Sponsorlu Bağlantılar:
  8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 12-08-2009, 15:51 #1

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı

8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı. Adının "Halk Fırkası" olacağı açıklanan bu parti 5 ay sonra 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı11 Eylül 1923' te resmen kurulacaktır. A-RMH Cemiyetlerinin şubeleri Halk Fırkası şubesine dönüştürülecekti. Daha sonra 29 Nisan 1920 tarihli Hiyanet -i Vataniye Kanunu'nda alelacele bir değişiklik yapılarak (15 Nisan 1923 )hükümete muhalefet etmeyi veya saltanatın yeniden kurulması için çalışma yapmayı suç sayan tasarı kabul edildi. Demirel 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bu değişiklikle gelinen noktayı şöyle değerlendiriyor: " Hiyanet -i Vataniye Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra artık Birinci Grup dışındaki siyasi grup ve örgütlerin faaliyetlerini sürdürme imkanları ortadan kaldırılmıştır; ya da en azından vatan hainliğiyle suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır." Bu kanun değişikliğinin I. Grup tarafından aceleyle meclisten geçirilmesinin veya böyle bir değişiklik için ani bir karar alınmasının sebebi kuvvetle muhtemeldir ki kısa süre önce beliren İttihatçı kıpırdanmalara karşı Mustafa Kemal'in aldırdığı bir tedbir idi. Mesela 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıTrabzon'daki A-RMHC ' nin Halk Fırkası'na dönüşmesine Barutçuzade Ahmet önderliğinde direnme olmuştu.Nitekim Trabzon'daki bu teşkilat 1921'de de Enver Paşa'yı desteklemişti.

Yine İzmit görüşmelerinde Mustafa Kemal'den görüşlerin belirlenmesi ve birlik beraberlik için yeşil ışık alan İttihatçılar da Kara Kemal tarafından toparlanmak için harekete geçmişlerdi. Bu sırada 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıMustafa Kemal'den 11 Nisan 'da İstanbul'daki seçmenlerin bütün dünyaya ittifak halinde olduklarını göstermelerinin istendiği bir bildiri hamlesi geldi.

İttihatçı kongre 12-13 Nisan 1923'te Cavit Bey'in İstanbul'daki evinde toplandı. Görüşmelere 15-20 kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Zürcher 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı katılımcıların isimlerini şu şekilde değerlendirmiştir: "Katılımcılardan bazılarının adı biliniyor: Kemal 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Cavit 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıDr. Nazım 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıDr. Rüsulu 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Ahmed Şükrü 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıHüseyin Cahit(Yalçın)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Filibeli Hilmi 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Yenibahçeli Nail (Ankara'daki Enver yanlısı İttihatçıları başı )8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Çolak Selahaddin ( KöSearch Engine Optimizationğlu ) (İkinci Grub'un liderlerinden biri)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Vehbi8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Ahmed Nesimi (Sayman) ve Hüseyinzade Ali (Turan) oradaydı. Ayrıca Rahmi (Aslan)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı İsmail Canbolat ve Küçük Talat ( Muşkara ) da büyük olasılıkla katılımcılar arasındaydı. Bu topluluğa katılması beklenebilecek daha birkaç kişinin [Hafız Mehmet 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıKara Vasıf8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Yenibahçeli Şükrü (Oğuz)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Halil (Menteşe) 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıMithat Şükrü ( Bleda ) gibi] isimlerini ise kaynaklar belirtmemektedir. Çok açıktır ki 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bu grup bütünüyle ve ağırlıklı olarak Enver Paşa'nın eski destekçilerinden oluşmuyordu.Enver temelde ittihatçı subaylara dayanırdı. Oysa İstanbul'daki bu toplantıda hem partinin önde gelenleri 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı hem de aydınlar olmak üzere sivillerin 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bir başka deyişle8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı 1918'den önce İ.T.' nin Talat Paşa'ya çok daha yakın olan kanadının egemenliği söz konusuydu.Bizzat Kara Kemal8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıTalat'a yakınlığıyla tanınan biriydi"

