Müstahsil Makbuzu Nedir? Müstahsil Makbuzu Örneği: Müstahsil Makbuzunun tanımı şu şekilde yapılabilir. Öncelikle bu makbuz muhasebe ile ilgilidir.