Konu Cevaplama Paneli
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Konu: Kur'an, Peygamberimizin (sav) sözleri olamaz mı? Değilse nasıl ispat edilir? Konu Cevaplama Paneli
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Lütfen doğru cevaplayın
Başlık: Lütfen Kopya içerik eklemeyin:
  
Mesajınız:
Başlık Sembolleri
Konunun başında Sembol kullanmak için aşağıdaki Listeden bir Sembol seçiniz:
 

Diğer Seçenekler
Diğer Ayarlar

Konuya ait Cevaplar (Yeniler yukarda)
24-06-2009 08:37
tuğsecan Kur'ân-ı Kerim'in[eskizz] Efendimiz veya başka birinin sözü olduğu iddiası birkaç gözü dönmüş cahiliye insanıyla[eskizz] günümüzün[eskizz] Kur'ân düşmanı batılı[eskizz] doğu bilimciler tarafından sık sık ortaya atılan bir mevzudur. Bununla bilgisiz[eskizz] görgüsüz kimselerin zihinlerinin bulandırılması hedeflenmektedir. Kanaatimizce[eskizz] dünün müşrikleri gibi[eskizz] bugünün müşrikleri de[eskizz] bu mevzuda düşünmeden maksatlı davranıyor ve garazlı konuşuyorlar. Zira Kur'ân[eskizz] kim tarafından olursa olsun[eskizz] insafla ele alındığı zaman bir beşere mal edilemeyecek kadar üstün ve ilâhî olduğu anlaşılacaktır.

Şimdi bu ciddî konunun derinlemesine tahlilini dev adamların devâsâ kitaplarına havale edip sadece birkaç ana başlığı hatırlatacağız:

1) Bir kere Kur'ân'ın üslubuyla hadislerin üslubu birbirlerinden o kadar farklıdır ki; Araplar[eskizz] Efendimizin Kur' ân dışı beyanlarını[eskizz] kendi sohbet ve konuşma tarzlarına uygun buluyorlardı ama[eskizz] Kur'ân karşısında hayret ve hayranlıktan kendilerini alamıyorlardı.

2) Hadisleri okurken[eskizz] arkasında düşünen[eskizz] konuşan[eskizz] Allah korkusundan iki büklüm olan bir insan imajı sezilir. Oysa ki[eskizz] Kur'ân'ın sesinde yüksek bir kuvvet[eskizz] heybetli bir edâ ve cebbar bir şive hissedilir. Bir insan beyanında[eskizz] birbirinden öyle çok farklı iki üslubu birden tasavvur etmek ne aklın kabul edeceği bir durumdur ve ne de mümkün olabilir.

3) Mektep-medrese görmemiş ümmî bir insanın -O ümmîye ruhlar feda olsun- eksiksiz[eskizz] kusursuz; ferdî[eskizz] ailevî[eskizz] toplumsal[eskizz] iktisâdî ve hukukî bir sistem getirip yerleştirmesi[eskizz] her şeyden evvel düşünce ve aklın gerçeklerine aykırı bir durumdur.. Hele bu sistem[eskizz] asırlar boyu[eskizz] dost-düşman bir çok millet tarafından tatbik edilecek kadar harika ve bugüne kadar tazeliğini korumuşsa.

4) Kur'ân'da varlık[eskizz] hayat ve bunlarla alâkalı ibadet [eskizz] hukuk ve iktisat gibi mevzular birbiriyle öyle dengeli ve yerli yerince ele alınmıştır ki; bunları görmezlikten gelerek onu bir insanın sözüymüş gibi farz etmek[eskizz] bir bakıma onu tebliğ eden bir insan kabul etmemek demektir. Zira[eskizz] yukarıdaki meselelerin bir teki bile[eskizz] süreklilik ve zaman üstü olma gibi[eskizz] hususiyetleriyle en büyük dâhilerin dahi altından kalkamayacağı ağır meselelerdir. Böyle[eskizz] yüzlerce meselesinden her biri[eskizz] birkaç dâhinin üstesinden gelemeyeceği zengin muhtevalı bir kitabı[eskizz] mektep-medrese görmemiş ümmî bir Zat’a dayandırmak delili olmayan çıplak bir iddiadır.

5) Kur'ân[eskizz] geçmişe-geleceğe dair verdiği haberler itibariyle de hârikadır ve kesinlikle insan sözü olamaz. Bugün[eskizz] yeni yeni keşiflerle ortaya çıkarılan[eskizz] geçmiş kavimlerin yaşayış tarzları[eskizz] iyi veya kötü akıbetleri kelimesi kelimesine asırlârca evvel Kur'ân-ı Kerim'in haber verdiği gibi çıkmıştır. İşte[eskizz] Hz. Sâlih[eskizz] Hz. Lut ve Hz. Musa gibi peygamberler[eskizz] işte onların kavimleri ve işte her biri başlı başına birer ibret sergisi olan meskenleri..!