Bu ilk ve iki gün süren toplantılardan İ.T.' nin gelecekteki rolü 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıseçimlere katılma ihtimali ve bir parti bildirisi konuları tartışılmıştır. Bu toplantıların dört beş defa tekrarlandığı Cavit Bey'in ifadelerinden anlaşılmıştır. Katılımcıların hepsi sonraki ifadelerinde bağımsız bir muhalefet partisi olarak seçimlere katılmama kararı aldıklarını 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Mustafa Kemal'in gösterdiği adayların desteklenmesinin benimsediklerinin beyan etmişlerdir. Fakat şurası açıktır ki 8 Nisan'da yayınlanan Mustafa Kemal'in Dokuz Umde'sine karşılık yine 9 maddeli bir seçim programı tartışılmıştır.

İzmir'de Dr. Nazım'ın evi aranırken ele geçen bu program ile 1921 'de Enver Paşa ve grubunun Batum 'da hazırladığı bildiri tamamen farklıdır.1921 bildirisi İslamcı8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı sosyalist ve korporatist karışımı olmasına karşılık 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı1923 bildirisi Batı Avrupalı bir renge sahip liberal bir belge idi.Şu huususları öngörüyordu: Kuvvetler ayrılığı 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıtek dereceleri seçimler ve iki meclisli parlemento . Ayrıca İstanbul'un Türk başkenti olarak önemi vurgulanıyordu. 1923 programının Cavit Bey'in görüşlerini yansıttığı ileri sürülebilir. Yani yeniden diriltilen sivil İttihatçı insiyatifin fikirleri bu dokuz maddeli bildiride özetlenmiştir.Programda açıkca Mustafa Kemal'in bir diktatörlük rejimi kurmaktan alıkoymaya yönelik olduğu görülmektedir.

Zürcher 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bu İttihatçı girişimi şöyle değerlendiriyor: "Bunu 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı toplantının sonucunda Mustafa Kemal'in desteklenmesi ve ayrı bir muhalefet partisi kurulmaması kararıyla birleştirdiğimizde 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıkaçınılmaz sonuç olarak bu İttihatçıların aslında Mustafa Kemal'e yeniden canlandırılmış bir İTürkiye Cumhuriyeti'nin liderliğini önerdikleri anlamı çıkmaktadır."

İstanbul basınında bu konuda çıkan spekülatif haberler üzerine 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Mustafa Kemal8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı14 Nisan 1923'teki resmi açıklamasında 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı hiç kimsenin Kasım 1918'te feshedilmiş İTF adına konuşma hakkına sahip olmadığını 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı İ.T.'den de kendisine bir başkanlık teklifi yapıldığı söylentilerini yalanlamıştır. Yine de İttihatçı kongrenin kararları kendisine sunulmuş 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı ancak Mustafa Kemal bir hafta sonra verdiği cevapta işbirliği teklifini reddederek İttihatçılardan şimdilik siyasetin dışında kalmalarını istemiştir. Bu teşebbüs gerçekleşmeyince İttihatçılar tek tek Müdafaa-i Hukuk Grubu listesinde (HF daha kurulmamıştı.)Temmuz 1923 seçimlere girip milletvekili seçildiler.

15 Nisan 1923 günü (I. Meclisin topladığı son gün) Hiyanet -i Vataniye Kanunu'nda yapılan değişiklik ile Dokuz Umde dışında siyasi bir muhalif gücün ortaya çıkması mümkün olmamakla birlikte Mustafa Kemal İttihatçı teşebbüslerden yine de endişe duymuştur. Buna rağmen Müdafaa-i Hukuk Grubu seçimlerden büyük bir zaferle çıktı.

Milli hareketin ilk liderleri Anadolu'ya Mustafa Kemal'le ya da O'ndan önce gitmiş olan kişiler ( Refet "Bele"8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Rauf " Orbay "8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Ali Fuat " Cebesoy "8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıKazım Karabekir gibi)Anadolu'ya peyderpey geç gelenler tarafından gitgide geriye itildiklerini hissettiler. Bu grubun başını Kılıç Ali ( Çetinkaya ) 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıRecep (Peker) 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıİsmet (İnönü)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıYunus Nadi ( Abalıoğlu ) gibi kişiler çekiyordu.Eski liderler temel siyasi kararlarda kendilerine danışılmasının hakları olduğunu8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı ama çoğu zaman dışlandıklarını düşünüyorlardı

