Niğde

#1


600 Yıllık Çınar Ağacı - Niğde
Niğde
TARİH:İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda Orta Toroslar içinde yer alan Niğde; kuzeyde Nevşehir, kuzeybatıda Aksaray, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya, güneyde İçel, güneydoğu ve doğuda Adana illeri ile komşudur. Niğde'nin tarihi ile ilk buluntular, Neolitik Döneme rastlar. Niğde’nin antik adı “Nahita”dır. Kaletepe Obsidyen Atölyelerinde ele geçen buluntular M.Ö. 600 bin yıl öncesine dayanmaktadır.

Kaletepe Obsidyen Atölyesi, Bahçeli-Köşk Höyük, Çiftlik-Tepecik Höyük, Pınarbaşı Höyük ve Çamardı- Kestel’de ortaya çıkarılan Kalay Maden Ocağı ile Madenci köyü Göltepe’de yapılan kazılar, Niğde’de yerleşik yaşamın günümüzden 10 bin yıl öncesinde başladığını ve bu yaşamın kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir.

Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile Porsuk Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin, M.Ö. 1800’den başlayarak 1000 yıl süreyle Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır. M.Ö. 710’da Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölgeye Asurlular daha sonrada Frigler hakim olmuşlardır.

Bağ Evi - Niğde
Niğde
M.Ö.17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı bölgede yaşamıştır. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır.

Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına dek sürmüştür. 1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin hakimiyetine giren bölge, Cumhuriyet’in kurulmasıyla 1923 yılında il statüsüne kavuşmuştur.

Eski Niğde Evleri - Niğde
Niğde

Eski Niğde Evleri - Niğde
Niğde

COĞRAFYA:Niğde ili coğrafi konum itibariyle kuzey ve doğusu oldukça engebeli, orta, güney ve batısı ise düz denecek kadar az engebelidir.

Aladağlar - Niğde
Niğde
DAĞLAR:İlin güney ve güneydoğu sınırlarını Bolkar Dağları oluşturmaktadır. Bolkarların en yüksek noktası 3.524 metre ile Medetsiz Tepesi’dir. Torosların diğer bir kolu olan Aladağlar ise ilin doğusunda bulunmaktadır. Kayseri ve Adana illeri ile sınırı belirleyen Aladağların en yüksek noktası ise 3.756 metre ile Demirkazık zirvesidir. Niğde'nin kuzeybatı kesimini Melendiz Dağları kaplamaktadır. Beşparmak Tepesi, Göllüdağ ve Hasan Dağı diğer dağlarıdır.

Keten Çimen - Niğde
Niğde
OVALAR:İlin önemli ovaları; Misli, Melendiz, Altınhisar ve Bor ovalarıdır.

Emli Vadisi - Çamardı - Niğde
Niğde
VADİLER:Çamardı Emli, Çiftlik Nar ve Niğde Karasu vadileridir.

İKLİM:Niğde‘de Orta Anadolu'nun tipik kara iklimi görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.

Altunhisar Papatya Tarlası - Niğde
Niğde
BİTKİ ÖRTÜSÜ:Yağışların azlığı sebebiyle ormanlık bölge azdır. Ormanlar Toroslar bölgesinde, Hasan ve Melendiz dağlarının yüksek yamaçlarında bulunur.

AKARSULAR:Karasu, Melendiz Çayı, Uluırmak ve Çakıt Çayı başlıca akarsulardır.

GÖLLER:Akgöl, Alagöl, Çinigöl, Yedigöller ve Karagöl bunların başlıcalarıdır. Narlıgöl ise çökme neticesinde oluşmuştur. Göllüdağ üzerinde bir krater gölü bulunmaktadır.

BARAJLAR:Gebere, Gümüşler ve Akkaya barajları.

Perşembe Pazarı - Niğde
Niğde
EKONOMİ:Niğde ilinin ekonomisi tarıma dayanır. Faal nüfusun % 70’i tarımla geçinir. Sanâyileşme son senelerde gelişmeye başlamıştır.

