Sponsorlu Bağlantılar:
  Zararlı Alışkanlıklar
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 26-02-2009, 14:13 #1

IzмiЯ ÇiceĞi´

Forumun Tiryakisi

Zararlı Alışkanlıklar

Zararlı Alışkanlıklar
Kötü alışkanlıklarınZararlı Alışkanlıklar hafızayı zayıflatmadan beyin hasarı ve zekâ geriliğine; suç işlemeye teş. vik ve tahrikten kalb hastalıklarına; vücudun ısı ayarını bozmadanZararlı Alışkanlıklar böbrektaşı teşekkülüne; devlet bütçesine yük olmadan intiharlara; işi terkten trafik kazalarına; kansere kadar varan mide rahatsızlıklarından sakat doğumlara; ahlâki dejenerasyonlardanZararlı Alışkanlıklar hallüsinasyonlara hatta zehirlenip ölmeye kadar çok çeşitli zararlara sebeb olduğu bu gün için tecrübe ve araştırmalarla ortaya konmuştur. Dert meydandadırZararlı Alışkanlıklar fakat çare olarak sathî müdâhelelerin hiçbir değeri yoktur. İnsan benliğinin derinlikleri keşfedilmedenZararlı Alışkanlıklar gerçek yapısının mâhiyeti kavranmadan ona saadet temin edecek bir müdâhele mümkün olmadığına göre her halde çaresini de "yapanZararlı Alışkanlıklar yaratan daha iyi bilir" prensibinde bulacağız.

İnsanoğlu tarafından milattan çok önceki senelerden beri bilinmesine rağmen; son zamanlarda bütün dünyayı iyice kıskacı içine almaya başlayan bir alışkanlık vardır: aaaif verici madde kullanma iptilası... Sigaradan içkiyeZararlı Alışkanlıklar ondan da uyuşturuculara kadar uzanan bu zehir zincirine bağlananların sayısıZararlı Alışkanlıklar her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Bunlardan en masumu görünen sigara içme alışkanlığı; çoğu zaman delikanlılık devresine henüz girmekte olanlarda; istiklâllerini ifade etmeZararlı Alışkanlıklar şahsiyetlerini bulmaZararlı Alışkanlıklar çocukluktan kurtulmuş olduklarını ispatlama gibi arzularla başlamakta ve giderek önüne geçilmez bir tutku halini almaktadır. Yetişkin kimseler iseZararlı Alışkanlıklar ihtiva ettiği bazı maddelerinZararlı Alışkanlıklar bilhassa nikotinin sakinleştirici bir tesiri olduğunu sanmaktadırlar. HalbukiZararlı Alışkanlıklar bu maddelerin sakinleştirici hiçbir hususiyetleri bulunmamaktaZararlı Alışkanlıklar aksine dolaşım sistemine anormal şekilde uyarıcı tesir icra etmektedirler. Araştırmalar normal bir kimsede tek bir sigaranın dahi atardamar basıncını ve kalbin atım sayısını büyük nisbette artırdığını göstermektedir. Elektrokardiyografik tetkikler de sigara içen şahısların kablerinin çalışmasında bozukluklar olduğunu ortaya koymuştur. Sigara solunum sisteminde de kronik bronşite ve bunun çok uzun sürmesiyle veya başka yollarla akciğer kanserine yolaçabilmektedir. Akciğer kanseri tehlikesi sigara içenlerdeZararlı Alışkanlıklar içmeyenlerden 12 defa daha yüksektir. Yakın zamanlarda Maryland Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir tecrübede de sigara dumanında bulunan karbon-monoksitin öğrenmeyi geciktirip hafızayı zayıflattığı gösterilmiştir. Sigaranın direkt ve indirekt yollarla sindirim sistemindenZararlı Alışkanlıklar saç ve deriye kadar bütün vücut yapılarına zarar verdiği bugün artık kesinleşmiş hususlardandır.

İlim adamları manevi tatminsizlikZararlı Alışkanlıklar gösteriş ve taklitçilikZararlı Alışkanlıklar iki kültür arasında bocalama gibi faktörlerin sigarayla beraberZararlı Alışkanlıklar içki ve uyuşturucu madde kullanma alışkanlığını da artırıcı rol oynadığını ifade etmektedirler. Dünya sağlık teşkilatının tarifine göre alkolizm tabiriZararlı Alışkanlıklar mânâsıZararlı Alışkanlıklar geniş bir terim olupZararlı Alışkanlıklar alkollü içkilerinZararlı Alışkanlıklar çok küçük miktarlarla alımından; içeninZararlı Alışkanlıklar etrafına zarar vermesine yolaçabilecek miktarda fazla kullanımına kadar bütün halleri ihtiva etmektedir. Son zamanlarda az miktarda içki içmenin faydalı olabileceğini iddia edenler de bulunmaktadır. Prof. Dr. Rasim AdasalZararlı Alışkanlıklar "Ruh Hastalıkları" adlı kitabında: "İçkinin az miktarı bileZararlı Alışkanlıklar normal hallerde suç işletici motivi bastıran ahlâkî mânileri kaldırabilir ve şahsa cürüm işleme cesareti verebilir. SuçlularZararlı Alışkanlıklar içkisiz olduklarında aynı suçu işleme cesaretini gösterememektedirler" demiştir.

