Barbados
Kayıt ol Yardım Ajanda Skorlu Flash Oyunlar Tatlı Portal Konuları Okundu Kabul Et
Cevapla
Seçenekler
Alt 06-02-2009, 22:57 #1

кirîѕтаи

ÖZEL ÜYE

BarbadosBarbados
Barbados


Barbados, Karayib Denizi'nin doğusunda yer alır, Batı Atlantik Okyanusu'nda bağımsız bir ada halkıdır. Kabaca 13° Kuzey ve 59° Batı da bulunur. Güney Karayibler bölgesinde uzanan ülke Karayib Antil Adaları zincirinin bir parçasıdır. Amerika ülkeleri'nden biridir. Konumuyla Güney Amerika kıtasına bitişiktir. Barbados,Venezuella'nın yaklaşık 434 kilometre (270 mil) kuzey doğusundadır. Barbados'a en yakın ada komşuları Saint Luca, Saint Vincent-the Grenades batıda, Grenada güney batıda ve Trinidat Tabago güneyde olup Barbados bu ülke ile şimdi sabit resmi denizcilik sınırını onunla paylaşır. Barbados'un toplam karasal alanı yaklaşık 430 kilometre karedir (166 mil kare)dir. Adanın iç kısımlarındaki bazı yüksek bölgeleri ile bayağı yanaltıcıdır. Barbados'un organik bileşiminin volkanik olmayacağı düşünülür. Ve ağır basan bileşim kireçtaşı mercanıdır. Adanın atmosferi, Atlas Okyanusundan sürekli esen Alize rüzgarlarının devamlılığı ile sıcaklığın ılıman olduğu tropikal bir iklim dir. Ülkenin bazı çok gelişmemiş sahaları ağaçlık ve fundalıklara sahiptir.Adanın iç bölgelerindeki diğer kısımları tarım endüstrisine katkıda bulunur. Buralarda geniş şeker kamışı çiftlikleri serpilmiş olup aşağıdaki güzel deniz sahili manzarasına sahiptir. Barbados, gelişen dünyada en yüksek yaşam standartlarından birine ve okur yazarlık oranına sahiptir. Onun küçük coğrafik hacmine rağmen, Barbados sürekli olarak (kalıcı bir şekilde) İnsan Gelişme İndeksi'ndeki(Human Development Index)sıralamada üstteki 30 ülke içerisindedir. Halihazırdaki sıralamada Amerika kıtasında (Kuzey ve Güney) üçüncüdür. Ada aynı zamanda yoğun turist uğrak noktasıdır.

Tarihi
Barbados'un en erken sakinleri Amerikan göçebeleri idi.Göçmenlerin üç dalgası kuzeye,Kuzey Amerika'ya hareket ediyordu. İlk dalga Saladoid-Barrancoid grubu idi çiftçi ve balıkçı idiler. Güney Amerika'ya (Venezuella'nın Orinoco vadisi) İ.Ö.350'de kanoları ile vardılar. Awarak insanları ikinci göçmen dalgası idi, Güney Amerika'dan yaklaşık İ.Ö.800 yılında varan. Awarak yerleşimi adada Stroud Point, Chandler Bay, Saint Luke's Gully (Aziz Luke'nin su kanalı), ve Mapp's cave (Mapp in mağarası) bölgeleridir. Ünlü şarkıcı Rihanna Robyn Fenty'nin doğduğu yerdir.

Coğrafya

Konum: Karayipler'de, Atlas Okyanusu`nun batısında, Rüzgarüstü Adalarının 160 km doğusunda, Venezuela`nın 435 km kuzeybatısında yer alır.
Coğrafi konumu: 13 10 Kuzey enlemi, 59 32 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 431 km²
kara: 431 km²
su: 0 km²
Sınır komşuları: 0 km
Sahil şeridi: 97 km
İklimi: Tropik iklimin egemen olduğu adada kuru (Aralık-Mayıs) ve yağışlı (Haziran-Kasım) geçen iki mevsim görülür. Antiller kasırga alanın güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır. Arazi yapısı: Ada tortul kayaçları kaplayan ve kalınlığı 90 m`ye ulaşan mercan birikintilerinden oluşmuştur. En yüksek noktası olan Hillaby dağının bulunduğu kuzey kesimi dışında, genellikle alçak ve düzdür. Yüzey suları oldukça azdır; az sayıdaki doğal su kaynakları, kireçtaşı yataklarında toplanan yeraltı sularıyla beslenir.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m En yüksek noktası: Hillaby Dağı 336 m
Doğal kaynakları: Petrol, doğal gaz, balık
Arazi kullanımı: işlenebilir toprak arazi: %37.21
sürekli ekinler: %2.33
otlaklar: %5
ormanlık arazi: %12
diğer: %43.46 (2005 verileri)
Doğal afetler: Antiller kasırga alanının güney sınırındaki yer alan ülkede daha önceki yıllarda kasırgalar büyük yıkımlara yol açmıştır. Ayrıca periyodik heyelanlar gözlemlenmektedir.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 279,912 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %20.1 (erkek 28,160; kadın 28,039)
15-64 yaş: %71.1 (erkek 97,755; kadın 101,223)
65 yaş ve üzeri: %8.8 (erkek 9,508; kadın 15,227) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.37 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -0.31 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.01 erkek/kadın
15 yaş altı: 1 erkek/kadın
15-64 yaş: 0.97 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.62 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.94 erkek/kadın (2006 verileri)