Bu eski liderler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ( TpCF )' nı kurarak (17 Kasım 1924) etkinliklerini sürdürmek istediler. TpCF ' nın lideri Kazım Karabekir 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Mustafa Kemal'le neden fikir ayrılığına düştüklerini çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. 13 Nisan 1924' te Gazi'nin kendisini Köşk'e yemeğe davet edip 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bir saatten fazla bekletilerek görüştüğünü 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıuzun konuşmasının bir yerinde kendisine : "Bir millete ancak bir Gazi olur."diyerek tek adam olduğunu 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı başka ortak istemediğini anlatmıştır.

Yine 1926 İzmir İstiklal Mahkemesi'nde 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Mahkeme Reisi Kel Ali'nin ( Çetinkaya ) "Niçin Gazi'ye muhalefet ettiniz?" sorusuna verdiği cevapta: "... Arzettiğim gibi bu memleket sulha kavuştuktan sonra her zamandan fazla birliğe muhtaç olduğu günlerde ortaya öyle çehreler çıktı ki8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı artık ne Gazi ne de İsmet Paşa ' lar nezdinde eski arkadaşlıkları 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıeski yollara sevk etmek imkanı kalmadı..." diyordu. Kazım Karabekir'in 26 Ekim 1924 tarihli ordudan istifa dilekçesinde de aynı itilmişlik gerekçe gösterilmektedir.

İktidar partisi Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)' nın bölünmesinin ardından İTürkiye Cumhuriyeti'nin de harekete geçtiği görülmüştür. 15 Kasım 1924 tarihinde gazeteler önde gelen gazeteler İttihatçıların İstanbul'da bir toplantı yaptıkları haberini vermiştir.Haberlere göre toplantıda İttihatçılar 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı TpCF'nı mı desteklemeli 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı yoksa İTürkiye Cumhuriyeti'yi yeni bir adla yeniden canlandırmalı mı gibi konuları tartışmışlardır.

Görüntüleme:4022, Cevaplar:1

Alt 12-08-2009, 15:52 #2

tuğsecan

ÇiMeN GöZLü DeLi KıS

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi TpCF belirttiğimiz bu gerekçelerle kurulmuştu.Ama Şubat 1925' te Güneydoğu'da Şeyh Sait'in başlattığı bir ayaklanma çıktı. Bu da TpCF'nın sonu oldu .4 Mart 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu Hükümete çok geniş yetkiler getirdi ve İstiklal Mahkemeleri yeniden kuruldu. Diyarbakır ve Ankara İstiklal Mahkemeleri'nin kararlarıyla TpCF resmen kapatıldı(5 Haziran 1926).

TpCF eski İttihatçı liderliğin bulduğu yeni isimli bir siyasi parti olmamakla beraber 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Kara Kemal liderliğindeki eski İ.T.' lilerce kuvvetle desteklenmiştir.Bu partinin programının da CHF'nın programından çok daha geniş nitelikli olması 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Cavit gibi (Türkiye'nin ünlü bir maliye uzmanı) bu işi bilen kişilerce kaleme alındığı kuvvetle muhtemeldir.
İttihatçılara Son Darbe Ve Sonuç

Mustafa Kemal 7 Mayıs 1926'da yurt gezisine çıktı. 15 Haziran 1926 'da İzmir'e gelecekti.Ancak o gün Balıkesir'de kaldı. O gece de İzmir'de suikast ihbarı yapıldı. Bir kısım suikastçiler yakalandı. Suikast sebebiyle Kel Ali ( Çetinkaya ) başkanlığında 18 Haziran 1926'da İzmir'e gelen İstiklal Mahkemesi derhal soruşturma başlattı. Mustafa Kemal Paşa' nın canına yönelik bir komplo ortaya çıkarıldığı zaman 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıbundan uzunca bir süredir haberdar olması muhtemel olan Cumhurbaşkanı8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bunu iki göstermelik siyasi yargılama aracılığıyla milli hareketin önderliği için karşısına dikilebilecek tüm potansiyel rakipleri bertaraf etmede kullandı. Bu rakipler 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı İTF'nın hayatta kalan önderleri ile TpCF'nın önderlerini de kapsıyordu. TpCF'nın mebuslarının bu olaya karışıp karışmadığı oldukça şüphelidir. İspatlanmasa da gerçeğe en yakın olabilecek tahmin 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Halis Turgut ve Ahmet Şükrü'nün daha sonra İzmir suikast teşebbüsünü planlayacak olan grubun 1926 kışında (olaydan 6 ay kadar önce) kurdukları kumpasları bir dereceye kadar biliyor olabilecekleridir. Bu grubun liderliğini I. TBMM'den eski bir meb'us (ve Müdafa -i Hukuk Grubu'nun sekreteri) ve Samsun il teşkilatını kurmakla yetkili olarak TpCF'de çalışmış olan Ziya Hurşit üstlenmişti.

