Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#21
ERENLER NE DEDİLER

Aklım bana yünden kilim dokusak
Bade içip bülbül gibi şakısak
Şu Kur-an’ı Türkçeleyip okusak
Günahını sevabını sor dedi

Kaygusuz der: Bak acemi dervişe
Bir şey denmez Hakk’a gönül vermişe
Sorsam dedim Taptuk denen ermişe
Bana sorma, git Ahi’ye sor dedi

Ahi Evren örgütünü örüyor
Bacılar da Bacıyan’a giriyor
Gizli değil,
dünya bunu görüyor
Git sorunu sen Bektaş’a sor dedi

Hacı Bektaş dile geldi hu deyip
Yol gösterdi, akıl duru su deyip
İnsan kutsal, en doğrusu bu deyip
O da erdi, git Yunus’a sor dedi

Yunus diyor: Göz dikmişler ilime
Yaban sözler kök salmışlar dilime
Töre göçmüş, moda hâkim belime
Git Sivas’a Pir Sultan’a sor dedi

Sultan dedi: Sen gelmişsin kanmaya
Hazır mısın darağaca konmaya?
Hiç gerek yok, diri diri yanmaya
Bu soruyu sen Mansur’a sor dedi

Mansur darda, Bağdat yanık kokuyor
Sokaklarda kardeşkanı akıyor
Molla yine bildiğini okuyor
Ben diyemem, Nesimi’ye sor dedi

Nesimice kıpırdandı yerinden
Hazır mısın soyunmaya derinden?
Bu yol çetin, vazgeçtin mi serinden?
Bu soruyu bir ozana sor dedi

Karacoğlan yorgun düşmüş çok hasta
Sevdiğini bulamamış da yasta
Çok söylemiş, söylemede pek usta
Bunu bir de sen Veysel’e sor dedi.

Veysel Baba toprak deyip övüyor
Versin diye kazmayınan dövüyor
Her vuruşu hedefine değiyor
Bir kerede bir abdala sor dedi

Abdal Musa söylüyordu özünü
Aydınlığa çevirmişti yüzünü
Yurt eylemiş Elmalı’nın düzünü
Bu soruyu Mahsuni’ye sor dedi

Ol Mahsuni sazı aldı eline
Sözcükleri kayıtladı teline
Bu bir gerçek bundan böyle biline
Tanrı hep dilleri biliyor dedi.

Hayyam serhoş, içmiş üzüm suyunu
Kendin kazıyorsun kendi kuyunu
Sapacalı artık boz bu oyunu
İç, yanıntın sen aklına sor dedi


Bekir YAŞAR (Sapacalı)Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#22
NE DENİRSE SİZ DEYİN

İşçi atıp fabrikalar satana
Demeçlerle halkını aldatana
İşvereni SSK’ ya katana
Ben diyemem ne denirse siz deyin

Çıkarların halktan üstün tutanlar
Çalışmayıp yiyip içip yatanlar
Toprakları yabancıya satanlar
Ben diyemem ne denirse siz deyin

Mercedes’e binip ithal giyenler
Alanya’da çikita muz yiyenler
Soykırım- moykırım vardır diyenler
Ben diyemem ne denirse siz deyin

Suç işleyip Avrupa’ya kaçana
O partiden bu partiye geçene
Sanıkları vekil diye seçene
Ben diyemem ne denirse siz deyin

Sapacalı yabancı dil övene
Canı yansa ana dille sövene
Laikliği sakız yapıp gevene
Ben diyemem ne denirse siz deyin

BEKİR YAŞAR


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#23
SORMAK GEREKİR

Kapitalizm düşünceyi enedi
Baykuş geldi ocağıma tünedi
Sahte doktor her ilacı denedi
Artık gerçekleri görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Baş olanlar emekçiye vuruyor
İşlerini hep coniye soruyor
Fabrika satıyor market kuruyor
Emekçi görmezse görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Sınıflı toplumda güven olurmu?
Biri ekmek bulsa biri bulurmu?
Düzen sosyal olsa acı kalırmı?
Sınıflar görmezse görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Sol siyaset sağa doğru kaymakta
Sendikalar birbirini kıymakta
Satılmışlar dolar ile doymakta
Sol kör(göz) görmüyorsa görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Misyonerin artık medya postane
Yobazın mafyanın oldu hastane
Yurdum benzer oldu Arab-istana
Aydın görmüyorsa görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