Bebek ölüm oranı: 11.77 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.79 yıl
erkek: 70.79 yıl
kadın: 74.82 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.65 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %1.5 (2003 verileri)
HIV/AIDS - taşıyan insan sayısı: 2,500 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 200 (2003 verileri)
Ulus: Barbadoslu yada Bajan (halk arasında)
Nüfusun etnik dağılımı: Siyah ırk %90, beyaz ırk %4, diğer %6
Dinler: Protestan %67 (Anglikan %40, Pentekostal %8, Methodist %7, diğer %12), Roma Katolikleri %4, inançsız %17, diğer %12
Dil: İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %99.7
erkek: %99.7
kadın: %99.7 (2002 verileri)

Yönetimi

Ülke adı: Barbados
Yönetim biçimi: Meşruti Monarşi
Başkent: Bridgetown
İdari bölmeler: 11 bölge; Christ Church (İsa Kilisesi), Saint Andrew, Saint George, Saint James, Saint John, Saint Joseph, Saint Lucy, Saint Michael, Saint Peter, Saint Philip, Saint Thomas
Bağımsızlık günü: 30 Kasım 1966 (Birleşik Krallık'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 30 Kasım (1966)
Anayasa: 30 Kasım 1966
Hukuk sistemi: İngiliz genel hukuku temel alınmıştır.
Oy kullanma yaşı: 18 yaşından itibaren; genel
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), C, Caricom (Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CDB (Karayipler Kalkınma Bankası), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomi

Ekonomiye genel bakış: Eskiden şeker üretimine ve ilgili alanlara dayanan ekonomi, son yıllarda sanayi ve turizm sektörlerinin büyümesi ile çeşitlilik kazanmıştır. Speightstown`daki Port Charles Marinası projesinin başlaması, turizm sektörünün 1996-98 yıllarında gelişmesine sebep olmuştur. Kıyı Bankacılığı ve gizli hesap ve düşük vergi gibi olanaklar, döviz akışını sağlamaktadır. Hükümet, kabul edilemez yükselişte olan işsizlik oranını düşürmek, direkt yabancı yatırımları teşvik etmek ve devlete ait kuruluşları özelleştirmek için efor sarf etmeye devam etmektedir.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.815 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %4.1 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %6
endüstri: %16
hizmet: %78 (2000)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %-0.5 (2003 verileri)
İş gücü: 128,500 (2001 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %75, endüstri %15, tarım %10 (1996 verileri)
İşsizlik oranı: %10.7 (1999 verileri)
Bütçe: gelirler: 847 milyon $; giderler: 886 milyon$ (2000 mali yılı verileri)
Endüstri: Turizm, şeker, hafif imalatlar, ihracatçılar birliği
Endüstrinin büyüme oranı: %-3.2 (2000)
Elektrik üretimi: 819 milyon kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %100
diğer: %0 (2003)
Elektrik tüketimi: 761.7 milyon kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)
Tarım ürünleri: Şekerkamışı, sebze, pamuk
İhracat: 209 milyar $ (2004 verileri)
İhracat ürünleri: şeker ve şeker pekmezi, rom, diğer gıda maddeleri ve meşrubat, kimyasallar, elektronik parçalar, giyim
İhracat ortakları: ABD %18.6, Trinidad ve Tobago %15, Birleşik Krallık %12.1, Saint Lucia %8.4, Jamaika %7.9, Grenada %4.6, Saint Vincent ve Grenadinler %4.6 (2005)
İthalat: 1.476 milyar $ (2004 verileri)
İthalat ürünleri: makine, gıda maddeleri, yapı malzemeleri, kimyasallar, yakıt, elektronik parçalar
İthalat ortakları: YZ %45.9, ABD %20.3, Trinidad ve Tobago %12 (2005)
Dış borç tutarı: 668 milyon $ (2003 verileri)
Para birimi: Barbados Doları (BBD)
Para birimi kodu: BBD
Mali yıl: 1 Nisan - 31 Mart

İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 134,900 (2005)
Telefon kodu: 1246
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 6, kısa dalga 0 (2004)
Radyolar: 237,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (2004)
Televizyonlar: 76,000 (1997)
Internet kısaltması: .bb
Internet servis sağlayıcıları: 19 (2000)
Internet kullanıcıları: 160,000 (2005)

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 0 km
Karayolları: toplam: 1,600 km
asfalt: 1,600 km
asfalt olmayan: 0 km (2003)
Su yolları: yok
Limanlar: Bridgetown, Speightstown (Charles Marina Limanı)
Hava alanları: 1 (2006)


Barbados

Barbados

Barbados

Barbados

[IMG]*************************/images/icons/icon1.gif[/IMG]

Barbados
Barbados

Barbados
BarbadosBenzer Konular

Görüntüleme:973, Cevaplar:3

İlginizi Çekebilir >
Alt 07-02-2009, 15:26 #2

»уαqмυятαηєѕι«

ßзпiм cαп кιЯιкŁαЯιм vαЯ


emegine saglik canim

Alt 07-02-2009, 17:05 #3

• ».Dαηcє[♥]Qυєєη.« •

1905


Türk Silahlı Kuvvetleri ederim dadlum

Alt 09-02-2009, 01:28 #4

ำ qËćÈ``ÿĂġΜųŖų ۴

Yasaklı Üye

EmeGinE saLık TskLEr..

Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 00:04 .