Sponsorlu Bağlantılar:
  Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 20-11-2009, 14:38 #1

"E-K"

"Küçük Meleğim"

Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.

Bugün müzik eğitimcilerimizce GTSM adıyla anılan Türk Klâsik MüziğiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Türk Kültürü’nün en önemli öğelerinden biridir. Kaldı kiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Türk Klâsik Müziği ile aynı ses sistemini kullananGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. aynı makam ve usûl gibi temel özelliklereGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. hepsinden önemlisi aynı düşünüş ve duyuşa sahiptir.


GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN


BAŞLICA TÜRLERİ


1. Dinî Mûsikî Formları

A. Cami mûsikîsi (özelliği yalnız sesle icra edilmesidir)
a) Usulsüz okunanlar:MünacatGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. EzanGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. KaametGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Salat-u SelamGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. TekbîrGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Mersiye
b) Usullü okunanlar: CumhurGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Tevşîh ve Teşbîh gibi ilahi türleri
B. Tekke mûsikîsi (özelliği saz eşliğiyle de icra edilebilmesidir)
a) Usulsüz okunanlar: Naat-i Peygamberi ve Durak
b) Usullü okunanlar: Ayîn-i Şerif (Mevlevî)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Ayn-i Cem ve Nefesler (Bektaşî) ve Zikir İlahileri (Arapça güfteli olanlarına Şuğl denir)
C. Hem camideGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. hem tekkede okunan dinî mûsikî formları
a) Usulsüz okunanlar: Kuran-ı Kerîm ve Mevlid-i Şerif
b) Usullü okunanlar: Her türlü ilahiler
c) Kısmen usullüGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. kısmen usulsüz okunan : Miraciye gibi.

2. Dindışı Mûsikî Formları

A. Askerî Mûsikî

I. Mehter Musikisi
Osmanlı Devleti’nde ordunun moralini yükseltmekGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. savaşa giden askerleri coşturmakGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. cesaretlendirmek amacıyla söylenen bir tür mûsikîdir. Mehter mûsikîsi yapanlara mehter ve bu kişilerden oluşan topluluğa da mehter takımı adı verilir. Mehter takımında üflemeli ve vurmalı çalgılar bulunur.

B. Klâsik Mûsikî

I.Fasıl Musikisi
Klasik Türk Mûsikîsi’ninGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.sözlü ve sözsüz eserlerinin belirli bir düzen içerisinde icra edilmesine fasıl denir. FasılGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Klasik Türk Mûsikîsi’ninGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.çeşitli bölümlerinin bir sıra içinde seslendirildiği türdür. Fasıl mûsikîsine taksimle başlanırGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.peşrev ve şarkı ile devam edilir. Saz semaîsi ile bitirilir. Fasıl mûsikîsini söyleyene hanendeGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.çalana sazende denir. Bunların oluşturduğu topluluğa da fasıl heyeti denir.

1. Söz Mûsikîsi

a ) Usulsüz okunan:

Gazel: Bir ses sanatkârının belirli bir güfte üzerine yaptığı irticailî besteGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. tınısı güzel olmakla birlikte genişliği de uygun olacak bir sese ek olarakGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. yüksek makam ve edebiyat bilgisiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. ayrıca bestecilik kabiliyeti de gerektiren bu formun güçlüğü iyi icracılarını azaltmışGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. teşvik görmemesi de eski itibarını kaybettirmiştir. Gazele bu ad Türkler tarafından verilmiştir: aynı forma Araplar leyâli veya mauelGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Acemlerse âvâz derler.

b.l ) Usullü büyük formlar:

