Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 16-02-2009, 23:10 #1

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."

Romanya Hakkında Herşey & Romanya ResimleriRomanya Hakkında Herşey & Romanya ResimleriRomanya (Rumence: România, UFA: [ro.mɨˈni.a]), Orta Avrupa'nın güney doğusunda, Balkan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna, kuzeydoğuda Moldova, kuzeybatıda Macaristan, güneybatıda Sırbistan, güneyde Bulgaristan ile komşudur.[1] Ayrıca ülkenin doğuda Karadeniz'e kıyısı vardır.[2]
Avrupa Birliği üyesi olan ülke birlik ülkeleri içinde 7. büyük yüz ölçümü,[3] 9. büyük nüfusa sahiptir.[4] [5] Ülkenin başkenti ve en büyük kenti konumundaki Bükreş, 2,2 milyon nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük 6. kentidir.[6] Erdel bölgesinin büyük kentlerinden Sibiu, 2007 Avrupa Kültür Başkenti seçilmiştir.[7]
Romanya, Avrupa Birliği[8][9], Frankofon[10], Latin birliği[11], Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı[12][13], Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü[14] gibi uluslararası kuruluşlara üyedir.Etimoloji [değiştir]
Ülke adı olan Romanya, Latince Romanus (Roman)'dan gelir.[15][16]
Rumenler adları hakkında şunları söylemiştir; adları Romanus'un (Rumence: Român/Rumân) 16. yüzyılda Erdel, Moldova ve Eflak'ı gezen İtalyan hümanistleri de içine alan bir grup yazar tarafından işaret edilen bir türevidir.[17][18][19][20]

Tarihi

Ana madde: Romanya tarihi Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Daçyalılar


Romanya Avrupa'daki en eski insan fosillerinin keşfedildiği ülkedir. 2002 yılında Romanya'nın batısındaki bir mağarada keşfedilen (Kemikli Mağara Rumence: Peştera cu Oase) bu fosillerin 42.000 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilmektedir. Romanya topraklarında kurulan ilk devlet Trakların kurduğu Daçya Krallığıdır. Bu devlet 101-107 yılları arasında Roma İmparatoru Trajan'ın orduları tarafından işgal edilerek Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline geldiler. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra bu topraklar Gotlar, Hunlar, Avarlar, Slavların istilasına uğradı. 9.-11. yüzyıllar arasında Birinci Bulgar Devleti'nin bir parçası haline geldi. Bu dönemi Macar, Peçenek, Kuman ve Tatar istilaları izledi.
Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Kazıklı Voyvoda Vlad


Rumenler ilk defa 14. yüzyılda kendilerine ait devletler kurmayı başardılar. Bu devletler 1310 yılında I. Basarab tarafından kurulmuş Eflak Beyliği ve 1352 yılında Dragoş tarafından kurulmuş Boğdan Beyliğidir. Günümüzdeki Romanya'nın bir parçası olan Erdel ise 10.-16. yüzyıllar arasında Macaristan Krallığının bir parçasıydı. 15. ve 16. yüzyıllarda bu üç ülke de Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdiler. Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan tampon devletlerdi. Osmanlılara vergi verir, savaşlarda asker yardımı yaparlardı. Beyliklerin voyvodaları Rumen soyluları arasından Osmanlı padişahı tarafından atanırdı. Ayrıca bu beylikler İstanbul'un yiyecek ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynarlardı. Ancak Osmanlılar Romanya'yı hiç bir zaman tamamıyla ilhak etmediler. Bükreş ve Yaş gibi büyük Romanya şehirlerinde sık sık Osmanlı vatandaşlarına rastlandıysa da oranları azdı. Bu şehirler hiç bir zaman Sofya, Belgrad, Selanik veya Üsküp gibi Osmanlı karakteri kazanmadı. 18. yüzyıla kadar Eflak ve Boğdan'ın voyvodaları Rumenlerin arasından seçilirdi. 18. yüzyılda ise Fenerli Rumlar arasından seçildiler. Bu durum 1826 yılında Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasına kadar devam etti.
Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
İlk Romanya kralı I. Carol


Osmanlılar 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı kaybedince 1821 yılında Rusya'yla Bükreş Antlaşması'nı imzalayarak Besarabya'yı Rusya'ya bırakmak zorunda kaldılar. Besarabya Boğdan'ın Prut nehrinin doğusunda kalan kısmıydı. Bu anlaşma Boğdan'ı ikiye bölmüş oldu. 93 Harbi'nde Osmanlıların Ruslar karşısında aldıkları yenilgiden sonra 1878 yılında yapılan Berlin Antlaşması'yla Eflak ve Boğdan Osmanlı Devleti'nden bağımsızlıklarını kazandılar. Romanya adı altında birleştiler. Ancak Rusya 1821 yılında ele geçirdiği Besarabya'yı geri vermedi. Bu bölge daha sonra SSCB'nin Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline gelecekti.
Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Nikolay Çavuşesku