TpCF'nın liderleri mahkeme sonunda aklandılar ve beraat ettiler .Fakat TpCF meb'usu altı kişi (Ahmet Şükrü8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Abidin 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıHalis Turgut8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı İsmail Canbulat 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıRüştü ve Arif )ile diğer eylemci grup İzmir'de asıldılar. Yine İzmir'de gıyaben idama mahkum olan Kara Kemal 27 Temmuz 1926'da İstanbul'da yakalanacağını anlayınca intihar etti.

İzmir'deki suikast davasının ikinci safhası Ankara İstiklal Mahkemesi'nde görülmüştür.Bu dava olayla ilgisi iddia edilen eski İTF liderlerinin yargılanması 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıbir başka deyişle tasfiyesidir.

18 Temmuz'da Ankara'da İstiklal Mahkemesi "Kara Çete" diye anılan İttihatçıların duruşmasına başlamış ve mahkemenin tutumu 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı suikast girişimiyle ilişki aramaktan çok 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı geçmiş dönemlerin hesabını sormak yönünde olmuştur. Ankara'da bir gösteri davası biçiminde dava edilen elliden fazla eski İttihatçı içinde en önemlileri Hüseyin Rauf ( Orbay ) ve Abdülhak Adnan ( Adıvar ) (her ikisi de yurt dışında idi.)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıMehmet Cavit 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıDr. Nazım 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Hüseyinzade Ali (Turan)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Yenibahçeli Nail 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıFilibeli Hilmi 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Hüseyin Cahit (Yalçın )8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıKüçük Talat ( Muşkara ) 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıHüseyin Avni (Ulaş)8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Kara Vasıf 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Mithat Şükrü ( Bleda ) ve Ahmet Nesimi (Soydan ) idi. Davanın açılışıyla 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı siyasi bir gösteri yapılmak istendiği ortaya çıktı. Savcı Necip Ali Bey açış konuşmasında sanıkları İzmir suikastinden sorumlu tuttu 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bu suikastin bir intikam hareketi olarak değil 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıbir hükümet darbesi hazırlığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Suçlamaların geri kalan kısmında suikaste pek değinmedi.8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı onun yerine davanın üç ana teması üzerinde yoğunlaştı: 1-İTF liderlerinin özellikle savaş vaktinde iktidarı kötüye kullanması ve sorumsuz siyasetleri 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı2-1921'de İttihatçıların Mustafa Kemal 'in yerini alma girişimleri ve 3- 1923 İttihatçı Kongresi. İlk önce sorgulanan Küçük Talat 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Enver Paşa'nın 1921'de geri dönme girişimlerine katılmakla suçlandı. İttihatçı eski Maliye Nazırı Cavit 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı 1923 Nisan'ında İttihatçıları kendi evinde toplaması ile İTF'nı tekrar organize etmekle suçlandı. 23 Ağustos'ta savcının talepnamesinde yeni hiçbir açıklama yapılmadı. Yine İTF'nın yozlaşmışlığının ve 1921 ve 1923 ' te Mustafa Kemal'i devirme entrikalarının dökümü yapıldı. Savcının iddiasının temel zayıflığı 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı savcının bu olaylarla 1926 suikasti arasında bağlantıyı ispatlamaması8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıhatta ispatlamaya çalışmamasıydı.

