GeLmedin iste...beLkide GeLemedin!
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 31-03-2009, 23:11 #1

coRn3T

Foruma Isınan Üye

GeLmedin iste...beLkide GeLemedin!BuGün AskımZn 2.yıLı
Ama Yanımda Yoksun Neye yarar..
Oysa bu a$k iLk ba$LadıGında
Ne sözLer Vermi$ Ne YeminLer Etmi$tin
Hepsi KoskOcaman Birer YaLan Oldu
Ve Gidişinin Ardından Bana KaLan Sadece BunLardı..
Biran BiLe yaLnız Bırakmak iStemezdin Beni
bir msJım Gec Gittiğinde biLe
Kıyameti KopAran sen yoKSun artık..
Oysa qeLeceGim bekLe Beni demiSTin
Simdiye Coktan GeLmi$ OLmaLıydın
tRafige faLanmı takıLdın Acaba :S


Senden Sonra Kendimi Avutacak
Okdr yaLanLar Kurdmki Kendmce
Hepsine iNandırdm Kendimi
TrafiGe takıLmı$tır dedim,
Ba$ına bir$ey geLmistir Dedim,
Hicbir Zaman gELmeyeceGini
akLıma biLe GetirmemiStim..


GeLmedin i$e..b€Lkide GeLemedin..
iSmini Her anı$ımda hıCkırıkLara boquLdum ben
Ama Haberin yoktu seniN
Yanımdayken aGLamamı iStemezdn Hic..
Seni Üzecek aGLatacak Hicbirsey Yapmam Yapamam Diordun
Bendekide saFLık inandım her Sözüne :/
en Büyük Darbeyi Senden Canımdan Yedim..Canım Dedim Canımı aLdı derLer ya o misaL iSte..
Canım DeDim Sana Canımı yoLuna Koydumm
Sen Ne Yaptınn peki..?
Ezdin Gectin Beni..
Yok Ettin Bendeki Sevginide senide..
Bundan Sonra GeLirim Diye Kandırma Beni
GeLSende Eski Ben YoKum ArtıK..
Benzer Konular

Görüntüleme:1636, Cevaplar:24

İlginizi Çekebilir >
Alt 01-04-2009, 13:09 #2

ιη¢ιтαηєм

Deneyimli

cok güzel , emegine yüregine saglik, tskler...

Alt 01-04-2009, 18:00 #3

coRn3T

Foruma Isınan Üye


Türk Silahlı Kuvvetleri ederm Canm

Alt 01-04-2009, 19:27 #4

eLiFuk

Aktif Üye


çooq güseL oLmşş bebeqimm...
yüreqine saqLık

Alt 01-04-2009, 20:34 #5

coRn3T

Foruma Isınan Üye


sagoLasın tatLm

Alt 02-04-2009, 16:51 #6

coRn3T

Foruma Isınan Üye

[Kéndi YazdıGım $iirLeRim] "+ Corn3t +"


ANLATAMADIM SANA OLAN SEVGİMİ

AnLatamadım sana OLan sevqimi..
Oysa Cok Kere anLatmak iStedim Ama yapamadım Basaramadım.
Nezaman GözGöze GeLSek İcimde Birseyler Kopuyo Gibi OLuyor Ve
koNusamıyordum.Nekadar Cok iStedim Seni Sevdiqimi
BiLmeni,anLatabiLsem anLayamazdın BeLkide..
GözLerine BaktıGımda Sanki Dünyadan Kopuyordum
DiLim TutuLuyordu Sana BaktıGımdaa..
NasıL Birseydi iNan Bende anLayamıyordum
Kendim BiLe anLayamadıGım seyi Sana NasıL anLatacaktımKi..
A$k'tı bu beLkide Tutku..
Adı Herneyse İcimi Kemiriyordu Artık İcimdekiLeri Sana Bagıra
BagıRa Haykırmak,Seni SevdiGimi biLmeni iStiyordum..asLında
GözGöze GeLdiGimizde GözLerimden anLayabiLmeLiydin Bunu..

Sende Bana A$ık OLmaLı Benim Seni SevdGim Gibi SevmeLiydin..
LeyLayLa Mecnun asLıyLa Kerem misaLi OLmaLıydı Bizim a$kımız.
Doya Doya YasamaLıydık Her Anımızı Utanmadan,SıkıLmadan,
Birbirimizden Ayrı KaLmadan..
Sadece HayaLLerimdi BunLar..Bu Sevda a$k yada Adı Herneyse
iCimde öyLece kaLakaLdı..anLatamadım duyGularımı..Sende
anLayamadın BakıSLarımdan..

Alt 02-04-2009, 16:54 #7

coRn3T

Foruma Isınan Üye[[ Lanet OLSuunn.. ]]

SenSiz Uyku bana Haram dérDin
beni HiC ÜzméK iStemezDin
Simdi DeqiSen Ne OLDu..?
GözLéRimm YasLarLa doLdu..!