YÖK’ün başı der eğitim paralı
Felaketler dosyalarda sıralı
Sağlık değil demokrasi yaralı
Artık bu yarayı görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

İşverenler SSK ya doluştu
Leş kokunca aç leşçiller uluştu
Tüm dönekler çıkarcada buluştu
Döneni sineni görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Bunlar tüccar hep gözleri parada
Bundan sonra okullar var sırada
Bu vurgunda muhalefet nerede
Herkesin hakkını vermek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Neler alıp nelerden vaz geçmişiz
Utanmadan kimlere el açmışız
Kendi yokmuş karısını seçmişiz
Bütün çelişkileri görmek gerekir
Sorumludan hesap sormak gerekir

Sapacalı yobaz bizi güdüyor
Halkın yapmadığı borçlar ödüyor
Sağlık neki cumhuriyet gidiyor
Artık gerçekleri görmek gerekir
Oy verenlere sormak gerekir

Bekir YAŞAR (Sapacalı)


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#24
GELSİNDE GÖRSÜN

Ekranda resmine oy isteyenler
Söyleyin gelsin de çulumu görsün
Fakir donu gibi yırtık yamalı
Yıllardır geçtiğim yolumu görsün

Bile bile kirliyorlar doğayı
Yasalarla koruyorlar ağayı
Her sorun çözü diyor duayı
Gelsin başımdaki zalimi görsün

Kimi işte öldü kimi savaşta
Kimi ekmek başındaki dalaşta
Kimi trafikte gitti genç yaşta
Gelsin yetimimi dulumu görsün

Biz görürüz ekran bizi görmez ki
Almak için yaratılmış sönmez ki
Hiçbir zulüm böyle uzun sürmez ki
Gelsin de boşumu dolumu görsün


Taze açmış fidanları budadık
Onlar yedi biz borçların ödedik
Ömrümüzü hürriyete adadık
Gelsin de çektiğim zulümü görsün

Sapacalı diyor yeter çektiğim
Tohum kısır bitmez oldu ektiğim
Hırsız çıktı oy veripte seçtiğim
Dönek çıktı oy veripte seçtiğim
Gelsin şu umutsuz halimi görsün

Bekir YAŞAR


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#25
HEPSİNİN ELİ CEBİMDE

Şu gençler okusun dedik
Okudu ayvayı yedik
Bugünleri göremedik
Hepsinin eli cebimde

Kimileri tıp okudu
Dertlerimi hep okudu
O yokken ağrım yokudu
Onun da eli cebimde

İşleri iyi gitmemiş
Aldığı maaş yetmemiş
Hipokrat yemini etmemiş
Doktorun eli cebimde

Kimisi bina okudu
Arsaya verdi nakidi
Her yeri vurdu tokudu
Onun da eli cebimde

Kente havadan bakıyor
Nazım planı yapıyor
Gidip kondular yıkıyor
Mimarın eli cebimde

Biri eğitimi seçti
İki yılda sınıf geçti
O da bir dershane açtı
Onun da eli cebimde

Düşünmüyor yoksul, yetim
Öğretiyor hep tüketim
Yeni anladım niyetin
Öğretmen eli cebimde

Birisi hesap okudu
Parayla geçer vakidi
Beş parası da yokudu
Onun da eli cebimde

Holding hesabı tutuyor
Hisse senedi satıyor
Lüks oteller de yatıyor
Onun da eli cebimde

Hukukçunun yasası var
İş kıt diye tasası var
Bir cüppe bir kasası var
Onun da eli cebimde

Yasasıyla övünüyor
Bir yerlere güveniyor
Suçlu bile savunuyor
Onun da eli cebimde

Gurbet gurbet göçer obam
Boşa kavgam, boşa çabam
Devlet gayrimeşru babam
Babamın eli cebimde

BEKİR YAŞAR


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#26
UTANMAYAN UTANMAZ

Cumhuriyet selam durdu çarşafa
Ben utandım, utanmayan utanmaz
Karga güldü bu yanlışa bu gafa
Ben utandım, utanmayan utanmaz

Siyasette birbirini yiyenler
Devrimlerin bekçisiyiz diyenler
Bizden biri oldu çarşaf giyenler
Ben utandım, utanmayan utanmaz

Okullarda hep şeriat okumuş
Kaç senedir kara çarşaf dokumuş
Bu bayrakta altıncı ok yokumuş
Ben utandım, utanmayan utanmaz

