Atatürk'ü neden sevmezler?

#1


"Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır."
" Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir."

-Mustafa Kemal ATATÜRK-


Atatürk’ü sevmezler, çünkü;
1. Hilafeti kaldırmıştır.
2. Öğrenim birliğini kurarak, eğitimi din yobazlarının elinden almıştır.
3. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak, halkın dini vecibelerini hiçbir baskı olmadan yerine getirebilmesinin önünü açmış, din yobazlarının halk üzerindeki tahakkümünü kırmıştır.
4. İçerideki din yobazlarıyla işbirliği yapan emperyalist ülkelerin sömürüsüne karşı gelmiş, tüm dünyadaki mazlum halkların uyanmasını sağlamıştır.
5. Türk kadınını erkeğiyle eşit haklara sahip vatandaş statüsüne getirmiş, kadını, uydurma hadislerle erkeğin kölesi haline getiren din yobazlarının tahakkümünden kurtarmıştır.
6. Din bezirgânlarının elinde oyuncak olan halkın, yaptırdığı Kur’an tercümeleri ile dinini öğrenmesini ve anlamasını sağlamış, din bezirgânlarının “Din elden gidiyor” nidalarına aldırış etmemiştir.
7. Halkı cehaletten kurtarmak için eğitim ve öğretime büyük önem vermiş, halkın okuma ve yazmayı çabuk öğrenebilmesi için Arapça harfleri kaldırmış, onun yerine okunması ve yazılması daha kolay olan yeni Türk alfabesini getirmiş, Halk Mektepleri, Köy mektepleri, Köy Enstitüleri açarak halkın aydınlanmasını sağlamıştır. Halkın aydınlanması gayretleri ise, din yobazlarını işine gelmemiştir.
8. Halkın dilini ve tarihini öğrenmesi ve geliştirebilmesi için bilimin rehberliğinde faaliyet gösteren kurumların kurulmasını sağlamıştır. Halk düşmanı dinciler ise ahalinin dilini, dinini, tarihini öğrenmesini hiçbir zaman istememişlerdir.
9. Halkını başkalarından aldığı sadakaya muhtaç etmemek, kendi gayretiyle kazandığı parasını gururla harcayabilir hale getirebilmek ve halkın gönencini yükseltmek için elde mevcut imkânları seferber ederek her türlü ekonomik tedbiri almıştır.
10. Halkını raiya olmaktan kurtarıp çağdaş yurttaş haline getirmiştir.
11. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.


Bunları sağlayabilmek için ise, kendisi hayatta iken aşağıda sıralanılan işleri yapmış, vefatından sonra ise,1950 senesine kadar, işler O’nun görüş ve düşünceleri doğrultusunda arkadaşları tarafından devam ettirilmiştir.


