Norveç

#1
Norveç

Norveç

BAŞŞEHRİ: Oslo
YÜZÖLÇÜMÜ: 323.878 km2
NÜFUSU: 4.283.000
RESMİ DİLİ: Norveççe (BokmalNorveç Nynorsk)Norveç Samisk (Laph)
DİNİ: Norveç Lüther
PARA BİRİMİ: Krone (= 100 Ore)

İskandinavya Yarımadasının kuzeyini ve batısını ihtivâ edenNorveç Batı Avrupa’nın en kuzeyinde kalan bağımsız bir krallık.

Târihi

Norveç târihi hakkında yazılmış ilk yazılı dökümanlara göreNorveç ülke topraklarındaNorveç 9. yüzyıla kadarNorveç Alman kabilelerinin kurmuş olduğu birçok küçük krallıklar vardı. 872 yılında Kral Harold the FairhairedNorveç bu krallıkları tek bir Norveç Krallığı altında birleştirdi. O zamanlar ülkeNorveç Nortuagua veya Nordveg adıyla bilinirdi. 1000 yılına kadar Norveç’in ilk yerlileri olarak bilinen VikinglerNorveç yaptıkları sağlam gemilerle Avrupa’da birçok yerlere saldırdılar. İnsanların korku içinde yaşamalarına sebep oldular. Gittikleri yere kanNorveç vahşetNorveç ölüm ve korku götürüyorlardı. Fakat çok geçmeden ekonomik sıkıntılar sebebiyle meydana gelen iç çatışmalarNorveç Norveç’i huzursuz bıraktı. Arkasından 14. yüzyıl başlarında “Kara Ölüm” adını verdikleri veba hastalığı Norveç halkına ölüm ve dehşet getirdi. Hemen hemen nüfûsun yarısı bu hastalıktan öldü. Hıristiyanlığın ülkeye girdiği sıralardaNorveç mükemmel olan tarımNorveç ticâret ve denizcilik felce uğradı. Norveçlilerin deniz üstünlüğünün yeriniNorveç derin ve acı bir fakirlik aldı.

1397 yılında İsveçNorveç Danimarka ve NorveçNorveç Danimarka Kralı idâresi altında Kalmar birliğini kurdular. 1523’te İsveç bu birlikten ayrıldı. 1814 yılına kadar Danimarka’ya bağlı olarak yaşayan NorveçNorveç 17 mayıs 1814’te Eidsvoll’da bir bağımsızlık deklerasyonu yayınladı. Yeni bir meclis açarakNorveç ilk anayasasını hazırladı. 1905 yılında Danimarkalı Prens Charles’in Norveç Kralı îlân edilmesiyle deNorveç ülke tam bağımsız bir krallık hâline geldi.

Norveç Birinci Dünyâ Harbi esnâsında tarafsızlığını îlân etti. Buna rağmenNorveç savaş boyunca 2000 Norveçli denizci öldürüldü. İkinci Dünyâ Harbi patlak verdiğinde Norveç yine tarafsız idi. Fakat AlmanlarNorveç 9 Nisan 1940 târihinde İskandinavya Yarımadasına taarruz etti. NorveçNorveç 1945 yılına kadar Alman işgali altında kaldı. Alman Nazi iktidarıNorveç 35.000 Norveçliyi tevkif etmiş ve 1500’ü aşkın Yahûdîyi yerlerinden kovmuştu. Bunun üzerine NorveçNorveç müttefikler tarafında yer aldı. Ülkenin işgali 8 Mayısta Almanların çekilmek zorunda kalmasıyla son buldu. Sürgüne gönderilmiş olan Kral HaakonNorveç ülkesine dönerek tekrar Norveç birliğini sağladı.

Harbin getirdiği felâketler Norveç’i oldukça yıpratmıştı. Müttefik kuvvetlerinNorveç Alman ordularını mağlup etmesiyleNorveç Alman işgâlinden kurtulan Norveç yine müttefik kuvvetlerin dış yardımlarıyla ekonomisini çıkmazdan kurtarabildi. ABD’nin sağladığı 350 milyon dolarlık Marshall Plânı yardımı Norveç’i rahatlattı. Batı ve Doğu arasında stratejik bir mevkide yer alması ve Rusların Çekoslovakya’yı işgal etmesi yüzünden 4 Nisan 1949’da NATO’ya katıldı.