Sonuçta dört idam ( Cavit 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıDr. Nazım 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıArdahan Meb'usu Hilmi ve Nail Beyler) yedi tane de (ikisi gıyabi ; eski Başvekil Rauf ve daha eski İzmir Valisi Rahmi Beyler ) onar yıl kalebentlik cezası verilmiştir(26 Ağustos 1926). Bütün bu siyasi -adli terör hükümlerinin haksızlığı ortadadır. Bazılarına göre de adalet tam anlamıyla tecelli etmemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Nutuk'da Tp CF'nı "zararlı siyasi teşekkül" olarak nitelendiriyor. İzmir suikastı ve sonrasını ise şu şekilde değerlendirmiştir: "Bütün bunlar8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı elbette ki Cumhuriyet'in başarısıyla sonuçlandı.Asiler yok edildi. Fakat8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Cumhuriyet düşmanları8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı büyük komplonun bütün safhalarıyla sona erdiğini kabul etmediler. Alçakcasına son teşebbüse giriştiler. Bu teşebbüs8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı İzmir suikastı şeklinde kendisini gösterdi. Cumhuriyet mahkemelerinin kahredici pençesi8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı bu defa da Cumhuriyet'i 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı suikstçıların elinden kurtarmayı başardı."

1926 temizlik harekatı planı muhtemelen Mart 1926'da Mustafa Kemal'in İTF'nı sert biçimde eleştirdiği anılarının yayınlanmasıyla hazırlanmıştır. Mustafa Kemal'in 1927'de okuduğu ünlü Nutuk'u 1919-1927 yıllarının tarihi olarak değil 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı 1926 temizlik harekatını haklı çıkarma girişimi olarak gören iddialar vardır. Esasen Mustafa Kemal de Milli Mücadele'deki yakın arkadaşlarının ordudan istifa edip muhalefete geçmelerini bir komplo olarak değerlendirmiştir.

Sonuç olarak şu değerlendirmeyi yapabiliriz: 1926'da reformlara karşı artan muhalefet 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştısürekli kötü ekonomik durum ve dış siyasette yenilgi (Musul Meselesi) ile karşılaşan Kemalist Rejim liderliği bütün potansiyel rakiplerini ezmiştir. İzmir suikastinin ortaya çıkarılması bütün muhalif grupların ; 1921'de Enver'i geri getirmeye çalışan İttihatçıların 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştıeski Karakol Cemiyeti üyelerinin 8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı1923'te eski duruma dönmeye çalışan İttihatçıların ve 1924'te TpCF'nı kuran millî hareketin liderlerinin temizlenmesi ve sindirilmesi için fırsat sayılmıştır.


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler8 Nisan 1923'te yeni kurulacak parti için Mustafa Kemal "Dokuz Umde"yi açıklamıştı Konusuna Benzer Konular

23 nisan, MUSTAFA KEMAL, apo...


Meclisin İstanbul'dan Ankara'ya naklinin geciktiği günlerdedir. Mustafa Kemal sinirlidir. Yunus Nadi sorar: "Paşam niçin önemsiyorsunuz? Siz ordu...

Mustafa Sandal'dan yeni klip: "Ateş Et ve Unut"


Mustafa Sandal, "Karizma" albümünün ilk klibini "Ateş Et ve Unut" adlı şarkıya çekti. Çekimleri 22 saat, montajı ise bir hafta süren klipte hasır...

Attila İlhan "MUSTAFA KEMAL"


MUSTAFA KEMAL Dağ başını efkâr almış, gümüş dere durmaz ağlar, gözyaşından kana kesmiş gözlerim, ben ağlarım, çayır ağlar, çimen ağlar, ağlar,...

"Size AK Parti demem için bir şartım var"


CHP'li Anadol'dan Başbakan'a yanıt.. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, gazetecilerle TBMM'de yaptığı sohbet toplantısında, siyasetin, haftaya...

Gözüm; "Mustafa" Kaşım; "Kemal" sevdam MUSTAFA KEMAL


Bir millet delirmiş olmalı ki; Devletini ve onu yönetenleri sevmesin, saymasın,kin ve öfke beslesin. Ve bir devlet yönetimi düşünün ki; Gözün...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 12:33 .