Sponsorlu Bağlantılar:
  NLP nedir? NLP`nin kişisel gelişime faydaları nelerdir?
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Lahana Çorbası Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 01-10-2009, 05:31 #1

JeSsy

~TanımSızım~

NLP nedir? NLP`nin kişisel gelişime faydaları nelerdir?

Nöro linguistik Programlama - Neuro Linguistic Programming
Nöro : Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.
Linguistik : Sözlü - sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.
Programlama : zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP, 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.


Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız,eğer buna hazır değilsek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriyor.

Görüntüleme:1974, Cevaplar:5

Alt 01-10-2009, 05:31 #2

JeSsy

~TanımSızım~

Kullanım Alanları

NLP Hangi Alanlarda Kullanılır?

Eğitim:
Sınavlara stressiz hazırlanma,
Sınav anında bilgileri hatırlama (Üniversite sınavları vb..),
Ders çalışma alışkanlıklarının değiştirilmesi,
NLP ile kalıcı ve hızlı öğrenme,
Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkilemenin sırları,
Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak,
Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri,
Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak,
Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak,
Öğrenen kişileri modelleme,
4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi),
Hızlandırılmış öğrenme,
Üretken öğrenme,
Yetişkin öğrenme teorisi ve hafıza dinamikleri.

Kişisel gelişim:
Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi,
Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması,
Her tür davranış değişimi,
İstekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma,
İstemediğimiz davranışlardan kurtulma,
Mevcut olmayan davranışların kazanılması,
Bağımlılıkların giderilmesi ( Sigara, alkol, kumar,vb..),
Genellemesiz ve stressiz bir yaşam,
Self-motivasyon,
Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi,
Kilo almadan sigara alışkanlığından kurtulma,
Moral gerektiren tüm durumlar,
İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması,
Hayır diyebilmeyi öğrenme.

Terapi:
Depresyon,
Panik atak,
Sosyal fobiler,
Kişilik bozuklukları,
Cinsel sorunlar,
Tüm psikolojik rahatsızlıklar.

Business (İş dünyası):
NLP ile Liderlik,
NLP ile Satış ve Pazarlama stratejileri,
NLP ile iletişim teknikleri,
Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi,
Çalışanlarla iletişim,
Stratejiler,çözümü ve çoğaltılması,
Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi,
Duruma göre stratejileri kullanmak,
Motivasyon stratejileri,
Karar stratejileri,
Yaratıcılık stratejileri,
Doğru kararların modellenmesi,
Başarılı yöneticilerin modellenmesi,
Yönetim, satış, pazarlama hususunda ikna kalıpları,
Bilinçaltı satış, ikna ve prezantasyon teknikleri,


Alt 01-10-2009, 05:32 #3

JeSsy

~TanımSızım~

NLP VARSAYIMLARI

Aşağıda belirtilen 13 varsayım NLP’nin temel ilkeleri, yol gösteren felsefesi ve inançlarıdır.

Bu ilkelerin doğru veya evrensel olduğu iddaa edilemez. Onların doğruluğuna inanmak zorunda değilsiniz. Onlara “varsayımlar” denir, çünkü onların doğruluğunu varsayarak ona göre davranırız. Aslında onlar yaşam hususunda bir etik ilkeler dizisi oluşturur.

1) İletişimin anlamı aldığınız tepkidir. İletişimde genellikle bir kimsenin bir başkasına bilgi aktardığı varsayılır. Taraflardan biri kendisi için “anlamlı” bir bilgiye sahiptir ve karşı tarafın aktarmak istenilen şeyi anlamasını ister. Genellikle kişi “söylemek istediğini söylediği” zaman, iletişim sorumluluğunun sona erdiğini varsayar. Etkili iletişimciler konuşmayı bitirdikleri zaman sorumluluklarının sona ermediğini bilirler. Pratik açıdan bakıldığında aktardıkları mesajın anlatmak istedikleri değil, karşı taraf tarafından anlaşılan şey olduğunu bilirler. Genellikle bu ikisi birbirlerinden çok farklıdır. İletişimde karşı tarafın ne anladığı ve nasıl karşılık verdiği çok önemlidir. Kişinin alınan karşılığa dikkat etmesi gerekir. Eğer iletişimci istediği karşılığı alamıyorsa, alana kadar iletişimini değiştirmelidir.

İletişimde “yanlış anlamanın” birkaç nedeni vardır. Birincisi, her birey, dildeki her sözcük ile ilgili farklı bir yaşam deneyimine sahiptir. Genellikle, bir kişinin bir sözcükle (kişinin o sözcük için kendi karmaşık eşitliği) anlatmak istediği bir başkasının aynı sözcükle anlatmak istediğinden çok farklı olabilir. İkinci neden, kişinin ses tonu ve yüz ifadesinin de bilgiyi ilettiği ve karşı tarafın söylenenler kadar bunlara da karşılık verebileceğini bilmemekten kaynaklanır. Eski bir atasözünde de söylendiği gibi “eylemler sözcüklerden daha yüksek sesle konuşur” ve Nöro Linguistik Programlama, kişileri, bu ikisi arasında bir uyumsuzluk olduğunda eylemlere daha fazla dikkat etmeleri gerektiği hususunda eğitir.


2) Harita temsil ettiği arazinin kendisi değildir. Başarılı iletişimciler dünya ile ilgili deneyimlerini düzenlerken kullandıkları temsillerin gerçek dünyadan farklı olduklarını bilirler. Bazı semantik düzeyler arasında ayırım yapmak önemlidir. Birincisi dünyadır. İkincisi kişinin dünya ile ilgili deneyimidir. Bu deneyim bireyin dünya “haritası” veya “modeli”dir ve kişiden kişiye değişir. Her birey kendine has bir dünya modeli yaratır ve başkalarından farklı bir gerçeklik içerisinde yaşar. Kişi direkt olarak dünyaya dayalı eylemlerde bulunmaz, dünya hakkında yaşadığı deneyimlere göre eylemlerde bulunur. Bu deneyimler doğru veya yanlış olabilir. Kişinin deneyimi dünya ile benzer bir yapıda olması ölçüsünde doğrudur ve yararlı olup olmadığı da buna bağlıdır. Kişinin deneyimi ya da dünya haritası, modeli veya temsili, dünyayı nasıl algıladığını ve önündeki seçenekleri belirler. Nöro Linguistik Programlama tekniklerinin çoğu, bireyin dünya temsilini daha yararlı ve gerçek dünyaya daha uygun kılmak üzere değiştirmeyi içerir.

3) Dil, deneyimin ikincil temsilidir. Dil ayrıca üçüncü anlam düzeydir. Birincisi dış dünyadan gelen uyarıdır. İkincisi kişinin o uyarı ile ilgili temsili veya deneyimidir. Üçüncüsü de kişinin o deneyimi dil aracılıyla tanımlamasıdır. Dil kendi başına bir deneyim değil, deneyimin temsilidir. Sözcükler sadece, bireyin gördüğü, duyduğu veya hissettiği şeyleri temsil ederken kullanılan tesadüfi işaretlerdir. Farklı diller konuşan insanlar aynı şeyleri temsil eden farklı sözcükler kullanırlar. Ayrıca, her birey kendi yaşamında gördüğü, duyduğu veya hissettiği şeylerle ilgili diğerlerinden farklı deneyim kümelerine sahip olduğu için kullandığı sözcükler de kişiden kişiye farklı anlamlar taşır. İnsanlar bu anlamların benzerlik taşımaları ölçüsünde birbirleriyle etkili iletişim kurabilirler. Benzerliklerin çok az olması durumunda ise iletişim sorunları ortaya çıkmaya başlar.