Güvendiğin gençlik hani nerede?
Bundan sonra kalan oklar sırada
Gerçek halkçı ikara bir derede
Ben utandım, utanmayan utanmaz

Birkaç dönek yaşıyorsa yuvada
Devrimciyim demek yetmez davada
Tüm kazanım duman olur havada
Ben utandım, utanmayan utanmaz

Sapacalı yoğurt denmez kefire
Ne söylersen övgü olur kâfire
Söz tükenir umut kalır küfüre
Ben utandım, utanmayan utanmaz

Bekir Yaşar


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#27
ÖRTÜLÜDEN İSTERİM


Gelip benim yaşantımı görsünler
Neler gördüm bir de bana sorsunlar
Açık yoksa örtülüden versinler
Örtülüden verselerde yazarım

Her şey eksi bizim dertler artılı
İşi yoklar oldu birer partili
Bütçeler var ayıpları örtülü
Örtülüden verselerde yazarım

Devrimlerin defterini dürdüler
Hurafeyle halka umut verdiler
Güzel çirkin tesettüre girdiler
Örtülüden verselerde yazarım

Görüyorum bunca soysuz talanı
Seçilmişler söyler en çok yalanı
Çalışmadan matik maaş alanı
Örtülüden verselerde yazarım

Zanlıları karakoldan kaçtılar
Suçluları aday dikip seçtiler
Halka karşı sahte yemin içtiler
Örtülüden verselerde yazarım

Eski suçlar oldu zaman aşımı
Yeni suçlu yavan etti aşımı
Vekil olan kurtarıyor başını
Örtülüden verselerde yazarım

Gafil gaflet uykusunda yatıyor
Cahil delaletin batağına batıyor
Hain, yabancıya vatan satıyor
Örtülüden verselerde yazarım

Duyan kulağımdır, gören gözümdür
Şiir düşüncemdir, sözüm özümdür
Tek silahım kalemimdir sazımdır
Örtülüden verselerde yazarım

Sapacalı alçaklık var her türlü
Ayıp büyük örtülmüyor bir türlü
Aydınların çoğu avro kültürlü
Örtülüden verselerde yazarım


Bekir YAŞAR (SAPACALI)


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#28
YENİ FİLM

Meclisteymiş yeni filmin galası
Biz bu filmi defalarca seyrettik
Vay düşleri kursağında kalası
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Karşı devrim neler yapar biliriz
Koşullar zor doğar doğmaz ölürüz
Hep hainin tuzağına geliriz
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Yurtseveri aydınları vurdular
Koltuk için aynı safta durdular
Her fırsatta milli cephe kurdular
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Kıymışlardı Çorumlunun canına
Girmişlerdi Maraşlının kanına
Yaptıkları kar kalmıştı yanına
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Kara gerçek teslim aldı her yanı
Meclise de sokmuşlardı türbanı
Sivas yandı otuz yedi kurbanı
Biz bu filmi defalarca seyrettik

İkide bir Waşington’a gitmeler
Çankaya da şer-i iftar etmeler
Laikliğe Atatürke çatmalar
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Tarikatlar kaynakları bölüştü
Anakentler eyalete dönüştü
Militanlar makamlara doluştu
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Kimi kalpak giydi kimi külahı
Kimi mehter çaldı kimi ilahi
Kimi Mehmetçiğe sıktı silahı
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Afrikalı birbirini kırarken
Amerika Taliban’ı ararken
Ağa şirket, molla devlet kurarken
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Uygarlık denenin gözü viranda
Afganistan, Pakistan da, İran da
Bosna Hersek, Cezayir de, Tiran da
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Gericiler kinlerini kusarken
Muammerler, Bahriyeler susarken
Silahşorlar Danıştay’ı basarken
Biz bu filmi defalarca seyrettik

İstemem ben sokaklarda çatışma
Dinli dinsiz birbirine takışma
Olmaz bundan daha beter kokuşma
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Buna derler emperyalizm planı
Arif anlar gerçek ile yalanı
Unutmadık Susurlukta olanı
Biz bu filmi defalarca seyrettik

Sapacalı esirgemez sözünü
Görmesi gereken yummuş gözünü
Halkın anlamadı işin özünü
Biz bu filmi defalarca seyrettik
Biz her şeyi mollalara devrettik

Bekir YAŞAR


Sapacalı Bekir Yaşar Şiirleri

#29
MEKTUPLARIM

Mektuplar gurubu adı altındaki çalışmalarım, kentteki birçok olumsuz değişimi köydeki Hasan Emmiye şiirsel anlatım ile yapılmış, Aşağıda son şiirde Hasan Emmi de kırsaldaki değişimi (kültür yozlaşmasını) karşı yanıt olarak şiirsel açıklamıştır.