İsveçli ilim adamı Leonard GoldbergZararlı Alışkanlıklar "Birinci Milletlerarası Alkol ve Trafik Kongresi"nde yaptığı son derece âlâka çekici bir tebliğdeZararlı Alışkanlıklar 37 kişilik tecrübeli bir şoför grubundan aldığı şu neticeyi bildirmiştir: % 4 nisbetinde alkol ihtiva eden biradan 3 şişe içmekZararlı Alışkanlıklar en usta şoförlerin dahi vasıta kullanma kabiliyetini % 30 nisbetinde azaltmaktadır. Küçük miktarlarda içkinin kalbe ve damarlara iyi tesirleri olacağı iddiasını ele alan araştırıcılarZararlı Alışkanlıklar çok az nis-bette alkol ihtiva eden içkilerin içilmesi halinde bileZararlı Alışkanlıklar hususi bir kalb kası hastalığının (kardiyomyopati) oluşabildiğini ve neticede kalbin iş göremez hale gelebildiğini göstermişlerdir. Bilhassa son senelerdeZararlı Alışkanlıklar biraya yaygın olarak kobalt katılması neticesi bu kardiyomyopati daha da öldürücü bir hal almıştır. Larson ve diğer bazı araştırıcılar da bira ve diğer alkollü içkilerin oksijen azlığı neticesi myokard enfarktüsünüZararlı Alışkanlıklar ihtiva ettikleri formaldehit sebebiyle de geri çevrilmesi imkansız beyin hasarına yolaçtığını göstermişlerdir.

Prof. Dr. Rasim AdasalZararlı Alışkanlıklar alkolün ihtiva ettiği hiçbir madde adele fonksiyonunda kullanılamadığı içinZararlı Alışkanlıklar içkinin temin ettiği kalorinin lüzumsuzZararlı Alışkanlıklar hatta zararlı olduğunu açıklamıştır. Sidney Kaye iseZararlı Alışkanlıklar biranın az alkol ihtiva ettiği ve dolayısıyla az zarar verdiği şeklindeki inancın yanlış olduğunuZararlı Alışkanlıklar biranın da insan sağlığı için bütün diğer yüksekZararlı Alışkanlıklar alkollü içkiler gibi zararlı olduğunu söyler. Kaye'e göre içkinin insanı ısıttığıZararlı Alışkanlıklar dolayısıyla soğuk havalarda faydalı olduğu iddiası da ilim dışıdır. Sidney Kaye alkol alımı ile başlangıçta kısa ve geçici bir süre ısınma olduktan sonra ısı ayar merkezinin alkol tarafından felç edileceğini ve vücutta ısı istihsalinin tamamen bozulacağını ifade etmiştir. Biranın böbreklerinde taş olanlara faydalı olacağı şeklindeki iddialarla ilgili olarak da Prof. Dr. İhsan GünalpZararlı Alışkanlıklar bu iddianın tamamen yanlış olduğunuZararlı Alışkanlıklar tam aksine alkolün böbrek taşı teşekkülünde rolü olduğunuZararlı Alışkanlıklar hele böbreklerinde zaten taş olanların ise içkinin her türlüsünden kesinlikle kaçınmaları icabettiğini söyler.

Alkol kullananlarZararlı Alışkanlıklar devlete ağır bir iktisadî kayıp verdirmektedirler. MeselâZararlı Alışkanlıklar İngiltere'de 10.000 alkolik hiçbir işte çalışamamaları sebebiyle hükümete her yıl 3 milyar liralık bir mali külfet yüklemektedirler. Yine İngiltere'de alkollü içki reklamı için senede 10 milyar lira harcanmakta olduğu ve bunca masrafla sürümü artırılan içkileri kullananlar arasında ölümle neticelenen 1200 kaza ve 50.000 yaralanma vak'ası meydana geldiği ve ayrıca her 190 alkolikten sekizinin alkolün vücutlarında yaptığı tahribatla hayatını kaybettiği ortaya çıkarılmıştır. Prof. Ziyalar: "6Zararlı Alışkanlıklar5 milyon nüfuslu İsveç'i 2Zararlı Alışkanlıklar5 milyon insan çalışarak geçindirmektedir. Geri kalan 4 milyon ise alkoliktir ve çalışamayacak durumdadır" der.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki hastanelere akseden intihar teşebbüslerinde de alkolün rolü oldukça mühimdir. Nitekim meşhur araştırıcılardan Moore 1195 vak'alık bir serideki şahısların % 17Zararlı Alışkanlıklar1'inin alkol kullanma alışkanlığında olduğunu tesbit etmiştir. Schmid ve Robinise toplam intihar vak'alarının % 13'ünün alkole dayandığını hesaplamışlardır.