4) Zihin ve beden aynı sibernetik sistemin ayrılmaz parçalarıdır ve birbirlerini etkilerler. “Zihin” ve “beden” birbirlerinden bağımsız değildir. Her iki sözcük de aynı “bütün” veya “gestalt” ile ilgili parçalara işaret eder. Bir bütün olarak hareket ederler ve birbirlerine bağımlı olarak karşılıklı etkileşimde bulunurlar. Tıpkı bir insan gibi, bir sibernetik sistemin parçasında oluşan her şey sistemin geri kalanını da etkiler. Yani, bedenin fiziksel durumu düşünceleri ve düşünceler de hisleri etkiler. Kişinin algısal girdileri, içsel düşünce süreci, duygusal süreci, fizyolojik tepki ve davranış şeklinde çıktıların hepsi aynı anda gerçekleşirler. Pratik açıdan bu şu anlama gelir; kişi, doğrudan düşünme şeklini değiştirerek yada fizyolojisini veya hislerini değiştirerek düşüncelerini değiştirebilir. Aynı şekilde, düşünme şekli değiştirilerek fizyoloji veya hisler değiştirilebilinir. Daha sonra ele alacağımız gibi bunun şöyle bir doğal sonucu vardır: bir eylemin daha iyi yapılmasını sağlamak için görselleştirme ve zihinsel prova çok önemlidir.

5) Zorunlu çeşitlilik yasası, insanoğlu da dahil olmak üzere her türlü sibernetik sistemde en geniş davranış seçeneğine veya çeşidine sahip eleman veya insanın bütün sistemi kontrol edebileceğini söylemektedir. İnsani sistemlerde kontrol sözcüğü, bireyin kendisine veya başkalarına ait deneyimlerin kalitesini belirli bir anda veya zaman içerisinde etkileyebilme yeteneğini anl..... gelir. En geniş davranış esnekliğine, yani etkileşim çeşitliliğine sahip olan kişi sistemi kontrol eder. Seçeneğe sahip olmak her zaman seçeneksizliğe göre daha iyidir, daha çok seçeneğe sahip olmak da daha az seçeneğe sahip olmaktan daha iyidir. Bu durum ayrıca Nöro Linguistik Programlama’nın daha önce belirtilmiş olan üçüncü ilkesiyle ilgilidir. Bu ilkeye göre arzulanan sonuç alınıncaya kadar davranışları değiştirmeye devam etmek gerekir. Eğer yapılan işlem başarılı değilse, davranış değiştirilmeli ve başka bir şey yapılmalıdır. Herşey başarısız bir işlemden daha iyidir. Kişi başarılı oluncaya kadar davranışını değiştirmeye devam etmelidir.

6) Davranışlar adaptasyondan başka bir şey değildir. Davranışlarımız yapıldıkları ortama ve duruma göre değerlendirilir. Kişinin gerçekliği dünyayı algılama şekline göre tanımlanır. Dolayısıyla sergilenen bir davranış bireyin kendi gerçekliğine göre uygundur. İyi ya da kötü bütün davranışlar bir tür adaptasyondur, belirli bağlamlarda yararlıdır. Öğrenildiği ortama göre bütün davranışlar, birey tarafından bugün veya geçmişte adapte edilmişlerdir. Bir bağlamda uygun olan davranış, başka bir bağlamda uygun olmayabilir. İnsanların bunu anlamaları ve gerektiğinde davranışlarını değiştirmeleri gerekir.

7) Bireyin şimdiki bir davranışı kendisi açısından mevcut en iyi seçeneği yansıtır. Her davranışın ardında olumlu bir niyet yatar. Birey, kim olduğuna, yaşam deneyimlerine ve farkında olduğu seçeneklere bağlı olarak belirli bir anda kendisi için en iyi seçeneği tercih eder. Eğer daha iyi bir seçenek sunulursa mutlaka onu kabul eder. Birinin uygun olmayan bir davranışını değiştirmek için kendisine başka seçenekler sunmak gerekir. Bu yapıldıktan sonra doğru davranmaya başlar. Nöro Linguistik Programlama bu yeni seçenekleri sunma teknikleri içerir. Aynı zamanda, NLP’de seçenekler asla azltılmaz; daha fazla seçenek sağlanır ve mevcut seçenekler belirli bir bağlama dayandırılır.

8) Davranışlar mevcut duruma göre değerlendirilir, anlaşılır veya değiştirilir. Birey ne olmak istediğine göre kendi davranışlarını değerlendirmelidir. Elinden gelenin en iyisi olma yönünde çaba göstermelidir.

9) İnsanlar istedikleri değişiklikleri gerçekleştirmek için gereken bütün kaynaklara sahiptir. Yapılması gereken, bu kaynakların yerini bulmak veya bunlara erişmek ve doğru bağlamda ortaya çıkmalarını sağlamaktır. Nöro Linguistik Programlama bu görevin başarılmasını sağlayan teknikler sunar. Bu pratikte şu anlama gelmektedir; insanların, kendi sorunlarını kavramaya çalışmak veya bunların üstesinden gelecek araçlar geliştirmek için zaman kaybetmeleri gerekmiyor. Sorunları çözmek için gereken bütün kaynaklara zaten sahipler. Yapmaları gereken tek şey bu kaynaklara erişmek ve bunları şimdiki zaman çerçevesine aktarmaktır.

10) Dünyada mümkün olan her şey benim için de mümkündür; sadece nasıl yapılacağını bilmek gerekir. Eğer bir insan belirli bir davranış sergileyebiliyorsa, o zaman benim için de bunu yapmak mümkündür. Bunun “nasıl” yapıldığını saptama işlemine “modelleme” denir. Nöro Linguistik Programlama ilk olarak bu işleme dayanarak ortaya çıkmıştır.

11) Başkaları hakkında en yararlı bilgiler davranışlardan elde edilir. İnsanların söyledikleri şeylere kulak verin ama davranışlarına daha fazla önem verin. Bu ikisi arasında tutarsızlık olduğu zaman davranışları dikkate alın. Değişikliğin kanıtını davranışlarda arayın ve sadece sözlere güvenmeyin.

12) Davranışlar ile kişilik arasında ayırım yapın. Bir başka deyişle, kişinin bir konuda başarısız olması her zaman başarısız olacağı anl..... gelmez. Davranış bir insanın her hangi bir anda söylediği, yaptığı veya hissettiği bir şeydir. Ama kişiliği bu değildir. Kişilik davranışlardan çok daha geniş kapsamlıdır.

13) Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece geri bildirim vardır. Deneyimleri başarısızlık çerçevesi yerine öğrenme çerçevesi açısından değerlendirmek daha doğru olur. Eğer kişi her hangi bir konuda başarılı olmuyorsa, bu başarısız olduğu anl..... gelmez. Sadece söz konusu şeyi yapmamanın bir yolunu keşfettiği anl..... gelir. O zaman kişi başarmanın yolunu buluncaya kadar davranışını değiştirmelidir.


NLP ÖNERMELERİ

NLP bir davranış biçimidir.
Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

NLP bir yöntemdir.
Her davranışın bir yapısı olduğu önermesiyle yola çıkar.Bu yapı öğrenilebilir,değiştirilebilir ve modellenebilir.Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır.

NLP bir teknolojidir.
Sıradışı bir teknoloji olarak gelişen NLP, uygulayan kişinin bilgilerini ve duygularını, daha önce düşünemeyeceği sonuçları ve amaçları gerçekleştirebilmesini sağlayacak şekilde organize etmesini sağlar.