HASAN EMMİME 10. MEKTUP

Hasan Emmi her sokakta bir kahve
Her yerde halı saha
Çok yaparız diyorlar
Çok yaparız biz daha
Nice nice Pele’ler
Nice Maradona’lar
Yetiştirir bu millet
Çoğaldıkça buralar

Ah emmi Hasan Emmi
Kızlar unutulmadı
Göz bebeğimiz bizim
Bu büyük bir proje
Kimi yerde dans kursu
Kimi yerde ise gitar
Kimi yerde sesleri yarışıyor kızların
Festivaller gözünü doyurmadı bizlerin
Daha neler düşlüyor
Toplum mühendisleri

Bizde yaparız bir gün
Unutulmaz karnaval
Bunu hep yüksek sesle
Söyleyip duruyorlar
Ben de diyorum emmi
Vay gidi satılmışlar
Vay gidi satılmışlar

HASAN EMMİME 15. MEKTUP


Ah emmi Hasan Emmi
Lara’dan Belek’e yeni bir yol açıldı
Ne kum kaldı ne sazlık!
Kimi yerde yıldızlı, paşa paşa oteller
Kimi yerde villalar, içi dolu damızlık!
Kimse akıl yormadı, kimse hiç düşünmedi
O Martılı kuşçuklar, nere konup kalkacak?
Burada yuvalananlar, nere yuva yapacak?

Hani karettaların tükeniyordu nesli
Karettalar kendine yeni yurt mu bulacak?
Bu zararsız türleri korumak gerekmez mi?
Katliam denir buna, katliam denir ancak!
Sen bari söyle emmi,
Karettalar nereye yumurtlayacak?
Gelip ağlayacaklar, gidip ağlayacaklar

Otel mi Hasan Emmi?
Dünyanın mutluları dolduruyor içini
Burada bırakıyor pisliğini piçini
Kimi yerli piçlerle tanışıp evleniyor
Kimi çekip gidiyor, kimi burada kalıyor
Kimi ovada tarla, kimisi dağ alıyor
Kirlilik günden güne düşmüyor çoğalıyor

Görsen şaşarsın emmi
Bu muydu Anadolu?
Bu muydu egemenlik?

O güzelim Türkçemiz, başka dillere tutsak!
Kime bir fiyat sorsan
Dolar çıkar ağızdan
Ümidini kes emmi
Sen oğlundan kızından

HASAN EMMİME 18. MEKTUP

Neler neler yok emmi
Buranın çarşısında
Akıl koymaya emmi
Akıllının başında

Bir don reklâmı var ki
Gelipte görmelisin
……………..Camisinin
Tam güney karşısında

Burada her şey dubledir
Burada güney kıbledir
Cuma pazarındadır
Kentin kızı karısı
O gün bahçede kızlar
Cemaatın yarısı

Kimisini güldürür
Kimisini kızdırır
Senin yaştakilere
Namaz bile bozdurur

İyi ki bizim gençler, bakıp utanıyorlar
Kimisi de kendini cennette sanıyorlar
Kale kapısı ile Muratpaşa arası
Söyleyelim ki, size gelmişken sırası
Bizim illerden değil
Başka bir yer burası
Bikiniyle dolaşmak çok doğal bu cadde de
Her şey o kadar ince
Her şey o kadar sade

Trafiğe kapalı, burada yaya yürünür
Akdeniz’in en kuytu kıyıları görünür
Kaçamak sevgilinin çoğu burda buluşur
YTL geçmez burada Avro Dolar konuşur

Burada her şey yabancı
Yerdeki taş yabancı
Kafeste kuş yabancı
Bilmiyorum nereli, ağaç bile yabancı
Burada dinler barışık, hiç sorulmaz inancı
İnsanlar birbirine tatlı tatlı yılışır
Çıkarcılar burada çıkarını kırışır
İşin yolunda ise, gez aşağı yukarı
Otur havuz başına seyret olacakları
Ah emmi, Hasan Emmi, gelirsen saptırırsın
Hiç aklın bile ermez
Cüzdanı bile kaptırırsın