1923 - Ankara Başkent ilan edildi. (13 Ekim 1923)
1923 - Cumhuriyet ilan edildi (29 Ekim 1923)
1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
1924 - Hilafet kaldırıldı.
1924 - Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kabul edildi.
1924 - İlköğretim zorunlu hale getirildi.
1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1924 - Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu.
1924 - Devlet Demiryolları kuruldu.
1924 - İstanbul - Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.
1924 - Türkiye İş Bankası kuruldu.
1924 - Türk Kadınlar Birliği kuruldu.
1924 - Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi.
1924 - Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu.
1924 - Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu.
1924 - İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti.
1924 - Bursa’da Karacabey Harası kuruldu.
1924 - Milli Sahne Ankara’da ilk tiyatro olarak kuruldu.
1924 - Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.
1924 - Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı.
1924 - Atatürk’ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı.
1925 - Danıştay kuruldu.
1925 - Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu.
1925 - İstanbul’da Liman İşleri inhisarı kuruldu.
1925 - Osmanlı’da köylülerden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı.
1925 - Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu.
1925 - Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.
1925 - 1920’de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Anonim Şirkete dönüştürüldü.
1925 - Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi.
1925 - Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı.
1925 - Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete girdi.
1925 - Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı.
1925 - Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı.
1925 - İlk Cumhuriyet altını basıldı.
1925 - Adana ve Bergama Müzeleri açıldı.
1925 - Tayyare Cemiyeti’nin katkılarıyla Ankara’da Türk yapımı ilk planör uçuruldu.
1925 - Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1926 - Demir Çelik Sanayiinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlandı.
1926 - Uluslararası saat ve takvim uygulanmasına başlandı.
1926 - Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı.
1926 - Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu.
1926 - Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı.
1926 - Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.
1926 - İlk şeker fabrikası Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
1926 - Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı.
1926 - İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı.
1926 - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kuruldu.
1926 - Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri açıldı.
1926 - Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. (1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi.)
1926 - Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu.
1926 - Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
1927 - Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi.
1927 - Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.
1927 - Ankara - Kayseri demiryolu açıldı.
1927 - Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.
1927 - İstanbul Radyosu yayınlarına başladı.
1927 - Samsun - Havza - Amasya demiryolları açıldı.
1927 - Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.
1927 - Eskişehir Bankası kuruldu.
1927 - Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu.
1927 - Okullarda karma eğitime geçildi.
1927 - İlk basketbol ligi düzenlendi.
1927 - Köy Öğretmen Okullarından ilki Kayseri’de açıldı.
1927 - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt parası tedavüle çıkarıldı.
1927 - İzmir Müzesi açıldı.
1927 - Ankara’da Çocuk Sarayı açıldı.
1927 - İlk düzenli radyo yayını İstanbul’da gerçekleştirildi
1928 - Laiklik Cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabul edildi.
1928 - Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı.
1928 - Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1928 - Ankara Çimento Fabrikası açıldı.
1928 - Türk Halkına okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açıldı. (1936’ya kadar 16-45 yaş arası yaklaşık 3 milyon kişiye temel eğitim verildi.)
1928 - Ankara Numune Hastanesi açıldı.
1928 - Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü kuruldu.
1928 - Türk Eğitim Derneği (TED) Atatürk’ün koruyuculuğunda Ankara’da kuruldu.
1928 - Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi.
1928 - İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi.
1928 - Amasya - Zile demiryolu açıldı.
1928 - Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi.
1928 - Malatya Elektrik Santralı açıldı.
1928 - İlk defa Kadınlar Mahkemelerde Avukat olarak görev aldılar.
1928 - Kütahya - Tavşanlı demiryolu açıldı.
1928 - İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklıda tramvay hatları açıldı.
1928 - Ankara’nın ilk büyük oteli Ankara Palas açıldı.
1928 - Gaziantep’te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı.
1929 - Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı.
1929 - Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı.
1929 - Ayancık Kereste Fabrikası açıldı.
1929 - Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete girdi.
1929 - İstanbul’da Fatih-Edirnekapı tramvay hattı hizmete girdi.
1929 - Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1929 - Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı.
1929 - Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı.
1929 - Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.
1929 - Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı.
1930 - Ankara - Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı.
1930 - Kadınlar Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı.
1930 - Ankara’da Ziraat Enstitüsü kuruldu.
1930 - Kayseri - Şarkışla demiryolu açıldı.
1930 - Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu.
1930 - İstanbul Galata Köprüsü’nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı.