Sanmaki Gözya$Larım Sana
Senin iCin AqLamak HaRam bana!
NasıL yapTın bunu biLmioRumm
Lanet OLSun HaLa Seni SewioRum..!


Alt 02-04-2009, 16:54 #8

coRn3T

Foruma Isınan Üye


[[ Okadar YaLnızımKi.. ]]

OkadaR yaLnıZmkii Sanqi eTRafımda inSanLr Yok Gibi
aSLında heRKes etraFımda Ama Ama Sen YokSun be biTaNem..
Senin oLmamaN Kendmi yaLnıS HissEtmeMe sebep oLuoR.!


ben GideRSem yaLnS KimSesiz kaLıRSın deRDnde qüLeR GeceRDm
Sanqi HayaTmn MeRkezi Kendini qöRüRDnn
Gittiqinde Daha ii anLaDm bunu..
MeGeR HayaTn anLamı SenmiSSn
HayaTımda Sen VarkEN fARkedememiSm bunu..
Ah AptaL KaFam Ahh...!

Neden İnsan Kaybetmedn biR$éylern DeqeRini anLayamazKii..?
AnLayamaDm iSte bénde beLki anLamak iStemedimm..


Ahh bu Zaman heRSei UnuttuRurdu Hanii..?
En Acıı HatıRaLarı siLeRDi..?
deRDine deRman oLuRdu Ya HaNii
oLmuoR iSte biTanem oLmuoR
sen Gittiqinden berii İnan YüReqim Kana aqLıoR..!Alt 02-04-2009, 16:55 #9

coRn3T

Foruma Isınan Üye


[[ AnLadmki Bucan Degersizmis senSiz.. ]]


Hani bazen YaLnız KaLıRSın
Neden ben HeR$éyi buLuyoRum DerSin KendinCe
AsıL Sen herseyi DeqiL
HeR$ey Seni buLuyoRduR..
Kader Dersin Önce qüLer GeceRSin
YasanacaK deRSin İnatLa,
Ama ya$anmaz HaLe GeLir HeR$éy..!
HayaTTa böyLedir i$te..
a$kTa..SevDada..
A$kı Tam buLDum DéRSin
SevniRSn..AqLaRSın SevinCten..
Ama biRde bakaRSınkii A$k Ucup Gitmi$tir ELLerinden..
SeviyoRum deRSinn,SeviLiRSin
Zaman Gecer Üzerinden..
biRde bakaRSınkii,
Ya$adıqın $ey Sevqi DeqiL aLı$KanLık OLmaya ba$Lamı$..
Ya Devam EderSin,Yada bitiRirsn iCinde..
HayaTTa böyLedir biR nebZe..
Ya Ya$amaYı tercih EderSinn..
Yada UsuLca öLmeYi..


bende VazGectim SevdamDam
Ya$amayı DeqiLDe öLmeyi SecTimm..
Sen OLmadıkTan sonRa YasaSam Neye YararDıkii.?
ELLerini TutamaYıp GözLerine bakamayıP
Sevdiqimi Sana HaykıRamadıkTan SonRa,
Ya$amakMı DeniRdi buNada..?


$imdi SensiZim YapayaLnız..
EtrafımdaKi Her$eye bo$ GözLerLe baKıyoRum Artık
bir AnLamı KaLmadı sanKi Sen OLmayınCa..


Oysa Sen Varken Nede GüzeLdi Hersey
En ufak biR$ey biLe mutLu OLmama SebepTi
Çünkü Sen vardınn beNm Canmm benm HayaTımm..
Ama Artık YokSunkii..
Ne DoGan Günün Ne Açan ÇiÇeqin
HiçbiR$eyin Önémi Yok GözümDe..


AnLadımKi bu Can degeRsizmi$ SensiZ..


Alt 02-04-2009, 16:55 #10

coRn3T

Foruma Isınan Üye


[[sensizLik öLmdn beter ]]

SénSizLik én Kötü KadéRmi$ MeqeR!
Sén qiTmédéN anLayammıSım!
Affét béni Sévdiqimm!
SénsizLik ÖLümdén bétéR..!


SénsizLikmi$ béni Kahrédén!
iCmédén SaRho$ éDén!
MéqéR Dünya bombo$mu$!
Sénsiz Dünya DönmüyoRmu$..!


Sonunda AnLadım béndé!
Sénsiz HayaT inan biR i$KénCé!
Né ZoRmu$ bé SevqiLim!
SénsiZ öLümü Dü$ünmék biLéé...!!!


Alt 02-04-2009, 16:56 #11

coRn3T

Foruma Isınan Üye


[[ YaLancı ]]

biR zAManLar heR$eimDin
$mDi iSe HiçbiR$eİmsn..
Senin Sözüne NasıLda iNaMısHmm
MeqeR sen biR yaLamCıymıShsın..!