HASAN EMMİME 20. MEKTUP

Yenice anladılar halkevlerini emmi
Ondan mıdır nedendir, bir sürü ev yapıldı
Huzur evi; insana huzur verecek diye
Bir de camiye yakın, imam’a imam evi
Sonra bizim semt evi
Halkevi diyorum ben

Geçimsiz kadınlara sığınma evi
Sokak çocuklarına şevkat evi
Vakıfların aş evi
Özel yemek firması, getirir yemekleri
Kaçamak aşklara randevu evi

Ah emmi Hasan Emmi
Hane de ev demek ya!
Unutulmadı emmi
Köşede birahane
Olmadı kahvehane
Oyun salonlarına, dedik kıraathane
Hane mi yok ah emmi!
Kentin tam ortasında
Ruhsatlı umumhane!
Herkes artık düşünde
Bu yılanı görüyor
Bana değmiyor ise
O yılandan bana ne
Diyor be Hasan Emmi
Anlat bunu nineme

Sakın üzmüş olmayım
Mektuplarımla sizi
Çoktan köye dönerdik
Satmasak evimizi
Bura köyden karanlık
Anlayın halimizi
Ben de mektuplarımla
Boşaltırım içimi
Pişmanız Hasan Emmi
Ama geçti yaşımız
Her gün yavanlaşıyor
Ekmeğimiz aşımız

HASAN EMMİME 22. MEKTUP

Dün hastanedeydik Hasan Emmi
Cenaze almak için
Bu gün Zafer Bayramı, veremeyiz dediler
Bürokrasi tıkandı, naşı vermediler

Bu gün de fakülteye sevk edip gönderdiler
Vallahi şaştım emmi
Sağken sevk etmediler
Sanki adamcağızın, ölmesini beklediler

Fakültede sırada, başka cesetler de var
Otopsi yaptırmaya sıraya girdik emmi
Dokuz ceset kuyrukta
Şeytan bile gülmez mi?
Sakın mektuplarımı, kimseye deme emmi
Hayatım kayar sonra
Kaydırmaya değer mi?
Ama bütün köylüler, sağ olsun beklediler
İki günde bir naaş, zor yatakladık emmi
Sakın buraya gelip hastanelerde gezme
Sıcak Ağustoslarda, çoru çocuğu üzme

Hem sen şişmansın biraz
Kokar mokarsın sonra
Kimseyi tiksindirip korkutmaya hakkın yok
Ama herkes susuyor, fazla söze gerek yok

HASAN EMMİ’DEN CEVAP

Ah yegenim ah sana
Yazık sana vah sana
Antalya’yı bir cennet gibi övdün
Övdün durdun sen bana
Ben de çocuk bir melek
Dedim durdum anana

Ama şimdi anladım
Şeytan bile değilsin
Kadıncağız köyünden
Başka yeri ne bilsin

Ama buralarında tadı tuzu kalmadı
Bizim oğlan diyor ki değişim bunun adı
Kadın kız dar ve ince giysilerin içinde
Utanıyoruz oğul, gelinle kız gelince

Onlar hiç utanmıyor
Düşündüm ince ince

Nenen bile bir tuhaf
Bana çalım satarken
Her yerleri görünür
Otururken kalkarken

Açılıp saçılmaya kadın hakkı denir mi?
Birazcık akıl olsa acayip giyinir mi?
Bide geçip karşıma
Hakkımız bu demez mi?

Dizi filmlerde ne varsa
Onlardan bizde de var
Artık yaşlandık oğul
Çırpınsak neye yarar

Bekir YAŞAR


Nafiz Yılmaz Şiirleri

#30

ATATÜRK'Ü SEVMEK

Konuşma softa
Söyleme yobaz
Sen ATATÜRK'Ü sevmek
Ne demektir bilirmisin
Bir dirhem aklın beynin yoksa
Sen ATATÜRK'Ü görmek
Ne demektir bilirmisin
Olmasaydı yaşarmıydın
Söyle dini ni imanı nı
Kim bilir hangi milletin
Olacaktın şimdi evladı
Dil uzatmaklamı buldun
Söyle ahı isyanı feryadı
Sen ATATÜRK'Ü yaşamak
Ne demektir bilirmisin
***** esir alırlardı
Acımadan bacını teslim
Kalırmıydı senin söyle
Dünyada izin neslin
O zaman bakalım
Çıkarmıydı sesin
Sen ATATÜRK'Ü yüceltmek
Ne demektir bilirmisin
Yılmaz'ım ATATÜRK'E
Bağlı bir BEKTAŞ-İ
O HÜNKÂRDAN aldı
İlmi ilhamı ateşi
Bu uğurda kenetlendi
Herkez oldu vatan kardeşi
Sen ATATÜRK'Ü duymak
Ne demektir bilirmisin