1930 yılından beri iktidarda bulunan İşçi PartisiNorveç 1965 yılında anti-sosyalist partilerin koalisyona gitmeleri üzerine düştü. Yerine Merkez Partili Per Borten başkanlığındaki koalisyon hükümeti geldi. 1971 yılında Ortak Pazar üyeliği için ortaya çıkan meseleler sebebiyle bu hükümet de düştü. 1972 de yapılan halk oylaması neticesinde Ortak Pazar üyeliğiNorveç % 47 kabule karşılık % 53 hayır oyu ile reddedildi.

1981 seçimlerinde anti-sosyalist iktidarNorveç ezici bir üstünlükle tekrar hükümet oldu. Yeni hükümetNorveç Muhafazakâr Parti liderliğinde ülke yönetimini ele aldı. 1985 seçimlerini İşçi Partisi kazanarak Brundtland başbakan oldu. 1989 seçimlerinde İşçi Partisinin oy kaybetmesi üzerine Brundtland 1989 Eylülünde başbakanlıktan çekildi. Muhafazakâr Parti başkanı Jan Peder Syse başkanlığında azınlık hükümeti kuruldu. 1990’da Norveç’in Avrupa topluluklarıyla münâsebetlerinin geleceği hususunda Muhâfazakâr Parti kendi içinde anlaşmazlığa düşmesi üzerine hükümet istifâ etti. Yerine yeniden İşçi Partisi azınlık hükümeti kurdu. Ülkenin çok sevlien kralı V. Olav’ın 17 Ocak 1991’de ölümü üzerine tahta oğlu V Harold geçti. Hükümet 1992’de Avrupa Ekonomik Alanına katılma anlaşması imzâladı. Arkasından parlemantoda onaylanan kararla hükümet AT’ye üyelik başvurusunda bulundu.

Fizikî Yapı

NorveçNorveç Batı Avrupa’nın en kuzeyinde bulunan ve kabaca İskandinavya Yarımadasının kuzey ve batısını ihtivâ eden bir ülkedir. 57° 58’ ve 77° 11’ Kuzey enlemleriyle 4° 39’ ve 31° 10’ doğu boylamları arasında yer alır. Kuzey Kutup DâiresiNorveç ülkenin en dar yerinden geçer ve yaklaşık üçte bir topraklarını dâire içerisine alır.

Doğusunda FinlandiyaNorveç İsveç ve Rusya vardır. KuzeyiNorveç Kuzey Buz Denizi ve Barents DeniziNorveç batısı Atlantik Okyanusu (Norveç Denizi) ve güneyi Skagerrak ve Kuzey Deniziyle örtülüdür. Yüzölçümü 323.878 km2dir. Kıyıları boyuncaNorveç yaklaşık 150.000’in üzerinde ada ve deniz kayalıkları mevcuttur. Norveç yüzölçümüNorveç kolonileriyle birlikte 387.014 km2ye ulaşır. Bu yüzölçümüyleNorveç Rusya Federasyonu hâriçNorveç Avrupa’nın beşinci büyük ülkesidir. Kuzeyde yaklaşık 650 km uzağındaki SvalbordNorveç 1000 km batıdaki Jan Mayen AdasıNorveç AntarktikaNorveç yakınlarındaki Bouvet ve Peter I. Adaları ve Avrupa’daki en büyük buzul olan 890 km2lik Jostedalsbre Buzul AdasıNorveç sâhip olduğu başlıca büyük toprak parçalarıdır.

NorveçNorveç kuzeyden güneyeNorveç Kuzey Buz Denizi ile Kuzey Denizi arasında yaklaşık 1800 km uzunluğa sâhiptir. En geniş yeri 435 km ile 60° kuzey enleminin geçtiği yer ve en dar yeri ise 68° kuzey enleminin geçtiği 6 km’lik Tysfjord’danNorveç İsveç sınırına uzanan şerittir. Bütün kıyılarının hemen her tarafı fiordlarla kırılmıştır. Bâzan bu su girintileri iç kısma 150 km kadar girebilmektedir.