Alkol kullanma alışkanlığı çeşitli suçların işlenmesini de büyük ölçüde artırmaktadır.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kürsüsünün alkol kullanan bir grup şahıs üzerinde yaptığı bir araştırmadaZararlı Alışkanlıklar bu kimselerin % 60'ının alkole bağlı olarak bazı günler işe gidemedikleri ve bunlardan % 21'inin içki içtikleri için işten kovuldukları anlaşılmıştır. Anket grubunun % 9'u içki parası bulabilmek için ev eşyalarını sattıklarını veya rehin bıraktıklarını itiraf etmiştir. Grubu teşkil eden şahısların % 50'sinin içki sebebiyle aileleriyle sık sık kavga etmekte olduğuZararlı Alışkanlıklar % 37'sininse hayatlarında hiç değilse en az bir defa yaya olarak trafik kazası geçirdiği ortaya çıkarılmıştır.

Dünya çapında yapılan istatistikler de trafik kazalarının 1/3'üne alkolün sebep olduğunuZararlı Alışkanlıklar ölümle biten yüz kazadan 46'sında şoförlerden birinin içkili bulunduğunu göstermiştir.

Sadece 1965 yılı içinde ABD'de alkolden kaynaklanan suçlar yüzünden 1.535.000 kişi tutuklanmıştır.

Son araştırmaların ışığında alkolün insan vücuduna verdiği zararların adeta saymakla bitirilemeyecek kadar fazla olduğu görülmüştür. Alkolün karaciğer ve beyin hücrelerine doğrudanZararlı Alışkanlıklar diğer organ ve sistemlere de dolaylı yoldan - yemek borusu ve mide iltihab ve kanserleriZararlı Alışkanlıklar mide ülseriZararlı Alışkanlıklar pankreas iltihabıZararlı Alışkanlıklar ruhî hastalıklar (korsalof psikozuZararlı Alışkanlıklar vvernicke hallüsinozuZararlı Alışkanlıklar delirium tremensZararlı Alışkanlıklar vs.) - şeklinde zararları olduğu artık kesinlik kazanmıştır.

Yeni araştırmalarda alkolün kadın yumurtalığındaki henüz olgunlaşmamış yumurtalarlaZararlı Alışkanlıklar erkeklerde testislerde teşekkül etmekte olan spermleri dejenere ederekZararlı Alışkanlıklar kromozom anormalliklerine sebep olduğu da ortaya çıkarılmıştır. Böylece alkol kullanan annelerin yavrularınaZararlı Alışkanlıklar sadece gebelik esnasında alınan alkolün değilZararlı Alışkanlıklar gebelikten önce alınan alkolün de tesir ederek sakat doğumlara ve gelecek nesilde bozukluklara yolaçacağı ispatlanmıştır.

Maddeciliğin insanlığı boğacak seviyede yaygınlaştığı çağımızdaZararlı Alışkanlıklar malın ve mülkün duyuramadığı insanlar büyük ölçüde uyuşturucudan medet umar hale gelmiştir. Meselâ maddi her imkânının bulunduğu ABD'de insanların bir çoğu uyuşturucu madde kullanmaktadır. Hem de birçok u-yuşturucu çeşidi arasından sadece mariyvana'yı 24 milyona yakın Amerika'lının kullandığı tesbit edilmiştir. 1977 yılında ABD'de Nahas orta dereceli okul öğrencilerinin % 53'ünün esrar kullandığını ortaya çıkarmıştır.

Avrupa Konseyi Halk Sağlığı bölümünün verdiği istatistiklere göre İngiltere'de 3 milyon kişi esrar kullanma alışkanlığındadır.

Prof. Dr. Ayhan Songar 1974'de ABD'de kliniklere 6 milyon eroinmanın müracat ettiğini ve ABD'de tabii ve sentetik uyuşturucu madde kullananların toplam sayısının 55 milyon olduğunu ifade eder. Vietnam'da savaşan 60.000 Amerikan askerinin uyuşturucu müptelası olduğu Amerikan Kongresinde açıklanmıştır. Maddi imkânlarla tatmin olamayan ve huzursuzluktan rahat uyku bile uyu-yamayan ABD halkıZararlı Alışkanlıklar sadece 1971 senesi içinde 10 ton uyku ilacı kullanmıştır.

