***KAYSERİ***

#1
***KAYSERİ***

***KAYSERİ***İlginizi Çekebilir
 • Kayseri şov!...
  Kaleci Orkun ve Volkan Dikmen ile anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, iç transferde de harekete geçti...

 • kayseri xD...
  benimm memletekimm (:...

 • Kayseri...
  ERCİYES DAĞI TALAS

 • Kayseri .......

 • KAYSERİ-GS...
  Kayseri 1-1 Galatasaray (İkinci yarı devam ediyor) Avrupa'nın tek gerçek kralı G.Sarayımız, Kayseri d...#2
bizim memleket dur bakim kafaı uzatınca camdan görüorum burayı


#3
***KAYSERİ*** ***KAYSERİ***

***KAYSERİ***


#4
***KAYSERİ***

TALAS

***KAYSERİ***
TALAS


#5
***KAYSERİ***


#6
*KaRaKıZ* aynen bende öyle


#7
KAYSERİ
***KAYSERİ***

VEZİR HANI'NDAN GÖRÜNTÜLER

***KAYSERİ***

***KAYSERİ***

***KAYSERİ***
***KAYSERİ***

VEZİR HANI HAKKINDA BİRAZ BİLGİ EDİNMEK İSTER MİSİNİZ?

Damat İbrahim Paşa`dan yadigar: Vezir Hanı ***KAYSERİ******KAYSERİ***Vezir Hanı, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılmıştır. İnşa edildikten sonra yayınlanan bir fermanla Vezir Hanı'nda sadece kuyumcu, abacı, kumaşçı, çuhacı gibi o günün itibar gören mesleklerinin faaliyet göstermesine izin verilmiş, bu uygulama Damat İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra yürürlükten kaldırılmıştır. ***KAYSERİ******KAYSERİ*** ***KAYSERİ***Vezir Hanı, Kayseri ticari dokusunun güney ucunda, Ulu Cami'nin kuzeydoğu köşesine yakındır. Giriş kapısı doğu cepheden olup, Kapalıçarşı'nın bir bölümünü oluşturan Urgancılar Çarşısı girişinin yanındandır.

Vezir Hanı, Sultan III. Ahmet döneminde Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılmıştır. Çarşının önemini ve kıymetini artırmak için çarşıda sadece kuyumcu, abacı, kumaşçı, çuhacı gibi o günün itibar gören mesleklerinin faaliyet gösterebileceği, bir ferman-ı ali ile şarta bağlanmıştır. Bu uygulama ile handaki dükkanlar çok kıymetlenmiştir.

İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra 1731 yılında yeni bir ferman isteyen esnafın istediği yerde mesleğini yürütebileceği belirtilerek serbest bırakılmıştır.

***KAYSERİ******KAYSERİ***
***KAYSERİ***Hanın duvarı, yanındaki bedestenin duvarıyla birbirlerinden bir koridorla ayrılmıştır. Vezir Hanı, kesme taştan yapılmış bir yapıdır, iki katlı ve iki avluludur. Girişteki gayri muntazam küçük avludan sonra, ortasında eskiden bir çeşmenin havuzu bulunduğu bildirilen gayet geniş bir avluya girilir.

Revakların altında bulunan iki ayrı merdivenle üst kata çıkılır. Girişteki kitabenin yeri boştur. Günümüzde de kullanılmakta olan Vezir Hanı'nda bir de yatır bulunmaktadır.
***KAYSERİ******KAYSERİ***
***KAYSERİ***


Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan handa bugün orta avlu çevresinde bulunan 20'si şahsa ait 154 işyerinden 12'si aktif olarak çalışaktadır.

Vezir Hanı en son 1970'lerde restore edilmiştir. Derici esnafının çalıştığı dönemlerde ağır koku nedeniyle turistlerin gezemediği tarihi mekanın turizme açılması planlanmaktadır.


#8
YEMLİHA (YAMULA) BARAJI

***KAYSERİ***

***KAYSERİ***

***KAYSERİ***


#9
GEVHER NESİBE
Kayseri, 13. yüzyılda kervanyollarının kesiştiği önemli bir merkezdir. Ayrıca şehir, bu yüzyıldan sonra "Makarr-ı Ulema (Alimler Şehri)" olarak da anılmaktadır.

Önemli bir bilim ve sanat merkezi olan Kayseri'de Selçuklu döneminde 15 kadar medresenin olduğu belirtilmektedir. Bu medreseler arasında Tıp Medresesi ve Şifahane olarak yapılan Çifte Medrese Anadolu'daki ilk tıp merkezi olarak bilinmektedir. Çifte Medrese 1205-1206 yıllarında Selçuklu hükümdarı II. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe Sultan adına kardeşi l. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır.