1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
1931 - Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı.
1931 - Gölbaşı - Malatya demiryolu açıldı.
1931 - 10 ilde Bölge Sanat Okulları açıldı.
1931 - Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.
1931 - Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.
1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu.
1931 - Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi.
1931 - Türk Tarih Kurumu kuruldu.
1932 - Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu.
1932 - Samsun- Sivas demiryolu açıldı.
1932 - Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandırıldı.
1932 - İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı.
1932 - Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu.
1932 - Kütahya - Balıkesir demiryolu açıldı.
1932 - Ulukışla - Niğde demiryolu açıldı.
1932 - Halkevleri açıldı. (1951’de Demokrat Parti-Adnan Menderes hükümetince kapatıldıklarında 478 Halkevi, 4322 Halk Odası vardı.)
1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.
1932 - Türkiye Milletler Cemiyetine üye oldu.
1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.
1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.
1933 - İstanbul - Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı.
1933 - Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı.
1933 - Ulukışla - Kayseri demiryolu açıldı.
1933 - Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu.
1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1933 - Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu.
1933 - Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu.
1933 - Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan satın alındı.
1933 - Halk Bankası kuruldu.
1933 - Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.
1934 - Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu yabancılardan satın alındı.
1934 - İlk Türk Operası sahnelendi.
1934 - Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı.
1934 - İzmir -Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi.
1934 - Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı.
1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.
1934 - Turhal Şeker Fabrikası açıldı.
1934 - Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı.
1934 - Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı.
1934 - Basmane (İzmir) - Afyon demiryolu yabancılardan satın alındı.
1934 - Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasının açılışı yapıldı.
1934 - İlk Süttozu Fabrikası Bursa’da açıldı.
1934 - Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.
1934 - Demiryolu Elazığ’a ulaştı.
1935 – Hafta sonu tatili Cumartesi - Pazar olarak kabul edildi.
1935 - Aydın Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1935 - Amortisman Sandığı kuruldu.
1935 - MTA Enstitüsü kuruldu.
1935 - ETİBANK kuruldu.
1935 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.
1935 - Türkkuşu kuruldu.
1935 - İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı.
1935 - Ankara’da troleybüs hattı işletmeye açıldı.
1935 - Fevzipaşa - Ergani - Diyarbakır demiryolları açıldı.
1935 - İlk Arkeolojik kazılar Alacahöyük’te başladı.
1935 - Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.
1935 - Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.
1935 - Afyon - Isparta demiryolu açıldı.
1935 - Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası’nın açılışı yapıldı.
1935 - Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.
1935 - Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı.
1935 - Ankara’da Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi açıldı.
1936 - Kabotajın Deniz Yolları İdaresi’ne geçmesi sağlandı.
1936 - Ankara Çubuk Barajı açıldı.
1936 - Motreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.
1936 - Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında askerden arındırılmış bölgelere Türk askerleri yerleştirildi.
1936 - Ankara’da Devlet Konservatuarı açıldı.
1936 - Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1936 - Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi.
1936 - Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.
1936 - İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.
1936 - Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu.
1936 - İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı.
1936 - İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı.
1936 - İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
1936 - SEKA’nın İzmit’teki fabrikasında ilk kağıt üretildi.
1936 - Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı.
1937 - Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı.
1937 - Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi.
1937 - Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.
1937 - Çatalağzı - Zonguldak demiryolu açıldı.
1937 - İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı.
1937 - Toprakkale - İskenderun demiryolu yabancılardan satın alındı.
1937 - Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.
1937 - Urfa’da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.
1937 - Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.
1937 - Denizbank kuruldu.
1937 - İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı.
1937 - Diyarbakır - Cizre Demiryolu açıldı.
1937 - Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete verildi
1938 - Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.
1938 - İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.
1938 - Ankara Radyoevi hizmete girdi.
1938 - Divriği Demir Madenleri üretime başladı.
1938 - Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti.
1938 - Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.
1938 - Türk askerleri Hatay’a girdi.
1938 - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.
1938 - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1938 - Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.
1938 - İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.
1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.
1938 - Sivas - Erzincan demiryolu açıldı.
1938 - Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.
