Sponsorlu Bağlantılar:
  DOSYA MENÜSÜ
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 25-06-2006, 02:35 #1

univercity10

Bizden Biri

DOSYA MENÜSÜ

DOSYA MENÜSÜ DOSYA MENÜSÜ
Yeni (Ctrl-N):
Boş WORD belgesi (dosyası) yada daha önceden hazırlanan belge şablonlarından yeni belge açar.

Aç (Ctrl-O):
Daha önce yazılmış Word veya Word Programının dosyasını açar.

Açılacak dosyanın bakılacağı klasör: Açmak istenilen dosyayı seçmek; diğer klasörlere, sabit diskin diğer bölümlerine geçmek, CD ile Ağ komşularına geçmek, internet'te dosya seçmek için kullanılır. Açılmak istenen dosya bulunduktan sonra ya Aç komut düğmesine basılır ya da seçilmek istenen dosya üzerine çift tıklanır. Normal durumda Dosya-Aç ya da Standart Araç Çubuğunda Aç simgesi seçildiğinde, Belgelerim klasörü açılır. Diğer klasörlere geçmek için kullanılır. Diğer klasörlere geçmek ya da görmek için simgesi üzerine basılır. Açılan pencereden geçmek istenilen klasör seçilir.


DOSYA MENÜSÜ
Bir Düzey Yukarı: Alt dizinden bir üst dizine çıkmak için kullanılır. Örnek: C ana dizininde bulunan Belgelerim dizini içindeyken, C ana dizinine çıkmak için bir kez tıklanır. Bir kez daha basılırsa Bilgisayarım'a geçilir.

Web'de ara: İnternet'te bir dosya aramak için kullanılır.

Sık Kullanılanlara bak: Sık kullanılan dosyalar içinden bir dosya seçmek için kullanılır.

Sık kullanılanlara ekle: Sık kullanılan dosyalara seçilen dosya eklenir. "Sık Kullanılanlara bak" seçeneğinde dosyaları görmeye yarar.

Liste: Dosya isimleri ve klasörlerin isimlerini alt alta görmek için kullanılır.

Ayrıntılar: Dosyaların "Adı", "Boyut", "Tür", "Değiştirilme Tarihi" hakkında bilgi verir. Bu başlıklar üzerine tıklandığında sıralama yapar. Örneğin: "Adı" seçeneği üzerine tıklanırsa dosya adlarına göre sıralama yapar. "Değiştirilme Tarihine" yazısı tıklanırsa en son yazılan dosyadan ilk önce yazılan dosyaya göre sıralanır. Bu şekilde dosya bulmak daha kolay olur.

Özellikler: Dosyanın özellikleri hakkında bilgi verir. Kim, ne zaman, ne kadar sürede de ... bu dosyayı oluşturmuş. Sözcük sayısı, harf sayısı, paragraf sayısı ... hakkında bilgi verir.

Ön izleme: Dosyayı açmadan içini görmeye yarar. Büyük dosyaların açılması zaman alır/yavaş çalışır.

Metin ya da özellik: Dosya içinde geçen bir sözcük ya da ifade bu kutucuğa yazılır. Şimdi Bul komut düğmesi tıklandığında belirtilen sözcük ve ifade aranır. Eğer aranan sözcüğü içeren dosya/dosyalar bulunursa isimleri listelenir.

Gelişmiş bul seçeneği

Dosya Adı: Adı bilinen bir dosyanın aranıp bulunması için kullanılır. Dosya adı yazılır. Şimdi Bul düğmesine basılır. Bulunulan dizin içinde arama yapar. Eğer alt klasörler de aranmak isteniyorsa Gelişmiş düğmesine basılır. Gelişmiş Bul penceresi açılır. Alt Klasörleri Ara yazısının yanında bulunan kutucuk üzerine basılır. Şimdi bul kutusu tıklanır.

Bazen dosya adı anımsanmaya bilinir. Bu durumlarda dosya içinde bulunan bir sözcük, deyim ya da cümle Değer kutusu içine yazılarak arama yaptırılır. Bu durumda bulunulan dizin içindeki word dosyaları içindeki metinlerde aradığınız sözcüğü içeren dosyaları bulur ve listeler.