Alt 01-10-2009, 05:33 #4

JeSsy

~TanımSızım~

NLP'NİN TARİHİ


A) JOHN ve RİCHARD’ IN HİKAYESİ:

Her şey 1972 yılında Santa Cruz’ daki Kalifornia Üniversitesinde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışıp, arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim Asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Gestalt terapisine çok ilgi duyuyordu. Arkadaşı Bob Spitzer’ in yayınevi “Science and Behaviour Books” için Fritz Perls’ in Gestalt uygulamalarıyla ilgili video kayıtlarını yazıya döküyordu. Bu yazılar daha sonra “Eyewitness To Therapy” adlı kitabın temelini oluşturdu.
Bob Spitzer’ in Santa Cruz yakınlarında bir malikanesi vardı ve sık sık dostları oraya gelip, bazen günlerce kalırlardı. 1972 yılında Gregory Bateson’ un orada kaldığı dönemde, Bandler malikaneye gidip Bateson’ un yanındaki odada kalmaya başladı. Bu çalışmalara katılanlar genellikle öğrenciler ve semt sakinleriydi. Beş dolar ödüyorlardı. Richard, John ile temas kurarak Gestalt çalışmalarına katılmasını teklif etti. John bu konulara karşı çok meraklıydı ve Richard onun Gestalt çalışmalarını başarıyla yönetebileceğini daha baştan biliyordu. Richard, John’ a Gestalt Terapisinin nasıl uygulandığını, John da Richard’ a kendi bilgilerini ve becerilerini öğretti. Böylece John, Richard’ ın yönettiği pazartesi geceleri grup çalışmalarına katılmaya başladı. Bu çalışmalar sırasında Richard’ı modelliyordu. Önemli kalıpları, göz hareketlerini, farklı ses tonlamalarını kullanmayı öğrenmişti. İki ayda Bandler’ in kalıplarını ve performansını onun gibi uygulayabilir hale gelmişti.
Kısa bir süre sonra John, Perşembe akşamları “Hızlandırılmış Mucize” adını verdiği grup çalışmalarını yönetmeye başladı.
Richard ünlü aile terapisti Virginia Satir’ in Kanada’ da düzenlediği bir ay süren eğitim programını gözlemleme ve videoya çekme işi aldığında buna çok sevindi. Daha önce karşılaşmışlardı ve hatta arkadaş bile sayılabilirlerdi. Tüm programı, dışarıdan izole edilmiş küçük kayıt odasından izledi. Dışarıyla bağlantısını sadece seminer odasındaki mikrofonlar sağlıyordu. Bir kulağıyla seminer odasındaki konuşmaları dinlerken, diğer kulağıyla Pink Floyd dinliyordu. Son hafta Virginia bir danışmanlık durumu oluşturdu ve katılımcılardan, o güne kadar edindikleri malzemeleri kullanarak bunu çözmelerini istedi. Hiçbiri bunu başaramadı, Richard hariç. Kayıt odasından bir fırtına gibi dışarı fırlayan Richard, danışmanlık sorunuyla ilgili görüşlerini açıkladı. Virginia onu dinledikten sonra “Tamamıyla doğru!” dedi. Böylece, Richard bir anda kendisini, Virginia’ nın terapi kalıplarını herkesten daha fazla bilen esrarengiz bir durumda buldu, bunu öğrenmek için hiçbir bilinçli çaba sarfetmediği halde.
Richard malikaneye geri döndüğünde John, Virginia Satir’ in bazı kalıplarını ondan modelledi. Etkinlikleri her gün biraz daha artıyordu. İki aylık süre artık üç haftaya inmişti.
Artık ellerinde iki tane etkin terapi modeli vardı. Bunlar kendi içlerinde bütündüler ve aynı zamanda birbirlerine karşıt özellikler taşıyorlardı. Virginia Satir Modeli ve Fritz Perls Modeli. Aslında bu iki kişi birbirinden tamamıyla farklı iki karaktere sahipti. Patırtı gürültü çıkarmadan aynı odada yan yana oturmaları bile neredeyse olanaksızdı. Bu yüzden çok değerli örnek çift oldular. Kişisel üslupları çok farklı olduğundan, tedavi kalıplarındaki ortak özellikler daha açık bir şekilde görünüyordu.
Richard ve John daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’ u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına kattılar.
Böylece iş dünyasında, eğitim ve sağlık alanlarında başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızla ilerledi ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağladı.


B)SANTA CRUZ, KALİFORNİA 1972:

Richard ve John’ un yeni bir terapi okulu kurmak gibi bir amaçları yoktu. Sadece bu üç başarılı ve birbirinden çok farklı terapistin kalıplarını ortaya çıkarmak ve bunları başkalarına AKTARMAK istiyorlardı. Teorilerle ilgilenmiyorlardı. Uygulanabilir ve öğretilebilir olan başarılı terapi modelleri ürettiler. Birbirinden çok farklı kişiliklere sahip olan üç başarılı terapisti modelleyip, hayret verici benzer kalıplar elde ettiler. Bu kalıpları alıp, refine ettiler, katıksız hale getirdiler ve bir etkin iletişim modeline dönüştürdüler. “Etkin İletişim” yanında, “Kişisel Değişim”, “Hızlandırılmış Öğrenme” ve “Daha Sevinç Dolu Bir Yaşam” için kullanılabilir hale getirdiler.
John ve Richard bir dönem Gregory Bateson ile çok yakın ilişki kurdular. Bir İngiliz Antropolog olan Gregory, iletişim ve sistemler teorisi üzerine yazılar yazıyordu. Biyoloji, Sibernetik, Antropoloji ve Psikoterapi gibi birçok farklı konu üzerine makaleler yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine makaleleri yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine geliştirdiği “The Double Bind Theory” çok ünlüydü. NLP çalışmalarına katkısı büyük oldu.
Bu çalışmalardan sonra NLP birbirini bütünleyen iki yönde ilerledi. Birincisi hangi alanda olursa olsun “Mükemmelliğin Kalıplarını Keşfetme” süreciydi. İkincisi başarılı insanların düşünme ve iletişim kurma becerilerinden yararlanarak etkin yollar kazanmaktı. Bu kalıplar ve beceriler tek başlarına da kullanılabilirdi fakat, aynı zamanda modelleme süreciyle geri bildirim sağlanarak daha da güçlendirilebilirdi.

C)SANTA CRUZ, 1975:

Gregory Bateson John ve Richard’ ın yazdığı **** Model ile ilgili “The Structure of Magic 1” başlıklı çalışmalarını okuduğunda çok coşkuya kapıldı ve onlara Arizona, Phoenix’ te yaşayan terapist Milton Erickson ile temas kurmalarını önerdi. Hatta onlar için bir randevu aldı. Milton Erickson en ileri düzeyde hipnoterapist uygulayıcısı olarak tanınıyordu. Amerikan Society for Clinical Hypnosis’ in kurucu başkanıydı. Duyarlı ve başarılıydı. John ve Richard onunla ilgili çalışmalarını iki kitapta topladılar. “Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume 1” **** Yayınlarından 1975 yılında yayımlandı. Judith Jelozier’ in de yazarlarından biri olduğu “Volume 2” ise 1977 yılında yayımlandı. Özellikle Algi filtreleri hususunda bilgi içeriyordu.
John ve Richard’ ın “The Structure of Magic 1” adlı kitapları 1975 yılında ve “Magic 2” 1977 yılında yayımlandı.