1939 - Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi.
1939 - Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.
1939 - İstanbul’da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti.
1939 - İstanbul’daki Tünel İşletmesi tüm tesislerini hükümete devretti.
1939 - Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.
1939 - Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.
1939 - Sivas Demiryolu Makineleri Fabrikası kuruldu.
1939 - Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.
1939 - İstanbul’da İETT kuruldu.
1939 - Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.
1939 - Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.
1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.
1939 - Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.
1939 - Milli Piyango İdaresi kuruldu.
1939 - Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.
1939 - İlk Türk denizaltısı Haliç’te denize indirildi.
1939 - Sivas - Erzurum demiryolu açıldı (Cumhuriyetin ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km.ye ulaştı.)
1940 - Koza birlik kuruldu.
1940 - Türk Petrol Şirketi kuruldu.
1940 - Köy Enstitüleri kuruldu. (Toplam sayısı 21’i bulan köy enstitüleri
1954 yılında Adnan Menderes Hükümeti tarafından tamamen kapatıldı.)
1940 - İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.
1940 - Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu.
1940 - Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.
1940 - Taksim Gezi Parkı İstanbul’da açıldı.
1940 - Eğitim amaçlı Halk Odaları kuruldu. İlk etapta 141 Halk Odası açıldı.
1940 - Ankara’da Milli Halk Kütüphanesi Açıldı.
1940 - Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.
1941 - Gebere Barajı açıldı.
1941 - Petrol Ofisi kuruldu.
1941 - Türk Hava Kurumu Ankara’da uçak fabrikası kurdu.
1941 - THY Yurtiçi uçuş merkezlerini 11’e çıkardı.
1941 - Elazığ’da Cüzzam Hastanesi açıldı.
1942 - Ankara Etimesgut’ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.
1942 - Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.
1942 - İlköğretim seferberliği başladı.
1942 - Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.
1942 - Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.
1942 - Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa’da Kız Sanat Enstitüleri açıldı.
1942 - İlk büyük Türk ilaç fabrikası Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Levent’te açıldı.
1942 - Atatürk Devrim Müzesi açıldı.
1943 - Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.
1943 - Zonguldak - Kozlu demiryolu açıldı.
1943 - İstanbul’da Atatürk Bulvarı açıldı.
1943 - Ankara’da Gençlik Parkı açıldı.
1943 - Diyarbakır - Batman Demiryolu açıldı.
1943 - Seyhan Regülâtörü açıldı.
1943 - Sivas Çimento Fabrikası açıldı.
1943 - İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kuruldu.
1943 - İstanbul’da Yıldız Parkı açıldı.
1943 - Ankara Fen Fakültesi açıldı.
1944 - Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.
1944 - İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.
1944 - İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı.
1944 - Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki uçak fabrikasında 140 eğitim uçağı, ambulans uçakları ve çok sayıda planör üretildi. (Ankara, Kayseri ve Eskişehir’deki Uçak ve Uçak Motoru Fabrikalarının tamamı 1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümeti tarafından kapatılmıştır.)
1944 - İzmit’te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı.
1944 - Yeşilköy’de yerli sermaye ile üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi yapıldı.
1944 - Anıtkabir’in temeli atıldı.
1944 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.
1944 - Mersin Limanı hizmete açıldı.
1944 - Gaziantep Havaalanı açıldı.
1944 - Fevzipaşa - Malatya, Diyarbakır - Kurtalan demiryolu hizmete girdi.
1944 -Sakarya’da Ziraat Alet ve Makineleri Fabrikası üretime başladı
1944 - İzmir’de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı.
1945 - Şirketi Hayriye devlet tarafından satın alındı.
1945 - Türkiye Birleşmiş Milletlere kurucu üye olarak katıldı.
1945 - İskenderun Limanı hizmete girdi.
1945 - Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.
1945 - Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve Çankırı’da lise ve enstitüler açıldı.
1945 - Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
1945 - Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.
1945 - İstanbul -Londra, İstanbul - Paris uçak seferleri başladı.
1946 - İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.
1946 - İşçi Sigortaları Kurumu yürürlüğe girdi.
1946 - İstanbul - Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.
1946 - Ankara Üniversitesi kuruldu.
1946 - İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1946 - Türkiye’nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.
1947 - Heybeliada Sanatoryumu hizmete girdi.
1947 - İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.
1947 - İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi.
1947 - Palu - Genç demiryolu açıldı.
1947 - Türkiye Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.
1947 - Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.
1947 - Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.
1947 - İstanbul’da İnönü Stadyumu açıldı.
1948 - Köprüağzı - Maraş demiryolu açıldı. (Açılan son demiryolu hattı oldu, 1950 DP-Adnan Menderes hükümetinden itibaren demiryolu yapımları durduruldu.)
1948 - Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.
1948 - Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu.
1948 - Milli Kütüphane hizmete girdi.
1948 - Ankara Etimesgut’ta kurulan Uçak Motor Fabrikası hizmete girdi.
1949 - Porsuk Barajı açıldı.
1949 - Emekli Sandığı kuruldu.
1949 - Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı.
1949 - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1949 - İstanbul’da Kartal- Yalova araba vapuru hattı açıldı.
1949 - Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos’ta açıldı.
1949 - Muş’ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.
1949 - Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.
1949 - Türkiye Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.