İskandinavya Yarımadasının omurgasını teşkil eden eski zaman kristal dağ kütlelerinin büyük bir bölümü Norveç toprakları boyunca uzanır. Bu dağların güney Norveç’te kalan kısmına Langfjelteno (Uzun Dağlar) adı verilir. Aynı zamanda bir yayla görünümündedir. Bu yüzden diğer bir adı da Hardanger Yaylasıdır. Ortalama 1000 m yüksekliğindeki bu dağlık bölgenin en yüksek yeri olan 2469 metrelik Galdhopiggen TepesiNorveç ülkenin de en yüksek yeridir. Uzun DağlarNorveç kuzeye doğru gittikçe yükselir. Bu dağ zincirinin diğer önemli olanları JotunheimNorveç Doğrefiell (Doğre Dağları) ve Kjolen dağlarıdır. ÜlkeNorveç dağların ve fiyortların (su girmeleri) durumuna göre altı bölgeye ayrılır; Bunlar OstlandetNorveç SorlandetNorveç VestlandetNorveç TrondelagNorveç Kuzey Norveç ve Svalbard (Spitsbergen) bölgeleridir.

OstlandetNorveç Norveç’in en önemli ve en verimli topraklara sâhip bölgesidir. Bölgede yaklaşık 580 km uzunluğundaki ülkenin en uzun nehri olan Glomma Nehri ve en büyük gölü olan 375 km2 yüzölçümlü Mjosa Gölü yer alır. SorlandetNorveç ülkenin ancak % 5’ini ihtivâ eder. Vestlandet bölgesiyseNorveç en engebeli ve devamlı karlı dağların ve derin su girmelerinin (fjord= fiyort) bulunduğu bölgedir.

Ülkenin güneyine yakın orta bölümde bulunan büyük Trondheim Fjord (su girmesi) civârındaki nispeten alçak yerlerNorveç Trondelag bölgesine âittir. Bu bölge oldukça verimli topraklara sâhiptir. Trondelag bölgesi umûmiyetle geniş ve açık arâzilerden teşekkül etmiştir.

Kuzey NorveçNorveç ülkenin en geniş bölgesidir. Norveç’in en kuzeyinde kalan bölge en az nüfusludur. Göçebe çobanların yaşadığıFinnmark Yaylasının bulunduğu bu bölgeNorveç Norveç topraklarının % 35’ini ihtivâ eder. Norveç’in yaklaşık 650 km kuzeyindeNorveç Kuzey Buz Denizinde yer alan Şvalbard Adaları 62.700 km2lik bir yüzölçüme sâhiptir.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Norveç nüfûsu 4.283.000’dir. NorveçNorveç nüfus yoğunluğu bakımından İzlanda hâriçNorveç Avrupa’nın en küçük ülkesidir. Km2ye ancak 13 kişi düşmektedir. İkinci Dünyâ Harbinden sonraki dönemde yıllık nüfus artış oranı % 2’yi geçmemiştir. Nüfûsun % 44Norveç2’ye yakın bir bölümü şehir merkezlerinde oturur.

Nüfus dağılımıNorveç bölgelere göre eşit değildir. Kuzey toprakları çok seyrektir. Toplam nüfusun yaklaşık % 75’i Oslo-Trondheim arası bölgededir.

Ülkenin en kalabalık yeri Oslo ve çevresiNorveç toplam nüfûsun % 40’ına sâhiptir.

Bugünkü Norveç resmî dili iki tânedir; Bokmal (Kitap dili) ve Nynorsk (Yeni Norveç=Yeni İskandinav). BakmalNorveç Danimarka dilinden Norveçleştirilmiş bir dildir. Nüfûsun dörtte biri ise Nynorsk dilini konuşur.

NorveçlilerNorveç resmî dilden başkaNorveç birbirinden farklı yüzlerce lehçelerle konuşur. Bu lehçelerNorveç iki ana dil grubundan türemiştir. Bunlardan biri ülkedeki en büyük topluluk olan Sea Lapps’ın (Denizci Laponyalılar) konuştuğu dilNorveç diğeriyseNorveç en küçük topluluk olan Lpps’lerin (Samer Laponyalılar) konuştuğu Samisk (Laponyaca) dilidir. Ayrıca AlmancaNorveç özellikle ticârî alanda oldukça yaygın durumdadır.

Ülkenin dîniNorveç resmî olarak Protestan Lutherist’dir. Halkın % 90’ı bu inançtaki devlet kiliselerine bağlıdır. Nüfûsun % 4’üyse çeşitli MetodistNorveç KatolikNorveç BaptistNorveç Yahûdî ve Ortadoks gruplarından teşekkül etmiştir. Oslo çevresinde Pancap dili konuşan yaklaşık 25.000 Pakistanlı Müslüman mevcuttur.