D)SANTA CRUZ, 1976:

1976 baharında John ve Richard, Santa Cruz’ un yüksek tepelerinden birinde, bir dağ evine kapandılar. Bütün görüşlerini ve keşiflerini ortaya döktüler. 36 saatlik bir maratonun sonunda bir kırmızı Kaliforniya şarabı açarak kendilerine şunu sordular: “Biz buna ne ad takacağız?”. Bu sorgulamanın ardından Neuro Linguistik Programming ortaya çıktı.
Neuro sözcüğü, görme, işitme, koklama, tatma, dokunma ve hissetme gibi nörolojik süreçlerimize işaret ediyordu. Bilgimizi bu duyurular sağlıyor ve ardından davranışlarımız oluşuyordu. Sadece görünmeyen düşünce süreçlerini değil, fikirler ve olaylar karşısında ki fizyolojik tepkilerimizi de kapsıyordu. Beden ve zihin, insan denen ayrılmaz bir birlik oluşturuyordu.
“Linguistik” sözcüğü, başkalarıyla iletişimimizin temelinde yatan dili kullanma ve düşüncelerimizle davranışlarımızı düzenlememize işaret ediyordu.
“Programlama” sözcüğü ise istediğimiz sonuçları üretmek için fikirlerimizi ve davranışlarımızı organize etmeyi seçebileceğimizi gösteriyordu.
NLP insanın öznel deneyiminin yapısıyla ilgilenir. Ne işittiğimizi ve ne hissettiğimizi nasıl organize edebileceğimizle ilgilenir. Dış dünyayı nasıl algıladığımızla ve nasıl filitre ettiğimizle ilgilenir. Bunu dil ile nasıl tanımlayabileceğimizle ve belirli sonuçları üretmek için nasıl davranabileceğimizle ilgilenir.

E)1977 YILI:

1977 yılında John ve Richard Amerika’ nın her yöresinde çok başarılı halka açık seminerler verdiler. 10 yıl içinde 100.000 kişi NLP çalışmalarına katıldı.
1979 yılında John ve Richard’ ın “Frogs into Princes” adlı kitapları yayımlandı. Kendi seminer notlarından düzenlenen bu kitapta; Çapalama, Yeniden Çerçeveleme, Temsil Sistemleri, Uyum ve Görsel Erişim İpuçları gibi önemli NLP kalıpları içermekteydi. Best Seller oldu ve bir milyonun üzerinde sattı.
1980 yılında John ve Richard, Robert Dilts ve Judith Delozier ile birlikte “Neuro – Linguistik Programming: Volume 1, The Study of The Structure of Subjective Experience” adlı kitabı yayımladılar.
1982 yılında John ve Richard’ ın “Reframing: Neuro – Linguistic Programming and The Transformation of Meaning” adlı kitapları yayımlandı. Bu kitap seminer notlarından oluşuyordu.
1987 yılında John ve Judith Delozier, “Turtles All The Way Down” adlı kitaplarını yayımladılar. Seminer notlarından oluşan bu kitapta NLP’ yi daha basit bir şekilde tanımladılar. Temel noktayı bilinç ve bilinç dışı süreçlerin dengelenmesi olarak belirlediler. Böylece New Code NLP denilen yaklaşım ortaya çıktı.
1997 yılında John ile Richard’ ın yolları ayrıldı. NLP’ nin isim hakkı mahkeme kararıyla Richard’ ın oldu.
Günümüzde Amerika Birleşik Devletlerinde 100’ ün üzerinde NLP şirketi, NLP Enstitülerinin sayısı da 50’ nin üzerindedir.


Alt 01-10-2009, 05:34 #5

JeSsy

~TanımSızım~

NLP Sözlüğü
1.Accessing Cues (Erişim İpuçları) : Dışsal işaretler bize nasıl düşündüğümüzle ilgili bilgi verir.

2.Analogue ( Analojik) : Analojik farklar , süreklidir. Ölçü farklılığı gibi. Dijital’in karşılığıdır.

3.Analogue Marking (Analojik İşaretleme) : Bir cümledeki sözcükleri sözel ya da sözel olmayan bir ipucuyla işaretlemek.
4.Anchoring (Çapa Atma) : İçsel ya da dışsal herhangi bir temsilin , bir tetikleme ile belirli bir tepkiye bağlanmasıdır.Çapalar kendiliğinden oluşabildiği gibi , isteyerek de oluşturulabilir.

5.As if Frame (Sanki Çerçevesi) : Aslında şu anda sizde olmayan bir yeteneği,beceriyi,yapabilme gücünü sanki sizde varmış gibi taklit etmenizdir.

6.Associated (İçeriden gözlem ya da Katılımcı durumda olmak) : Bir deneyimin anısıyla ilişkiniz. Sanki gözünüzle görüyormuşsunuz gibi.

7.Auditory – A (İşitsel) : İşitmeyle ilgili temsil sistemi.İçsel ya da dışsal olabilir. Aynı zamanda Auditory Tonal (At) olarak da bilinir.

8.Auditory Digital – AD (İşitsel Dijital) : Mantık ile ve kendi kendinizle konuşma şekliniz ile ilgili Temsil Sistemidir.

9.Bactrack (Sözü Tekrarlamak) : Bir toplantıda geçen bir konuşmaya geri dönmek , onu özetlemek ve gözden geçirmek.

10.Behaviour (Davranış) : Dışsal olarak ürettiğimiz ya da katıldığımız bir etkinlik.

11.Being at Cause (Neden olmak) : Bir kişinin eylemlerinin sorumluluğunu almak.

12.Beliefs (İnançlar) : Dünya hakkındaki yaptığımız genellemeler ve onun hakkındaki kanılarımızdır.Neyi yapabileceğimizi ve neyi yapamayacağımızı belirlerler.

13.Break State (Hal-Durum Değişikliği) : Bir hareketi kullanarak ya da dikkati başka tarafa çekerek duygusal halde (emotional state) bir değişikliğe neden olmak,Hali değiştirmek.

14.Calibration (Kalibrasyon,Gözlem,Halden Anlama Becerisi) : Belirli bir standarda göre değişiklikleri fark etme ve ölçme becerisi.Genellikle dışsal olan ve sözel olmayan iki farklı durum arasında kıyaslamayı kapsar.Kıyaslama yoluyla, kişiler, yerler, şeyler, haller ve davranışlar arasındaki farklılıklara dikkat edebiliriz. Kalibrasyon becerisi rafine edilmiş duyusal keskinliğe dayanır.

15.Chaining (Zincirleme) : Zamansal olarak birbirini izleyen bir haller dizisidir.(A series of states)

16.Chunking (Ölçekleme) : Tüme varım ya da Tümden gelim yoluyla hareket ederek bir algıyı değiştirmek. Dili kullanarak yapılır.

17.Circle of Excellence (Mükemmellik Çemberi) : Farklı ve arzu edilen bir davranış ve düşünme kalıbına erişebilmek için gerekli kaynakları oluşturmak amacıyla yerdeki hayali bir çemberin “Mekansal Çapa (Spatial Anchor)” olarak kullanılmasıdır.

18.Complex Equivalence (Karmaşık Denkleştirmeler) : 1. Özel bir şeyin anl..... bağlandığnızda ve 2. biridavranışsal ve diğeri beceriyle ilgili iki önermenin aynı anlama geldiği düşünüldüğünde ortaya çıkar.

19.Confusion To (Kafa Karışıklığı-Şaşkınlık) : Richard Bandler tarafından gerçekleştirilmiş orijinal bir kalıptır.