1881 yılında Romanya Krallığı ilan edildi. Alman Hohenzollern Hanedanından Prens Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig Romanya kralı olarak I. Carol adını aldı. Romanya I. Dünya Savaşı'na İtilaf Devletlerinin yanında katılarak savaştan karlı çıktı. Ancak II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alarak Faşizme yöneldi. 1944 yılında Kızıl Ordu Romanya'yı işgal etti. 1947 yılında komünist Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi. 1967 yılında Nikolay Çavuşesku Romanya'nın devlet başkanı oldu. 1989 yılında Romanya Devrimi'yle Çavuşesku iktidarı son buldu ve Romanya demokrasiye geçti. 2004 yılında NATO'ya 1 Ocak 2007 tarihinde de Avrupa Birliği'ne katıldı.
Coğrafya

Ana madde: Romanya coğrafyası Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Tuna Nehri'nin Karadeniz'e açılmasını sağlayan bir kanal


238,391 km²'lik bir alana yayılan Romanya, Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip 12., dünyanın 82. ülkesidir. Ülke toprakları dünyanın %0.16'sına sahiptir.[21] Bulgaristan ile olan sınırının tamamı, Sırbistan ile olan sınırının ise büyük kısımı Tuna Nehri ile çizilen Romanya'nın[22], Tuna'nın bir kolu olan Prut Nehri ile de, Ukrayna'nın güneyi ile olan sınırı ve Moldova'nın tamamı ile sınırı çizilir.[23] Tuna Nehri'nin, Karadeniz'e döküldüğü delta'nın büyük kısımı Romanya'dan geçmekle beraber ülkenin güneyi, güneybatısı, batısı ve kuzeydoğusu bu nehir ve kolları ile çevrilidir.[24]
Ayrıca Tuna Nehri'nin kolu olan Tisza, Romanya'nın Ukrayna ile olan sınırının bir kısmını çizip Macaristan topraklarına girmektedir.[25] Kısacası Tuna Nehri ülke toprakları için paha biçilemez bir öneme sahiptir.
Ülke toprakları güney ve doğuda kalan yerler hariç Avrupa'nın en dağlık alanlarından biridir. Dağlar ülkenin kuzeyi ile batısı arasında bir yay çizerek uzanır.[26] En önemli dağlar Karpat Dağları olmakla birlikte ülkede yüksekliği 2,000 metreyi geçen kırktan fazla dağ bulunmaktadır.[27]

Demografi

Ana madde: Romanya demografisi 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 22,276,506 kişidir. Bu nüfusun %89.5'ini Rumenler oluşturur. Macarlar %6.6 ile nüfus içinde ikinci büyük ırktır. Bugün ülkede 535,250 Roman yaşamaktadır.[28][29] Geri kalan %1.4 nüfus içerisinde en önemlileri; Ukrainler, Almanlar, Lipovanlar, Türkler, Tatarlar, Sırplar, Slovaklar, Bulgarlar, Hırvatlar, Yunanlar, Ruslar, İbraniler, Çekler, Lehler ve İtalyanlar'dır.[30]

Din

Ana madde: Romanya'da din Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Putna Manastırı


Romanya laik bir devlettir ve resmi bir dini yoktur.[31] 2002 sayımlarına göre ülkenin %86.7'si Ortodoks'tur. Bunu %4.7 ile Katoliklik, %3.7 ile Protestanlık ve %1.5 ile Pentekostallık izler.[30] İslam, Romanya'da tarihi bir din olmasına rağmen sadece Dobruca'da yaşayan 67,500 Türk ve Tatarlar [32] arasında yaygındır.[33]

Büyük kentler

Bükreş, Romanya'nın başkenti ve en büyük şehiridir. Nüfusu 2007 sayımlarına göre 1,931,838 kişidir.[34] Bu nüfus metropolitan alan da eklenince 2.1 milyona çıkmaktadır. Şehir merkezindeki alanı 20 katı büyüklüğündeki şehir civarına yaymak için bir kaç plan vardır.[35][36]
Romanya'nın en büyük beş kenti Şehir içindeki limit nüfuslarına göre Avrupa Birliği'nin en büyük şehirleri listesinde sıralmaya girmiştir. Bunlar; Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Köstence ve Craiova'dır. Ülkenin ayrıca nüfusu 200,000i geçen 5, 100,000i geçen 13 kenti bulunmaktadır. [37]

Ekonomi


Turizm

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Ülke doğal güzellikleri ile olduğu kadar tarihi güzellikleri ile de turist çekmektedir.