Kâr: Klâsik fasılda peşrevden sonra okunur. Özelliği; güftesinin Farsça oluşuGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. büyük ve küçük usullerle bestelenebilmesiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. usul değişikliği yapılabilmesi ve adetten uzun bir Terennüm bölümüyle başlamasıdır (istisnaî olarak Türkçe güfteli kârlar da vardır).
Beste: Klâsik fasılda kâr varsa ondanGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. yoksa peşrevden sonra okunur. Özelliği; gazel formunda bir klâsik şiirin iki beytinin Fer (16/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Çenber (24/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Remel (28/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Devri kebîr (28/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Hafif (32/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Muhammes (32/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Berefşan (32/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Sakîl (48/2)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Hâvî (64/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Darbı fetih (88/4)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Zencîr (120/4) veya Darbeyn denen birleşik büyük usuller kullanılarakGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. birinciGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. ikinci ve dördüncü mısraların aynıGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. üçüncü mısraın ayrı ezgi île ve mısra sonlarına terennüm kısmı eklenerek bestelenmesidir. Terennümler her iki mısrada bir ve uzunca tutulmuşsaGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. formun adına nakış kelimesi ilave edilirGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. ayrıca şarkı formundaki gibi güfte tekrarı yoktur (Bu son iki husus Ağır semâî ve Yürük semâî formu için de geçerlidir). Klâsik fasıl uygulamasında I. ve II. Beste olarak (I. ler II. lere oranla daha uzun usullerle bestelenmek kaydıyla) kullanılmıştır.
Ağır semâî: Klâsik fasılda besteden sonra okunur. Özelliği; çoğunlukla aruzun dört mefâîlünlü vezinlerinde yazılmış gazellerin iki (bazen bir) beytinin aksak semâî (10/8)Geleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. ağır aksak semâî (10/4) veya ağır sengin semâî (6/2) usulleriyleGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. birinciGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. ikinci ve dördüncü mısraların aynıGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. üçüncü mısraın ayrı ezgiyle bestelenmesi ve mısra sonlarına terennüm kısminin eklenmesidir.
Kâr-ı Nâtık: Bu form için özel olarak yazılmış güftesi içinde geçen makam -ve varsa usul - adlarının geçtiği yerdeGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. bestecinin o makamın ezgisini -seyrini - göstermesiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. güftede usul adları da geçiyorsaGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. her usul adinin geçtiği yerde derhal o usule geçmesidir. Kâr adının verilişiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. kâr formu ile ilgisinden dolayı değilGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. kelimenin Farsça'daki anlamından dolayıdır. Nitekim kâr-ı nâtıkGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. "konuşan (kendi kendini anlatan) eser" demektir ve bestecininGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. sanat ilhamından ziyade öğreticiliği ve ustalık gösterisini ön plana aldığı bir tür müzikli beyin jimnastiğidir. 15'ten 119'a kadar değişen sayılarda makam (bazen hem makamGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. hem usul) tarifini amelî olarak veren kâr-ı nâtıklar bestelenmiştir.

b.2) Usullü küçük formlar:

Yürük semâî: Klâsik fasılda ağır semâîdenGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. halk tarzı fasılda şarkılardan sonra okunur. Özelliği; aruzun hezec bahrine alt vezinlerde yazılmış gazellerin iki beytinin yürük semâî (6/4) usulüyle terennümlü olarak bestelenmesidir. Beste ve ağır semâî için söylenen diğer bütün özellikler yürük semâî için de geçerlidir.
Şarkı: Halk tarzı fasıllarda ağır semâî ile yürük semâî arasında okunur. Özelliği; 18. yy.dan sonra yaygınlaşan edebî şekline uygun olarak "aaba" kafiye düzeninde dört mısralı ve çoğunlukla aruzun hezecGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. remel veya recez bahirlerine ait vezinlerde yazılmış güftelerinGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. başta aksak (9/8) ve curcuna (10/16) olmak üzere hemen bütün küçük usullerleGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. adetten terennümsüz ve melodik olarak "abcb" şemasında (2. ve 4. mısraların hem sözGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. hem melodi olarak) bestelenmesi ve mısraların normal olarak ikişer defa okunmasıdır. 4. mısra (nakarat) güftesi 2.den farklı olanlar olduğu gibiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. küçük terennüm bölümleri olan şarkılar da vardır.