BÜYÜK/Küçük harf eşleştir: İşaretli değilse büyük ve küçük harflere duyarlı değildir. Örneğin Bilgisayar, BİLGİSAYAR, bilgisayar sözcükleri birbirinin aynıdır. Eğer işaretlenirse bu sözcükler birbirinden farklıdır.

Arama Kaydet: Yapılan arama sonuçlarını kaydetmeye yarar.

Arama Aç: Daha önce kaydedilen arama sonuçlarını ekrana getirir.

Aç penceresinde dosya işlemleri:

Dosya Silme: Yazılan bir dosyanın silinmesi için, dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencerede Sil komutu seçilir. Silmek istediğinizden eminseniz EVET komut düğmesine basılır. Emin değilseniz yaptığınız işlemi iptal ediniz. Dosya açıksa silme işlemi yapılamaz.

Dosya/Klasör Adı Değiştirme: Yazılan bir dosyanın adını değiştirmek için, (dosyanın açık olmaması gerekir) dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencerede Yeniden Adlandır seçilir yada F2 tuşuna basılır. Yeni dosya ismi yazılıp, klavye üzerindeki Enter tuşuna basılır.

Dosya Kopyalama: Yazılmış bir dosyayı diskete kopyalamak için, dosya üzerindeyken farenin sağ tuşuna basılır. Açılan pencereden Gönder-"3 1/2 Disket A"seçilir.

Kapat:
Açık olan etkin WORD belgenizi (dosyasını) kapatır.

Kaydet (Ctrl-S):
Açık olan belgeyi kaydeder. Eğer belge ilk kez kaydediliyorsa Ad, Tür ve konum belirmeniz için Farklı Kaydet penceresi açılır. Dosya adı kısmına dosyaya verilmek istenen isim yazılır. Word yazdığınız metnin ilk satırını geçerli dosya adı olarak önerir. Eğer bu ismi kabul ediyorsanız Kaydet komut düğmesi tıklanır ya da Enter tuşuna basılır.

DOSYA MENÜSÜ
Belgenin Kaydedilmesi: Bir programı kullanarak yaptığımız çalışmalar bilgisayarımızın belleğinde yer alır. Bellek, elektrik gücüyle beslenir; bilgisayarımızın güç düğmesini kapatırsanız, yaptığımız tüm çalışmaları kaybederiz. Çalışmalarımızın kalıcı olması için bunları disk ya da disket gibi bir ortama kaydetmelisiniz. Böylece daha sonra bunları yeniden açabilir ve üzerlerinde çalışmayı sürdürebilirsiniz.

Bir belgeyi ilk defa kaydedecekseniz Dosya menüsü menüsünden Kaydet komutunu verin. Ya da Standart araç çubuğundaki kaydet düğmesini tıklayın. farklı kaydet iletişim penceresi açılır. kayıt yeri kutusunun sağındaki aşağı ok simgesini tıklayın. Kaydetme yerini seçebileceğiniz bir liste açılır. Açılan listede, belgeyi kaydedeceğiniz ortamı(Sürücü veya klasör) üzerine tıklayarak seçebiliriz.

Seçtiğiniz ortamın içeriğini ortadaki beyaz alanda görebilirsiniz. Belgenizi bu ortamda bulunan bir klasörlerden birinin içine kaydetmek istiyorsanız, söz konusu klasörü çift tıklayıp içerisine girebilirsiniz. Eğer yeni bir klasörün içine kaydetmek isterseniz; iletişim kutusu araç çubuğunda bulunan yeni klasör yarat butonunu tıklayarak yeni bir klasör yaratıp fareniz ile çift tıklayarak içine girebilirsiniz

Dosya adı kutusuna belgeniz için bir belge ismi verebilirsiniz (Max 256 karakter). Eğer dosyaya bir isim verilmezse word bu dosyayı otomatik olarak isimlendirir örneğin belge1 şeklinde. Belge ismini yazdıktan sonra belge türünüzü kayıt türü seçeneğinden istediğiniz belge türüne değiştirebilirsiniz kaydet düğmesini tıklayın. Belgeniz, seçtiğiniz ortama kaydedilir.

