Kadın Erkek Birleşme Anı:  Bu bahsedebileceğimiz zor konulardan biri olacak, kadın erkek birleşme anı ile alakalı