İlginizi Çekebilir


#2
Bunlar yapılırken;

• 1923 - 1950 arasında tüm bu eserler yaratılırken ve yatırımlar gerçekleştirilirken tek kuruş bile borç alınmamıştır. Borç alınmadığı gibi Osmanlı’nın bıraktığı Düyun-u Umumiye borçları da ödenmiştir.

• 1929 -1932 arası Dünya tarihinde şu ana kadar yaşanan ve en büyük kriz olan
"Dünya Ekonomik Bunalımı" dönemidir.

• 1939 - 1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklendiği II. Dünya Savaşı dönemidir. Bu dönemde tüm dünya kana bulanırken ve komşu ülkelerde bile milyonlarca insan ölürken, savaştan dolayı tek bir Türk vatandaşının burnu kanamamıştır.

Atatürk’ü sevmeyenler ve her şeyi kendilerinin yaptığını ifade edenler yukarıdaki listeye tekrar baksınlar.

Bu yazının elverdiği ölçüde kısaltılarak yukarıda sıralanılan ve halkın alın teriyle biriktirilen paralarla yaratılan değerlerin kimler tarafından, ne zaman, nasıl ve kimlere peşkeş çekildiğinin değerlendirmesini ise okurlara bırakıyorum.

Atatürk’ün kurduğu kurumların nasıl yok edildiğine ve yok edilmeye devam edildiğine, hatta Atatürk’ün fotoğraflarının dahi asılı olduğu yerlerden indirilmeye çalışıldığına, yapılan hakaretlerin ayyuka çıktığına, kanla ve irfanla kurulmuş bu ülkenin nasıl bölünüp parçalanmakta olduğuna şahit olduğumuz, at izinin it izine karıştığı bu günlerde, “Gerçek Atatürkçü benim.” diyerek ortaya dökülenleri de ibretle seyrediyor ve takip ediyoruz.


#3
Sevmek zorunda mıyız?


#4
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Sevmek zorunda mıyız?
Yoo.. Hayır.. Kimse sevmek ZORUNDA değildir.. Nedenlerini yazmak yasak mıydı?
Saygısı bile olmayan İNSANLAR varda.. Bilsinler istedim.


#5
Yok kesinlikle değil sonuçta özgür bir ülkedeyiz isteyen istediğini düşünür, yazar, uygular.
Sadece Atatürk'ü sevmek zorundaymışız gibi davranılıyo bazen onu anlayamıyorum.


#6
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Yok kesinlikle değil sonuçta özgür bir ülkedeyiz isteyen istediğini düşünür, yazar, uygular.
Sadece Atatürk'ü sevmek zorundaymışız gibi davranılıyo bazen onu anlayamıyorum.
Ben burada bir zorunluluk sergilemedim İyi Forumlar..


#7
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Yok kesinlikle değil sonuçta özgür bir ülkedeyiz isteyen istediğini düşünür, yazar, uygular.
Sadece Atatürk'ü sevmek zorundaymışız gibi davranılıyo bazen onu anlayamıyorum.
Seni severim bilirsin ama şu yorumunu okuduktan sonra fikirlerimi söylemesem olmazdı,nasıl olsa özgür bir ülkedeyiz değil mi?
Bak bu senin bir konudaki yorumun;
''Kürtaj benim hakkım diyenler, bugün ağaca vicdan yapar olmuş! ''
Bunların da özgürlükleri var? Yani şimdi herkes istediğini düşünüp uyguluyorsa,o bu anlama da gelir değil mi?
Şimdi ben senin Atatürk'ü sevmek zorunda mıyız soruna;
''Ya seve seve ya da başka şekilde,sevmek zorundasın,eğer Tükiye'yi kuran adamın ülkesinde o havayı soluyorsan seveceksin arkadaşım faşistlik damarlarımı göstertmeyin bana''
derdim ama demiyorum,çünkü biz özgür bir ülkeyiz, düşüncelerimiz nedeniyle tutuklanıp,coplar yeriz no problem.
Ayrıca konuyu açan arkadaşım,keşke böyle bir konu açmasaydın, sevmezse sevmesinler,çıkar uğruna sevilecekse hiç sevmesinler daha iyi,biz yeteriz.