20.Understanding (Anlayış) : Alt Modaliteler İçsel Temsillerinizin anlamını değiştirirler ve “Beğenme ve Beğenmeme”nin anlamını oluştururlar.

21.Congruence (Tutarlılık) : Bir kişinin davranışları (konuşma tonu,fizyoloji vb.) ile söyledikleri arasında uygunluk olduğunda buna tutarlılık ya da bütünlük denir.

22.Conscious (Bilinç) : Bizim şu anda farkında olduğumuz alandır.

23.Conscious-Unconscious Integration (Bilinç ile Bilinçdışının Bütünlenmesi) : Düşüncelerinizin ve davranışlarınızın , bilinç ve bilinçdışı düzeylerinde bütünlenmesi , tutarlı olmasıdır.

24.Content (İçerik) : Bir hikayenin ayrıntıları.Danışanın (client) tarihi.

25.Content Reframe (İçeriğin Yeniden Çerçevelenmesi) : Daha fazla içerik ekleyerek bir ifadenin anlamını değiştirmek.Bu odak noktasını değiştirecektir.Buna “Meaning Reframe (Anlamın Yeniden Çerçevelenmesi)” de denir.

26.Context (Bağlam) : İçeriklerin ortaya çıktığı özel bir yer ya da durum(situation).

27.Context Reframing (Bağlamın Yeniden Çerçevelenmesi) : Bağlamını değiştirerek bir ifadenin anlamını değiştirmek.

28.Contrastive Analysis (Karşıtlıklardan Yararlanarak Çözümlemek) : Eleştirel Alt-Modaliteleri keşfetmek için iki Alt Modaliteler setini çözümleme sürecidir.

29.Convincer (İkna Etme) : Danışanın bilinçli zihnini ikna eden , onu inandıran ya da razı eden herhangi bir şeydir. Böylece danışanın bilinçdışı zihni bir şeyler olabilir.

30.Convincer Strategy (İkna Stratejileri) : Bir şeyin onaylandığını gösteren kesinlik, güven ve eminlik sağlanmasına yönelik kullanılan bir filtredir.

31.Criteria (Kriter) : NLP’nin ‘değerler’ için kullandığı sözcüktür.Değerler, sizin için önemli olan ve zamanınızı nasıl kullandığınızı belirleyen şeylerdir.

32.Critical Submodality (Eleştirel Alt Modaliteler) : Alt-Modaliteler içinde farklılığı oluşturan farklılıklar,Eleştirel Alt-Modalitelerdir. Karşıtlıklardan yararlanarak çözümleme yapma sürecinde keşfedilmişlerdir. İki farklı içsel temsil arasındaki farklılığın belirlenmesini sağlarlar.

33.CrossOver Matching (Çapraz Eşleştirme) : Bir kişinin dışsal davranışının ya da fizyolojisinin bir yanına, farklı bir fizyolojik hareket ile uyum sağlamak.

34.Deductive ( Tümden Gelim) : Genel olandan özel olana doğru akıl yürütmek(reasoning).Diğer adı Chunk Down.

35.Deep Structive (Derin Yapı) : Yazılı veya sözlü bir ifadenin yüzysel yapısının bilinçdışı temeli.Derin yapının büyük bir kısmı,farkındalık alanımızın dışındadır.Konuşulan bir sözün nedeninin ya da anlamının kökünde yatan şeydir.

36.Deletion (Silme) : **** Modelin temelini oluşturan üç büyük süreçten biridir.Diğerleri çarpıtma ve genellemedir.Silme,biz deneyimimizin bir bölümünü içsel temsillerimize göre dışarı bıraktığımızda ortaya çıkar.

37.Derivation (Sözcük türetmek) : Derin yapıdan elde edilen verilerle konuşulan sözcüklerin ortaya çıkması.

38.Digital (Dijital) : Dijital bir saatte ya da bir elektrik düğmesinde olduğu gibi farklılıklar ya da değişikliklerin olması.Analogue’un karşıtıdır.

39.Dissociated (Dışarıdan Gözlem) : Bir deneyimin anısıyla ilişkiniz. Sanki bütün bedeninizi bir resimde görüyor gibi.

40.Distortion (Çarpıtma) : **** Modelin temeli olan üç büyük süreçten birisidir. Şeyler, İçsel temsillerimize doğru olmayan bir şekilde katıldığında, yanlışlıklar ve çarpıtma ortaya çıkar.

41.Double Binds (İkili Bağlar) : Danışana iki ya da daha fazla karşılaştırılabilir alternatifler arasında “özgür seçim” yapma olanağı sağlayan sorulardır. Çok düzeyli iletişim kavramı üzerine dayalıdır.

42.Downtime (İçe Dönük Dikkat Hali) : Bütün duyusal girişlerin içe odaklanmasıdır. Dolayısıyla dışsal dikkate ayrılacak bir dikkat kalmaz.

43.Drivers (Sürücüler) : Bir deneyimi anlamlandırmanızdaki en büyük farklılığı yaratan şey Alt-Modalitelerdir.Bunları değiştirdiğimizde bütün diğer Alt-Modaliteler farklılıklarını, eleştirel Alt-Modaliteleri de birlikte taşırlar.

44.Ecology (Ekoloji) : Herhangi bir değişimin daha geniş bir sistem içinde ortaya çıkardığı ya da çıkarabileceği sonuçların ya da etkilerin üzerinde çalışmaktır.

45.Elicitation (Bulmak,Ortaya çıkarmak) : Danışanın bir ruhsal hale girmesi için onu etkileyecek veya sorular yoluyla bilgi edinerek veya davranışını gözlemleyerek onunla ilgili bilgilere erişmektir.

46.Embadded Command (Gizli Emir) : Uzun bir cümlenin içinde gizli olan bir emirdir. Konuşmalarda ses tonuyla ya da jestlerle ifade edilir.

47.Embadded Question (Gizli Soru) : Uzun bir cümlenin içinde gizli olan bir sorudur. Konuşmalarda ses tonuyla ya da jestlerle ifade edilir.

48.Eye Accessing Cues (Göz Erişim İpuçları) : Gözlerin belirli yönlere doğru hareket etmesi, görsel, işitsel ya da dokunsal bir düşünmeyi gösterir.

49.Feedback (Geri Bildirim) : Eylemlerinizin sonuçları, sizin bir sonraki adımınızı etkiler.

50.First Position (Birinci Duruş) : Algısal Duruşlardan birincisidir. İçeriden gözlem halinde olduğunuzda, kendi gözlerinizden baktığınızda ve yalnızca kendi Dünya Modelinizden yararlandığınızda Birinci Duruştasınız demektir.

51.Fractionation (Fraksiyonlama) : Trans halini derinleştirmek için tekrar tekrar transa sokmak.

52.Frame (Çerçeve) : Özel bir deneyimin çevresindeki bağlam ya da özel bir bakış açısı.

53.Future Pace (Geleceğe Uyarlamak) : Gelecekte ulaşmayı planladığınız bir sonucu zihinsel olarak prova etmenizdir. Böylece arzu ettiğiniz sonuç otomatik bir şekilde ortaya çıkar.

54.Generalisation (Genelleme) : Çarpıtma ve Silme ile birlikte, **** Modelin temelini oluşturan üç büyük süreçten biridir. Belirli bir deneyim, bütün bir deneyimler sınıfını temsil ettiğinde ortaya çıkar.

55.Gestalt (Geştalt) : Belirli bir konu etrafında biriken anılar koleksiyonudur.

56.Gustatory (Tatsal) : Tat almayla ilgili Temsil Sistemidir.