Medrese, Gevher Nesibe Şifahiyesi Kayseri Daruşşifası, Şifa-hatun Medresesi, Kayseri Maristanı, Darüş-şifa Medresesi, Çifte Medrese, Çifteler, Gıyasiye, Kayseri Tıbbiyesi gibi türlü adlarla anılmaktadır. Çifte Medresenin efsanesi şöyle anlatılmaktadır;

Gevher Nesibe Sultan saray başsipahisine gönül vermiştir. Evlenmelerine Gevher Nesibe Sultan'ın ağabeyi hükümdar l. Gıyaseddin Keyhüsrev karşı çıkmıştır. Başsipahiyi bir savaşa göndermiş ve başsipahi orada şehit olmuştur.

Bu olay sonrasında Gevher Nesibe Sultan üzüntüsünden hasta olmuş ve vereme yakalanmıştır. Kızkardeşinin durumunu öğrenen l. Gıyaseddin Keyhüsrev onu ölüm döşeğinde ziyaret eder.


***KAYSERİ***


Revaklar ve Türbe
The Revacs and the tomb.

Son dileğini sorarak, özür diler. Gevher Nesibe Hatun Gıyaseddin Keyhüsrev'den "Ben devasız bir derde düştüm, kurtulmama imkan yok, hiç bir hekim derdime çare bulamadı, ben artık ahiret yokuşuyum, eğer dilersen benim mal varlığımla benim adıma bir şifahane (hastane) yaptır! Bu şifahanede bir yandan dertlilere şifa verilirken, bir yandan da çaresi olmayan dertlere çare aransın. Bu şifahane ünlü hekim ve cerrah yetiştirsin. Burada kimseden bir kuruş para alınmasın. Burası benim adıma bir vakıf olsun" diye buyurmuştur

The Revacs and the tomb

l. Gıyaseddin Keyhüsrev kızkardeşinin hastalığına kendisinin neden olmasından büyük üzüntü duyar. Onun son isteğini yerine getirir ve 1204'de şifahanenin yapımını başlatır. Şifahane iki yılda tamamlanarak, 1206'da hizmete açılır. Daha sonra şifahanenin doğusuna Gevher Nesibe Sultan'ın ikinci kardeşi Izzeddin Keykavus tarafından 1210-1214 yılları arasında tıphane (Tıp Medresesi) yapılmıştır. Bu çift yapının 1890 yılına kadar amacına uygun bir biçimde kullanıldığı bazı kaynaklarca belirtilmiştir.

Adından da anlaşılacağı gibi yapı, 2800 m2 alanı kaplayan iki bölümden oluşur. Her iki bina açık avluları ile tipik Selçuklu plan şemasına sahiptir. Yapılardan birinin avlusu diğerinden büyüktür. Batı bölümde şifahane, doğuda tıp medresesi yer alır.


***KAYSERİ***


Şifahanedeki Büyük Eyvan
The Big Eyvan of the Hospital (Şifahane)


***KAYSERİ***

Anadolu'da Selçuklu döneminde tıp eğitiminin darüşşifalarda bir tür usta çırak ilişkisi içerisinde sürdürüldüğü bilinmektedir.

Şifahiye'de Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine tedavi gören hastalardan ücret alınmamaktadır. Gevher nesibe Şifahiyesi ve Medresesinde Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın sağlık nazırı Ekmeleddin hocalık yapmıştır. Ünlü Türk hekimlerinden Ebubekir, Gazanferi, Ali Şinasi, Ebu Salim Ibni Kübra, Yakubi, Sucauddin Ali Bin Ebu Tahir, Seyit Samet Gevher Nesibe Medresesinde yetişmişler ve hocalık payesine erişmişlerdir.

Gevher Nesibe Şifahiyesi Türklerin yaptırdığı onbirinci büyük hastanedir. Anadolu'da ise beşincidir.

Aynı zamanda içerisinde tıp tahsili yapılanların ilkidir. Gevher Nesibe Tıp Sitesi yapısı ve tıp eğitim açısından dünyadaki ilk tıp merkezi olarak bilinmektedir.

Gevher Nesibe Medresesinde hekim, cerrah, kehlal (göz mütehassısı), akıl hastanesi ve ruh hastalıkları koğuşları, yardımcı asistanları bulunmaktadır. Bunların yanısıra medresede eczane kısmı da bulunmaktadır. Gevher Nesibe Şifahiyesi günümüzde Erciyes Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsüne tahsis edilmiş ve 14 Mart 1982'de Tıp Tarihi Müzesi olarak düzenlenerek hizmete açılmıştır.