#8
Sözüm size değildi neden alınganlık yaptığınızı anlayamadım.
Türkiye'de böyle bir gerçek var bunu inkar edemezsiniz Atatürk'ü sevmeyen herkes suçlu.


#9
Sözüm size değildi neden alınganlık yaptığınızı anlayamadım.
Türkiye'de böyle bir gerçek var bunu inkar edemezsiniz Atatürk'ü sevmeyen herkes suçlu.


#10
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Sözüm size değildi neden alınganlık yaptığınızı anlayamadım.
Türkiye'de böyle bir gerçek var bunu inkar edemezsiniz Atatürk'ü sevmeyen herkes suçlu.
Peki neden sevmiyorsunuz merak ettim.
Misal sen,Atatürk'ü sevmiyormuşsun.
Neden peki? Merak ettim,size karşı yaptığı bir iki yanlışı,tüm doğrularını götürüyor mu gözünüzde Mustafa Kemal'in?
Sadece tarafsız olacağım,Atatürk'ü sevmeyen biri olarak senin düşüncelerini ve sevmeme nedenlerini merak ettim.


#11
Alıntı:
Emek.´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster


Seni severim bilirsin ama şu yorumunu okuduktan sonra fikirlerimi söylemesem olmazdı,nasıl olsa özgür bir ülkedeyiz değil mi?
Bak bu senin bir konudaki yorumun;
''Kürtaj benim hakkım diyenler, bugün ağaca vicdan yapar olmuş! ''
Bunların da özgürlükleri var? Yani şimdi herkes istediğini düşünüp uyguluyorsa,o bu anlama da gelir değil mi?
Şimdi ben senin Atatürk'ü sevmek zorunda mıyız soruna;
''Ya seve seve ya da başka şekilde,sevmek zorundasın,eğer Tükiye'yi kuran adamın ülkesinde o havayı soluyorsan seveceksin arkadaşım faşistlik damarlarımı göstertmeyin bana''
derdim ama demiyorum,çünkü biz özgür bir ülkeyiz, düşüncelerimiz nedeniyle tutuklanıp,coplar yeriz no problem.
Ayrıca konuyu açan arkadaşım,keşke böyle bir konu açmasaydın, sevmezse sevmesinler,çıkar uğruna sevilecekse hiç sevmesinler daha iyi,biz yeteriz.
Sen seve dur ben Atatürk'ü sevmiyorum, sevmek zorunda da değilim. İstediğin damarını gösterebilirsin farketmez. Kimse düşüncelerinden ötürü cop yemedi ben Bursa'da yapılan eylemide gördüm. Kaşınanları kaşıdılar. Ayrıca kimseden çıkarım yok evet evet siz sevin Atanızı. Bak ben saygısızda değilim Atanız derken büyük harfle başlıyorum. Ölmüş bir insana saygım var sevgide bırak bana kalsın.


#12
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Sözüm size değildi neden alınganlık yaptığınızı anlayamadım.
Türkiye'de böyle bir gerçek var bunu inkar edemezsiniz Atatürk'ü sevmeyen herkes suçlu.
Kendilerini suçlu hissediyorlar demek ki o kişiler..
Biz kimseyi Atatürk'ü sevmiyor diye suçlayamayız.. Herkes özgür öyle değil mi? Sizde kimseyi başka bir şeyler için suçlayamazsınız Bu konu şimdi neden sorun oldu anlayamıyorum, sonuçta ben bilgi sahibi olsunlar diye böyle bir konu açma gereği duydum.. Sevmeleri ya da sevmemeleri için değil..

Her neyse, ben yorum yapmamalıyım. Çünkü küfür ediyormuşum .. Ya da hakaret ediyor muşum.. Ne zaman bilmesemde..

Saygılar, iyi eğlenceler..