57.Hallucination (Sanrı) : Gerçekte var olmayan bir şeyin duyumsal deneyimidir.

58.Hypnotism (Hipnoz) : İnsanın gevşemiş ve rahatlamış bir hale girmesidir. Bu durumdayken bilinçaltı ve bilinçdışı seviyelerde değişiklikler çalışmaya başlar.

59.Incongruence (Tutarsızlık) : Bir kişinin davranışlarının sözleriyle uyuşmamasıdır.

60.Inductive (Tüme Varım) : Özel olgulardan hareket ederek genel ve soyut bir sonuca ulaşmaktır. (Chunking Up)

61.Intent (Niyet) : Bir davranışın ulaşmak istediği sonuçtur.

62.Internal Representations (İçsel Temsiller) : Düşünme süreciğimizin içeriğidir ya da bilginin kanıtlarıdır. Resimleri,sesleri,hisleri,tatları,kokuları ve kendi kendinle konuşmayı kapsar.

63.In time (Zaman İçinde) : ‘Zaman içinde’ özellikli kişiler anılarını önden arkaya,yukarıdan aşağıya,bir ‘V’ içinde kodlamayı tercih ederler. Ya da geçmiş, şimdi ve gelecekleri arkalarında ya da içlerindedir.

64.Kinaesthetic(Dokunsal) : Duygular ve duyumsamayla ilgili Temsil Sistemidir. İçsel ya da Dışsal olabilir.

65.Law of Dominant Effect (Baskın Etki Kanunu) : Bir telkin (suggestion) güçlü bir duygu ile aynı anda deneyimlendiğinde daha etkili olur.

66.Kaw of Requisite Variety (Gerekli Çeşitlilik Kanunu) : Verili bir fiziksel sistem içinde, sistemin bir bölümü en esnek davranışı sergileyerek, sistemi kontrolü altına alır.

67.Leading (Yönlendirme) : Yeterli uyumu sağladıktan sonra davranışınızı değiştirdiğinizde, karşınızdaki kişi sizi takip edecektir.

68.Lead System (Yönlendirme Sistemi) : Temsil Sistemi bilgi stokuna erişmek için kullanılır. Bilgiyi Bilnçdışı Zihin’den Bilinçli Zihne yönlendirir. Göz Erişim İpuçlarını izleyerek bir kişinin Yönlendirme Sistemini keşfedebilirsiniz.

69.Limiting Belief (Sınırlayıcı İnanç) : Kendimiz hakkında ve dünya modelimizle ilgili olarak kabul ettiğimiz ve yaşamımızı sınırlandıran inançlar ya da kararlardır.

70.Limiting Decision (Sınırlayıcı Karar) : Sınırlayıcı inancın öncesindeki sınırlayıcı karardır.

71.Logical Level (Mantıksal Düzey) : Somuta ya da soyut olma düzeyidir. Mantıksal düzeyleri en üstte soyut olandan, en altta özel ve özgün olana doğru inen düzeyler olarak düşünebilirsiniz.

72.Mapping Across : Karşıtlık çözümlemesini takip ederken, belirli bir İçsel Temsilin Alt Sistemler setinin değiştirilmesiyle anlamının değişmesini sağlayan Alt Sistemdir.

73.Matching (Eşleşme) : Danışanın davranışını aynen yapmak, kopyalamak, adapte etmek. Ya da bir kişinin fizyolojisinin bazı yanlarını aynen kopyalamak

74.Meaning Reframe (Anlamın Yeniden Çerçevelenmesi) : Daha fazla içerik sağlayarak odak noktasını değiştirmek ve bir cümleye başka bir anlam vermek.

75.**** (****) : Bir şey, eğer başka bir şeyden seviyedeyse, ona göre **** olur.

76.**** Model (**** Model): Virginia Satir tarafından geliştirilmiş bir dil modelidir. Dil üzerine bir bakış sağlar. Dilimizi kullanırken yaptığımız silme, genelleme ve çarpıtmaları tanımamızı sağlar. Dil açısından anlam belirsizliği olan ifadelere açıklık ve özellik kazandıracak soruları bize kazandırır.

77.****phor (****for,Mecaz) : Danışanın bilinçli direncini devre dışı bırakan ve onunla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmayı sağlayan sembolik bir hikayedir.

78.**** Position (**** Duruş) : Bir durumun (situation) dışına çıkarak, daha nesnel bir bakış kazanmamızı sağlayan bir duruş almaktır. Dışsal gözlemci duruşudur, olayın ya da kişinin içeriğinden bağımsızdır. Üçüncü Algısal Duruş’a çok benzer.

79.**** Programs **** Programlar) : Bunlar bilinçdışı ile ilgili, içerikten bağımsız (content free) programlardır. Bunlarla deneyimlerimizi filtreleriz.

80.Milton Model (Milton Modeli) : Milton Modeli trans ya da anlaşma durumuna geçilmesi için tasarlanmıştır. Bir dizi soyut dil kalıpları içerir. Çok anlamlı olduğundan, danışanın deneyimi ile eşleşme sağlar. Onun bilinçdışı kaynaklarına giriş sağlamada yardımcı olur. Niyet olarak **** Modelin tam karşıtıdır.

81.Mirroring (Aynalama) : Bir aynaya bakar gibi, danışanın davranışını ya da fizyolojisini aynen yansıtmaktır.

82.Mismatching (Eşleşmeyi Bozmak) : İletişimi kesmek için davranış ya da söz olarak danışandan farklı bir kalıp kullanmak ya da karşıtlık içeren bir yanıt vermektir.

83.Modalities (Sistemler) : İçsel Temsillerimizin bilgisine erişmek için başvurduğumuz sistemlerdir. Beş duyu (Görsel,İşitsel,Dokunsal,Kokusal,Tatsal) ve İçsel Diyalog ile bağlantılıdır.

84.Model Operators (Model Operatörler) : Zorunluluk içeren ifadeler. (Model Operator of Necessity),(malısın,mecbursun,zorunlusun vb.) yaşamlarımızdaki kuralları belirler. Olanaklılık içeren ifadeler (Model Operator of Possibility),(yapabilirsin,yapamazsın vb.) neyin olanaklı olduğuyla ilgili düşünceleri yansıtır.

85.Model of The World (Dünya Modeli) : Bir kişinin değerleri,inançları,tutumları,içsel temsilleri,ruh halleri (states) ve fizyolojisinden oluşur. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve dünyanın nasıl işlediğiyle ilgili inanç sistemini yaratır.

86.Model (Model) : NLP’de model, kolayca adapte edilebilen bir kavram ya da davranışın tanımıdır, betimlemesidir.

87.Modelling (Modelleme) : Modelleme, bütün NLP’nin yaratılmasını sağlayan süreçtir.Modelleme sırasında Stratiler, Filtre Kalıpları (İnançlar ve Değerler) ve fizyoloji ile ilgili bilgi elde ederiz. Bunlar bir insanın belirli bir şekilde davranmasını belirler. Bunları arka arkaya atılan adımlar şeklinde kodladığımızda, bir davranışı kolaylıkla yeniden üretebiliriz.

88.Neuro Linguistic Programming (Nöro Linguistik Programlama) : NLP mükemmellik ile ilgili bir çalışmadır. Zihnimizin dilinin nasıl davranışlarımızı ürettiğini tanımlar. Mükemmel olanı modellememizi ve mükemmel davranışı yeniden üretmemizi sağlar.

89.Nominalization (İsimleştirme) : Bir isim, sadece isim olarak var olur. Ona dokunulamaz. Bir fiil ya da bir süreç, soyut bir isme dönüştürülmüş olur.