Nafiz YILMAZ


Nafiz Yılmaz Şiirleri

#31

ATATÜRK’LE VARIZ

Kolay kazanılmadı bin bir zorlukla bu ülke
Kanla yoklukla gözyaşları ile kuruldu
Kahramanlar Koçyiğitler pehlivanlar vuruldu
Ceddimizi sayar anarız ATATÜRK’LE varız
XXX
Şehit oldular düştüler korkusuzca toprağın bağrına
Kefensiz duasız yatıyorlar vatanlarının uğruna
Bir ülke bıraktılar bağımsız yaşamak için yarına
Bizler yaşıyoruz beraberlikle ATATÜRK'LE varız
XXX
Şanlı bitmez destanlar ölümsüzce yazıldı
Yedi düvele karşı konuldu kökü bile kazındı
Bütün dünya hayretle baktı bundan ders aldı
Yarınlar için kararlıyız ATATÜRK'LE varız
XXX
Genç nesil bilsin inansın korusun bu değeri
Anlasın geleceğini unutmasın asla geçmişini
Sahipsiz çıksın bırakmasın toprağını milletini
Birleştik can siper hane ATATÜRK'LE varız
XXX
Cumhuriyettir bize bırakılan tek büyük miras
Melunlara kahpelerin sonu bilinsin ki infaz
Ey ulus çiğnetme geleceğini tutma kara yas
Ölüm yazılsa da arlımıza ATATÜRK'LE varız
XXX
Bağlıyız yürekle canla yüce komutanın emrinde
Baş eğmeyiz hiç bir namerde ne de hain devlete
Düşürürlerse bizi acımadan gaflet'e ve de ihanete
Bileği bükülmez halkız ATATÜRK'LE varız
XXX
Yılmayız korkmayız üstümüze çökse de karabasanlar
Unutulur mu Çanakkale de tarihini şerefle yazanlar
Nahoş bir gecenin karanlığında yıldız gibi parlayanlar
İlham saçtılar yüreğimize ATATÜRK’LE varız
XXX
Yılmaz’ım bedenimizde kalmasa da bir damla kan
Ölelim bu uğurda yeter ki dönmeyelim yaşasın vatan
İçerimizden eksilmez görürüz kudretle şahlanan iman
TÜRK MİLLETİYİZ EZİLMEYİZ ATATÜRK’LE VARIZ

Nafiz YILMAZ


Nafiz Yılmaz Şiirleri

#32

ATATÜRK SEVDALISIYIZ

Sen kim oluyorsun yüzsüz utanmaz yobaz
Giriyorsun söyle ALLAH'LA benim arama
Sivri dilini uzatıyorsun yalanla birde harama
Bu ülkeyi başıboş sahipsiz mi kaldı sanma
Bizler ATATÜRK’ÜN neslindeyiz sevdalısıyız
XXX
Sulandı bu topraklar Atalarımızın oluk oluk kanlarıyla
Ceddimizle övünürüz çıkarız uzaylara fezalara
Bilimle ilimle aydınlanırız düşeriz ışıklı yollara
Senin beyninde kalmış bir kez karanlık ortaçağ
Bizler ATATÜR’ÜN emrindeyiz izindeyiz
XXX
Sarıldınız kara çarşaflara türbanlara görünmez peçelere
Kirli sakal uzattınız sarıkla şalvarlarla girdiniz cübbeye
Dini alet ettiniz soktunuz çıkarla bulaştırdınız siyasete
Bunu pahalı ödeyeceksiniz canınızla hem de bedeninizle
Bizler ATATÜRK’ÜN özündeyiz sözündeyiz
XXX
Hangi hakla diyorsun cehalete esarete var özgürlük
Sürüp gidecek mi sandın saltanatın kısa bir ömürlük
Milletin sırtında kambur oldunuz taşınmaz bir yük
Anlayacaksınız bu ülkenin vazgeçilmezidir lâiklik
Bizler ATATÜRK’ÜN dilindeyiz bekçileriyiz
XXX
Yılmaz’ım utanır oldum bu çirkefleşmiş düzenden
Halkını kandırarak arsızca edepsizce gelip gezenden
Tanık oldum tahammülü kalmayıp canından bezenden
Ödün vermeyiz asla bir an bile vazgeçmeyiz cumhuriyetten
Bizler ATATÜRK’ÜN gözündeyiz askerleriyiz