***KAYSERİ***

Şifahanedeki Küçük Eyvan
The small Eyvan of the Hospital (Şifahane)

Bir diğer deyimle biri sağlık, diğeri eğitim tesisidir.

Gerek şifahane, gerekse medrese bölümü açık bir avlu etrafında bulunan dört eyvandan oluşur. Şifahane ile Medrese arasında beşik tonozlu, dar bir geçit vardır. Şifahane bölümünün batısında uzun bir koridor ve bu koridorda 4-5 m2'lik odalar bulunur. Odaların tonozlarının bir çoğunda ışık ve havalandırma için oluşturulmuş açıklıklar görülür. Bu koridor bimarhane (akıl hastanesi) olarak kullanıldığı bilinir. Çifte medresenin kış aylarında künklerle merkezi bir sistemden getirilen sıcak su buharı ile ısıtıldığı düşünülmektedir.

Medrese bölümünün kuzeydoğu bölümünde Gevher Nesibe Sultan'a ait bir türbe vardır. Sekizgen, prizmatik külahlı türbenin kapıları avluya açılmakta, alt ve üst katlarda mezar mahsenleri bulunmaktadır.

Çifte Medresenin şifahane bölümünün taş kapısı üzerinde bir kitabe bulunmaktadır. Kitabede II. Kılıçarslan'ın kızı ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in kardeşi Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Kitabenin hemen altında taştan işlenmiş kemer ve etrafında karşılıklı Selçuklu motifleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi daire üzerine birbirine sarılmış iki yılanı andırmaktadır, iki yılanın arasında ise Selçuklu madalyonu bulunur.


***KAYSERİ***

Şifahanedeki Küçük Eyvan
The small Eyvan of the Hospital (Şifahane)


***KAYSERİ***


MÜZEDE SERGiLENEN BÖLÜMLER

Tıbbı-ı Nebevi

Gevher Nesibe Eyvanı

Atatürk ve Askeri Hekimleri

Gevher Nesibe Sultan Mescidi ve Sandukası

Kışlık Dersane

Ibn-i Sina Eyvanı

Yazlık Dersane

Kütüphane

Selçuklu Kıyafetleri

Eski Türk Hekimleri

Sertababet

Eczane

Adli Tıp Tarihi

Dişçilik Tarihi

Hasta Odası

Hemşirelik tarihi

Gevher Nesibe Tıp Tarihi Hekimleri

Kayseri ve Civarı Şifalı Sular

Son Asır Türk Hekimleri

Eczacılık Tarihi ve Haç Hazırlama

Akşam Nakahat Eyvanı

Hasta Muayene Yeri

Ameliyathane ve Cerrahi Aletler

Türk Tıbbında Gelişim

Tıp tarihi Araştırma Enstitüsü

Sabah Nekahat Eyvanı

Akıl Hastanesi Ruh Hastalıkları Psikiyatri

Koğuşları


***KAYSERİ***

***KAYSERİ***

***KAYSERİ***

***KAYSERİ***


#10
oof off özledim ya resimler cok güzel
hasret gideriyorum


#11
off yha bende cok ozledim keske bende kafami disari uzatpda gorebilsem
kurban olurum ben kayserimee


#12
teşekkürler canım....


#13
of ya cok özledim oralari..
türkiye havasini kayseri carsilarini


#14
teşekkürler çatlak kuzucum


#15
Ooff Yaaa..
Cccok Olzediimm Kayserimii yaa..
cok Guzeler cook
paylasiim cin tesekurler


#16
ben teşekkür ederim ne mutlu bana sizlere fotoğraflarla Kayseri'yi yaşattığım için...


#17
çok özledim memleketimi of of of


#18
böhü az kalldiii kavusmamaa 34 gúúnnn


#19
emegine saglık hemşerim güzel resimler var mı kayserim gibisi ya


#20
Bigün önce kayserideydim.
Havası süper nemden eser yok insanlarıda gayet sıcak insanlar otelcileri hariç sevmedim .d
Baya bi gezdim meydan filan pazarına bile gittim .
Dikkatimi Camilerin yoğunluğu cekti heryerde Cami var .
Belkide meydanda öyle sadece .
Tranvayında bindm resmdeki.
Tarihi yapılarıyla kent uyum içinde güzel şehir.
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 00:51 .