Yurt Dışında Çalışanların Askerlik Erteletmesi

#1
ERTELEMELER

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla fiilen yabancı ülkelerde ikâmet eden vatandaşlarımızın ; son yoklama, celp ve sevk gibiher türlü askerlik işlemi 1111 sayılı askerlik kanununun maddesi gereğince iki yılda bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar (38 yaşın doldurulduğu yılın 31 Aralık tarihine kadar) Millî Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.

İlk erteletme
Vatandaşlarımızın askerlik işlemlerini erteletmek üzere, aşağıdaki belgelerle birlikte bölgesinde ikâmet ettikleri ve bağlı oldukları Türk Konsolosluklarına ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Gemi adamları erteleme işlemini yaptırmak için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarına başvurabilirler.
İlk erteleme için aşağıdaki belgelerle bizzat başvuran ve başvuruları kabul edilen vatandaşlarımız, statüleri devam ediyorsa, her iki yılda bir aynı belgelerle birlikte, bizzat veya belgelerini posta vasıtasıyla göndererek ertelemelerini kadar uzatabilirler.
Altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın ise ertelemelerini 6 ayda/bir yılda bir bizzat konsolosluklara başvurmak suretiyle yeniletmeleri gerekmektedir.
Oturma veya çalışma izin süreleri iki yıllık erteleme süresinden daha az olanların ertelemeleri; oturma veya çalışma izin sürelerinden hangisi daha uzunsa, onu takip eden ilk 31 ekim tarihine kadar yapılır.
Erteleme döneminde altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerdebulunanlardan erteleme süresinin toplam olarak yarısından fazlasını, diğer ülkelerde ise bir takvim yılının (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) toplam olarak yarısından fazlasını fiilen yabancı ülkede geçirmediği anlaşılanların, ertelemeleri iptal edilir.
Erteleme şartlarına haiz olmadığı anlaşılanların, erteleme sebebi ortadan kalkanların veya erteleme hakkından kendi istekleriyle vazgeçenlerin, ertelemeleri iptal edilir ve askere sevk edilirler.
Erteleme işlemini hile ve desise yaparak veya gerçeğe aykırı bilgi, beyan ve belgelerle sağladığı, ertelemeyi müteakip yabancı ülkede fiilen bulunmadığı veya yurda kesin dönüş yaptığı halde süresi içinde durumlarını bildirmeyenler hakkında suç duyurusunda bulunulur.


İşçİler İçİn gereklİ belgeler;
a. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
b. Çalıştığı işyerinin, işvereni tarafından düzenlenmiş, fiilen çalıştığını gösteren belge,
c. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası veya malûliyet yardımı alanların, ilgili makamlardan bu yardımı aldıklarını kanıtlayan belge,
ç. İşsiz veya malûl olduğu halde, eşinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanların, durumlarını gösteren ilgili resmî makamlardan alınan belge,
d. Umuma mahsus pasaport.
e. İşçi statüsündekiler, (a) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz etmek zorundadırlar. Ancak; diğer belgelerden, o sıradaki durumunu gösteren belgelerden biri ibraz edilir.
Yukarıda belgelerin dışında her ülke mevzuatına göre konsolosluklar ilâve belgeler talep edebilirler.
Altı aylık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar ise (a), (b) ve (d) fıkralarında belirtilen belgeleri mutlaka ibraz ederler.
İşverenler İçİn gereklİ belgeler:
a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
b. Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerinde, işveren olduğunu kanıtlayan belge,
c. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre işyerinin niteliğini belirten belge,
ç. Umuma mahsus pasaport.BİR Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçİn Gereklİ Belgeler;
a. Bulunduğu yabancı ülke resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
b. Bulundukları yabancı ülkelerde bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,
c. Umuma mahsus pasaport.


Gemİ Adamları İçİn Gereklİ Belgeler;
a. Donatan veya vekili tarafından düzenlenen, mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi. (bu belgenin, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir.)
b. Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti. (denizci kütüğü kaydını, geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından almaları gerekmektedir.)
c. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti. (gemi adamı yeterlilik belgesi istenir. Ancak, yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmiş ise ayrıca yeterlilik belgesi istenmez.)
ç. Gemi adamı cüzdanı sureti (yurtdışında kalış sürelerinin hesaplanmasında mutlaka umuma mahsus pasaportla birlikte incelenmesi gerekir.)
d. Umuma mahsus pasaport.
Yukarıda belirtilen vatandaşlarımızın yanı sıra altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde yaşayanlar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen özel durumları olan vatandaşlarımızda aynı kanun maddesinden faydalanabilirler.
a. Oturma veya çalışma izinleri devam ettiği sürece; geçici olarak işsiz kalanlar, meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar, malûliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanlar,
b. Yabancı ülkede doğan veya kanunî rüşt yaşından önce ebeveyninin yanına giderek oturma veya çalışma iznine sahip olan, ancak öğrenciliği nedeniyle çalışmayan öğrenciler,
c. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden, (resmî öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar. (oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden, öğrencilikleri yanında gelir vergisine tâbi olmadan çalışanların ve “part time” çalışanların, askerlikleri ertelenmez.)
ç. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışan ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilenler.
d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek “aile birleşimi antlaşmaları” kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilir.
Askerlik işlemleri çalışma izni alıncaya kadar ertelemelerinin yapıldığı yılı takip eden yılın 31 ekim tarihine kadar ertelenir.
( örnek : 1977 doğumlu bir yükümlü hakkında nisan 2001 ayında erteleme belgesi düzenlendiğinde, erteleme belgesinin 19 ncu hanesindeki erteleme bitim tarihine 31 ekim 2002 yazılır. Bu vatandaşımız hakkında erteleme belgesi aralık 2001 tarihinde düzenlendiği taktirde, erteleme bitim tarihi gene 31 ekim 2002 olarak yazılır.) Bunların askerlikleri, çalışma izni almalarını müteakip iki yıllık sürelerle ertelenir. (çalışma izni almadan önceki süre dövizle askerlik hizmeti için aranan üç yıllık çalışma süresinden sayılmaz.)
Müteakİp Erteleme:
Müteakip ertelemeler için vatandaşlarımızın, (erteleme süresinin bittiği yıl içindeki her hangi birtarihte, en geç erteleme süresi bitmeden bir ay önce) yukarıda sayılan belgeleri bizzat veya posta vasıtasıyla konsolosluklara göndermeleri gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 

Forum

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz bir paylaşım sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Herhangi bir konuda (şikayet, eleştiri, öneri, vb.) bizimle iletişime geçmek için tıklayın.
-

2005-2020 Tatliaskim.com

Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 16:31 .