Daha sonra belge üzerinde bir değişiklik yaparsanız, belgeyi bu haliyle de kaydetmek istediğinizde sadece kaydet komutuna tıklamanız yeterli olur. bu kez, Farklı Kaydet iletişim penceresi açılmayacaktır. Çünkü belgenin nereye, ne isimle, ve hangi belge türünde kaydedileceği bellidir. Önceden kaydedilmiş bir belgenin başka bir isim, tür veya ortama kaydedilecekse farklı kaydet seçeneği kullanılabilir. Word, farklı türlerde veya farklı programlarda yazılmış ve kaydedilmiş belgeleri açabildiği gibi kaydedebilmektedir. Aksi belirtilmediği sürece belgeyi, Word belgesi olarak kaydeder.

Word dosya kayıt türü: Her dosya kaydedişinizde Word ‘ ün kullanmasını istediğiniz dosya biçimini seçiniz. Belgeyi farklı türde kaydetmek, için, kaydet diyalog penceresinde yer alan kayıt türü liste kutusundan istenilen tür seçilir. Word de hazırlanmış belgeler, aşağıda belirtilen programlar tarafından kullanılacak şekilde kaydedilebilir.

HTML belgeleri: Belge internet üzerinde yer alabilecek sayfa biçiminde kaydedilir.

MS-DOS için WordPerfect: Belge, Ms-Dos altında çalışan WordPerfect programının 5.x ve 6.0 sürümlerinde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Windows için WordPerfect: Belge windows altında çalışan Wordperfect programının 5.x ve 6.0 sürümlerinde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Microsoft Excel: Belge, Excel programının 2.x, 3.0, 4.0, 5.0 , 95 ve 2000 sürümlerinde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Windows için Microsoft Word: Word un 2.x sürümünde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Microsoft word: Belge Word 6.0 ve word 95. sürümlerinde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Macintosh için Microsoft Word:Belge macintosh bilgisayarlarda yer alan word programının 4.x ve 5.x sürümlerinde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Microsoft Works: Belge Windows 95’te çalışan works programının 4.0 sürümünde kullanılacak şekilde kaydedilir.

Salt Metin: Metni biçimlendirmesi olmadan kaydeder. Tüm bölüm sonlarını ve yeni satır karakterlerini paragraf imlerine dönüştürür ANSI karakter kümesini kullanır.

MS-DOS Salt metin : Salt metinle aynı şekilde dosyaları dönüştürür. MS-Dos tabanlı programlar için standart olan genişletilmiş ASCI karakter kümesini kullanır. Belgeleri word ve windows tabanlı olmayan programlar arasında paylaştırmak için bu biçim kullanılır.

Satır sonlu salt metin, satır sonlu Ms-Dos salt metin: Metnin biçimlendirmesi olmadan kaydeder. Tüm satır sonlarını bölüm ve sayfa sonlarını paragraf imlerine dönüştürür. Satır sonları korunmak istenmiyorsa bu biçim kullanılır.

MS-DOS Metni: Satır sonlarını korur girintileri, tabloları satır boşluklarını paragraf boşluklarını ve Sekme duraklarını yaklaştırmak için, dönüştürülmüş belgeye boşluklar ekler. Bölüm ve sayfa sonlarını paragraf imlerine dönüştürür. Bir belgeyi sayfa düzenini koruyarak bir metin dosyası biçimine dönüştürmek için kullanılır.

Zengin metin biçimi: (Rich text Format- RTF) Tüm biçimlendirmeleri kaydeder. Biçimlendirmeleri diğer programların okuyup yorumlayabileceği hale dönüştürür.

Farklı Kaydet:
Daha önce kayıtlı olan dosyayı farklı konum, tür, isimde kaydetmek için kullanılır. Kaydet ya da farklı kaydet penceresinden Seçenekler Komut Düğmesi seçilirse seçenekler iletişim penceresi açılır. Bu isteğimizi aynı zamanda araçlar–seçenekler –kaydetme sekmesinden de gerçekleştirebiliriz

Her zaman yedekle Belgeyi her kaydettiğinizde, belgenin önceki sürümünü yedek olarak kopyalar. Her yeni yedek öncekinin yerini alır. Word, yedeği özgün haliyle aynı klasör içinde (.Bak uzantısıyla)kaydeder. Her zaman yedekle seçeneğini seçtiğinizde, Word hızlı kaydet onay kutusunu temizler çünkü, Word un yedek oluşturabilmesi için tam kayıt yapması gerekir.

