Konu: Koru beni ötelere eriştir... Konu Cevaplama Paneli
Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Lütfen doğru cevaplayın

Başlık: Lütfen Kopya içerik eklemeyin: Mesajınız:

Başlık Sembolleri

Konunun başında Sembol kullanmak için aşağıdaki Listeden bir Sembol seçiniz:
 
Diğer Seçenekler
Diğer Ayarlar
Linkleri otamatikmen URL´e cevir
Konuya ait Cevaplar (Yeniler yukarda)
30-09-2010 21:38
Mesaj 7776839
loveyoukib
Teşekkürler paylaşım için,Emeğine sağlık.
16-09-2010 10:25
Mesaj 7724282
ahyed
dualarınıza binlerle amin...
16-09-2010 10:03
Mesaj 7724224
gamze999666333
cnm çok güzel yazmışsın emeğine sağlık
16-09-2010 10:00
Mesaj 7724217
ŞevaTari
[eskizz]"Bahar kışa döner birgün gün akşama çıkar[eskizz]
Sabahlar sendendir koru beni sabaha eriştir[eskizz]
Yıldızlar söner birgün dağlar yerinden oynar[eskizz]
Gökler senindir koru beni kapına yetiştir [eskizz]
Göklerde ölür birgün yer yerinden oynar[eskizz]
Her yer senindir koru beni menzile eriştir[eskizz]
Kuşlar dağılır birgün denizler kaynar ufuklar senindir[eskizz]
Koru beni ötelere eriştir[eskizz]"


Bizi en hayırlı kullarınla haşret Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et
Bu kazanacağımız hayırlı şeyleri arkamızdan bize varis kıl Bize zulmedenlerden intikamımızı al
Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et
Günahlarımızı affet Bela ve musibetlerimizi defet Hastalarımıza şifa ver Gönüllerimizi nurlandırİhtiyaçlarımızı yerine getir
Ecdat ve evlatlarımıza merhamet et Allah’ım, şu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma
Bize dînî ve dünyevî musibetler verme Günahlarımız yüzünden bize merhamet etmeyecekleri bize musallat etme Bize rızık ver
“Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin ma’budu”
Âlem-i İslâm’a bir ferec ver, bir saadet ver, bir necat ver!
“Allah’ım Sen Melik, Hayy, Kayyum, Hak ve Mübînsin
Senden başka ilâh yoktur Sen benim Rabbimsin Beni Sen yarattın Ben Senin kulunum
Allah’ım Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz
Bütün hamd ve senâ, minnet ve şükür Allah’a mahsustur

Ey Allah’ım, ey Rabbimiz!
Bizi Cehennem ateşinden halas eyle, muhafaza et, necat ver
Allah’ım bize afiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy
Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mücîr!
Fazl ve kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan Gafûr!
Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve latif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki,
Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selam eyle!