Niğde Bağları - Niğde
Niğde
TARIM:Niğde, Anadolu’nun buğday ambarı sayılan 10 ili arasında yer alır. Türkiye’de en çok elma bu ilde yetişir. Bunlara ilaveten baklagiller, ayçiçeği, patates, buğday, arpa, çavdar, fasulye, nohut, sarmısak ve şekerpancarı da yetişir.

Sebzecilik fazla gelişmemişken, meyvecilikte ise ileri durumdadır. Bor, Merkez ilçe, Çamardı ve Kemerhisar’da geniş elma bahçeleri vardır. Misket elması meşhurdur. Bağcılık da önemli yer tutar. İç Anadolu’da üzüm yetiştirmede en önde gelen illerdendir.

HAYVANCILIK:Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık gelişmektedir.

ORMANCILIK:İlde orman varlığı çok azdır. Orman ve fundalıklar il topraklarının % 3’ünü kaplar. En çok rastlanan ağaç türü kayın, meşe, çam, dışbudak ve köknardır. Senede 4 bin m3 sanâyi odunu ile 5 bin ster yakacak odun elde edilir.

MADENLERİ:Demir, çinko, kurşun, civa, volfram, bakır, kükürt, gümüş, altın, antimon, kaolin ve alçıtaşıdır.

SANAYİ: 1980 senesinden sonra ve bilhassa son senelerde gelişmeye başlamıştır. Başlıca sanayi kuruluşları; Çimento fabrikası, Bor Şeker fabrikası, un fabrikaları, peynir-tereyağ fabrikası, Niğde Meyvesuyu ve Gıda Sanayii A.Ş., beton direk fabrikası, biriket-tuğla fabrikaları, Ulukışla Alçıtaşı İşletmesi, otomobil yedek parça (rotbaşı, rotel ve rot çubuğu) imâl eden fabrika ve Birko Halı Fabrikası’dır.

Niğde Öğretmen Evi - Niğde
Niğde
ULAŞIM:Niğde ili İç Anadolu ile Kuzey ve Batı Anadolu’yu güney ve doğuya bağlayan önemli demiryolu ve karayollarının kavşak noktasıdır. Ülkemizin dört tarafı ile ulaşım irtibatı vardır.

TURİZM:İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde, Paleolitik Çağ’dan günümüze değin kesintisiz bir yerleşime tanık olmuştur. Bu binlerce yıllık kültür birikiminin oluşumunda onlarca toplulukların ve uygarlıkların katkısı vardır.

Bu kültür ve medeniyetlerin oluşturduğu çok zengin ve ünik eserlerin; onarılması, tanıtılması ve muhafaza edilmesi hiç kuşkusuz müzelerle mümkündür. Bu bağlamda Niğde’de ilk müzecilik faaliyetleri 1939 yılında Akmedrese’de başlamıştır.

MÜZE VE RAHİBE MUMYASI:10.000’e yakın eserin bulunduğu müze, arkeolojik ve etnografik olmak üzere iki bölümdür. Yaklaşık 1000 yıl öncesine ait olduğu sanılan ve 1960’lı yılların başında Ihlara Vadisi’nde bulunan Sarışın Genç Rahibe Mumyası ilgi toplar.

GÖLLÜDAĞ ÖREN YERİ:Göllüdağ, M.Ö. 8–7 yy’dan kalma etrafı dıştan tamamen surla çevrilmiş bir Geç- Hitit şehridir.

Alaaddin Camii - Niğde
Niğde
ALAEDDİN CAMİİ:
Niğde Sancak Beyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında yaptırılmıştır.

SUNGURBEY CAMİİ:1335 yılı civarında yapıldığı düşünülmektedir. İlhanlı Dönemi’nde Niğde Valisi olan Sungur Bey tarafından yaptırılmıştır.

HANIM CAMİİ:İnşa kitabesine göre; 856 H./1452 M. yılında yapılmıştır.