Hızlı kaydetme yapabilsin Yalnızca belge içindeki değişiklikleri kaydederek kayıt hızını arttırır. Belge içindeki çalışmanızı bitirdiğinizde belgenin tümünü tamamen kaydedebilmeniz için, Hızlı kaydet onay kutusunu temizleyin. Tam kayıt belgenizin dosya boyutunu küçültebilir.

Belge özelliklerini sor, Bir belgeyi ilk kez kaydettiğinizde Dosya menüsünden özellikler iletişim kutusunu açar. Böylece başlık, konu, yazar, ana hat sözcükler ve açıklamalar gibi çeşitli belge özellikleri girilebilir.

Normal şablonu kaydetmeden önce sor, Wordden, her çıkışınızda yazı tipi ve kenar boşlukları gibi varsayılan ayarlarda yapılan değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğimizi soran bir ileti görüntüler. Bu onay kutusu temizlendiğinde, Word otomatik olarak Boyut sormadan Normal şablonunu kaydeder.

True Type yazı tiplerini karıştır: Belgeyi birlikte belgeyi oluşturmak için kullanılan True Type yazı tiplerini de saklar. Bu belgeyi açan diğer kişiler, belgede bulunan yazı tipleri bilgisayarında yüklü olmasa bile, bu yazı tipleriyle belgeyi görüp yazdırabilirler.

Yalnızca kullanılan karakterleri katıştır Belgenizdeki True Type yazı tipleri için, yalnızca belge içinde gerçekten kullandığınız yazı tipi biçimlerini katıştırır. Böylece belgenizin boyutu küçülebilir. Bir yazı tipinde 32 veya daha az sayıda karakter yazdıysanız, Word yalnızca bu karakterleri katıştırır. Bu seçenek yalnızca True Type yazı tiplerini katıştırır. Onay kutusu seçiliyse kullanılabilir.

Verileri yalnızca formlar için kaydet, Ekran formuna girilen verileri, veri tabanı içinde kullanabilmeniz için sekmeyle sınırlı tek bir kayıt olarak kaydeder. Word dosyayı salt metin dosya biçiminde kaydeder.

Arka planda kaydedilmesine izin ver, Belgeleri artalanda kaydeder. Böylece kaydederken, Word içinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Word artalanda kayıt yaparken,durum çubuğunda titreşen disk simgesi belirir.

Otomatik kaydetme bilgilerini kaydetme sıklığı: Dakika kutusuna girdiğiniz zaman aralığı (1’den 120 ‘ ya kadar bir sayı girin) içinde belgenin kurtarma dosyasını otomatik olarak oluşturur. Bilgisayarınız kilitlenirse (yanıt vermeyi durdurursa)veya aniden güç kaybı olursa, Wordu yeniden başlattığınızda Word otomatik olarak kurtar dosyasını açar. Otomatik kurtar dosyası özgün belgenizden kaybolmuş olabilen kaydedilmemiş bilgileri içerir. Özgün belgeniz zarar gördüyse, otomatik kurtar bilgilerinizi kurtarabilirsiniz.

Parola Seçenekleri, Belgelere erişimi sınırlamak veya belgeleri değişikliklere karşı korumak için parola yazın veya salt okunur önerilir. Seçeneğini seçebiliriz.

Açma parolası: kutusuna bir parola yazarsanız, kullanıcı doğru parolayı girdiğinde belge açılır. Parolayı unutur veya kaybederseniz, belgeyi açamazsınız. Parola küçük/büyük harfe duyarlıdır ve harf sayı ve simgelerden oluşan en fazla 15 karakter içerebilir.

Değiştirme parolası: kutusuna parola yazarsanız, kullanıcı doğru parolayı girdiğinde belge düzenlenmek üzere açılır. Parolayı unutur veya kaybederseniz, belgeyi yalnızca salt okunur olarak açabilirsiniz. Parola küçük / büyük harfe duyarlıdır ve harf, sayı ve simgelerden oluşan en fazla 15 karakter içerebilir.

HTML olarak kaydet:
Word dosyasını (.doc uzantılıdır), HTML dilinde kaydeder. .html uzantılı dosyalar internet explorer, netscape gibi internet gezginlerinde (browser) gözükür. Diğer bir deyişle internette de gözükecek duruma gelir.