YaLanmıYdı beNi seVdiqinn¿
YaLanmıYdı Ya$aDıqımz qünLerr?
yaLanMıydı kaLp hıRsıZım¿
yaLanmIydı söLe be WeFasıZmm..!


YaLanda oLsa qüseLdi heR$eyy
Sén qiTTikten soRa dei$ti Çoq $eyy
baq Artıq qiTTin dié aqLamıoRumm
Sénin içiN aKan qöZya$Larıma AcıoRumm...!


Alt 02-04-2009, 16:57 #12

coRn3T

Foruma Isınan Üye[[GeLmedin iSte ]]

BuGün AskımZn 2.yıLı
Ama Yanımda Yoksun Neye yarar..
Oysa bu a$k iLk ba$LadıGında
Ne sözLer Vermi$ Ne YeminLer Etmi$tin
Hepsi KoskOcaman Birer YaLan Oldu
Ve Gidişinin Ardından Bana KaLan Sadece BunLardı..

Biran BiLe yaLnız Bırakmak iStemezdin Beni
bir msJım Gec Gittiğinde biLe
Kıyameti KopAran sen yoKSun artık..
Oysa qeLeceGim bekLe Beni demiSTin
Simdiye Coktan GeLmi$ OLmaLıydın
tRafige faLanmı takıLdın Acaba :S


Senden Sonra Kendimi Avutacak
Okdr yaLanLar Kurdmki Kendmce
Hepsine iNandırdm Kendimi
TrafiGe takıLmı$tır dedim,
Ba$ına bir$ey geLmistir Dedim,
Hicbir Zaman gELmeyeceGini
akLıma biLe GetirmemiStim..


GeLmedin i$e..b€Lkide GeLemedin..
iSmini Her anı$ımda hıCkırıkLara boquLdum ben
Ama Haberin yoktu seniN
Yanımdayken aGLamamı iStemezdn Hic..
Seni Üzecek aGLatacak Hicbirsey Yapmam Yapamam Diordun
Bendekide saFLık inandım her Sözüne :/
en Büyük Darbeyi Senden Canımdan Yedim..

Canım Dedim Canımı aLdı derLer ya o misaL iSte..
Canım DeDim Sana Canımı yoLuna Koydumm
Sen Ne Yaptınn peki..?
Ezdin Gectin Beni..
Yok Ettin Bendeki Sevginide senide..
Bundan Sonra GeLirim Diye Kandırma Beni
GeLSende Eski Ben YoKum ArtıK..

Alt 02-04-2009, 16:57 #13

coRn3T

Foruma Isınan Üye[[Ne yemnLer Bozdum UGruna]]


Sevdim Çok Sevdim Ben Seni
UGRuna öLürüm dediğim öLürcesine sevdiqim Tek insandın
Ne YeminLer Bozmu$tum uGRuna
Hiç Biride DeGmezmi$ Sana..
aĞLayamamıyorum Gittiğinden Beri
Senin İçin GözYaşımı Akıtmaya biLe deGmeyecegini biLiyorum Artık..
Masum YüzLüm Diye Severdin Benii
Kedi Gibi SokuLurdum Beni Her Sevişinde
Kedim Derdinn,Bitanendim Ben Senin..
Hic ayrıLmayacakTık Biz
Bizim Sevdamız BaskaLarınınkine Benzemeyecekti..
Dünya tersine döndüĞünde,kıRmızı Kar yaGdıgında,
Bende seni Bırakırım derdin,öyLece sarıLıp GüLü$ürdük..
Ne OLdu Birden AnLayamadım
Acaba Dünyamı Tersine Döndü
Yoksa KarLarmı Kırmızı yaGmaya baSLadı!


Alt 03-04-2009, 13:37 #14

punkzuhal

Acemi Üye

Aynen çoq qüzel yüreqine saqlık

Alt 03-04-2009, 13:48 #15

punkzuhal

Acemi Üye

çok güzeLLer yüreğine sağLık...

Alt 03-04-2009, 18:18 #16

coRn3T

Foruma Isınan Üye


Türk Silahlı Kuvvetleri Ederm Canm

Alt 03-04-2009, 22:40 #17

indifernt

Foruma Isınan Üye


Çok güzeL yazmışsın (:

Alt 03-04-2009, 23:49 #18

CrystaLHearts'

Forumun Tiryakisi

Hepsi Harika Bidenem Yüreğine Sağlık

Alt 03-04-2009, 23:53 #19

Leyl-i Serâir

DâussıLa.


emegine saglik cnm cok guzeller

Alt 04-04-2009, 00:54 #20

coRn3T

Foruma Isınan Üye


saoLun FıstıkLaRımmmm

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 12:46 .