MURAT PAŞA CAMİİ:Orijinal özelliğini büyük ölçüde korumakta ve işlevini devam ettirmektedir. 1081H./16 Eylül 1670 M. tarihinde inşa edilmiştir.

Niğde Kalesi - Niğde
Niğde
NİĞDE KALESİ:Birçok medeniyetin izlerini sinesinde taşıyan kale üç surla çevrilmiştir.

SAAT KULESİ:Niğde kalesinin batı burçlarından birinin üzerine inşa edilmiştir.

Aladağlar - Niğde
Niğde
ALADAĞLAR MİLLİ PARKI VE ÖNEMLİ ÖREN YERLERİ:Köşk Höyük ören yeri (Bor-Bahçeli Kasabası), Göltepe-Kestel ören yeri (Çamardı), (Göllüdağ), Porsuk Höyük ören yeri (Ulukışla-Darboğaz), Tyana ören yeri (Bor-Bahçeli) olarak sıralanabilir.

GÜMÜŞLER ÖREN YERİ VE MANASTIRI:Bizans sanatının Anadolu'daki en güzel ve en iyi korunmuş eserlerinden biridir. 1973 yılında arkeolojik SİT alanı kabul edilen manastır oldukça büyük ve geniş bir kaya kütlesi içine kazılmıştır.

Kilise - Niğde
Niğde

Kilise İçi - Niğde
Niğde

Kilise - Küçükköy - Niğde
Niğde
Yeşilburç Çan Kulesi - Niğde
Niğde
KİLİSELER (YAKINÇAĞ): İlde, 1800’lü yılların başlarında yapılmış 15 kilise bulunmaktadır.

Roma Havuzu - Niğde
Niğde
ROMA HAVUZU:Roma mermer sanatının ender bir örneğidir.

Su Kemerleri - Niğde
Niğde
TYANA SU KEMERİ: Kemerler, Roma Havuzu’nun devamıdır. Önemli bir yerleşim merkezi olan Kemerhisar’ı Hititliler “Tuvanuva” olarak anmıştır. Antik Roma Havuzu’nun suyunu bu kente taşıyan kemerler I. ve II. Asırda Roma İmparatorları Trajen ve Hadriyan tarafından yapılmıştır.

Akmedrese - Niğde
Niğde
AKMEDRESE:Karamanoğullarından Alaaddin Ali Bey zamanında 1409 yılında yontu taştan yapılmış olan medrese bugün ayakta olup, iki katlı medreselerin güzel bir örneğini teşkil etmektedir.

BEDESTEN:16.yy’da yapılmıştır.

ÖKÜZ MEHMET PAŞA KERVANSARAYI:17. yy’da yaptırılmış bir Osmanlı eseridir.

KUŞKAYASI MEZARLIĞI:Roma Devri’ne ait kaya mezarıları bulunmaktadır.

KAVLAKTEPE YER ALTI ŞEHRİ:12.yy Bizans Dönemi kalıntısıdır.

TÜRK HAMAMLARI:Bütün dünyada büyük üne sahip Osmanlı Dönemi Türk hamamlarından ilde dört tane vardır.

BOLKAR DAĞI KAYAK MERKEZİ:Aladağlar, dağcılık ve trekking için Toroslar’ın en uygun bölümüdür.
EĞİTİM: Niğde’de okuryazar oranı yüzde 80 civarındadır.

Niğde
NÜFUS:TUİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007 verilerine göre, Niğde’nin nüfusu 331,677 kişidir. Niğde’nin Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiflik ve Ulukışla olmak üzere 6 ilçesi vardır.

İlginizi Çekebilir


#2

Ahh.. Özledim memleketimi simdi...
Tesekkürler bu güzel paylasim icin


#3
sakin,huzur veren bir yere benziyor güzelmis ..


#4
tesekkür


#5
Rica ederim..


#6
Paylaşım için teşekkürler
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 00:09 .