Sayfa Yapısı:
Sayfa kenar boşlukları ve Kağıt boyutu ve yönü (yatay-dikey) gibi kullanılan kağıdın yapısı ile ilgili seçenek ayarları yapılır. Belgeyi yazdıracağınız sayfanın özelliklerini belirlemek için, Dosya menüsü menüsünden Sayfa Yapısı komutunu vererek Sayfa Yapısı penceresi açın. Kenar Boşlukları, Kağıt Boyutu, Kağıt kaynağı ve Düzen sekmelerini tıklayarak Kenar Boşlukları, kağıt boyutunu, kağıt kaynağını ve belge düzenini belirleyebilirsiniz.

Kenar Boşlukları sekmesi: Belgenin tek ve çift numaralı sayfalarının Kenar Boşlukları birbirlerinin ayna görüntüsü şeklinde ise karşılıklı Kenar Boşlukları seçeneğini devreye sokun. Kağıdın üst, alt, sol ve sağ tarafında bırakılacak boşlukların ölçülerini ilgili kutulara yazın. Üstbilgi ve Alt bilginin kenarlardan uzaklığını Kenardan Uzaklık alanındaki kutulara yazın. Yaptığınız tercihlerin belgenin hangi bölümüne uygulanacağını Uygula açılır listesinden seçebilirsiniz.

Görüntüleme:859, Cevaplar:3

Alt 25-06-2006, 02:40 #2

univercity10

Bizden Biri

DOSYA MENÜSÜ
Kağıt Boyutu sekmesi: Kağıt Boyutu açılır listesinden kullandığınız kağıt boyutunu seçebilirsiniz. Eğer standart bir kağıt türü kullanmıyorsanız, Kağıt Boyutu açılır listesinden Özel Boyut seçeneğini tıklayın ve Genişlik ve Yükseklik kutularına kağıdın en ve boyunu yazın. Yönlendirme seçenekleri, kağıda boylamasına ya da enlemesine mi kullanılacağınızı belirler.

Kağıt kaynağı sekmesi: Bu pencerede, kullandığınız yazıcıya göre kağıdın yazıcıya nasıl besleneceğini seçebilirsiniz. İlk sayfanın ve diğer sayfaların nasıl besleneceğini İlk Sayfa ve Diğer Sayfalar açılır listelerinden seçebilirsiniz.

Düzen sekmesi: Bölüm Başlangıcı açılır listesinden geçerli bölümün (imlecin içinde bulunduğu bölüm) başlangıç yerini seçebilirsiniz. Üstbilgi ve Altbilgi alanındaki Tek ve Çift Sayfalarda Farklı ve İlk Sayfada farklı seçenekleri, tek ve çift numaralı sayfaların Üstbilgi ve Alt bilgilerinin farklı olmasını sağlayabilirsiniz

Baskı Önizleme:
Yazılan metinin kağıtta nasıl gözüktüğünü gösterir. Metin üzerinde değişiklik son dakika değişiklikleriniz yapmanızı sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
İstenilen yazıcıdan, yazının tamamını yazdırmak için Tümü seçeneği işaretlenir. İmlecin üzerinde bulunduğu sayfayı yazdırmak için Geçerli sayfa işaretlenir.

Bir metinin tümü değil de istenen sayfaları yazdırmak için istenilen sayfanın numarası ya da numaraları yazdırılır. 1. ve 3. sayfaları yazdırmak için Sayfa kutucuğuna 1,3 yazılır. Ardışık gelen 2,3,4 ve 5. sayfalarını yazdırmak için 2 - 5 yazılır. 5. Sayfa ve sonraki sayfaları yazdırmak için 5- yazılır.

Kopya sayısı: Yazdırılacak metini 1 kopyadan fazla bastırmak istediğimizde Kopya sayısı kutucuğuna yazılır. Örneğin 3 yazıldığında aynı sayfadan 3 kopya yazıcıdan çıkar.

Harmanla: 3 sayfalık bir metinde 2 kopya alındığında 1,2,3. Sayfalardan 1 kopya çıkar. Daha sonra 1,2,3. Sayfalar çıkar. Eğer bu seçenek işaretlenmezse sayfalar 1,1,2,2,3,3 sırasıyla çıkar.