90.Olfactory (O),(Kokusal) : Koklama ile ilgili temsil sistemidir.

91.Outcome Orientation (Sonuca Yönelmişlik Durumu) : Danışan için arzulanan,özel ve duyu temelli bir sonuca sahip olmaktır. Zihinde bir sonuç ve amaca sahip olma durumudur.

92.Overlapping (Ötesine geçmek) : Tercih edilen Temsil Sisteminden, başka bir Temsil Sistemine geçmektir.

93.Pacing (Ayak Uydurmak) : Bir insanın dışsal davranışına Eşleşme (Matching) ve Aynalama (Mirroring) uygulayıp bir süre için onların Dünya Modeline katılarak,Uyum (Rapport) sağlayıp bunu sürdürmek.

94.Parts (Ayrı Parçalar) : Bilinçdışı zihin bir kısmıdır. Sistemin bütününden farklı olarak çatışan ya da çelişen inançlar ve değerlerdir.

95.Parts Integration (Ayrı Parçaların Bütünlenmesi) : Bilinçdışı düzeyinde ‘ayrı parçaların’ bütünlenmesini sağlayan bir tekniktir. Her birinin, tüme varım(chunking up) yoluyla daha üst mantıksal düzeylere geçmesi sağlanır. Her birinin sınırlarının ötesine geçilir. Daha üst bir niyet ya da amaca ve bütünlüğe ulaşılır.

96.Pattern Interrupt (Kalıp Kurmak) Bir insanın ruh halini değiştirmek. Birdenbire oalbilir.BKZ.Break State.

97.Perceptual Position (Algısal Duruş Almak) : Belirli ve özel bir durumdaki bakış açımızı gösterir. Birinci Duruş kendi bakış açımızdır. İkinci Duruş genellikle başka birisinin bakış açısıdır. Üçüncü Duruş ‘dışsal gözlemcinin’ bakış açısıdır. Yukarıdan bakış ya da **** Duruş’a benzer.

98.Personal Edit : Bkz. Self Edit

99.Phobia (Fobi) : Geçmişteki bazı kişiler ya da olaylarla ilgili güçlü, içeriden gözlemlenen (associated),istenmeyen bir korku tepkisidir.

100.Phonological Ambiguity (Fonolojik Anlam Belirsizliği) : İki sözcük aynı sesi verdiğinde ve anlamları farklı olduğunda ortaya çıkar. (to see/sea)Alt 01-10-2009, 05:35 #6

JeSsy

~TanımSızım~

101.Physiology of Excellence (Mükemmellik Fizyolojisi) : Başkalarında görüp modellediğiniz mükemmelliği, kendinizde uygulamanız ve başkalarının da yararlanmasını sağlamanız.

102.Post-Hypnotic Suggestion (Hipnoz Sonrası Telkini) : Transa girdikten bir süre sonra harekete geçen ve işlemeye başlayan bir hipnotik telkin.

103.Precision Model (Kesinlik Modeli) : John Grinder tarafından **** Model’den geliştirilen ve daha fazla anlayış sağlayan beşli bir seridir.

104.Predicates (Yüklemler) : Temsil Sistemlerinin bir bölümünü oluşturan sözcükler ve deyimlerdir. (Özellikle fiiller, zarflar ve sıfatlar)

105.Preferred Rep System (Tercih Edilen Temsil Sistemi) : Kişinin düşünce ve deneyimlerini organize ederken sık olarak kullandığı temsil sistemidir. Genellikle bunu kullanırız ve bize kolay gelir.

106.Presuppositions (Önvarsayımlar) : Danışanın kendi dünya modelini desteklediği kabullerdir. Önvarsayımlar danışanın inanç sistemleri için zorunlu olarak doğru kabul edilen şeylerdir ve danışan için anlamları vardır.

107.Primary Rep System (Öncelik Taşıyan Temsil Sistemi) : İçsel süreçlerimizi dışsal olarak nasıl temsil ettiğimizle ilgilidir. Çoğu insan bir temsil sistemini favori olarak benimser ve iletişimlerinde bunu kullanır.

108.Presuppositions Of NLP (NLP’nin Önvarsayımları): Zorunlu olarak doğru olamayan,kabul edilen ve kolayca kullanılabilen varsayımlarır. Kabul edilip uygulandıklarında düşünce biçimimizi değiştirirler ve sonuçları geliştirirler.

109.Projection (Yansıtmak) : Bir kişinin düşüncelerinin ya da duygularının nedeninin başka insanlar ya da başka bir Dünya Modeli oldğunu düşünmesidir.

110.Punctuation Ambiguity (Noktalamayla İlgili Anlam Belirsizliği ) : Bir cümlede noktalamanın yanlış yere yapılmasıyla ya da iki cümlenin tek cümle haline getirilmesiyle oluşan anlam belirsizliğidir.

111.Quotes (Alıntı Gibi Göstermek) : Mesajınızı sanki bir başkasından almış gibi gösterdiğiniz bir dil kalıbıdır.

112.Rapport (Uyum) : Bilinçdışı düzeyde sorumluluk taşıma sürecidir. Güven ve anlayış ortamı yaratma becerisidir.

113.Reference System (Referans Sistemi) : Bilgiyi nasıl organize ettiğimizle ve bildiğimizi nasıl bildiğimizle ilgilidir.

114.Referential İndex Shift (Referans İndeks Değişimi) : Referans sistemini modellemek istediğiniz birisini bulursunuz. Onun düşünme biçimini ya da kaynaklarını modellemek için dünya modeline girer, bakış açılarını not alırsınız.Sürecin bütün bölümlerini, düşüncelerinin ve-veya eylemlerinin sonuçlarını not alırsınız. Aynı zamanda bir cümlenin referans indeksinde(öznesinde) bir değişiklik yapmak ve bilinç düzeyinde aşırı yükleme yaratmak anl..... da gelir.

115.Reframing (Yeniden Çerçevelemek) : Bir sorunun doğasında değişiklik yaparak veya yapısını değiştirerek veya bir cümlenin bağlamını değiştirerek ona başka bir anlam vermektir.

116.Representation (Temsil) : Zihindeki bir düşüncedir. Görsel, İşitsel, Dokunsal,Kokusal,Tatsal ve İşitsel Dijital (Kendinle Konuşma) kanallarıyla bağlantılı olabilir.

117.Represantational System (Temsil Sistemi) : Duyusal bilgiyi kodlama ve dünyamızı deneyimleme şeklimizdir.

118.Resources (Kaynaklar): Kendi içinizde değişim gerçekleştirebileceğiniz ya da bir hedefinize erişmenizi sağlayabilecek kaynaklarınızdır. Belirli Ruh Hallerini, özel bir fizyolojinin adapte edilmiş olmasını, yeni stratejileri, inançları, değerleri, tutumları ve özel davranışları içerebilir.

119.Resourceful State (Kaynak Dolu Ruh Hali): Bir kişinin her an kullanmaya hazır,olumlu ve yardımsever duygulara ve stratejilere sahip olması ve bunların davranışlarına yansıması halidir. Başarılı bir sonucu belirtir.

120.Search Anchor (Araştırma Çapası) : Bir sorunun ya da konunun kaynağını belirlemek için kullanılır.

121.Secondary Gain (İkinci Dereceden Kazanç) : Danışanın var olan sorununda bir değişiklik olmadığı ve dışsal bir kaynak kullanılmadığı halde elde ettiği bir kazançtır.

