memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp

#1
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüpmemleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp

memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp

memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp

İlginizi Çekebilir


#2
ablam süper olmus ellerine saqlik


#3
sgl bidenem


#4
Nevsehirim GiBi bidaha yohh


#5
Turistik bir yer...
Resimdeki yerleri gördüm,asmalı konak vs Kadınların ellerinde değişik bir sürme parayla sürüyolardı kızlara... Asmalı Konak'daki bir karakterin sürmesindenmiş sanırım...
Neyse uzattım sağol..


#6
Trk Silahl Kuvvetleri...


#7
emeqine saqlık cnmXD


#8
sqL


#9
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#10
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#11
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#12
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#13
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#14
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
NEV�EH�R KALES� G�ND�Z
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
NEV�EH�R KALES� GECE
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#15
KAPADOKYA

Kapadokya çeşitli medeniyetler tarafından yerleşim yeri olarak se*çilmiş en etkileyici bölgedir. Burada yaşamış ve yaşayan İnsan topluluklan doğa ve tarihle tamamen bü*tünleşmiş, toplumun hayat tarzı, rüzgarın havanın, doğal çevrenin verdiği tüm sıkıntılara karşın tarih boyunca devam etmiştir.

Kapadokya'nın İlk sakinleri, böl*gede sıkça bulunan opsidiyenden-ve sileksten yaptıkları av aletleriyle avlanmışlardır. Yabani bitkileri top*lamak suretiyle beslenmişlerdir. Gerek sert ve soğuk hava şartlan gerekse doğadaki bir çok tehlike nedeniyle kendilerine kapalı me*kanlar aramışlardır, buldukları ilk kapalı mekan mağra veya kayaaltı sığınaklarına yerleşerek göçebe ha*yatını terketmişlerdir.

Yerleşik hayata geçtikten sonra çoğalan topluluklar çadırdan, ah*şaptan, ker***ten barınaklar yap*mışlar ve su kaynaklarına yakın yerlerde barınaklar yapmaya başla*mışlardır. Coğrafi şartlara uygun olarak kendilerine mesken tipleri oluşmuş, aile daha düzenli bir hale gelmiştir.

Kapadokya bölgesini kaplayan tüfün kolay bir şekilde oyulabilmesi İnsanların buraya yerleşmesinin ilk nedenidir. Daha çok vadilerin dik yamaçlarını mesken olarak tercih etmişler, ihtiyaç karşısında kayala*rın içine günlük yaşamlarına uygun olarak yeni mekanlar oymuşlardır. Kazı tekniği yüzyıllar boyunca de*ğişmeden kalmış. Kurak iklim du*varlarda ve tavanlarda kazma izini daima korumuştur. Kapadokya'da troglotdik yaşam nesiiler boyunca devam etmiş daha sonraki yüzyıl-larda'da İçinde uygun ibadet yeri olmuştur. Buna bağlı olarak da kaya kiliseleri ve manastırlarında değişik mimari tipleri ortaya çıkmıştır. Kış aylarında ılık yaz aylarında serin ka-ya oyma mekanlar günlük yaşama son derece uygundur. Bundan do*layı Kapadokya'da trdlotik yaşam bugün bile devam etmektedir. Ay*rıca bölge sakinleri bölgede üret*tikleri besin maddelerini bu mekan*larda saklamışlardır. (Bugün bile Akdeniz Bölgesinden getirilen por*takal, limon.gibi meyvalar kayalara oyulmuş bu doğal depolarda sak*lanmaktadır.)Kelime anlamı ‘güzel atlar diyarı' olan Kapadokya; Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerini kapsamaktadır. Kapadokya'da tarihi ve doğal güzelliklerin daha yoğun olarak görüldüğü ve daha dar bir alanı kapsayan ‘Kayalık Kapadokya Bölgesi' ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya Bölgesi, jeolojik devirlerde aktif birer volkan olan Erciyes Dağı, Hasandağ ve Güllüdag'dan bölgeye yayılan lavların oluşturduğu tüf tabakasının, vadi yamaçlarından akan yağmur sularının, soğuk ve sıcak havanın ve rüzgarın etkisiyle aşınmasıyla bugünkü halini almıştır. Bölgede meydana gelen bu aşınmalar sonucu oluşan ilginç yapılara ise Peribacası denilmektedir. Şapkalı, konili, mantar biçimli, sütunlu ve sivri kayalar olmak üzere beş değişik şekilde görülen Peribacaları en yoğun şekilde Ürgüp-Uçhisar-Avanos üçgeni arasında kalan vadilerde, Ürgüp-Şahinefendi arasındaki bölgede Nevşehir Çat civarında, Kayseri Soğanlı vadisinde ve Aksaray Selime köyü civarında bulunmaktadır.Kapadokya Bölgesi'nde, toprağın uygun olmasından dolayı birçok çeşit üzüm yetiştirilmektedir. Buna bağlı olarak bölge şarap üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahiptir. Bölgede, Tekel Şarap Fabrikası dahil olmak üzere 8 şarap fabrikası üretim yapmaktadır.