Siyâsî Hayat

NorveçNorveç anayasaya sâhipNorveç soydan soya geçen bir monarşik rejimle idâre edilir. Devlet başkanı kraldır. KralınNorveç hükümetle berâber yürütme gücü vardır. Kânunlardaki kralın imzâlarıNorveç hükümet içindeki ve parlamentoya karşı sorumlu bir bakan tarafından yeniden tasdik edilir. Kral sâdece sembolik hükümet başkanıdır.

Yasama meclisi 155 üyeden meydana gelir. Seçimlerde oy kullanma yaşı 18’dir. Yargı gücüNorveç Yüce Divan yâni Yüksek Mahkemededir. Hükümet kabinesiNorveç bir başbakan ve yedi üyeden meydana gelir. ÜyelerNorveç en az 18 yaşında ve Protestan (muhafazakâr) Luther Devlet Kilisesi üyesi olmak mecbûriyetindedirler. Çoğu parlamenter sistemlerin aksineNorveç hükümet kabinesi ve kralNorveç meclisi feshedemez ve yeni seçimlere gidemez. Meclis dört yıl için seçilir. Yargı gücüNorveç yasama ve yürütme güçlerinden bağımsız ve ayrı bir güçtür. Kânûnî meselelerde en üst mercidir.

NorveçNorveç idârî olarak 19 eyâleteNorveç bunlar da 450’den fazla belediyeye ayrılmıştır. Eyâlet yönetimi hükümeti temsil eden bir Eyâlet Yürütme Konseyinin elindedir. ÜlkeNorveç ayrıca polis ve şerif sorumluluk bölgelerine bölünmüştür. Mahallî idâreNorveç Belediye Konseylerine bırakılmıştır. Eyâlet ve belediye seçimleri iki yılda bir yapılır.

NorveçNorveç Doğu-Batı arasında köprü siyâseti içindedir. Rusya Federasyonuna (Eski Sovyet Rusya) komşu olmasıNorveç ülkeyi 1949 yılında NATO üyesi olmaya zorlamıştır.

Ekonomi

Norveç topraklarının ancak % 3’lük küçük bir kısmı tarıma müsâittir. Ormanlık alanlar yüzölçümün yaklaşık % 21’ini meydana getirir ve oldukça verimlidir. Ülkenin dörtte üçüne yakın bir bölümünü kayalık arâziNorveç suNorveç bataklık ve buz teşkil etmiştir. NorveçNorveç bir zamanlar Avrupa’nın en fakir ülkelerinden biriykenNorveç etrâfını çeviren sulardan elde ettiği petrol ve tabiî gaz sâyesindeNorveç dünyânın en zengin ülkelerinden biri hâline geldi.

NorveçNorveç İskandinav ülkelerine göre tarım ve çiftçilik açısından geridir. Soğuk ve don iklimi tahıl yetiştirmeyi sınırladığı içinNorveç umûmiyetle hayvancılığa dönmüşlerdir. Daha çok süt ineğiNorveç koyun ve keçi yetiştirilir. Tarım alanında ise daha çok arpaNorveç yulafNorveç patatesNorveç hayvanlar için yemNorveç kıyı bölgelerinde ise elmaNorveç çilekNorveç erik yetiştirilir. Stavanger şehri güneyinde yer alan Jaren bölgesi ise ılımlı iklimin tesiriyle tarım ve hayvancılık alanında bir hayli gelişmiştir. Özellikle turfanda sebzelerNorveç kümes hayanları üretimi ve et üretimi açısından zengindir.

NorveçNorveç deniz ürünleriNorveç balıkçılık ve balina avcılığı alanlarında oldukça gelişmiştir. Yılda ortalama 7500 fok balığı yakalanır. Halkın % 2’si balina avcılığıyla uğraşır. BalinacılıkNorveç millî gelire % 1 oranında katkıda bulunur. Halkın üçte biri îmâlât sanâyiinde çalışır ve yaklaşık millî gelirin altıda biri bu sektörden elde edilir.