2.Saz Mûsikîsi

a) Usulsüz olan:

Taksim: Bir saz sanatkârının belirli bir makamda yaptığı irticailî bestedir. İrticailî (icra edildiği anda doğan) sözündenGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. önceden bestelenmiş bir eser olmadığı kolayca anlaşılan bu kompozisyonun melodik kuruluşu ve ritmi gibi süresi de yaratıcı sanatkârın yetkisindedir. TaksimGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. ileri saz tekniği île yüksek makam bilgisinin yanı sıra üstün bir bestecilik ve zamanlama kabiliyetini de gerektirdiğindenGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. en güç saz mûsikîsi formudur. KonserGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. fasılGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Mevlevî âyini açılışlarında yapılan taksimlere baş veya giriş taksimiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. makam değişikliği söz konuşu olduğunda icracı ve dinleyiciyi yeni müzik iklimine hazırlamak amacıyla yapılan taksimlere geçiş taksimiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. aynı makamdaki eserler arasında dinlendirici amaçla yapılan taksimlere de ara taksimi denir.

b.l) Usullü büyük formlar :

Peşrev:Fasılda baş taksîminden sonra icra edilir. Özelliği; besteler gibi büyük usullerle bestelenmesi ve usul değişikliği yapılmamasıGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. hâne adı verilen dört bölümden oluşmasıGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. bölüm sonlarında -şiirdeki redifeGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. büyük formlu eserlerdeki terennüme şarkı formundaki nakarataGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Türkülerdeki bağlantıyaGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. karşılık- eskiden mülazimeGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. son zamanlarda teslim denen eklemeleri olmasıdır. Şematik kuruluşu: A+aGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. B+aGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. C+aGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. D+a' dır. Melodik kuruluşunda ise l. hâne ve teslimGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. adına bağlandığı makamın melodik tarifineGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. 2 ve 4. hâneler yakın perdelerde seyreden komşu makamlaraGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. 3. hâne uzak (tiz) perdelerde seyreden makamlara yapılan meyan (orta bölge) geçkinine tahsis edilir.
Fihrist Peşrev: Çeşitli makamların belirli bir sıra içinde melodik tariflerinin verildiğiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. didaktik amaçlı bir tür saz kâr-ı nâtık’ı.

b.2) Usullü küçük formlar

Medhal: Bir tür peşrev. Peşrevden farkı küçük usullerle bestelenmesiGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. yine dört hâneli ama daha kısa olmasıGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. melodik ve ritmik yapısında yeni anlayışların hoş görülmesi ve bazı bölümlerinin karabatak tekniğinde usulsüz olarak yazılabilmesidir.
Saz semâîsi: FasıldaGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları.yürük semâîden sonra çalınır. Özelliği; peşrev gibi 4 hâneli ve mülazimeli olması. Peşrevden farklı olarak da ilk 3 hânesinin mutlaka aksak semâî (10/8) usulündeGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. 4. hânesinin ise değişik küçük usullerle bestelenmesidir . Sirto veya Longa adı da verilen oyun havaları ve şarkı formundaki parçalar için özel olarak bestelenen ara nağmeleridir.

Görüntüleme:11285, Cevaplar:0

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerGeleneksel Türk Sanat Müziğinin Başlıca Türleri-Türk Sanat Müziğinin Dalları. Konusuna Benzer Konular

Türk Rock Müziğinin Önde Gelen İsimlerinden (Şebnem Ferah'a) YouTube Kralı Ercik Abimizden Uyarı ..


....Kelimelerin yetersiz kaldığı an.... YouTube Kingi Ercik Kral`dan ŞEBO ` ya Uyarı ! YouTube - ercik kraldan şebnem feraha uyarı sen...

Türk müziğinin artık kütüphanesi var


İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kuruluşunun 35. yılı dolayısıyla oluşturulan 'Müzikkütüphanesi' açıldı. ...

Türk Halk Müziğinin Tarihi Gelişimi


1 - Türk Müziği Türk müzik tarihi kendi bünyesinde kendine has ve kendi ürettiği biçimi ile genel müzik tarihi içinde yerini aldı. Türk müzik...

Türk pop müziğinin divası sezen aksu, “konser maratonu”na çıkıyor


TÜRK POP MÜZİĞİNİN DİVASI SEZEN AKSU “KONSER MARATONU”NA ÇIKIYOR!... AKSU İSTANBUL ANKARA VE MEMLEKETİ İZMİR’DE HAYRANLARIYLA BULUŞACAK!... KONSER...

TÜRK POP MÜZİĞİNİN DİVASI SEZEN AKSU,NEW YORKA MI YERLEŞİYOR


Sezen Aksu New York’a yerleşme kararı aldı. Aksu ABD’ye yerleşme kararını, önceki gün Kıbrıs’ta verdiği konserin ardından yakın dostlarına açıkladı....
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 22:42 .