Seçenekler - Yazdırma sırasını ters çevir: basılacak sayfaları tersten basar. 4 sayfalık bir metin çıkarılmak istenildiğinde önce 4. Sayfa, sonra 3, 2, 1. Sayfalar çıkar.

Gönder: Bir fax alıcısına word belgesi göndermek için kullanılır. Bunun için bir fax programı yüklenmiş olması gerekir.

Özellikler: Word belgemizin konusu başlığı, nerede ve hangi kategori içeriğinde yazıldığı gibi özelliklerini verir.

Açılan son dosyalar:
Açılan son dosyalar listelenir bu varsayılan adedi 4 isteğe bağlı olarak araçlar-seçenekler iletişim penceresinden arttırılabilir (max 9 adet).

Çıkış: (Alt+F4)
Word programından çıkılır.


Alt 25-06-2006, 02:43 #3

univercity10

Bizden Biri

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ
Geri Al Yazılan (Ctrl+Z):
En son yapılan işlemi geri alır. son yaptığınız 100 eylemi. belirli bir aşamadan başlayarak geri alabilir ve geri aldığınız adımları dilediğiniz yerden itibaren yineleyebilirsiniz. Son yaptığınız eylemi geri almak için Düzen menüsü menüsünden Geri Al komutunu vermek yeterli olur. Fakat Dosya Menüsünden yapılan işlemlerin hiçbir geri alınamaz

Son yaptığınız eylemleri belirli bir aşamadan başlayarak geri almak için: Araç çubuğundaki Geri Al düğmesini tıklayın Adımların geri alacağınız aşamayı tıklayarak belirtin.

Yinele Yazılan (Ctrl+Y):
En son yapılan işlemi bir kez daha yapar. Son yaptığımız eylemi yinelemek için; Düzen menüsü menüsünden Yinele komutunu verin


Uyguladığınız eylemleri belirli bir aşamadan başlayarak yinelemek için: Araç çubuğundaki yenile düğmesini tıklayın. Adımların geri yineleneceği aşamayı tıklayarak belirtin.

Kes (Ctrl+X):
Seçili Kelime veya kelime gruplarını Arka alanda panoya Kopyalar. Seçili öğeleri siler

Kopyala (Ctrl+C):
Seçili Kelime veya kelime gruplarını Arka alanda panoya Kopyalar. (Seçili öğeleri silmez)

Yapıştır (Ctrl-V):
Panoda kayıtlı bulunan öğeleri imlecin olduğu satıra yapıştırır. Kopyala-kes komutları ile panoya aktarılan öğeler Başka bir kes-kopyala işlemi yapılıncaya kadar veya makine kapatılıncaya kadar kalıcılığını korur. panoda hangi öğelerin olduğunu bilmek için Başlat- programlar-donatılar-sistem araçları-pano görüntüleyici komutu ile bakabilirsiniz

Özel Yapıştır:
Seçilen alanı resim, biçimlendirilmemiş metin, biçimlendirilmiş metin (RTF), MS Word nesnesi olarak yapıştırır.

Köprü Olarak Yapıştır:
Belge içi bir metinde başka bir alana ulaşmak için köprü yapmaya yarar.

Temizle (Delete):
İmlecin sağ tarafında silme işlemi yapar.

Tümünü Seç (Ctrl+B):
Metnin tümünü seçmek için kullanılır.

Bul (Ctrl+F) :
Metin içinde bulunması istenen sözcük ya da ifade yazılır. "Sonrakini Bul" komut düğmesine basılır. Yazdığınız sözcük ya da ifadeyi bulunca orada bekler. Eğer aradığınız sözcük ya da ifade değilse tekrar "Sonrakini Bul" komut düğmesine basınız.


DOSYA MENÜSÜ
Değiştir (Ctrl+H) :
Metin içindeki bir sözcük ya da ifadeyi başka bir metinle değiştirmek istenildiğinde kullanılır. Örneğin Metin içinde geçen "Bilimkur" ifadesini "Bilimkur Eğitim merkezi" olarak değiştirmek istiyorsunuz. Aranan metin kutusuna "Bilimkur", Yeni Değer kutusuna " Bilimkur Eğitim merkezi " yazılır. "Sonrakini Bul" komut düğmesine basılır. İmleçten sonraki İlk Aranan sözcüğü bulduğunda ifade üzerinde bekler. Eğer değiştirmek istediğiniz ifade buysa "Değiştir" komut düğmesine basınız, değilse "Sonrakini Bul" komut düğmesine basınız. Metindeki "Aranan" metin kutusunda bulunan sözcük veya ifadenin tümünü değiştirmek için "Tümünü Değiştir" metin kutusuna basılır."Tüm seçenekler" komut düğmesine basıldığında Bul ve Değiştir Penceresi yukarıdaki gibi genişler.