Allah’ım bizi gazabınla öldürme, ibret verici azabınla helâk etme Bundan önce bizi affet, ey merhametlilerin en merhametlisi!
Allah’ım bize ilmini öğret, isim ve sıfatlarının hakkında bize anlayış ver, bize yardımının zırhını kuşandır
Allah’ım, bizi Sana şükreden, Seni zikreden, Sana doğru kaçan, Sana itaat eden, Sana tevâzuyla boyun eğen, Sana kusurunu bilerek yalvaran ve Sana tevbe eden kimseler eyle
Allah’ım, tevbemizi kabul eyle, ruhumuzu yıka, temizle, sözlerimizi doğrult, göğsümüzdeki kinleri gider, kalplerimizden intikam, kin ve düşmanlığı temizle” BİZE ZULMEDENLERDEN İNTİKAMIMIZI AL YÂ RAB!
“Allah’ım ani kıtlıklardan ve bilinen yangınlardan Sana sığınırız
Din düşmanlığından, gafletten, rahata düşkünlükten, hakkı kabul etmemekten ve helâk edici gizli felaketlerden Sana sığınırız
Allah’ım, bize, Sana isyan sayılacak şeylerden ayıracak korkunu, Cennetine koyacak ve oraya ulaştıracak ibadetini, dünya ve âhiret musibetlerini hafifleştirecek kuvvetli imanı nasîb eyle
Bizi en hayırlı kullarınla haşret Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et Bu kazanacağımız hayırlı şeyleri arkamızdan bize varis kıl Bize zulmedenlerden intikamımızı al
Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et Günahlarımızı affet Bela ve musibetlerimizi defet
Hastalarımıza şifa ver Gönüllerimizi nurlandır İhtiyaçlarımızı yerine getir Ecdat ve evlatlarımıza merhamet et
Allah’ım, şu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma Bize dînî ve dünyevî musibetler verme Günahlarımız yüzünden bize merhamet etmeyecekleri bize musallat etme Bize rızık ver!
Allah’ım, yüzlerimizi Senden gelen bir hayâ duygusuyla, kalplerimizi Senden gelen bir sevinçle doldur
Allah’ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fâni ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunun ise lütuf ve ikram eyle
Allah’ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasîb eyle!”
Bütün günah ve hatalarımızı bağışla!
“Allah’ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşû duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemekten Sana sığınırım
Ey herşeyin dizgini elinde, herşeyin anahtarı yanında olan!
Ey hiçbir şey yokken var olan!
Ey herşeyden sonra da varlığı devam eden!
Ey herşeyin üstünde varlığı zahir olan
Ey herşeyden başka ve Bâtın olan!
Ey herşeyi emri altında bulunduran Allah’ım!
Ey dergâhına sığınanları koruyan Allah’ım Beni şeytani arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle, Peygamberin olan Hz Muhammed’in (asm) candan sevgisini nasîb ederek, gaflet pasından, cehaletten gelen evhamlardan uzaklaştır
Allah’ım!
Kederimi, üzüntümü ve şikayetimi sadece Sana arz ediyorum!
Allah’ım!
Tek delilim, muhtaç oluşum; hazırlığım elimin boş olması ve çaremin tükenmişliğidir Allah’ım! Senin cömertlik deryalarından bir damla, benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar Senin af dalgalarından bie zerre bana yeter
Bütün günah ve hatalarımızı bağışla!
Öyle ki, beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın Şüphesiz Senin herşeye gücün yeter”
MÜ’MİNLERE ZAFER İHSAN EYLE YÂ RAB!
“Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin Ma’budu”
Âlem-i İslâm’a bir ferec ver, bir saadet ver, bir necat ver!
Nusretini, inayetini arzuluyoruz Yâ Rab!
Bizlere yardım et Dayanma gücü ver Bizlere sabır ve sebat edecek güç ve kuvvet ver!
Zalimlerden intikamını al!
Mazlumlara merhametinle yardım et Yâ Rab!
Filislistin’de ve Çeçenistan’da zulme uğrayan, Allah yolunda canlarını seve seve feda eden mücahid kardeşlerimize başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun bütün müslüman mücahidlere sabır, sebat ve zafer ihsan eyle Yâ Rab!
Bilhassa Keşmir’deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm musibetzede kardeşlerimize sabırlar ihsan eyle yâ Rab!
Semamızdaki kara bulutları kaldır Yâ Rab!
Bize musallat olan zalimlerin zulümlerini yüzlerine çarp Yâ Rab!
Ayaklarını birbirine dolaştır, onları kahr-u perişan et Yâ Rab!
Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Yâ Rab!
“Biz ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım isteriz!”
Bize rahmetinle, merhametinle, fazlınla kereminle muamele et Yâ Rab!
Dualarımızı kabul buyur!
Yâ Rabbi!
Bize ve neslimize Nûr’unla hayat ver!
Yâ Rabbi!
Bizi ve neslimizi Nûr’unla yaşat!
Ve o Nûr’unla huzuruna al!
Yâ Rabbi!
Bizi ve neslimizi bize ihsanın olan Nûr’unla haşret!
Lutfet! Kerem kıl!
Hatalarımızı ve seyyiâtlarımızı mağfiret eyle!
Ve bizi, başında Habîb-i Zîşân’ın olan Hazret-i Muhammed Sallallâhu Aleyhi ve Selem Efendimiz’in Fırka-i Nâciye-i Kâmile’sine ilhâk eyle!
Mübarek günlerin hürmetine, Habibin başta olmak üzere elçilerin hürmetine, mübarek zatlar hürmetine kabul buyur Yâ Rab!
Şu an, Kâbe-i Muazzama’da ve Mescid-i Nebevî’de Sana dua eden, Sana yalvaran, Senden af ve mağfiret, inayet ve nusret isteyen mübarek ve muhterem zatların dualarını da kabul et Yâ Rab!
Allah’ım, kalplerin tabîb ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifâsı, gözlerin nûru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbına, salât ve selâm eyle!
Âlemlerin Rabbi olan Allah’ a hamd olsun Salât ve selâm Peygamberimiz Muhammed’e, onun bütün âl ve ashâbına olsun!
Âmin Âmin Binlerle âmin

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz Aktif dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.
BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Forum Kuralları
Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 14:05 .