircesaretininEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirvatan sevgisinin etkisi altında kalarak ona hayran oldu.Nedime Hanım hamileliği ilerlemiş olmasına rağmen çalışmaya devam ediyordu.Gazete ünlü yazar ve şairlerin toplanıpEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirmemleket meseleleri ile ilgili görüştükleriEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbuluştukları bir yer haline geldi.Niyazi Ağabey'den biraz bahsetmek gerekirseEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirkendisi seferberlliğin her cephesinde çarpışmışEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirYunan'a ilk kurşunu atanlar arasında olan biridir.Oğlu rum çetelerince öldürülmüşEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir kızının ise ırzına geçilmiştir.Karısı Anadolu'da kaybolmuşEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir düşmana duyduğu kin duyduğu kin öylesine artmış ki nerede tehlikeli bir iş sezse hizemete koşar hale gelmiştir.İhsanEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirNedimeEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirAhmet ve Kamil Bey ona sonuna kadar güvenirdi.
Bir gün Ahmet Bey perişan bir şekilde gazeteye geldi ve acilen 50bin liraya ihtiyacı olduğunuEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbin ton cephanenin Anadoluya gönderilmek üzere zorluklarla gemiye yüklendiğiniEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirpazarlıkta önce 11bin lira istendiğini ancak daha sonra Rozalti isminde birinin fiyatı 50bin liraya çıkardığınıEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahireğer aradaki farkı bulup veremezse halkın parası olan 11bin liranında yanacağını anlattı.Hiç birinde metelik yoktuEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirborç alabilecekleri herkesi düşünüdler;ama hiç umut yoktu.Kamil Bey nakliye şirketinin direktörünü tesadüfenEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirEnişte Bey'in evinde tanıdığını hatırladı ve son çare olarak onunda görüşmeye gitti.Direktör FransızdıEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil Fransızlar'ın her çeşit vatanseverliği hoş görürlülük ile karşılayacağını düşündüğünü söyleyerek durumu açıkca anlattı.Direktör zaten taşıma ücretinin 11bin lira olduğunu aradaki fazkın Rozalti tarafından istenmiş olabileceğini tahmin ederek onlara yardım etmeyi kabul etti.Gemi sefere çıktıktan sonra Rozalti'nin işine son verdi.Nedime Hanım'ın rahatsızlanarak eve gittiği bir gün Niyazi gazeteye gelerek acilen Nedime ile görüşmesi gerektiğini söyledi.KamilEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirNedime'nin rahatsız edilemeyecek kadar hasta olduğunuEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirne gerekiyorsa kendisinin yapacağını;artık kendisine güvenebileceklerini söyledi.Niyazi çok önemli bazı evrakların Karadeniz postası yapan Gülcemal vapuruna teslin edilmesi gerektiğini;ancak Ahmet'in bir gece evvel tutuklandığınıEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirevrakların Nedime Hanım'da olduğunu söyleyerek sadece Nedime ile bu işi halledebileceğini anlattı.Kamil aniden aklına gelen bir yalanla Nedime'nin adada yakınlarının yanında olduğunuve ancak kendisinin ona ulaşabileceğini söyledi. Niyazi bu durumda mecbur kalarak detayları açıklamak zorunda kaldı.Niyaziyi atlatan Kamil karışık yollardan Nedime'nin evine ulaşarak durumu anlattı Nedime evrakları vapura kendisi teslim etmek istediğiniEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbu işe karışmamasının daha iyi olacağını söyledi.Kamil Nedime'yi de kendisinin güvenilir olduğuna ikna etmeyi başardı.İlk kez bu kadar büyük bir iş yapabileceği için kendini şanslı hissediyordu.Bir çok zorlukdan sonra gayet önemli belgelerle dolu kuru üzüm sandığını Tophane rıhtımındaEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirGülcemal vapurunun kahvecisi Ramiz Efendi'ye verirken suç üstü yakalandı.