Büyük/küçük harf duyarlı: kelime içinde geçen karakterleri öncelikle süzer Bilimkur sözcüğünü bulur, bilimkur sözcüğünü bulmaz

Yalnızca tam sözcükleri bul: Aranan sözcük ile aynı yapıda olanları bulur. ("Öğretmen" sözcüğünü bulur ama "Öğretmenim" gibi ekli kelimeleri bulmaz.)

Git (Alt+Ctrl+G)
İstenilen sayfa, bölüm, satır, yer imi (Bkz yer imi) ... gitmek için kullanılır .Git (Düzen menüsü) Microsoft Word, ekleme noktasını gitmek istediğiniz yere taşır. Bir sayfa numarasına, açıklamaya, altbilgiye, yer imine veya başka bir yere gidebilirsiniz.


DEVAMINI EKLEYECEĞİM YANİ WORDU HERSEKİLDE TANIYACAĞIZ AMA BAŞKA ZAMAN COK YORUCU BİR İŞMİŞ


Alt 25-06-2006, 02:46 #4

univercity10

Bizden Biri

DOSYA MENÜSÜ
GÖRÜNÜM MENÜSÜ:
Ekran görüntüsü ile ilgili ayarları yapmak için kullanılır.

Normal:
Sayfanın kenar boşluklarını göstermez. Belge, düz beyaz bir alan olarak görüntülenir. Normal konum, Word 'un en performanslı çalıştığı konumdur. Ancak, bu konumda sayfa başlığı/altlığı, sütunlar gibi özellikler görüntülenmez.

Bağlantılı Görünüm:
Sayfanın içinde bulunan Başlıkları gösterir. İçindekiler tablosu oluştururken düzeyleri görmeyi sağlar. Belgemizdekileri belirli bir düzen ve hiyerarşi içinde listeleyebileceğiniz konumdur.

Sayfa Düzeni:
Sayfayı kenar boşluklarıyla birlikte gösterir. Kolay kullanışlılığı ve rahatlığı dolayısıyla çok tercih edilir. Belgeyi, kağıda döktüğünüzde göreceğiniz gibi izleyebilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. Bu konumda belgenin tün öğelerini görmek olasıdır.


DOSYA MENÜSÜ
Anahat:
Sayfamızdaki paragraflar üzerinde çalışma yapmak için kullanılır. (Aşağı - yukarı taşıma) Uzun bir belgenin daha küçük alt belgelere ayrılması için kullanılır. bu konumda birbirine bağlı alt belgelerin isimlerini barındırır.

Araç Çubukları:
Word ve diğer Microsoft Ürünlerinde Araç Çubuklarının kullanımı yapılan işleri kolaylaştırmaktadır. Değişik düzeneklere sahip araç çubukları vardır. Fakat standart ve Biçimlendirme bizim için en kullanışlı olanlardır.

Araç Çubuklarını kaldırmak ya da ekrana getirmek için Görünüm+Araç Çubukları üzerine tıklanır. Onay imi araç çubuklarının aktif halde olduğunu gösterir. Fakat Araç Çubuklarının hepsinin açık olması da ekranı küçültmektedir. Bu yüzden Araç Çubukları istenildiğinde ekrana getirilmesi gerekmektedir. (Bkz. Araç çubukları)

Ekranda gözüken araç çubuklarının yanında Ö işareti bulunmaktadır. Hangi Araç Çubuğu getirilmek ya da kaldırılmak isteniyorsa üzerine tıklanır. Ekranda belirdikten sonra mavi kısmına tıklanarak istenilen bölgeye taşınır.

İstenildiği takdirde Araç Çubuklarına ek komutlar (simgeler) eklenebilir ya da çıkarılabilir. Bunun için Görünüm-Araç Çubukları-Özelleştir seçilir. Çıkan pencereden "Komutlar" seçilir.