Kur'ân'ın[eskizz] geçmişe dair verdiği haberlerin kesinliği ve doğruluğu kadar[eskizz] geleceğe ait haberleri de o ölçüde önemli ve başlı başına bir mucizedir. Mesela: senelerce evvel Mekke'nin fethedileceğini ve Kâbe'ye emniyet içinde girileceğini 'Allah dilediğinde[eskizz] güven içinde başlarınızı tıraş ederek ve saçlarınızı kısaltarak korkmadan Mescid-i Haram'â gireceksiniz' (Fetih/27) ayetiyle haber verdiği gibi[eskizz] İslâm'ın bütün bâtıl sistemlere galebe çalacağını da 'O[eskizz] Resûlünü[eskizz] hidayet ve hak dinle gönderdi ki bütün dinlere galebe çalsın. Şahit olarak. Allah yeter' (Fetih/28) beyanıyla ilân etti. Bunun gibi[eskizz] o gün Roma'lılar karşısında savaş galibi görünen Sâsânilerin yenileceğini ve aynı zamanda[eskizz] Bedir gâlibiyetiyle Müslümanların da sevineceğini 'Rum yenildi (bölgenize) en yakın bir yerde. Onlar bu mağlubiyetten sonra (yeniden) galebe çalacaklar. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş Allah'a aittir. O gün mü'minler de sevinirler.' (Rum/2-4) müjdesiyle duyurmuştu; vakti gelince Kur'ân'ın haber verdiği gibi çıktı. Bunun gibi[eskizz] 'Ey Resûl[eskizz] Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni (insanlardan gelen kötülüklerden) koruyacaktır' (Maide/67) ayetiyle de[eskizz] en yakınındaki amcasından[eskizz] düşman millet ve düşman devletlere kadar çevresi düşmanlıklarla sarılı olduğu halde[eskizz] hayatını emniyet içinde geçireceği va'dolunmuşdu ve öyle de oldu.

Değişik ilim dallarının keşfedilmesiyle[eskizz] âfâk ve enfüsün yâni insan mâhiyeti ve mekânların didik didik edileceğini[eskizz] ilmî buluş ve tespitlerin[eskizz] yeni yeni keşiflerin insanoğlunu inanmaya zorlayacağını 'Biz onlara[eskizz] ufuklarda ve kendi nefislerinde mucizelerimizi göstereceğiz ki[eskizz] o (Kur'ân ve Kur'ân'ın getirdiklerinin) gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbi'nin her şeye şahit olması yetmez mi?' (Fussilet/53) mucizevî beyanıyla ifâde etmişti ki[eskizz] günümüzde süratle o noktaya doğru gidilmektedir.

Ayrıca[eskizz] Kur'ân[eskizz] indirildiği günden bu yana 'Deki: And olsun[eskizz] eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân'ın bir benzerini getirmek için toplansalar[eskizz] yine O'nun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka verseler de.' (İsra/88) deyip[eskizz] düşmanlarının damarlarına dokundurduğu halde[eskizz] bir-iki küçük hezeyanın dışında[eskizz] kimsenin ona bir benzer yapmaya teşebbüs etmemesi ve edememesi[eskizz] onun verdiği haberi doğrulamakta ve mucize olduğunu ilan etmektedir.

Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği ilk yıllarda[eskizz] Müslümanlar az[eskizz] zayıf[eskizz] iktidarsız ve geleceğe ait hiçbir düşünceleri yoktu. Ne bir devlet[eskizz] ne dünya hâkimiyeti ne de yeryüzündeki sistemleri altüst edecek dinamikleri yoktu ve yeni dinin güç kaynağı adına hiçbir şey bilmiyorlardı. Oysa ki[eskizz] Kur'ân 'Allah sizden[eskizz] inanıp iyi işler yapanlara va'deti ki; onlardan öncekilerini nasıl hükümrân kıldıysa[eskizz] onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendi!eri için seçip beğendiği dinlerini sağlama bağlayacak ve korkularının ardından da onları güvene erdirecektir.' (Nur/55) ayetiyle onlara[eskizz] bu yüksek hedefleri gösteriyor ve cihanın hakimi olacakları müjdesini veriyordu.

Daha bunlar gibi[eskizz] Müslümanlığın ve Müslümanların geleceği[eskizz] zafer ve mağlubiyetleri[eskizz] ilerleme ve gerilemeleriyle alâkalı pek çok ayetler var ki[eskizz] hepsini burada zikretmemiz mümkün değil.

Kur'ân-ı Kerim'in gelecekle alâkalı verdiği haberlerin büyük bir bölümünü[eskizz] değişik ilim dallarının varacakları nihâi hudutlarla ilgili olan ayetler teşkil eder. İlmî tespitlerle alâkalı[eskizz] kısa işaretler halinde[eskizz] Kur'ân'ın verdiği haberler o kadar hârika ve o kadar erişilmezdir ki[eskizz] onun bu mevzudaki beyanlarını kulak ardı etmek mümkün olmayacağı gibi[eskizz] bu mevzudaki beyanlarıyla ona insan sözü demek de mümkün değildir.

Yüzlerce âyetin doğrudan[eskizz] delillerle ve işaret yoluyla ifâde ettikleri harikalara dair pek çok eser yazıldığından[eskizz] bu meselenin geniş olarak izahını o eserlere havale ederek[eskizz] misâl teşkil edecek birkaç ayetin işaret ve delâlet ettikleri hususları kaydedip geçeceğiz.

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz Aktif dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalıBütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:45 .