122.Second Position (İkinci Duruş) : Algısal duruşlarla ilgilidir. Genellikle başka birisinin bakış açısından bakmayı ifade eder.

123.Self Edit (Kendinin Editörü Olmak) : Kendi kişisel kaynaklarına ulaşıp bir değişim gerçekleştirmek.

124.Self Inventory (Kendini Araştırmak): Duyusal temelli bir içsel araştırma,inceleme.

125.Sensory Acuity (Duyusal Keskinlik) : Karşımızdaki insanın fizyolojisini gözlemleyerek onun bilinçli ve bilinçdışı tepkilerine dikkat edebilme ve fark edebilme becerisidir.

126.Sensory Based Description (Duyusal Temelli Betimleme) : Bir insanın dışsal davranışlarını, hiçbir değerlendirme ya da varsayım katmadan sadece fizyolojik özelliklerinden hareketle betimlemek.

127.State (Ruh Hali)(Bazen Durum) : Bizim içsel duygusal koşullarımızla ilgilidir. NLP’de biz,Ruh halinin sonuçları belirlediğine inanırız. Dolayısıyla mükemmel bir halde olmaya dikkat ederiz. NLP’de bizim içsel temsillerimiz artı Ruh halimiz ve fizyolojimiz davranışlarımızdaki sonuçları yaratır.

128.Strategy (Strateji) : Özel, tekrarlanabilir ve çapalanabilir, içsel ve dışsal temsiller dizisidir. Belirli bir sonucun oluşmasına yol açar.

129.Submodalities (Alt Sistemler) : Her temsil sisteminin bir parçasını oluşturan ince farklılıklar ve ayrıntılardır. Görsel,İşitsel,Dokunsal,Kokusal,Tatsal ve İşitsel Dijital Sistemlerinin alt gruplarıdır. Deneyimlerimizin kodlarını çözer ve ona anlam kazandırırlar.

130.Surface Structure (Yüzeysel Yapı) : Dilbilim ile ilgili bir terimdir. İletişimimizin konuşma düzeyinin organizasyonuyla ilgilidir. Genellikle derin yapıdan bütünüyle ayrılınır. Silme,Genelleme, Çarpıtma yoluyla Derin yapıdan uzaklaşırız.

131.Synaesthesia (Sinestezi): Sistemler arasındaki iki adımlı bir stratejidir. Birisi genellikle farkındalık dışında kalmak üzere iki adımın birbiriyle bağlanmasıdır.

132.Syntactic Ambiguity (Sözdizimsel Anlam Belirsizliği) : Cümledeki söz dizimine bakarak belirli bir sözcüğün anlamını belirlemenin olanaksız olduğu durumdur.

133.Third Position (Üçüncü Duruş) : Algısal duruşlarla bağlantılıdır. Üçüncü Duruş ya da **** Duruş dışarıdan gözlemleyen gözlemcinin ya da yukarıdan bakışın bakış açısıdır

134.Through Time (Zaman Yoluyla) : ‘Zaman Yoluyla’ durumundaki insanlar hatıralarını soldan sağa yada sağdan sola doğru kaydederler. Dolayısıyla zaman onların önlerindedir, sürekli, ve kesintisizdir.

135.Time Code (Zaman Kodu) : Bu yolla hatıralarımızı Geçmiş,Şimdi ve Gelecek içine kaydederiz.

136.Time Line (Zaman Çizgisi) : Her kişinin zaman çizgisi ****forik olarak geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili hatıraların kayıtlarını birleştiren çizgidir.

137.Trace Anchor (İz Sürme Çapası) : Bkz. Search Anchor

138.Trance (Trans) :Herhangi bir değiştirilmiş ruh hali

139.Transderivational Search (Trans Yönelimli Araştırma) : Hipnozda Göz Erişim İpuçlarının bir parçasıdır. Bir bilgi elde etmek için Temsil Sistemlerinin birkaçından ya da hepsinden birden bakmaktır.

140.Transformation (Dönüşüm) : Derin yapıyı Yüzeysel yapıya bağlayan bir köklerine inme serisidir.

141.Trigger (Tetikleyici) : Bir davranışı ya da tepkiyi harekete geçiren dışsal olay ya da içsel inanç.

142.Triple Description : Bkz. Perceptual Positions.

143.Unconcscious (Bilinçdışı ya da Bilinçaltı) : Zihninizin bilincinde olmadığınız bölümü .

144.Unconcsious Mind : Bilinçdışı Zihin.

145.Universal (Evrensel) : Varsayım olduğu bilinen bir deneyim.

146.Universal Quantifiers (Genelleyici Sözcükler) : Referans İndeksleri (öznesi) olmayan genelleyici sözcüklerdir. Hepsi,her,hiçbir zaman vs.

147.Uptime (Dışa Odaklanmış Dikkat Hali) : Bütün duyusal girdilerin dışa odaklandığı içe yönelecek dikkatin kalmadığı durumdur.

148.Utilisation (Paylaşmak) : Bir insanın gerçekliğine ayak uydurmaktır. Duyusal deneyimde ne hissettiklerini, ne işittiklerini, ne gördüklerini paylaşmaktır. Bu, basit betimlemeyle yapılır.

149.Values (Değerler) : Sizin için neyin önemli olduğunu belirten yüksek düzeyli genellemelerdir. NLP’de bazen kriter olarak da adlandırılır.

150.Visual (V) (Görsel-G) : Görme duyusuyla ilgili temsil sistemidir. İçsel ya da dışsal olabilir.

151.Visual Squash (Görsel Sıkıştırma ) : Bilinçdışı düzeyinde ayrı parçaların bütünlenmesini sağlayan bir NLP Tekniğidir. Her birinin tüme varım yoluyla daha üst mantıksal düzeylere geçmesi sağlanır.Her birinin sınırlarının ötesine geçilir. Daha üst seviyede bir bütünlüğe ulaşılır. Son dönemlerde Parts Integration olarak adlandırılmaktadır.

152.Well Formadness Conditions (İyi Biçimlenmiş Koşullar) : Daha ulaşılabilir sonuçları ya da hedefleri belirlememizi sağlarlar çünkü dil, belirli kurallara uymaktadır.


Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
SeçeneklerNLP nedir? NLP`nin kişisel gelişime faydaları nelerdir? Konusuna Benzer Konular

Saf Arı Poleni Faydaları Nelerdir


Polenin analizleri dünyanın ünlü laboratuarlarında yapılıyor. CNRS dünyaca tanınmış bir araştırma örğütü CNRS araştırma uzmanlarından Armond PONS'un...

Su içmenin faydaları nelerdir?


Su, kanda %83, kaslarda %75, beyinde %85, kemiklerde %22 oranda bulunur. Kilo kaybına yardımcı olur. Diyet ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezidir....

Çirkin Olmanın Faydaları Nelerdir?!


Bacaklarım kalın" "Kalçam geniş" "Kulaklarım büyük" diye üzülmeyin. Çirkin olduğunuz için üzülmenize gerek kalmadı. Yapılan araştırmalar ...

Susmanın faydaları nelerdir / çok konuşmanın zararları nelerdir..


CEVAP Peygamber efendimiz, (Az konuşmak imandan, çok söz nifaktandır) buyurmaktadır. Dil, büyük nimettir. İyi ve kötü işteki rolü, iyiliği de...

Balık Yağının Faydaları neLerdir ?


Nesiller boyunca anneler çocuklarına sağlıklı olmaları için morina balık yağı verdiler. Şimdi anlaşılıyor ki anneler en doğrusunu bilirlermiş. Geçen...
Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 05:26 .