İstenilen komutun üzerine gelinir. Fare ile üzerine tıklanır. Parmağımızı kaldırmadan istenilen araç çubuğu üzerine sürüklenilir. Araç Çubuğunun istediğimiz yerine gelince Fare üzerindeki parmak kaldırılır.

İstenirse yeni bir Araç Çubuğu da yaratılabilir. Bunun için Görünüm-Araç Çubukları -Özelleştir- Yeni seçilir. Açılan pencereye yeni araç çubuğunun adı yazılır. Sonra Komutlar seçilir. İstenilen komutlar yeni Araç Çubuğu üzerine taşınır.

Araç Çubuğundaki komutları yok etmek için Görünüm-Araç Çubukları seçilir. Kaldırılmak istenilen simge üzerine gidilip tıklanır ve açık olan pencere içine taşınır. Eklenen tüm simgeleri kaldırıp araç çubuğunu eski durumuna getirmek için "Sıfırla"komut düğmesine basılır. Eğer bir Araç Çubuğunu kaldırmak istiyorsanız ! (Lütfen kendi yarattığınız Araç Çubuklarını kaldırınız) Sil komut düğmesine basılır.

DOSYA MENÜSÜ
Cetvel:
Ekranın solunda ve üstünde bulunan cetvelin gözükmesini/gözükmemesini sağlar.Word’de yatay ve dikey olmak üzere iki cetvel bulunur.

Yatay cetvel kullanarak paragraf girintileri, kenar boşlukları, sekme durakları ve sütün genişlikleri ayarlanabilir. Satır yüksekliğini ayarlamak da mümkündür. Word düşey cetveli, sadece baskı önizleme veya sayfa düzeni konumda görüntüler.

Belge Bağlantıları:
Ekranın sol tarafında beliren pencere yardımıyla belgenin bağlantılarını gösterir, ve sayfa içinde kolaylıkla geçiş yapılabilir.


DOSYA MENÜSÜ

Üstbilgi ve Altbilgi:

Yazılan sayfanın üstüne ve/veya altına metin, sayfa numarası, metinin basıldığı tarih ve saat, resim eklemek için kullanılır. Bu kısma yazılan metin ya eklenen resimler tüm sayfalarda gözükür.

Tam Ekran:
Yazının tam ekran gözükmesini sağlar. Görünüm menüsünden Tam ekran komutunu uygularsak. Başlık çubuğu, araç çubukları, cetveller, durum çubuğu ve kaydırma bantları görüntüden kalkar ve belgeyi tam bir ekranda izleyebilirsiniz. Belgeyi yeniden normal pencere içinde izlemek için imleci ekranın en üst kenarına getirip tıklayın. Görünüm Menüsü menüsünü bulana kadar fareyi sağa ya da sola doğru hareket ettirin. Görünüm Menüsü açıldığında Tam ekran komutunu yeniden verin.

Yakınlaştır:
Sayfanın ekranda görünme büyüklüğünü aramak için kullanılır.diğer Bir kullanımı da Standart araç çubuğu üzerindeki Yakınlaştır kutusunun sağındaki aşağı oku tıklayın. Büyütme/küçültme oranlarını gösteren bir liste açılır. istediğiniz görüntü oranı üzerine tıklayarak seçebiliriz.


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerDOSYA MENÜSÜ Konusuna Benzer Konular

En iyi Çin menüsü x)


Günün Menüsü


19 ekim 2008- pazar -Şiş Börek Çorbası (Hatay) -Tarhanalı Köfte (Kütahya) -Hamsi Böreği(Giresun) -Sütlaç

\\ GÜnün Menüsü //


17 ağustos 2008- pazar -Patatesli Biftek -Ispanaklı Bulgur Pilavı -Karpuz GünceLLenecektir her gün...

cocuk menüsü


Çocuğun fiziksel, zihinsel,duygusal ve sosyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için dengeli beslenmesi gerekir. Çocuklar 2 yaşından itibaren...

GÜNÜN MENÜSÜ


BİR ÖLÇEK ''GÜNAYDIN'' BİR ÖLÇEK ''İYİ GÜNLER'' BİR ÖLÇEK''İLGİ'' BİR ÖLÇEK''ANLAYIŞ'' BİR ÖLÇEK''ANLAYIŞ'' BİR ÖLÇEK''NEZAKET'' BİR...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 18:11 .