#13
Kimseyi suçlamadım eğer suçlasaydım video koyar kanıtlardım kaldı ki youtubede bir çok video mevcut. Sorun olmadı ya hu tartışmayacak mıyız? İlla tartışmak demek küfürlü konuşmak, hararet yapmak demek mi bence değil. Bana küfür etmediğiniz, saygısızlık etmediğiniz sürece benim açımdan sorun yok.


#14
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Kimseyi suçlamadım eğer suçlasaydım video koyar kanıtlardım kaldı ki youtubede bir çok video mevcut. Sorun olmadı ya hu tartışmayacak mıyız? İlla tartışmak demek küfürlü konuşmak, hararet yapmak demek mi bence değil. Bana küfür etmediğiniz, saygısızlık etmediğiniz sürece benim açımdan sorun yok.
Yo. Küfür etmediğim halde başkalarından her tartışmamda küfür ettiğimi duyuyorum bu aralarda... O videolarınızı bizde görüyoruz efendim.. Şu Dincilerden gelen videolar değil mi Ya da şeriatçı kesim mi desek.. Kötülemek için ellerinden geleni yapıyorlar zaten...

Neyse, ben tartışmak falan istemiyorum. Seven sever, sevmeyende sevmez.. Herkes kendi dünyasını yaşıyor sonuçta, bunu söyleyen sizsiniz; "Özgürüz."

Sağlıcakla Kal'ın gözüm..


#15
Çok uzatmak istemiyorum ama kendinizle çeliştiğinizi görüyorum. Az önce Aleviler hakkında konu açanda siz sonrasında bunu söyleyende siz;
Alıntı:
Şu Dincilerden gelen videolar değil mi Ya da şeriatçı kesim mi desek..
Neyse uzatmasam iyi olcak iyi forumlar


#16
Alıntı:
» İʏiLik PeЯisi .´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Çok uzatmak istemiyorum ama kendinizle çeliştiğinizi görüyorum. Az önce Aleviler hakkında konu açanda siz sonrasında bunu söyleyende siz;

Neyse uzatmasam iyi olcak iyi forumlar
Belki bende bir aleviyimdir. Şeriatçı kesimi istemeyenlerden..

Size de iyi forumlar..


#17
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 'Ü sevmemek cahilliktir! tek kelime ... emeğine sağlık arkadaşım ALLAH onu ve onun gıbılerı bu ulkeye bu vatana durustce emek etmiş insanları nur içinde yatırsın inş.(amin) bu arada sevmek zorundamıyız diyen arkadaşlar : sevmek zorunda olduklarının yanına gitsinler o zaman ! ATATÜRK 'Ü sevmeyenın bu ulkedede işi yoktur.


#18
Bırakın da herkes sevmesin, o şeref bize kalsın


#19
Herkesin kendine göre öz düşünceleri vardır , biz bunu en başından bağıra bağıra söylüyoruz, kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama SAYGI göstermek zorundadır.Atatürk'ün yaptığı çok ama çok faydalı şeyler var ülkemiz için. Ki Atatürk İstanbulda üretim yaptırıp diğer ülkelere dağıtmayı sağladı Ki takvim de bu yüzden değişmiştir .ki bunun için baya bir örnek de vardır. Ben ülkeme yapılan faliyetlere bakarım. Ülkemi korumasına bakarım. Vatanım toprağım için neler yapıyorlar ona bakarım. Zamanında bu ülke o kadar kolay kazanılmadı. Değerlerini bilip saygı göstermek zorundayız!Sevip sevmemek bu sizde kalır. Ama saygı her zaman gösterilmesi gereken şeydir.İnsanoğluyuz ve hepimizinde hataları vardır.

not: bir arkadaşın görüşünü okumuştum gazetedeki yorumunu . Kapalılara Atatürkü sevmiyorlar kapalıların hepsi için geçerli diyenler olmuş..İşte bu düşünce kesinlikle ama kesinlikle yanlıştı benim gözümde..


#20
İsim vermiyorum ama bazı yorumları kınıyorum ve iki kelime diyorum ki yazıklar olsun ..
Atam biz senin kurduğun Cumhuriyet için canımızı ortaya koyduk yanında olmak içinde gözümüzü kırpmayız .. Rahat uyu Atam Harbiye her daim seni seviyor ..
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 15:39 .