Romanya'nın doğal ve tarihi güzellikleri her yıl ülkeye milyonlarca turist çekmekte ve bu turiztler de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 2006 yılında Gayri safi yurtiçi hasıla'nın %4.8i, ve toplam kârın %5.8i turizm ile elde edilmiştir.[38]
Ticaret, turizmi takiben gelişmiş ikinci büyük sektördür. Turizm ülkenin en dinamik ve hızlı büyüyen sektörüdür. Dünya Gezi ve Turizm Konseyi'ne göre Romanya turizm alanında en hızlı büyüyen 4. ülkedir. Sektörün 2007-2016 yılları arasında yıllık %8 büyümesi beklenmektedir.[39] 2002 yılında ülkeye 4.8 milyon turist gelmiş, bu sayı 2004'te 6.6 milyon olmuştur.[40] Similarly, the revenues grew from 400 million in 2002 to 607 in 2004.[40] Kayıtlara göre 2006'da ülkeye 20 milyonun üzerinde uluslararası turist gelerek en az bir gün geçirmiştir;[41] ve bu rakam 2007 yılında daha da büyümesi beklenmektedir.[42]
Turizm 2005 yılında ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon € gelir getirmiştir.[43]

Kültür

Romanya'nın, Orta ve Doğu Avrupa arasında bir geçiş noktasında bulunması kültürüne de yansımıştır. Ülkede hem Balkan hem Avrupa hem de komşu ülkelerin kültürlerinin bir karmaşası vardır. Romanya kültürü, erken dönemlerde Slav kavimlerden, özellikle Sırp ve Ukrayna kültürlerinden, sonraki dönemlerde Türk ve Müslüman kültüründen,[44] 1990lı yıllara kadar da tekrar Slav kültüründen etkilenmiştir.[45] Ülke kültürü son yıllarda özellikle Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Batı Kültürü'nden oldukça etkilenmiştir. Ülkenin çeşitli yerlerinde Rumen Kültürüne bağlı değişik alt kültürler bulunmaktadır. Ülkenin kuzeybatısında Macar Kültürü,[46] güneye doğru Bulgar Kültürü,[47] güney batıda ise Sırp Kültürü ülke kültürünü oldukça etkilemiştir.

İdari bölünüş

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Romanya ve İdari Bölgeleri


Ülkenin idari bölünümü eyaletler, kentler ve komünler biçimindedir; Romanya'da 41 eyalet ve bunlara ek olarak eyalet statüsüne sahip başkent Bükreş, 83'ü belediye statüsüne sahip 263 kent ve 2685 komün (13.285 köy ile birlikte) bulunmaktadır. Önemli kentleri; başkent Bükreş, Köstence, Braşov ve Yaş'tır.
 • Alba
 • Arad
 • Argeş
 • Bacău
 • Bihor
 • Bistriţa-Năsăud
 • Botoşani
 • Braşov
 • Brăila
 • Buzău
 • Caraş-Severin
 • Călăraşi
 • Kaloşvar
 • Covasna
 • Dâmboviţa
 • Dolj
 • Galaţi
 • Gorj
 • Harghita
 • Hunedoara
 • Ialomiţa
 • Ilfov
 • Maramureş
 • Mehedinţi
 • Mureş
 • Neamţ
 • Olt
 • Prahova
 • Satu Mare
 • Sălaj
 • Sibiu
 • Suceava
 • Teleorman
 • Timiş
 • Tulcea
 • Vaslui
 • Vâlcea
 • Vrancea
 • Yaş
 • Yergöğü
Ayrıca bakınız
 • Treznea Katliamı
 • Ip Katliamı
 • Erdel
Resimler

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Kaloşvar'da bir sokak


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Köstence'de I. Karol Camisi


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Bir Katolik kilisesi


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Tuna deltasından bir görüntü


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Fântânele Gölü


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Bethlen mağarası


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Ada Kaleh adası


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

KarpatlarBenzer Konular

Görüntüleme:14295, Cevaplar:153

İlginizi Çekebilir >
Alt 16-02-2009, 23:11 #2

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:12 #3

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:13 #4

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:14 #5

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:15 #6

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:16 #7

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:17 #8

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:17 #9

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:18 #10

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:19 #11

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:20 #12

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya ResimleriRomanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:24 #13

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:24 #14

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:25 #15

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri
Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:26 #16

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:27 #17

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:28 #18

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:29 #19

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Alt 16-02-2009, 23:30 #20

nûnvakti

"Sû'yun yanışı..."


Romanya Hakkında Herşey & Romanya Resimleri

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 23:39 .