Nafiz YILMAZ


Nafiz Yılmaz Şiirleri

#33

ÖKSÜZ KALDIK ATAM

Dağlar taşlar bile suskun
Topraklar kara yas içinde
Ülke bir baştan bir başa ağlıyor
Millet perişan ahu figan içinde
XXX
Altın saçların mavi gözlerin
Kapanmış bir daha bakmazcasına
Irmaklar suskun kalmış başı boş
Direniyor sesiz duruyor akmazcasına
XXX
Ölüm yakışmaz o heybetli bedenine
Çanakkalede sakaryada dumlupınarda
Destanlar yaratın arşa çıkacak unutulmayacak
Bayraklar diktirdiğin kale burçlarında
XXX
Seni arar mehmedin ayşen kara fatman
Yokluğuna alışamaz saklamazlar isyanını
Bir ulus seninle aradı seninle buldu
Yitirdiği kaybolduğu heycanını
XXX
Sisli puslu bir on kasım sabahı
Dokuz'u beş geçe içimiz haykırır
Tarih yazıldığı gibidir tekkerrür etmez
ATAM seninle yazıldı seninle kalır
XXX
Bir gemi yanaşır dolmabahçe rıhtımına
Ağaçlar eğilip boynunu bükmüş
Şanlı bir komutana saygıdır bu
Bütün dünya önünde diz çökmüş
XXX
Şehitler yatıyor koyun koyuna isimsiz kahramanlar
Toprak uğurunda göz kıpmadan ölmekse vatan
Bırakıp gittin çok çok erken ansızın bizleri
Yokluğunda bi çareyiz ÖKSÜZ KALDIK ATAM

Nafiz YILMAZ


#34
şiirler bölümünde her üyenin tek başlık açam hakkı vardır başlıklar birleştirilmiştir.
şiirlerinizi u başlık altından paylaşmaya devam ediniz
!! Siir Kurallari !! Yenilendi okuyunuz


Yaşlılık - Kadriye Görgün

#35

YAŞLILIK

Merhaba ey yaşlılık
Sefa geldin hoş geldin
Acelen neydi böyle
Bu kadar erken geldin
Biz gençlikle iyiydik
Ne geldin yanımıza
Aşılması imkansız
Dağ koydun aramıza

Senle kafam uymadı
Uymadı inan benim
Gidecek yerin yok muydu
Yok muydu yahu senin
Gel seninle anlaşalım
Bir pazarlık yapalım
Sen beni rahat bırak
Seninle dost kalalım

Kadriye GÖRGÜN
Erdek-Balıkesir


#36
Başlıklar birleştirilmiştir.
Şiirler bölümünde tek bir başlık açma hakkınız vardır.
Buradan devam edebilirsiniz.


#37

ANNE YÜREĞİ

Dokuz ay karında
Kim gezdirdi
Ak sütünü esirgemeden
Helaliyle kim verdi
Ben uyurdum derin derin
O sıcaklığımı hissederdi

Anne yüreği taş değil
Annem bana muhtaç değil

Dün gece yine
Gördüm rüyamda
Titredim uyandım
Terledim bir anda
Gözlerim dolu dolu oldu
Şişti ağlamaktan

Anne yüreği taş değil
Annem bana muhtaç değil

Ben yalnızlığımı düşündüm
Onu aradım hep yanımda
Hayali geldi gözlerime
Aradım bulamadım yok idi
Göçüp gitmişti fani alemden

Anne yüreği taş değil
Annem bana muhtaç değil

Bir parçam canım kanım
Topraklarla kuçaklaştı
Ben varlığını arar durur iken
Annem benden uzaklaştı
Okuyorum kabrinde
Vardığımda her zaman Fatiha
Akıyor her damla göz yaşlarım
Karışıyor kara toprağa

Anne yüreği taç değil
Annem bana muhtaç değil

Nafiz Yılmaz
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:08 .