1960 yılından sonra Kuzey DenizindeNorveç güneybatı kıyılarından yaklaşık 300 km uzaklıktaki Norveç sularından elde edilen petrol ve tabii gazNorveç ekonominin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çalışan nüfûsun yarısına yakın bir bölümü bu alanda istihdam edilir. Özellikle Kuzey Denizine en yakın bulunan Stavonger bölgesinde petrolün büyük önemi vardır. Petrol-gaz endüstrisi yanında ayrıca metal ürünleri ve makina sanâyiiNorveç kâğıt endüstrisiNorveç odun ve odun ürünleriNorveç gıdâ ve meşrubat sanâyii mevcuttur. Ayrıca gemi yapımıNorveç mühendislikNorveç kimyâ sanâyii de vardır. Başlıca yeraltı kaynakları (mineralleri); petrolNorveç bakırNorveç tabi gazNorveç nikelNorveç demirNorveç çinkoNorveç kurşun ve alüminyumdur. Diğer ekonomik kaynaklar arasında kerestecilikNorveç saf çelik üretimi ve et ile elektrik enerjisi üretimi yer alır.

İş gücünün % 7Norveç4’ü tarımNorveç % 20Norveç5’i endüstri ve % 29’u diğer hükümet ve kamu hizmetlerindedir.

Dünyânın altıncı büyük ticâret filosuna sâhiptir. Başlıca ihraç maddeleri; gemiNorveç mâden filiziNorveç alüminyumNorveç balıkNorveç keresteNorveç kâğıt ve kimyevî madde ürünleridir.

NorveçNorveç dünyâ ortalamalarına göreNorveç kişi başına düşen enerji miktarı bakımından çok zengindir. Su gücünün oldukça bol olmasıyla NorveçNorveç elektrokimyâ ve elektrometalurji ürünlerinde önemli bir ülke olmuştur. Bu alan nitrojenNorveç alüminyum da ihtivâ etmektedir. NorveçNorveç Rusya Federasyonu ile birlikte işlettiği Svolbard bölgesi kömür yataklarından yaklaşık olarak yılda 300.000 ton kömür elde etmektedir.

NorveçNorveç ulaştırma alanında daha çok su yolu (gemi) bakımından gelişmiştir. Demiryolları yaklaşık 4180 km uzunluğunda olupNorveç % 60’ı elektriklidir. Karayolları 88.800 km olupNorveç % 70’i asfalttır. Otomobil ülkede ulaştırma sistemine hâkimdir.

Gemilerin % 40’ı 100 groston ve yukarısı olupNorveç yaklaşık 30.000 mürettebatlıdır. Ticârî filosu ülkeye oldukça gelir getirmektedir. Nüfûsun % 9’u ulaştırma sektöründe çalışır. Ülkede hava ulaşımının sağlandığı 47 havaalanı vardır.

OsloNorveç ülkenin en büyük iç ve dış ticâret merkezi olupNorveç en önemli limanıdır. İthâlâtı: Ham petrol gemileriNorveç otomobilNorveç makinaNorveç kumaş. İhracatı: Ham petrolNorveç tabiî gazNorveç gemi ve çeliktir. İthâlâtının yarısı ve ihrâcâtının üçte ikisini Ortak Pazar ülkeleriyle yapar. İngiltereNorveç ABDNorveç İsveçNorveç AlmanyaNorveç Danimarka ticârî münâsebeti olan ülkelerin başlıcalarıdır.

Norveç

Norveç

Norveç
Norveç

Norveç


Norveç

Norveç

Norveç

Norveç

NorveçThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1280x960.Norveç

NorveçThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.Norveç

İlginizi Çekebilir
 • Norveç...
  Norveç tarihi hakkında yazılmış ilk yazılı dökümanlara göre, ülke topraklarında, 9. yüzyıla kada...

 • Norveç Bisküvileri...
  Hamuru hazırlayıp 20-25 dakika sıcak bir ...

 • Norveç...

 • norveç-TÜRKİYE...
  Norveç - Türkiye 17 KASIM Cumartesi -- 20:00 Oslo Ullevaal Stadı A Milli Takım'a başar...

 • yunanistan ve norveç...
  önümüzde yunanistan ve norveç maçları var sizce nasıl sonuçlarla ayrılırız bu maçlardan....#2
Paylaşım için teşekkürler


#3
Resimler harika , tesekkürler..


#4
gayet güzel tşkler (=


#5
Norveç

Çok güzel gözüküyor.
Güzel yermiş.
Paylaşım için teşekkürler, emeğinize sağlık. (:


#6
Tesekkürler =)


#7
Norveç

bu resme bittim ya.


#8
Portrait of Dead 'in köyü.


#9
Abim orda yasiyor cok severim bu ulkeyi


#10
Çok güzel
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 07:46 .