ÜRGÜP
Kapadokya’nın önemli merkezlerinden biri olan Ürgüp, Nevşehir’in 20 kilometre doğusunda yer almaktadır. Tarihsel süreç içerisinde bir çok defa isim değiştiren şehir, Cumhuriyetin ilk yıllarında Ürgüp ismini almıştır. Tarih boyunca bölgede birinci planda olan Ürgüp, Bizans Dönemi'nde köy, kasaba ve vadilerdeki kaya kiliselerin ve manastırların piskoposluk merkezi olmuştur. 18.yüzyılda Osmanlı Sadrazamı Damat İbrahim Pasa'nin kadılık makamını doğduğu kent olan Nevşehir’e (Muşkara) taşıması nedeniyle ilk kez ikinci planda kalmıştır. 19.yüzyıla ait yazılı belgelerde Ürgüp'te 70 cami, 11 kütüphane ve 5 kilise bulunduğundan söz edilmektedir. Ürgüp'te yılın her ayında ayrı doğa güzelliklerine şahit olabilirsiniz. Pancarlık, Aziz Theodore ve Kırk Şehitler Kiliseleri, Üzengi ve Keşlik Vadileri, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait Altı Kapılı Türbe, Kiliçarslan Türbesi ve Tahsin Pasa Medresesi ise şehrin önemli tarihi güzelliklerinden sadece birkaçıdır . Resim

GÖREME

Korama', ‘Matiana', ‘Maccan' ve ‘Avcilar'dan sonra ‘Göreme' ismini alan ilçe, Nevşehir’e 10 kilometre uzaklıktaki Nevşehir-Ürgüp-Avanos üçgeni arasındaki vadide yer almaktadır. Göreme'de dörtyüzün üzerinde kilisenin bulunduğu söylenmektedir; fakat su ana kadar 360 kilise ve şapel ortaya çıkarılmıştır. Çoğunluğunun Göreme Açık Hava Müzesinde yer aldığı kiliselerden en önemlileri; Karanlık, Tokalı, Elmalı, Yılanlı ve Çarıklı Kiliseleri ile Aziz Basil ve Aziz Barbara Şapelleridir.AVANOS
Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın ikiye böldüğü şehir, bölgenin önemli turistik merkezlerinden birisidir. Nevşehir’in 18 kilometre kuzeyinde bulunan şehrin en önemli geçim kaynağı seramik yapımıdır. Kızılırmak’ın getirdiği killi kırmızı toprak ve milden elde edilen seramik çamuru yüzyıllardır dededen kalma el tezgahlarında Avanoslu ustaların ellerinde sekil almaktadır. Şehrin yakınlarındaki Çeç Tümülüsü 32 metrelik yüksekliği ile Anadolu'daki en büyük kral mezarlarından biridir.NEVSEHIR
Önceleri Ürgüp'e bağlı küçük bir köy olan şehir, 17. yüzyılda Damat İbrahim Pasa tarafından camiler, okullar, hanlar, hamamlar, çeşmeler ve imaretler yaptırılmasıyla Nevşehir ismini almış ve bu tarihten sonra giderek gelişmiş ve büyümüştür. Günümüzde Kayalık Kapadokya Bölgesi'nin tek ili konumunda olan Nevşehir’deki en önemli tarihi mekanlar; Nevşehir Müzesi ve Damat İbrahim Pasa Külliyesi'dir.UÇHISAR
Uçhisar, Nevşehir-Göreme yolu üzerinde, Nevşehir’e 7 kilometre uzaklıktadır. Şehrin en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi ayni zamanda panaromik bir seyir noktasıdır. Kale içindeki odalar birbirlerine merdivenler, tüneller ve koridorlarla bağlanmıştır. Uçhisar Kalesi ile Ortahisar, Ürgüp gibi diğer çevre şehirlerinin kaleleri arasında, savunma amacıyla yapılmış olan tünellerden söz edilmektedir. Fakat toprağın yer yer çökmesinden dolayı bu tünellerin bazı kısımları hala gizemini korumaktadır.