Uyuşturucu madde kullanımının neticeleri çok korkunç olmaktadırZararlı Alışkanlıklar İngiltere'de 1965 yılında sadece barbiturad grubu ilâç alma alışkanlığında olanlardan 1490 kişi intihar etmiştir.

Uyuşturucu kullananlardaZararlı Alışkanlıklar bilhassa kokain müptelalarında ruhî bozukluklar olurkenZararlı Alışkanlıklar bu kimselerde ahlâkî dejenerasyon da görülmektedir. Bunlarda çeşitli hallüsinas-yonlar ortaya çıkmaktaZararlı Alışkanlıklar yani bu şahıslar gerçekte olmayan şeyleri görmekte ve sesleri işitmektedirler. Meselâ bazıları derileri altında kurtlar dolaşıyormuş gibi bir duyguya kapıldıklarındanZararlı Alışkanlıklar ellerine geçirdikleri iğneZararlı Alışkanlıklar makas ve bıçaklarla derilerini delik deşik ederek gerçekte mevcut bulunmayan bu kurtlan öldürmeye çalışmaktadırlar. Bazıları da etraflarındaki kimselerin kendilerine düşmanlık yapacağı ve kendilerine komplolar hazırlandığını sanarak; bu hayali düşmanın teşebbüslerine reaksiyon gösterebilirler. Uyuşturucu açlığına kapılanlar aşırı derecede ihtiyaç duydukları bu maddeyi temin için akla hayale gelebilecek her türlü çareye hiç düşünmeden müracaat edebilirler. Fazla miktarda alınan uyuşturucular zehirlemek suretiyle şahsın ölümüne yolaçabilir.

SigaraZararlı Alışkanlıklar alkol ve uyuşturucu kullanma alışkanlıklarına karşı mücadelede eğitimZararlı Alışkanlıklar sağlık ve emniyet teşkilatlarının ciddî işbirliğine ihtiyaç vardır.

Eğitim plânlayıcıları ilk olarak topye-kün bütün halkın iradelerini güçlendirme ve onları manevî tatmine kavuşturma yolunda gerekenleri yapma hazırlığına koyulmalıdırlar. Alkolizme ve toksikomaniye İslâm ülkelerinde oldukça az oranda rastlanışıZararlı Alışkanlıklar inancın bu hususta müsbet tesirini göstermektedir. Türkiye'nin haşhaş istihsalinde baş sıralarda yer almasına rağmenZararlı Alışkanlıklar yurdumuzda 1969 istatistiklerine göre esrar kullanan sadece 1603 kişi olması da buna müşahhas bir misaldir.

Bu maddelerin reklamlarının yasaklanmasıZararlı Alışkanlıklar uyuşturucu kullanmada yayılma odaklan olan barZararlı Alışkanlıklar diskotek gibi yerlerle mücadele edilmesiZararlı Alışkanlıklar neşriyat ve tanıtma faaliyetleriyle zararlarının anlatılması; bu zararlı maddelerin pençesine düşmüş olanların tedavisi için hususî kliniklerin açılmasıZararlı Alışkanlıklar bunların cemiyete kazandırılabilmeleri için eğitim proğramlarının tatbike konması ve kaynaklarla mücadele ilk müracaat edilecek tedbirler olmalıdır.

Görüntüleme:3621, Cevaplar:1

Alt 26-02-2009, 14:22 #2

TaM{1}Manyak

Mutsuz.

tşkLer..


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerZararlı Alışkanlıklar Konusuna Benzer Konular

Alışkanlıklar can çekişiyor..


İnsan koşulsuz sever bazen. Kayıtsız şartsız bir bağımlılıktır yüreğindekinin tam karşılığı. Adı dilinde ezber, Yüzü gözünde perdedir...

Güzelliğe Zararlı Alışkanlıklar


Kötü alışkanlıklarınız cildiniz, saçınız ya da tırnaklarınıza zarar verebilir. Peki bunları bırakmak ya da daha doğru yapmak için ne yapmalısınız? ...

Cildinize Yararlı Alışkanlıklar


Bakımlı ve güzel görünmenin ilk altın kuralı, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmaktır. Cildinize gereken önemi vermek istiyorsanız işte size...

ALışkanLıkLar Üzerine..


İnsan hayatı rutinlerle çevrelenmiş ablukalarla dolu…Doğası gereği her şeye alışmak zorunda. Ölüme, yaşamaya, katlanmaya, sevmeye… Günlük hayat...

Alışkanlıklar..


Tırnak yemekten, aşırı oburluğa kadar bir çok kötü alışkanlıktan kurtulmak mümkündür. Devamlı üzüntülü bir karakter yapısı veya huysuz bir şahsiyet...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 05:32 .