Uzun ve yorucu sorgularda kendisine bir paşa oğlu olduğu için iyi davranıldı.Tüm suçlamaları inkar ettiEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbelgeleri bilmediğiniEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirRamiz'i tanımadığını söyledi.Sorgulamayı yapan yüzbaşı Nedime Hanım'ın elebaşı olduğunu bildikleriniEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir kendisini uzun süredir takip ettikleriniEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahiritiraf ederse babasının hatırı için kendisini affedeceklerini söylesede Kamil Bey kessinlikle bunu kabul etmediEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirsonuna kadar Nedime Hanım'ı korumaya devam etti.Yüzbaşı arkadaşlarından birinin Nedime Hanım hakkında tüm bilgiyi verdiğiniEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirArarat vapurunda kaçırılan cephane işi içinde onun sorumlu olduğunu bildiklerini söledi.Kamil Bey gemide cephane olduğunu bilmediğiniEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir ilaç ve hastane malzemesi yüklü olduğunu sandıklarını bunun için Fransız direkötöre kendisinin aracı olduğunuEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirNedime Hanım'ın suçu olmadığını söyledi. Yüzbaşı Nedime'nin özellikle rahatsızlanarak adaya gittiğini evrakları teslim etmesi için Kamil'i kullandığını söyledi.Bunları ispatlamak için bir şahitleri olduğunu da belirtti.Her şeye rağmen KamilEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirinkara devam etti.Şahitle yüzleştirilmesini istedi. Askerler şahidi getirdiler.Kamil içeri gelen bu perişan insanı tanıyamadı.Bu Ahmetti. Ahmet inanılmaz işkencelere maruz kalmıştı.Yüzbaşının söylediği her şeyi kabul etti.
Bütün suçun Nedime Hanım'ın olduğunu söyledi.Kamil çılgına döndüEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahiro anda aklına gelen ilk yalanı söyleyerekEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirAhmet Nedime'ye aşıktıEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirkendisi tutuklanınca Nedime'nin dışarda olmasına dayanamadı ve kıskançlıktan bunları uyduruyor diyerek saldırdı. Ahmet her şeyi olduğu gibi bunu da kabul etti ve o akşam hapiste intihar etti.Kamil Nedime'nin adaya gitmedi hikayesini sadece Niyazi'ye söyledği bir yalan olduğunu bildiğinden gerçek ihbarcının o olduğundan emindi;ama yinede Ahmet'i de affedemedi.Eşinin eve gelmemesinden meraklanan NerminEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirhala ve eniştesinin yardımıyla Kamili buldu ve görüştüler.Nermin HanımEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil'i hiç anlayamıyordu. Kendisinin ve kızının perişan olduğunuEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahireniştesinin yardımcı olduğunu ve artık işbirliği yapması gerektiğini söyledi.Karısının Padişah yanlısı tutumuEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirkızının özlemiEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil!in direncini kırıyordu.Fakat kutuyu teslim ederken yakalandığı Ramiz Efendi ile yaptıkları arkadaşlıkdaEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahironun cesaretindenEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirkarısı Fatma'nın vatanseverliğindenEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirtüm cahilliğine rağmen kocasını Anadolu'ya yardım etmek için yüreklendirmesinden öylesine etkilendi ki kendinden utandı ve kararından dönmedi.Son bir teklifle kendisine Roma Elçiliği'nde baş katip olması ve Nedime Hanım hakkında bilgi verdikten sonra hiç bir yüzleştirmeye ve mahkemeye çıkarılmadan yurt dışına gönderilmesi tekilf edilmesine rağmen kadını korumaya devam etti.Ramiz'e de Kamil alehinde ifade vermesi için baskılar yapıldı ama o hiç oralı olmadı.Bu arada İnönü Zaferi'nin haberi bir bayram sevinci gibi İstanbul'a ulaştı.Mahkemede Ramiz beraat ettiEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil BeyEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahiryedi yıl kürek cezasına mahkum oldu.Ramiz EfendiEsir Şehrin İnsanları - Kemal TahirKamil Bey'in elini öptü ve "Yanlızca sizin elinizi öpmedimEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirbütün kahramanların ellerini öptüm.İnönüde ölenlerinEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirsakat kalanlarınEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirmahpus yatanların.İşin sonuna geldikEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirburadaki misafirliğiniz çok çok birkaç ay sürerEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahirben Anadolu'ya geçsemde Fatma Hanım mutlaka size gelirEsir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir ömrümün sonuna kadar minnetle hatırlayacağım."dedi.Ramiz Efedi çıktı.Kapı kititlendi.

İlginizi Çekebilir
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 11:25 .