#16
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#17
TARİHİ GELİŞİM ( NEVSEHIR SARILAR )


Nevşehir Bölgesinde 16-17. yüzyıllar arasında tarihi gelişmelerden anlaşıldığına göre ;Ortaasyadan gelen oğuzlar önce Doğu ve Güneydoğu bölgelerine Urfa ve Mardin dolaylarına yerleşmişler. 17. yüzyılda ise Oğuzların Hem Bozok hemde üçok kolundan gelme boylara bağlı oymaklar Nevşehir bölgesinde gelip yerleşmeye başladılar. İbrahim paşanın Nevşehir’de yaptığı imar ve yerleştirme işlemini örnek alarak H.1148(1735) yılında Seyyid Mehmet paşa’da kendi köyü Arapsun’u önce cami,İmaret,Mektep,Kitaplık,Hamam,Çeşme vs.binalar ile süsleyip büyütmeye çalışmış;sonra da etraftaki Sarılar Türkmen oymağını Arapsun’a yerleştirerek burayı bir kasaba haline getirmiştir.Ayrıca,Arapsun adını değiştirip Gülşehir yapmıştır.Gülşehir adını vakfiyesine kaydettirmiştir.(127-Başb.Arş.Cevdet Tasnifi,Maarif vesikaları,no:637ve buradan aktarılarak İ.H.UZUN ÇARŞILI,Osmanlı,osmanlı tarihi,IV/11 S-429)

Ortaasyadan gelip Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine,oradan da Nevşehir yöresine gelip yerleşen ve bugün ki Gülşehir’e yerleştirilen Sarılar Türkmen oymağından bir kısmı 1735 yılında Gülşehir’den ayrılarak bu günkü Avanos’a bağlı Sarılar Köyünü kurdular. (Köye ilk gelenlerin Sarılar Türkmen oymağından Körtülü-Salman-Çilbekirler ve Alikaler olduğu sanılmaktadır.) Ayrıca Kasabamız içerisinde bulunan ilk caminin 1750 tarihinde yapılmış olmasıda kasabanın o yıllarda kurulduğunu ispatlamaktadır.
Sarılar köyü 1967 yılında belediye teşkilatına kavuşup kent yaşamına adımını atmıştır.İlk yerleşim yeri Muradiye Mahallesidir.Belde daha sonraki yıllarda kuzeye doğru gelişme göstermiştir.Daha sonraları Kasabada Yenisoy ve Yavuz Sultan Selim Mahalleleri kurulmuştur.
Kasabamızın nüfusu : 2000 yılı nüfus sayımına göre 3749 olarak tespit edilmiştir.Hane olarakta 750-800 civarındadır.

SARILAR KASABASI
#18
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#19
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp

memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp
memleketim NEVSEHIR -avanos kapadokya ürgüp


#20
Çok güzeller ellerine saglık en son 2 sene önce gitmiştim valla insanın memleketi gibi yok..
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:29 .